Перейти до основного вмісту
Lex et Juctitia

Планово-фінансовий відділ

Планово-фінансовий відділ
Загальна інформація


Планово-фінансовий відділ Хмельницького університету управління та права є самостійним структурним підрозділом університету, в своїй роботі підпорядковується ректору та проректору з економічної та адміністративно-господарської роботи.
Планово-фінансовий відділ був створений 2000 році, як структурний підрозділ Хмельницького інституту регіонального управління та права. Першим начальником відділу був Паціюк Віктор Васильович.

Завдання та функції відділу

Основним завданням діяльності відділу є організація, аналіз та планування господарської діяльності університету, в основі якої покладено принципи законності, економічної доцільності, формування та найбільш оптимального розподілу фінансових ресурсів університету.
Основними функціями відділу є:
- контроль та планування фінансово-економічної діяльності підприємства;
- підготовка та ведення документації стосовно економічних питань;
- складання кошторисів доходів і видатків університету;
- аналіз доходів та витрат університету в цілому, по підрозділах, за видами діяльності;
- складання калькуляцій на усі види робіт, послуг;
- перевірка калькуляцій на роботи та послуги, надані іншими підприємствами, організаціями;
- проведення маркетингових досліджень, вивчення ринкових пропозицій на різні види робіт та послуг, визначення напрямів цінової політики університету;
- складання та подання звітності по фінансово-економічних показниках підприємства.

Штатна структура планово-фінансового відділу складається з начальника відділу, провідного фахівця, фахівця першої категорії.