Перейти до основного вмісту
Lex et Juctitia

Міжнародна співпраця (міжнародні договори)

Міжнародне співробітництво


В університеті особлива увага приділяється розвитку міжнародного співробітництва. Нашою метою є інтеграція Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова в світову наукову і освітню спільноту для вирішення соціально-економічних проблем, а також просування української культури, традицій, науково-технічного та освітнього потенціалу України на світовому рівні. Співпраця університету з навчальними закладами та установами інших країн ґрунтується на засадах пріоритету національних інтересів, розвитку освітнього та наукового потенціалу університету, системного та взаємовигідного характеру співпраці, орієнтації на залучення додаткових джерел фінансування через систему грантів, укладення договорів з іноземними юридичними та фізичними особами щодо навчання здобувачів вищої освіти, підготовки наукових кадрів.

Освітнє співробітництво
•   академічна мобільність;
•   стажування для здобувачів вищої освіти та викладачів тощо.
Наукове співробітництво
•   двостороннє співробітництво;
•   наукові стажування;
•   участь в міжнародних конференціях та заходах та ін.
Партнерами університету є заклади вищої освіти, наукові установи та міжнародні організації Литви, Молдови, Німеччини, Польщі, Чехії та ін.

 

Міжнародні договори

1. Гірничо-Металургійна академія ім. Станіслава Сташиця в Кракові (Республіка Польща)
2. Університет Гарц (Федеративна Республіка Німеччина)
3. Вища Школа Адміністрації в м. Бєльсько-Бяла Республіка  (Республіка Польща)
4. Лодзинський університет (Республіка Польща)
5. Поморська академія в Слупську  (Республіка Польща)
6. Шауляйський університет (Литовська Республіка)
7. Бельцький державний університет імені Алеку Руссо (Республіка Молдова)
8. Фонд Манофф, програма ENGin
9. Академія ГУСПОЛ (Чеська Республіка)
10. Українське історичне товариство в Польщі
11. Університет Масарика (Чеська Республіка)
12. Європейський гуманітарний університет (Вільнюс, Литва)

Договори про співпрацю

Поглиблення міжнародної співпраці з освітніми та науковими установами

Стратегія інтернаціоналізації_ХУУП імені Леоніда Юзькова.pdf

"Критерії пріоритетності для встановлення партнерства".pdf

План заходів реалізації Стратегії інтерналізації ХУУП ім. Леоніда Юзькова.pdf.