Перейти до основного вмісту
Lex et Juctitia

Відділ підвищення кваліфікації, перепідготовки та спеціалізації фахівців ліцензованих освітніх послуг

Відділ підвищення кваліфікації, перепідготовки та спеціалізації фахівців ліцензованих освітніх послуг
Загальна інформація


Відділ підвищення кваліфікації, перепідготовки та спеціалізації фахівців з ліцензованих освітніх послуг є самостійним структурним підрозділом Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова (далі Університету).
Рік заснування: Наказ № 905 від 31 грудня 2015 року про створення відділу підвищення кваліфікацію 1 січня 2016 року.
У своїй роботі відділ керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, іншими нормативними актами центральної виконавчої влади, Статутом Університету, Положенням про відділ підвищення кваліфікації, перепідготовки та спеціалізації фахівців з ліцензованих освітніх послуг Хмельницького університету управління та права ім. Леоніда Юзькова, наказами, розпорядженнями ректора та іншими локальними актами Університету.
Функції підрозділу:
•  організація заходів з отримання дозволів на проведення підвищення кваліфікації, перепідготовки та спеціалізації фахівців з ліцензованих освітніх послуг профільними міністерствами та відомствами;
•  забезпечення систематичного оновлення освітніх програм навчання відповідно до стандартів підготовки фахівців певного освітньо-кваліфікаційного рівня та стандартів підвищення кваліфікації фахівців;
• розробка професійних програм підвищення кваліфікації, перепідготовки та спеціалізації фахівців, типових програм тематичних короткострокових семінарів та інших програм підвищення кваліфікації для навчання слухачів, а також координація розробки відповідного навчально-методичного забезпечення кафедрами Університету;
•  визначення форм організації навчання і видів занять з перепідготовки, підвищення кваліфікації, спеціалізації та залучає в установленому порядку до участі у навчальному процесі висококваліфікованих керівників і працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування, судових та правоохоронних органів, провідних наукових і науково-педагогічних працівників кафедр та структурних підрозділів університету, інших навчальних закладів і наукових установ України;
•  вивчення та узагальнення кращого навчального, навчально-методичного, наукового та практичного досвіду інших вузів в тому числі іноземних, щодо організації підвищення кваліфікації, перепідготовки та спеціалізації фахівців з ліцензованих освітніх послуг;
•  формування змісту навчання, зважаючи на вимоги чинного законодавства, цільове спрямування посадових обов'язків фахівців, попередньо здобуту ними освіту, досвід діяльності, інтереси і потреби окремих фахівців;
•  вчасна видача документів, що засвідчують проходження підвищення кваліфікації, перепідготовки та спеціалізації організація та проведення курсів, семінарів, круглих столів, тренінгів, вебінарів та інших форм підвищення кваліфікації, перепідготовки та спеціалізації фахівців з ліцензованих освітніх послуг;
• облік сертифікатів про підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників Університету, організація необхідних відомостей для затвердження сертифікатів, що потребують визнання Вченою радою.
Взаємодія з іншими підрозділами:
Керівник та працівники відділу в своїй роботі для забезпечення вчасного та якісного виконання своїх функцій взаємодіють з іншими структурними підрозділами Університету. 
Передусім відділ співпрацює із викладацьким штатом, оскільки відповідно до запитів керівника відділу викладачі розроблять матеріальну базу курсів для навчання та підвищення кваліфікації. 
Загальний відділ та відділ кадрів сприяють внутрішній організації документів між відділом підвищення кваліфікації, перепідготовки та спеціалізації фахівців з ліцензованих освітніх послуг та іншими структурними підрозділами університету.
Відділ ІТ сприяє організації офлайн-навчання, розміщує основну інформацію про працівників відділу, програми курсів та основні нормативно-правові документи на підставі яких відділ здійснює свою роботу. 
Юридичний відділ сприяє реалізації навчального процесу між університетом та особами, які мають намір здійснювати підвищення кваліфікації, викладачами, іншими особами, що сприяють реалізації освітнього процесу на законодавчому рівні. Редакційно-видавничий відділ готує сертифікати, що ми видаємо після вдалого закінчення курсів. 
Планово-фінансовий відділ та бухгалтерія забезпечують розрахунок кошторису курсів на поточний рік, контроль надходження коштів від осіб, які мають намір проходити підвищення кваліфікації, своєчасну оплату праці викладачів та працівників підрозділу. 
Відділ внутрішнього забезпечення якості вищої освіти сприяє системному моніторингу якості вищої освіти. На основі отриманих даних відділ підвищення кваліфікації за сприяння викладачів вдосконалює та оновлює програми підвищення кваліфікації відповідно до потреб навчального процесу.