Надіслати листа Мапа сайту На головну сторінку
... Влада тільки виграє і посилюється від того, коли нею користуються помірно (Цезар) ...
Українською мовою Русский язык In English
 Меню   
 
 • Загальна інформація
 • Освітній процес
 • Управління університетом
 • Ліцензування та акредитація
 • Вступнику
 • Факультети
 • Кафедри
 • Центр ППК
 • Структурні підрозділи
 • Навчальна діяльність
 • Наукова діяльність
 • Студентське життя
 • Випускники університету
 • Профспілка
 • Публічні закупівлі
 • Інформація для оприлюднення
 • Мапа сайту
 •  

   Спілкування   
   
 • Онлайн конференція
 •  

   Бібліотека   
   
 • Електронна бібліотека
 •  


   Контакти   
   

  29000, Україна
  м. Хмельницький,
  вул. Героїв майдану, 8
  тел:    (0382)71-80-00
  факс: (0382)71-75-70
  email: info@univer.km.ua

   

   Про нас   
   

  Відео про нас

   

   Банери   
       
  Ми на facebook
  Надання безоплатної правової допомоги.
  Євразійська асоціація правничих шкіл та правників
  Міжнародна програма TEMPUS:TRADIR
  Інтернет-портал мережі УРАН доступу до електронних інформаційних ресурсів
  Міністерство освіти і науки України
  Ridna khmelnitchina
  Вінницький регіональний центр оцінювання якості освіти
  neuvoo.com.ua - Ваш пошук роботи починається тут.
  International Association of Procedural Law
  ГГТУ им. П.О.Сухого.
   

   Фотовиставка   
   
   

   Погода   
   
  Погода в Хмельницькому » Україна
   

     Структурні підрозділи   
   
    Гарієвська Мирослава Богданівна - Завідувач юридичної клініки
    Доцент кафедри, кандидат юридичних наук.

  Народилася 14 листопада 1984 року смт. Брошнів-Осада Рожнятівського району Івано-Франківської обл.

  Закінчила Хмельницький університет управління та права, юридичний факультет (2007).

  2006-2008 рр. — старший лаборант кафедри цивільного права та процесу;
  2008-2010 рр. — старший науковий співробітник відділу співробітник відділу координації наукових заходів та науково-технічних експертиз науково-дослідної частини;
  2008-2104 р.р. — асистент кафедри цивільного права та процесу;
  з 1 вересня 2014 року — старший викладач кафедри цивільного права та процесу Хмельницького університету управління та права;
  з березня 2016 року – завідувач юридичної клініки Хмельницького університету управління та права.

  У 2017 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Дискреційні повноваження суду при розгляді цивільних справ у суді першої інстанції» за спеціальністю 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право».

  Автор (співавтор) понад 20 наукових публікацій.

  Коло наукових інтересів — правові проблеми реалізації повноважень суду у цивільному процесі.

  Списое наукових праць:

  1. Гарієвська М.Б. Дискреційні повноваження щодо усунення недоліків рішення судом, який його ухвалив / М.Б. Гарієвська // Приватне право і підприємництво. Збірник наукових праць. Вип. 12, 2013 р. / Редкол.: Крупчан О. Д. (гол. ред.) та ін. – К. : Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва Національної Академії правових наук України, 2013. — С. 71-75.
  2. Гарієвська М. Б. До питання про дискреційні повноваження суду у процесі доказування [Текст] // М. Б. Гарієвська / Приватне право і підприємництво. Збірник наукових праць. Вип. 8, 2009 р. / Редкол.: Крупчан О.Д. (гол. ред.) та ін. – К.: Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва Академії правових наук України, 2009. – С. 93-96.
  3. Гарієвська М. Б. До питання активності суду в процесі доказування: порівняльно-правовий аспект [Текст] // М. Б. Гарієвська / Приватне право і підприємництво. Збірник наукових праць. Вип. 9, 2010 р. / Редкол.: Крупчан О.Д. (гол. ред.) та ін. – К.: Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва Академії правових наук України, 2010. – С. 78-81.
  4. Гарієвська М. Б. Проблемні питання визнання мирової угоди в Україні та Німеччині [Текст] / М. Б. Гарієвська // Приватне право і підприємництво. Збірник наукових праць. Вип. 10, 2011 р. / Редкол.: Крупчан О.Д. (гол. ред.) та ін. – К.: Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва Академії правових наук України, 2011. – С. 207-209.
  5. Гарієвська М.Б. Роль суду як суб’єкта цивільних процесуальних правовідносин в Україні та Англії [Текст] / М.Б. Гарієвська // Приватне право і підприємництво. Збірник наукових праць. Вип. 11, 2012 р. / Редкол.: Крупчан О. Д. (гол. ред.) та ін. – К. : Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва Національної Академії правових наук України, 2012. — С. 195–198.
  6. Гариевская М. Б. Некоторые вопросы осуществления дискреционных полномочий судом при обеспечении иска / М.Б. Гариевская // Электронный научный журнал "Наука.Общество.Государство". — 2013. — № 4.
  7. Гарієвська М.Б. Відеоконференція в цивільному процесі: проблемні питання [Текст] / М.Б. Гарієвська // Приватне право і підприємництво. Збірник наукових праць. Вип.14, 2015 р. / Редкол.: Крупчан О. Д. (гол. ред.) та ін. – К. : Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва Національної Академії правових наук України, 2015. — С. 59-62.
  8. Гарієвська М.Б. Питання класифікації дискреційних повноважень суду у цивільному судочинстві / М.Б. Гарієвська // Університетські наукові записки. — 2012. — № 4 (44). — С. 169-176.


    Романюк Віталія Анатоліївна - Юрисконсульт ІІ категорії
       Заступник завідувача кафедри
     Народилася 25 червня 1992 року у м. Хмельницькому.
  У 2015 році закінчила Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого та отримала диплом магістра з відзнакою за спеціальністю «Правознавство».

     В листопаді 2015 року вступила до аспірантури Хмельницького університету управління та права. Працює над дисертаційним дослідженням на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право, на тему «Позовна давність у цивільному праві».

    З вересня 2016 року – старший лаборант кафедри міжнародного та європейського права
    З грудня 2016 року – в.о. асистента кафедри міжнародного та європейського права
    З травня 2016 року – асистент кафедри міжнародного та європейського права

     Забезпечує викладання таких навчальних дисциплін: «Римське право», «Історія міжнародного права», «Цивільне право», «Політико-правові основи функціонування Європейського Союзу», «Право Європейського Союзу», «Особисті немайнові права фізичних осіб в зарубіжних країнах».  

     Має наукові публікації. Учасник низки міжнародних наукових та науково-практичних конференцій.
  Коло наукових інтересів: цивільне право, римське право, міжнародне право,  право Європейського Союзу.

     Список наукових праць:
  1.   Романюк В. А. Інститут позовної давності в Стародавньому Римі: історико-правовий аналіз / В. А. Романюк // Актуальні проблеми правових наук в євроінтеграційному вимірі: матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, (м. Харків, 18-19 грудня 2015 року). – Харків: ГО «Асоціація аспірантів-юристів», 2015. – С.94-97
  2.   Романюк В. А. Формування інституту позовної давності на українських землях у дорадянський період (Х ст.-1917 р.) / В. А. Романюк // «Актуальні питання розвитку та взаємодії публічного та приватного права»: матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, м. Львів 18-19 березня 2016 р. – Львів: Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив», 2016. – С.54-58
  3.   Романюк В.А. До питання про визначення позовної давності як строку чи спливу строку / В. А. Романюк // Сучасні наукові дослідження представників юридичної науки – прогрес законодавства України майбутнього: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Дніпро, 13-14 січня 2017р. – Дніпро : ГО «Правовий світ», 2017. – 116 с. – С. 22-24
  4.   Романюк В. А. Генеза інституту позовної давності на українських землях / В. А. Романюк // Університетські наукові записки. – 2016. - №1 (54).- С. 250-257  
  5.   Романюк В. А. Значение претензионных сроков для течения сроков исковой давности / В. А. Романюк // Legea si Viata. – №8. – 2017. – С. 147-151.    Кірик Алла Юріївна - Юрисконсульт І категорії
    Народилася 2 жовтня 1994 року в місті Хмельницькому.
  У 2018 році закінчила Хмельницький університет управління та права та отримала диплом магістра з відзнакою за спеціальністю «Правознавство».
  Коло наукових інтересів: міжнародне право,  право Європейського Союзу.
  Список наукових праць:
  Кірик А.Ю. Процеси гармонізації договірного права ЄС у сфері захисту прав споживачів / А.Ю. Кірик// Актуальні проблеми юридичної науки. Збірник тез міжнародної наукової конференції "Шістнадцяті осінні юридичні читання", (м. Хмельницький, 20-21 жовтня 2017 року). – Хмельницький, 2017. - с. 204-206      

  Контакти: 29000, м. Хмельницький, вул. Героїв майдану, 8.
  Телефон: (0382) 71-75-76 факс: (0382) 71-75-76
  Пошта: uk@univer.km.ua

   
  ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 2018 р.