Надіслати листа Мапа сайту На головну сторінку
... Найбільше успіхів ми досягаємо у тому, до чого маємо найліпший хист (Античний вислів) ...
Українською мовою Русский язык In English
 Меню   
 
 • Загальна інформація
 • Освітній процес
 • Управління університетом
 • Ліцензування та акредитація
 • Вступнику
 • Факультети
 • Військова кафедра
 • Центр ППК
 • Структурні підрозділи
 • Наукова діяльність
 • Студентське життя
 • Випускники університету
 • Профспілка
 • Публічні закупівлі
 • Інформація для оприлюднення
 • Мапа сайту
 •  

   Спілкування   
   
 • Онлайн конференція
 •  

   Бібліотека   
   
 • Електронна бібліотека
 •  


   Контакти   
   

  29000, Україна
  м. Хмельницький,
  вул. Героїв Майдану, 8
  тел:    (0382)71-80-00
  факс: (0382)71-75-70
  email: info@univer.km.ua

   

   Про нас   
   

  Відео про нас

   

   Банери   
       
  Ми на facebook
  Надання безоплатної правової допомоги.
  Євразійська асоціація правничих шкіл та правників
  Міжнародна програма TEMPUS:TRADIR
  Інтернет-портал мережі УРАН доступу до електронних інформаційних ресурсів
  Міністерство освіти і науки України
  Ridna khmelnitchina
  Вінницький регіональний центр оцінювання якості освіти
  neuvoo.com.ua - Ваш пошук роботи починається тут.
  International Association of Procedural Law
  ГГТУ им. П.О.Сухого.
   

   Фотовиставка   
   
   

   Погода   
   
  Погода в Хмельницькому » Україна
   

     Ректорат Університету   
   
  Ректор університету
   
    Омельчук Олег Миколайович
          Професор, доктор юридичних наук, академік Академії наук вищої освіти України, Заслужений юрист України
         У 1998 році закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Правознавство».
         У 2002 році в спеціалізованій Вченій раді Київського національного університету імені Тараса Шевченка захистив кандидатську дисертацію на тему «Контрабанда за кримінальним правом України». 16 червня 2005 року атестаційною колегією Міністерства освіти і науки України Омельчуку О.М. присвоєно вчене звання доцента.
         У 2013 року в спеціалізованій Вченій раді Львівського державного університету внутрішніх справ захистив докторську дисертацію та тему «Поведінка людини: філософсько-правовий вимір».
         З липня 1998 року по квітень 1999 року – викладач кафедри цивільного права та процесу Академії прикордонних військ України.
         З червня 2001 року по квітень 2004 року – старший викладач кафедри кримінального права та процесу Хмельницького інституту регіонального управління та права.
         З квітня 2004 року по грудень 2007 року – доцент кафедри кримінального права та процесу Хмельницького університету управління та права.
         З січня 2007 року по травень 2009 року – завідувач кафедри кримінального права та процесу Хмельницького університету управління та права.
         З вересня 2009 року – професор кафедри кримінального права та процесу Хмельницького університету управління та права.
         З лютого 2014 року по лютий 2015 року – завідувач кафедри кримінального права та процесу Хмельницького університету управління та права (на громадських засадах).
         З лютого 2015 року – професор кафедри кримінального права та процесу Хмельницького університету управління та права.
         Є членом Вченої ради університету, методичної ради, державної екзаменаційної комісії, редакційної колегії часопису Хмельницького університету управління та права «Університетські наукові записки».
         7 жовтня 2011 року обраний президентом Міжнародної громадської організації «Євразійська асоціація правничих шкіл та правників».
         З 19 грудня 2015 року – академік Академії наук вищої освіти України (№ 8/15).
  Почесне звання "Заслужений юрист України" (Указ Президента № 439 від 08.10.2016 р.).
         Автор понад 80 наукових праць, з них 4 навчальних посібники, 2 монографії (в тому числі одна у співавторстві) та 14 навчально-методичних матеріалів.
         Викладає дисципліни: Кримінальне право, Проблеми призначення покарання.
         Сфера наукових інтересів: кримінальне право, філософія права.
  Проректор з навчальної роботи
   
    Чорний Леонтій Ілліч
    CHORNYI LEONTII

  Посада: проректор університету з навчальної роботи, доцент кафедри філософії, соціально-гуманітарних наук та фізичного виховання

  Науковий ступінь: кандидат історичних наук

  Народився 7 липня 1941 р. в с. Куровечка Волочиського району Хмельницької області в сім’ї службовця.
  З вересня 1960 р. по вересень 1963 р. – служба у Збройних Силах.

  Освіта:
  з 1948 р. по 1955 р. навчався у Подільській семирічній школі. Середню освіту здобув у Писарівській середній школі (1958 р.).
  У 1963 р. вступив на історичний факультет Львівського державного університету, який закінчив у 1967 р. за спеціальністю історія, отримавши кваліфікацію «Історик. Вчитель історії та суспільствознавства».
  1970-1972 рр. навчався у Вищій партійній школі (м. Київ) і отримав диплом з відзнакою.
  1982-1985 рр. – навчався в Академії суспільних наук (м. Москва), яку закінчив за спеціальністю «Історія».
  У 1999 р. здобув кваліфікацію юриста.

  Наукова діяльність та її результати:
  23 травня 1985 р. рішенням Ради Академії суспільних наук (м. Москва) присуджено вчене звання кандидата історичних наук. Дисертація присвячена проблемам міжнаціональних відносин.

  Трудова діяльність:
  З вересня 1992 р. (з часу заснування вузу) - директор Хмельницького філіалу Одеського відкритого університету, правонаступником якого є Хмельницький університет управління та права.
  З 10 липня 2001 р. по даний час – проректор з навчальної роботи ХУУП.

  Нагороди:
  медаль «За доблесну працю»;
  Почесна грамота Верховної ради України «За особливі заслуги перед Українським народом» (2004 р.).

  E-mail: chorniy@univer.km.ua
  Проректор з нормативного та науково-методичного забезпечення
   
    Ковтун Ірина Броніславівна
    
  Профілі в наукових базах даних:
  Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=R01JJXwAAAAJ

  Доцент кафедри публічного управління та адміністрування, кандидат наук з державного управління, доцент.

  Народилася 14.10.1979, м. Хмельницький.

  Закінчила Хмельницький інститут регіонального управління та права (2002), менеджер-економіст. Канд. наук з державного управління (2008). Тема кандидатської дисертації «Діяльність органів місцевого самоврядування на регіональному рівні в Україні: організаційно-правові особливості та шляхи вдосконалення», спеціальність 25.00.04 – місцеве самоврядування; доцент кафедри державного управління та місцевого самоврядування (2012).
  З 2001 р. – у Хмельницькому університеті управління та права: старший лаборант, асистент, старший викладач, доцент кафедри публічного управління та адміністрування.

  Коло наук. інтересів: місцеве самоврядування; територіальна організація влади.

  Основи місцевого самоврядування: науково-практичний посібник [під заг. ред. В.М. Олуйка]. – Хмельницький: ЦППК, 2008. – 730 с.

  Наукові статті
  Ковтун І.Б. Деякі аспекти розмежування повноважень між обласними радами та обласними державними адміністраціями в сфері державного управління / І.Б. Ковтун // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. 2003. – № 1 (15). – С. 243 – 249.
  Ковтун І.Б. Теоретичні питання реалізації повноважень органів місцевого самоврядування на регіональному рівні в Україні / І.Б. Ковтун // Управління у ХХІ столітті: погляд молодих вчених: Зб. тез доп. всеукр. конф. (27–28 лютого 2004 р.). – Хмельницький: ХУУП, 2004. – С. 53 – 55.
  Ковтун І.Б. Сучасні тенденції реформування статусу обласних та районних рад в Україні / І.Б. Ковтун // Актуальні проблеми державного управління на новому етапі державотворення: Матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю (28 трав. 2004 р., м. Київ). – К.: НАДУ, 2004. – С. 105– 07.
  Ковтун І.Б. Деякі умови ефективності функціонування організаційно-правового механізму реалізації повноважень органів місцевого самоврядування на регіональному рівні в Україні / І.Б. Ковтун // Університетські наукові записки (Часопис Хмельницького університету управління та права). – 2005. - № 1–2 (13–14). – С. 285 – 288.
  Ковтун І.Б. Деякі аспекти реформування адміністративно-територіального устрою України (районний та обласний рівні) / І.Б. Ковтун // Актуальні проблеми державного управління на новому етапі державотворення: Матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю (31 трав. 2005 р., м. Київ). – К.: НАДУ, 2005. – С. 109 – 111.
  Ковтун І.Б. Контроль в системі місцевого самоврядування в Україні / І.Б. Ковтун // Менеджер: Вісник Донецького державного університету управління. – 2006. – № 2 (36). – С. 162 – 167.
  Ковтун І.Б. Муніципальні послуги: сутність та роль / І.Б. Ковтун // Ефективність державного управління: Зб. наук. пр. – Л.: ЛРІДУ НАДУ, 2006. – Вип. 10. – С. 456 – 461.
  Ковтун І.Б. Вибори до місцевих рад регіонального рівня в Україні: проблеми та перспективи їх вирішення / І.Б. Ковтун // Актуальні проблеми державного управління: Зб. наук. пр. – Х.: ХРІДУ НАДУ. – 2007. – № 1 (31). – С. 386 – 392.
  Ковтун І.Б. Шляхи та напрями удосконалення діяльності органів місцевого самоврядування на регіональному рівні в Україні / І.Б. Ковтун // Університетські наукові записки. – 2008. - № 3 (ІІ) спецвипуск. – С. 426 – 427.
  Ковтун І.Б. Взаємодія органів місцевого самоврядування регіонального рівня із місцевими органами виконавчої влади в Україні / І.Б. Ковтун // Науково-практичні аспекти оптимізації управлінської діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування: зб. тез доповідей Всеукр. міжнар. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 3 грудня 2010 р.) / [ред. кол.: В.М. Огаренко, М.О.Фролов, А.О. Монаєнко та ін.]. – Запоріжжя: КПУ, 2010. – С. 258-260.
  Ковтун І.Б. Теоретико-історичні аспекти визначення сутності самоврядування на регіональному рівні / І.Б. Ковтун // Університетські наукові записки (Часопис Хмельницького університету управління та права). – 2010. - № 4. – С. 299 – 307.
  Ковтун І.Б. Поняття та сутність повноважень органів місцевого самоврядування на регіональному рівні / І.Б. Ковтун // Науково-виробничий журнал «Держава та регіони», серія: Державне управління. – 2011. - № 1. – С. 211 – 217.
  Ковтун І.Б. Процес та механізм реалізації повноважень органів місцевого самоврядування регіонального рівня / І.Б. Ковтун // Університетські наукові записки (Часопис Хмельницького університету управління та права). – 2011. - № 1. – С. 389 -396.
  Ковтун І.Б. Правові особливості реалізації повноважень органів місцевого самоврядування регіонального рівня в Україні / І.Б. Ковтун // Збірник тез доповідей на Всеукраїнській науково-практичній конференції Конституційні засади державного управління та місцевого самоврядування в Україні (17 червня 2011 р., м. Хмельницький) – Хмельницький: Видавництво Хмельницького університету управління та права, 2011. – 342 с. – С. 81-85.
  Ковтун І.Б. Матеріально-фінансова база функціонування органів місцевого самоврядування регіонального рівня в Україні / І.Б. Ковтун // Суспільство. Держава. Управління. Право. – 2012. - № 1. – С. 178-187.
  Ковтун І.Б. Деякі правові особливості реалізації повноважень органів місцевого самоврядування на регіональному рівні в Україні / І.Б. Ковтун // Університетські наукові записки (Часопис Хмельницького університету управління та права). – 2012. - № 1. – С. 159 – 166.
  Ковтун І.Б. Взаємодія органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади на регіональному рівні в Україні: теоретико-прикладні проблеми та перспективи / І.Б. Ковтун, Н.М. Мельник. Університетські наукові записки (Часопис Хмельницького університету управління та права). – 2012. - № 2. – С. 389-396.
  Ковтун І.Б. Перспективи формування сучасних лідерів системи державного управління в Україні / Ковтун І.Б., Ковальська Л.О. // Управлінське лідерство: колективна монографія / За заг. ред. В.В. Толкованова. – Хмельницький : ПП Мельник А.А., 2013. – 600 с. – С. 227-338.
  Ковтун І.Б. Сутність та види контролю в системі місцевого самоврядування в Україні / І.Б. Ковтун // Становлення та розвиток місцевого самоврядування в Україні: Збірник тез Всеукраїнської заочної науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 7 грудня 2012 р.). – Хмельницький: Хмельницький університет управління та права. – 2012. – 232 с. – С. 86-89.
  Ковтун І.Б. Реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні: виклики сьогодення / І.Б. Ковтун // Актуальні питання реформування системи місцевого самоврядування та адміністративно-територіального устрою України: науково-практичний матеріал. / Укладачі: М.І. Баюк, Т.В. Гаман, І.Б. Ковтун, Т.В. Терещенко. – Хмельницький: Хмельницький ЦППК. – 2013. – 278 с. – С. 63-97.
  Ковтун І.Б. Теоретичні аспекти функціонування бюджетного механізму регулювання соціально-економічного розвитку території / І.Б. Ковтун, Т.В. Терещенко // Університетські наукові записки (Часопис Хмельницького університету управління та права). - 2013. - № 4. – С. 577-583.
  Ковтун І.Б. Стратегічні орієнтири формування системи забезпечення соціального розвитку територіальних громад / Ковтун І.Б., Терещенко Т.В. // Університетські наукові записки (Часопис Хмельницького університету управління та права). - 2017. - № 1. – С. 193-201.
  Декан юридичного факультету
   
    Крушинський Сергій Антонович
    
  Профілі в наукових базах даних:
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1583-226X
  LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/serhii-krushynskyi-59985a105
  Academia.edu: https://independent.academia.edu/KrushynskyiSerhiiKrushynskyiSerhii
  Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=cxYTS_IAAAAJ

  кандидат юридичних наук

  Народився 17 січня 1982 року.

  У 2004 році закінчив Хмельницький інститут регіонального управління та права за спеціальністю «Правознавство», здобув кваліфікацію юриста. У 2005 році з відзнакою закінчив магістратуру Хмельницького університету управління та права за спеціальністю «Правознавство», здобув кваліфікацію магістра права.

  З 22 червня 2005 року працював на посаді начальника юридичного відділу університету. З 1 вересня 2008 року переведений на посаду старшого викладача кафедри кримінального права та процесу, а з січня 2015 року - на посаду доцента кафедри кримінального права та процесу.

  З 14 квітня 2011 року по 31 грудня 2015 року виконував обов’язки відповідального секретаря приймальної комісії університету.

  З 20 травня 2016 року виконував обов’язки декана юридичного факультету, а з 1 вересня 2016 року за результатами проходження конкурсу був призначений на посаду декана юридичного факультету університету.

  В березні 2015 року у спеціалізованій вченій раді Львівського національного університету ім. Івана Франка захистив кандидатську дисертацію на тему «Подання доказів у кримінальному судочинстві України», науковий керівник – доктор юридичних наук, професор, академік В.Т. Нор.

  Є членом вченої ради університету та методичної ради університету.
  Автор (співавтор) понад 30 наукових та 50 навчально-методичних праць, співавтор навчальних посібників «Кримінальне право України. Загальна частина» (2010 р.), «Кримінальне право України. Особлива частина» (2016 р.), «Альтернативне вирішення спорів у кримінальному процесі» (2015 р.), автор монографії «Подання доказів у кримінальному судочинстві України» (2017 р.).
  Викладає дисципліни: Кримінальний процес, Теорія та практика кримінально-процесуального доказування, Процесуальні рішення у кримінальному провадженні, Досудове розслідування кримінальних правопорушень.
  Сфера наукових інтересів: проблеми доказового права, змагальності та диференціації кримінального судочинства.

  Підвищення кваліфікації:
  - участь у школі з кримінального процесу в рамках проекту "Підтримка розвитку юридичної освіти та освіти з прав людини в Україні" (Львів, 2014 р.);
  - стажування в Потсдамському університеті (Німеччина) в рамках TEMPUS-проекту (TRADIR) "Training on alternative disputes resolution as an approach for ensuring of human rights" (Потсдам, 2015 р.);
  - підвищення кваліфікації за темою "Методика викладання кримінального права та процесу та основні проблеми співвідношення кримінального та кримінального процесуального права" (Харків, 2016 р.);
  - участь в International Teacher’s Institute English Teachers Program (Хмельницький, 2019 р.).

  Нагороджений подякою Міністерства освіти і науки України (2017 р.), грамотою Хмельницької обласної ради (2007 р. і 2011 р.), грамотою Хмельницької обласної державної адміністрації (2012 р.), почесною грамотою Федерації профспілок Хмельницької області (2008 р.), подякою Хмельницької обласної державної адміністрації (2017 р.).

  Основні наукові публікації:
  1. Крушинський С.А. Поняття та місце подання доказів у структурі кримінально-процесуального доказування // Вісник Академії адвокатури України. – 2009. - № 3 (16). – С. 77-83.
  2. Крушинський С.А. Процесуальна форма подання доказів у кримінальному судочинстві України // Університетські наукові записки. – 2010. - № 2. – С. 218-223.
  3. Крушинський С.А. Угода про визнання вини: світовий досвід та перспективи запровадження в Україні // Університетські наукові записки. – 2010. - № 4. – С. 238-245.
  4. Крушинський С.А. Історія становлення інституту подання доказів у кримінальному судочинстві України до судової реформи 1864 року // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2011. – Випуск 53. – С. 375-382.
  5. Крушинський С.А. Подання доказів у кримінальних справах за Статутом кримінального судочинства 1864 року // Університетські наукові записки. – 2011. - № 3. – С. 324-329.
  6. Крушинський С.А. Поняття та класифікація суб’єктів подання доказів у кримінальних справах // Університетські наукові записки. – 2012. - № 1. – С. 586-591.
  7. Крушинський С.А. Проблема визначення подання доказів як інституту кримінального процесуального права // Форум права.  – 2013. – № 1. – С. 532-536.
  8. Крушинский С.А. Представление и использование материалов оперативно-розыскной деятельности в уголовном судопроизводстве Украины // Publicaţie ştiinţifico-practică "LEGEA ŞI VIAŢA". – 2013. – № 12/4 (264). – С. 19-22.
  9. Циганюк Ю. В., Кравчук О. В., Крушинський С. А. Процесуальний порядок залучення експерта стороною захисту у кримінальному провадженні // Криміналістичний вісник. – 2014. - № 2. – С. 28-36.
  10. Крушинський С. А. Проблеми подання доказів у стадії підготовчого провадження в суді першої інстанції // Слово національної школи суддів. – 2015. - № 2. – С. 110-118.
  11. Крушинський С. А. Відмова потерпілого (приватного обвинувача) від обвинувачення: поняття, порядок здійснення та правові наслідки // Університетські наукові записки. – 2015. - № 2. – С. 212-220.
  12. Крушинський С. А. Подання доказів на етапі подання заяви (повідомлення) про кримінальне правопорушення // Університетські наукові записки. – 2015. - № 3. – С. 161-168.
  13. Крушинський С. А. Співвідношення пізнання та доказування у кримінально-процесуальній доктрині / С. А. Крушинський // Eurasian Academic Research Journal. – 2016. - № 4. – С. 130-135.
  14. Крушинський С. А. Проблемні аспекти збирання та подання доказів стороною захисту у кримінальному провадженні / С. А. Крушинський // Університетські наукові записки. – 2017. - № 3. – С. 296-309.
  15. Крушинський С. А. Порядок залучення експерта у контексті реалізації засади змагальності у кримінальному провадженні / С. А. Крушинський, М. О. Каліновська // Держава і регіони. Серія: Право. – 2018. – № 1 (59). – С. 155-160.
  16. Крушинський С. А. Результати оперативно-розшукової діяльності: проблеми подання і використання у кримінальному судочинстві України / С. А. Крушинський // Економіка та митно-правові відносини. – 2018. – Випуск 3. – С. 50-56.
  17. Крушинський С. А. Обов’язок доказування цивільного позову у кримінальному провадженні // Університетські наукові записки. – 2019. - № 1-2 (69-70). – С. 137-144.

  E-mail: decan_uf@univer.km.ua

  Декан факультету управління та економіки
   
    Терещенко Тетяна Василівна
    Кандидат економічних наук, доцент.

  Доцент кафедри публічного управління та адміністрування.

  Народилася 4 липня 1979р., м.Хмельницький.

  У 2001р. закінчила Технологічний університет Поділля за спеціальністю “Облік і аудит”.
  У 2005р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Науково-методичні основи забезпечення розвитку транскордонного співробітництва» зі спеціальності 08.10.01 – розміщення продуктивних сил та регіональна економіка, м.Київ.
  З 2005 року – старший викладач кафедри державного управління та місцевого самоврядування.
  З 2008 року – доцент кафедри державного управління та місцевого самоврядування.
  З 2008 р. начальник відділу навчально-методичного забезпечення.
  Читає лекції та проводить семінарські заняття з дисциплін: «Євроінтеграція, міжнародне публічне управління та безпека», «Зовнішньоекономічна діяльність підприємства», «Менеджмент організацій», «Теорія організації».
  Є автором понад 30 наукових та 20 навчально-методичних праць.

  Коло наукових інтересів: регіональна економіка, зовнішньоекономічна діяльність, зовнішньоекономічна безпека.

  Монографії
  Управлінське лідерство: колективна монографія / За аг. ред. В.В. Толкованова. – Хмельницький : ПП Мельник А.А., 2013. – С.446-455.

  Наукові статті
  Терещенко Т.В. Особливості формування державної політики України у сфері європейської інтеграції //Університетські наукові записки: Часопис Хмельницького університету управління та права. – Хмельницький: №2(42). –2012. – С.118-124.
  Ковтун І.Б. Теоретичні аспекти функціонування бюджетного механізму регулювання соціально-економічного розвитку території /І.Б.Ковтун, Т.В.Терещенко // Університетські наукові записки: Часопис Хмельницького університету управління та права. – Хмельницький: №4(48). –2013. – С.577-584. (0,25 д.а.)
  Терещенко Т.В. Зміст та напрями протидії корупції /Т.В.Терещенко, С.Д.Волошин //Університетські наукові записки: Часопис Хмельницького університету управління та права. – Хмельницький: №1(45). – 2013. – С.411-423. (0,3 д.а.)
  Терещенко Т.В. Особенностиформированияорганизационно-управленческогомеханизмапредотвращения и противодействиякоррупции в Украине /Т.В.Терещенко, С.Д.Волошин // QENTES & NATIONES | Studia z zakresuspravmiedzynarodowych, 60. – Zeszyt 2/2012. – S. 387-396.

  Конференції
  Терещенко Т.В. Теоретичні основи формування моделі лідерства //Формування регіонального лідера: виклики сьогодення: Збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю (м.Хмельницький, 1-2 березня 2013 року). – Хмельницький: Хмельницький університет управління та права. – С.185-190.
  Терещенко Т.В. Оцінка експортного потенціалу Хмельницької області  //Всеукраїнська заочна науково-практична конференція «Становлення та розвиток місцевого самоврядування в Україні», 8 грудня 2014 року, м. Хмельницький. - C.91-96.
  Терещенко Т.В. Особливості організаційного забезпечення митного контролю в Україні /Т.В.Терещенко // Стратегічні напрями соціально-економічного розвитку держави в умовах глобалізації: збірник тез 2-ї Міжнародної науково-практичної конференції, 8-9 жовтня 2015 року м.Хмельницький. – Хмельницький, 2015. – С.293-297.
  Терещенко Т.В. Регіональні аспекти забезпечення зовнішньоекономічної безпеки /Т.В.Терещенко //Європейська інтеграція в контексті світових глобалізаційних процесів: Матеріали науково-практичної конференції, Одеса, 245 грудня 2015 р. /За заг. ред. Іжі М.М., Кривцової В.М. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2016. – С.252-256.
  Терезенко Т.В. Зовнішньоекономічна безпека в умовах європейської інтеграції України //Актуальні питання формування та розвитку громадянських компетентностей в Україні. – Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю «Розвиток громадянських компетентностей в Україні», м.Київ, 17-18 березня 2016 року /за заг.ред. Ю.В. Ковбасюка, Н.Г.Протасової, Ю.О.Молчанової. – К.: НАДУ, 2016. – С.267-272.

  Навчальні та навчально-методичні посібники
  Терещенко Т.В. Теорія організації: навчальний посібник /Т.В.Терещенко. – Хмельницький університет управління та права: Хмельницький, 2015. – 335с.
  Терещенко Т.В. Європейська інтеграція та інструменти її реалізації: навчально-методичний посібник /Т.В.Терещенко. – Хмельницький: Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ, організацій. – 2013. – 348 с.
  Терещенко Т.В. Актуальні питання реформування системи місцевого самоврядування та адміністративно-територіального устрою України: науково-практичний матеріал / Укладачі: М.І.Баюк, Т.В.Гаман, І.Б.Ковтун, Т.В.Терещенко. – Хмельницький: Хмельницький ЦППК. – 2013. –  С.98-113с.

  Навчально-методичні матеріали
  Теорія організації: Методичні рекомендації до семінарських занять і самостійної роботи студентів вибіркової навчальної дисципліни для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня Бакалавр з галузі знань 0306 Менеджмент і адміністрування за напрямом підготовки 6.030601 Менеджмент / [розр. Т.В.Терещенко, Ю.В. Граматович]. – Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2013. – 38 с. (затверджено кафедрою державного управління та місцевого самоврядування 4 вересня 2013 року, протокол № 1, схвалено методичною радою університету 31 жовтня 2013 року, протокол № 2).
  Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: Методичні рекомендації до семінарських занять і самостійної роботи студентів для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня Бакалавр з галузі знань 0306 Менеджмент і адміністрування за напрямом підготовки 6.030601 Менеджмент / [розр. Т. В.Терещенко, Ю.В.Граматович]. – Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2014. – 60 с. (затверджено кафедрою державного управління та місцевого самоврядування Хмельницького університету управління та права 22 січня 2014 року, протокол № 5, схвалено методичною радою університету 23 січня 2014 року, протокол № 5).
  Корпоративне управління: Методичні рекомендації до семінарських занять та самостійної роботи студентів для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня Спеціаліст за спеціальністю 7.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності) / [розр. Т.В.Терещенко]. – Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2013. – 36 с. (затверджено кафедрою державного управління та місцевого самоврядування 4 вересня 2013 року, протокол № 1, схвалено методичною радою університету 31 жовтня 2013 року, протокол № 2).
  Менеджмент організацій: Методичні рекомендації до семінарських занять і самостійної роботи студентів для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня Спеціаліст за спеціальністю 7.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності) / [розр. Т.В.Терещенко]. – Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2013. – 46. (затверджено кафедрою державного управління та місцевого самоврядування 4 вересня 2013 року, протокол № 1, схвалено методичною радою університету 31 жовтня 2013 року, протокол № 2).
  Теорія організації: Методичні рекомендації до семінарських занять і самостійної роботи студентів для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня Магістр з галузі знань 1801 Специфічні категорії за спеціальністю 8.18010018 Адміністративний менеджмент заочної форми навчання / [розр. Т.В.Терещенко]. – Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2014. – 45 с. (затверджено кафедрою державного управління та місцевого самоврядування 22 січня 2014 року, протокол № 5, схвалено методичною радою університету 23 січня 2014 року, протокол № 5).
  Менеджмент організацій: Методичні рекомендації до семінарських занять і самостійної роботи студентів для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня Магістр з галузі знань 1801 Специфічні категорії за спеціальністю 8.18010018 Адміністративний менеджмент заочної форми навчання / [розр. Т.В.Терещенко]. – Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2014. – 44 с. (затверджено кафедрою державного управління та місцевого самоврядування 22 січня 2014 року, протокол № 5, схвалено методичною радою університету 23 січня 2014 року, протокол № 5).
  Теорія організації: Методичні рекомендації до семінарських занять і самостійної роботи студентів для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня Магістр з галузі знань 1801 Специфічні категорії за спеціальністю 8.18010018 Адміністративний менеджмент денної форми навчання / [розр. Т.В.Терещенко]. – Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2013. – 48 с. (затверджено кафедрою державного управління та місцевого самоврядування 4 вересня 2013 року, протокол № 1, схвалено методичною радою університету 31 жовтня 2013 року, протокол № 2).
  Менеджмент організацій: Методичні рекомендації до семінарських занять і самостійної роботи студентів для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня Магістр з галузі знань 1801 Специфічні категорії за спеціальністю 8.18010018 Адміністративний менеджмент денної форми навчання / [розр. Т.В.Терещенко]. – Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2013. – 40 с. (затверджено кафедрою державного управління та місцевого самоврядування 4 вересня 2013 року, протокол № 1, схвалено методичною радою університету 31 жовтня 2013 року, протокол № 2).

  Директор центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ, організацій
   
    Баюк Микола Іванович
    Старший викладач кафедри публічного управління та адміністрування, директор Хмельницького центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій.

  Народився 26.07.1960, с.Гальчинці, Теофіпольського району, Хмельницької області.

  Закінчив Кам’янець-Подільський державний педагогічний інститут, 1981 рік; Українська Академія державного управління при Президентові України, 1999 рік. Спеціальність - історія, державне управління; кваліфікація - вчитель історії та суспільствознавства; магістр державного управління.

  З 1981 по 1983 рік працював учителем Шаровечківської середньої школи Хмельницького району. Впродовж 1983-1993 рр. працював в місцевих органах управління.
  З 1994 року займається викладацькою діяльністю у Хмельницькому університеті управління та права, перепідготовкою та підвищенням кваліфікації управлінських кадрів регіону, кадрів Державної митної служби України.
  З 2002 року – директор Хмельницького ЦППК. Коло наукових інтересів: історія, публічне управління та адміністрування.

  Монографії

  1.   Олуйко В.М., Слободянюк П.Я., Баюк М.І. Адміністративно-територіальний устрій Поділля. Історія і сучасність:  монографія / За заг.ред.Смолія В.А., Слободянюка П.Я. – Хмельницький, 2005. – 339 с.

  Наукові статті
  2.   Баюк М. Подільський журнал «Освіта» у добу Української революції / М.Баюк. // Краєзнавство. – 1999. – №1-4. – С.152-153.
  3.   Баюк М.І. Діяльність видавництв Поділля в добу Української революції 1917-1920 рр. / М.І.Баюк. / Зб.наук.праць за підсумками другої міжнародної науково-практичної конференції 14-15 травня 2005 р. – Кам’янець-Подільський, 2005. – С.108-109.
  4.   Баюк М.І. Духовні процеси на Поділлі як важливий чинник національно-культурного відродження регіону у 1917-1920 рр. / М.І.Баюк. – Кам’янець-Подільський: Зб.наук.пр. Освіта, наука і культура на Поділлі, 2010. – Т.15. – С.370-381.
  5.   Баюк М.І. Журнал «Освіта» джерело вивчення освіти на Поділлі доби української революції / М.І.Баюк. – Зб.статей: Маловідомі імена, події, факти. – Вип.6. Історія України. – Київ: Рідний край, 1999. – С.182-186.
  6.   Баюк М.І. Культура і освіта на Поділлі в 1917-1920 рр. – Історія України (маловідомі імена, події, факти). –К., 1996. – С.156-176.
  7.   Баюк М.І. Місце церковно-релігійної політики у процесах національно-культурного відродження Поділля в період УНР / М.І.Баюк. – Кам’янець-Подільський: Зб.наук.пр. Освіта, наука і культура на Поділлі, 2009. – Т.14. – С.335-346.
  8.   Баюк М.І. Освітньо-просвітницькі перетворення на Поділлі в 1918-1920 рр. / М.І.Баюк. – Зб.статей: Маловідомі імена, події, факти. –Вип.9. Історія України. – Київ: Рідний край, 1999. – С.215-223.
  9.   Баюк М.І. Періодична преса, видавнича та бібліотечна справи на Поділлі у 1917-1920 рр. / М.І.Баюк. – Кам’янець-Подільський: Зб.наук.пр. Освіта, наука і культура на Поділлі, 2010. – Т.16. – С.116-131.
  10.   Баюк М.І. Українське книгодрукування та періодична преса Поділля на початку ХХ століття / М.І.Баюк. – Кам’янець-Подільський: Зб.наук.пр. Освіта, наука і культура на Поділлі, 2006. – Т.7. – С.344-356.
  11.   Баюк М.І. Участь громадських організацій, об’єднань, інтелігенції Поділля в культурно-освітніх перетвореннях 1917-1920 рр. / М.І.Баюк. – Кам’янець-Подільський: Зб.наук.пр. Освіта, наука і культура на Поділлі, 2009. – Т.13. – С.3-19.
  12.   Баюк М. І. Проблеми становлення національних культурно-освітніх закладів, подолання інформаційних загроз у період української державності в 1917–1920 рр. 35 с. (ще не вийшла ХУУП ювілейний випуск)

  Навчальні посібники

  13.   Основи місцевого самоврядування: науково-практичний посібник / авт.кол. за заг.ред В.М.Олуйка. – Хмельницький: ЦППК, 2008. – 730 с.
  14.   Конкурентна політика органів влади - запорука економічного розвитку держави: наук.-практ. посіб. (для керівників та інших посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування) / М.І.Баюк, А.Ф.Кармаліта. – Хмельницький: Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій. – 2009. – 554 с.
  15.   Об’єднані територіальні громади Хмельниччини. Рік перший / [Авт. кол. С.В. Яцковський, В.А. Любенчук, І.А. Білик, О.І. Фасоля, М.І. Баюк, Н.О. Муляр, М.І. Войт]. – Хмельницький центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій. – 2016. – 226 с.

  Посібники видані Хмельницьким ЦППК
  16.   На допомогу сільському, селищному голові: Інформаційно-методичний матеріал / Баюк М.І., Войт М.І. – Хмельницький: Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій. – 2016. – 111 с.
  17.   Депутату місцевої ради: практичні поради щодо організації діяльності. (перероблене) / [Уклад. М.І.Баюк, М.І.Войт, М.В.Панасюк] – Хмельницький: Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій. – 2016. – 142 с.
  18.   Основи написання проектів: практичні поради / Войт М.І., Баюк М.І., Третяк В.А. – Хмельницький: Хмельницький ЦППК. – 2016. – 95 с.
  19.   Реформування місцевого самоврядування: проблеми і шляхи їх вирішення: Інформаційно-методичний матеріал / Войт М.І., Баюк М.І., Панасюк М.В. – Хмельницький: Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій. – 2015. –130 с.
  20.   Місцеві вибори 2015: інформаційно-довідковий матеріал. / Укладачі: М.І. Баюк, М.І. Войт, М.В. Панасюк, Н.В. Продан. – Хмельницький: Хмельницький ЦППК. – 2015. – 288 с.
  21.   Децентралізація влади в регіоні: запитання, відповіді. / Укладачі: М.І. Баюк, М.І. Войт, М.В. Панасюк. – Хмельницький: Хмельницький ЦППК. – 2015. – 41 с.
  22.   Організаційно-правові засади роботи об’єднаних територіальних громад: Рекомендації з організації роботи для керівників та працівників територіальних громад області / Войт М.І., Баюк М.І. – Хмельницький: Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій. – 2015. –243 с.
  23.   Депутату місцевої ради: практичні поради щодо організації діяльності. / [Уклад. М.І.Баюк, М.І.Войт, М.В.Панасюк] – Хмельницький : Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій. – 2015. – 142 с.
  24.   Інформаційно-довідковий матеріал на допомогу секретарю сільської, селищної, міської ради / М.І.Баюк, М.І.Войт, М.В.Панасюк. – Хмельницький: Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій. – 2014. – 105 с.
  25.   Особливості формування професіоналізму державних службовців (на допомогу молодому державному службовцю) : навчально-методичний матеріал / М.І.Баюк, М.І.Войт, Л.П.Требик – Хмельницький: Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій. – 2014. – 81 с.
  26.   Актуальні питання громади: професійно організовуємо, плануємо, вирішуємо. Інформаційно-довідковий матеріал для секретарів міських, селищних, сільських рад / М.І. Баюк, М.І. Войт, Н.О. Муляр, М.В. Панасюк. – Хмельницький: ПП Мельник А.А. – 2014. – 212 с.
  27.   Місцеве самоврядування - основа сучасного демократичного управління / Укладачі: М.І.Баюк, М.І.Войт. – Хмельницький: Хмельницький ЦППК. - 2014. – 140 с.
  28.   Місцеве самоврядування – основа сталого розвитку України. Децентралізація влади. Інформаційно-довідковий матеріал для державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад / М.І. Баюк,  М.В. Панасюк. –  Хмельницький: Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій. – 2014.- 47 с.
  29.   Територіальна громада - основа місцевого самоврядування в Україні.  На допомогу сільському, селищному голові/ М.І. Баюк, М.І. Войт – Хмельницький: Хмельницький ЦППК. – 2014. – 103 с.
  30.   Формування регіонального лідера: навчання впродовж життя: навчально-методичний посібник / За заг. ред. Баюка М.І., Гаман Т.В. – Хмельницький: ПП Мельник А.А., 2013. – 311 с.
  31.   Доступ до публічної інформації: роз’яснення, практичні поради, зразки оформлення документів. Навчально-методичний посібник. / М.І.Баюк, М.І.Войт, М.В.Вінер. – Хмельницький: Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій. – 2013. – 81 с.
  32.   Організація роботи зі зверненнями громадян (збірник нормативно-правових документів та методичних рекомендацій) (для керівників та інших посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, установ, організацій, об’єднань громадян). / М.І.Баюк, М.І.Войт, О.М.Гаман. – Хмельницький: Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій. Перероблене і доповнене. – 2013. – 186 с.
  33.   На допомогу депутату місцевої ради: організація депутатської діяльності. Доповнене, перероблене. / [Уклад. М.І.Баюк, М.І.Войт] – Хмельницький: Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій. – 2013. – 115 с.
  34.   Актуальні питання реформування системи місцевого самоврядування та адміністративно-територіального устрою України: науково-практичний матеріал. / Укладачі: М.І.Баюк, Т.В.Гаман, І.Б.Ковтун, Т.В.Терещенко. – Хмельницький: Хмельницький ЦППК. – 2013. – 278 с.
  35.   Організація контролю в системі органів державної влади: Інформаційно-методичний матеріал / М.І.Баюк, М.І.Войт, Г.В.Матковський. – Хмельницький: Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій. – 2013. –135 с.
  36.   Робота зі зверненнями громадян (збірник нормативно-правових документів та методичних рекомендацій) / Баюк М.І., Войт М.І., Гаман О.М. – Хмельницький: Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій. – 2012. – 106 с.
  37.   Земельна реформа та шляхи її реалізації / Укладачі: Баюк М.І., Войт М.І., Музика М.В. – Хмельницький: Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій. – 2012. – 102 с.
  38.   Адміністративні послуги: теорія та практика надання. Навчально-методичний посібник. / Укладачі: Баюк М.І., Войт М.І. – Хмельницький: Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій. – 2012. – 111 с.
  39.   Корупційні діяння в економічній та соціальній сферах. Навчально-методичний посібник. / Укладачі: Баюк М.І., Войт М.І. – Хмельницький: Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій. – 2012. – 191 с.
  40.   Корупційні дії та механізми їх запобігання в органах державної влади. Навчально-методичний посібник. / Укладачі: Баюк М.І., Войт М.І. – Хмельницький: Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій. – 2012. – 176 с.
  41.   Реалізація органами місцевого самоврядування проектів та програм розвитку. Інформаційно-методичний матеріал. / Укладачі: Баюк М.І., Войт М.І. – Хмельницький: Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій. – 2012. – 95с.
  42.   На допомогу розробникам профілів професійної компетентності посад державної служби. Інформаційно-методичний матеріал./ Укладачі: Баюк М.І., Войт М.І. – Хмельницький: Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій. – 2012. – 78 с.
  43.   Практичний посібник для депутатів місцевих рад / Баюк М.І., Войт М.І. – Хмельницький: Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій. – 2011. – 95 с.
  44.   Методичні матеріали з питань утворення та діяльності адміністративних комісій при виконавчих комітетах сільських, селищних, міських рад / Баюк М.І., Гоцький Г.І., Когут О.В. – Хмельницький: Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій. – 2011. – 45 с.
  45.   Запобігання проявам корупції та конфлікту інтересів на державній службі (міжнародний досвід). Інформаційно-довідковий матеріал / Баюк М.І., Міщишин В.В. – Хмельницький: Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій. – 2011. –33 с.
  46.   Нормативно-правове забезпечення з питань запобігання і протидії корупції. Інформаційно-методичний матеріал / Баюк М.І., Войт М.І., Гаман Т.В.  – Хмельницький: Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій. – 2011. – 139 с.
  47.   Практичні аспекти організації діяльності секретаря сільської, селищної ради. Інформаційно-методичний матеріал / Баюк М.І., Войт М.І. – Хмельницький: Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій. – 2011. – 105 с.
  48.   Методичні рекомендації для самостійної роботи слухачів / М.І.Баюк, М.І.Войт, Л.П.Требик. – Хмельницький: Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій. – 2010. – 51 с.
  49.   Інформаційно-довідковий матеріал на допомогу секретарям сільських, селищних рад області / М.І.Баюк, Н.В.Продан, Н.О.Муляр, В.С.Онісковець, О.В.Хорошенюк. – Хмельницький: Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій. – 2010. – 54 с.
  50.   Організаційно-розпорядча робота сільського, селищного голови /  М.І.Баюк, Войт М.І., Гаман Т.В. – Хмельницький: Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій. – 2010. – 117 с.
  51.   На допомогу працівникам відділів організаційно-кадрової роботи органів виконавчої влади. Баюк М. І., Войт М.І., Климчук В.В. – Хмельницький: ЦППК. – 2009. – 122 с.
  52.   Методичні рекомендації по роботі зі зверненнями громадян (для керівників та інших посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, установ, організацій, об’єднань громадян). Баюк М.І., Войт М.І., Лисик Н.О.– Хмельницький: ЦППК. – 2009. – 81 с.
  53.   Інформаційно-довідковий матеріал на допомогу головам постійних комісій місцевих рад / Баюк М.І., Войт М.І. – Хмельницький: ЦППК. – 2009. – 67 с.
  54.   Практичні аспекти організації кадрової роботи в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування. Методичний посібник. Баюк М.І., Войт М.І., – Хмельницький: ЦППК. – 2009. – 109 с.
  55.   Контроль в роботі органів виконавчої влади та місцевого самоврядування. Інформаційно-довідковий матеріал. Баюк М.І., Войт М.І., Матковський Г.В.– Хмельницький: ЦППК. – 2009. – 69с.
  56.   Методично-інформаційний збірник з питань організаційно-кадрової роботи для секретарів сільських, селищних рад / М.І.Баюк, М.І.Войт. – Хмельницький: Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій. – 2009. – 98 с.
  57.   Інформаційно-довідковий матеріал на допомогу секретарям сільських, селищних рад області / М.І.Баюк, Н.В.Продан, Н.О.Муляр, О.В.Хорошенюк. – Хмельницький: Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій. – 2009. – 51 с.
  58.   Інформаційно-довідковий матеріал з питань соціально-економічного розвитку територій  (для керівників та інших посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування. / М.І.Баюк, М.І.Войт. – Хмельницький: Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій. – 2009. – 62 с.
  59.   Контроль знань слухачів. Методичні вказівки. / М.І. Баюк, М.І. Войт. – Хмельницький: Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій. – 2009. – 28 с.
  60.   Критерії оцінювання знань і вмінь слухачів. Методичні рекомендації. / М.І. Баюк, М.І. Войт. – Хмельницький: Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій. – 2009. – 16 с.

  Керівник відділу підготовки публічних управлінців
   
    Підлісна Тетяна Віталіївна
    Доцент кафедри публічного управління та адміністрування, кандидат наук з державного управління.

  Народилася  25.05.1986, с. Жучківці Хмельницького району .

  Закінчила Хмельницьку гуманітарно-педагогічну академію (2008), викладач педагогіки. Канд. наук з держ.упр. (2012). Тема кандидатської дисертації «Лідерство в державній службі України: теоретичні основи».
  З вересня 2008 по 2009 р. керівник загального відділу Хмельницького університету управління та права.
  З 2009 р. по теп. час, працює в магістратурі спеціальності «Публічне управління та адміністрування» керівник відділу.
  З вересня 2011 р.  на умовах сумісництва працює на посаді доцента  кафедри публічного управління та адміністрування.

  Монографії
  Словіцька Т. В. Моніторинг управління мотивацією колективу як складової делегуючого лідера // Моніторинг законодавства України: аналіз, проблеми, перспективи: Монографія / За заг. ред. Нижник Н.Р. – Чернівці : Технодрук, 2010. – Авт. – С. 84-108.
  Підлісна Т.В. Сучасні сутнісні трансформаціх лідерства: досвід для України / Управлінське лідерство: колективна монографія / За аг. ред. В.В. Толкованова. – Хмельницький : ПП Мельник А.А., 2013. – С.170-179.
  Наукові статті
  Словіцька Т. В. Сутність феноменів керівництва та лідерства / Т. В. Словіцька // Часопис Хмельницького університету управління та права. – 2009. – № 3. – С. 306-312.
  Словіцька Т. В. Керівництво та лідерство як складові управлінської діяльності / Т. В. Словіцька // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. – К.  : Вид-во НАДУ, 2010. – № 1 (39). – С. 58-61.
  Словіцька Т. В. Особливості кар’єрної та посадової моделей проходження державної служби / Т. В. Словіцька // Управління розвитком: зб. наук. пр. – 2010. – № 8. – С. 65-69.
  Словіцька Т. В. Лідерство – керівництво на державній службі: сучасні підходи / Т. В. Словіцька // Суспільство. Держава. Управління. Право. – 2011. – № 2. – С. 170-180.
  Підлісна Т.В. Сучасні сутнісні трансформації лідерство: досвід для України /ПідліснаТ.В.//Університецькі наукові записки Часопис Хмельницького університету управління та права.-2015.- 347-357
  Підлісна Т.В. Ризики  в  державно-управлінській   діяльності       як     індикатори         ступеня       розвитку   антикорупційного законодавства/ Т.В.Підлісна// Бюлетень моніторингу законодавства України.- 2015.- 157-189
  The World of Politics, Society, Geography Collection of scientific works Issue TetianaPidlisna. MODERN ESSENTIAL TRANSFORMATION OF LEADERSHIP: EXPERIENCE FOR UKRAINE 42-49

  Вчений секретар
   
    Лозінська Світлана Володимирівна
    LOZINSKA SVITLANA

  Посада: доцент кафедри міжнародного та європейського права
  Науковий ступінь:  кандидат юридичних наук
  Вчене звання: доцент

  Народилася 01.02.1974.

  У 1997 році закінчила з відзнакою Хмельницький інститут регіонального управління та права за спеціальністю «Правознавство» та здобула кваліфікацію спеціаліста-юриста.

  У 2000 році закінчила аспірантуру в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка та захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему «Інститут почесних консулів в міжнародному праві та практиці України» за спеціальністю 12.00.10 – міжнародне право.

  З 2001 року працює у Хмельницькому університеті управління та права імені Леоніда Юзькова на посадах старшого викладача, доцента кафедри цивільного права та процесу, згодом на посаді доцента кафедри міжнародного та європейського права. У 2004 році отримала вчене звання доцента. Проходила наукове стажування в Інституті політичних наук Ягеллонського університету у м. Краків (2000 р.) та в Університеті кардинала Стефана Вишинського у м. Варшава (2011 р.), Республіка Польща.

  З 2010 року працює за сумісництвом на посаді вченого секретаря університету.

  Сфера наукових інтересів: міжнародне право, історія міжнародного права, міжнародне приватне право, римське право.

  Кількість наукових публікацій: більше 40.

  Викладає навчальні дисципліни: «Міжнародне публічне право», «Історія міжнародного права», «Римське право», «Міжнародне приватне право», «Право Європейського Союзу».

  Кількість навчально-методичних публікацій: більше 45.

  Вибрані наукові праці:
  1   Лозінська С. В. Становище жінки в Стародавній Греції та в Римі: окремі порівняльно-правові аспекти / С. В. Лозінська // Актуальні питання правового регулювання особистих немайнових та майнових відносин у контексті приведення законодавства України до європейських стандартів : монографія / М. В. Бориславська, В. А. Ватрас, С. Д. Гринько  [та ін.]; за заг. ред. С. Д. Гринько. ― Хмельницький : Видавництво Хмельницького університету управління та права, 2016. ―390 с. – С. 32-51.
  2   Лозінська С. В. Античний заповіт як підстава спадкування у Давньоримській державі // Спадкове право: проблеми теорії та практики: монографія / С.Д.Гринько, В.А.Ватрас [ та ін. ] / наук. ред. С.Д.Гринько. Хмельницький : Видавництво Хмельницького університету управління та права, 2018. 306 с.
  3   Лозінська С. В. Заповіт за римським спадковим правом та його рецепція у право країн періоду Середньовіччя // Університетські наукові записки. 2019. № 1-2 (69-70).

  Підвищення кваліфікації (сертифікати)

  Zaświadczenie 02.04.2011. Wydział Prawa Kanonicznego Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyǹskiego w Warszawie.

  Нагороди
  Нагороджена Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України та нагрудним знаком «Відмінник освіти України», Почесною грамотою Хмельницької обласної державної адміністрації, Хмельницької обласної ради, Управління Міністерства внутрішніх справ України у Хмельницькій області та Подякою Прем’єр-Міністра України.

  Електронна адреса: lozinskasw@ukr.net  Завідувач відділу аспірантури та докторантури
   
    Олійник Уляна Миколаївна
    ULIANA OLIINYK

  Профілі в наукових базах даних:
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7846-6842
  LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/ульяна-олейник-5762361a1
  Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=xNih25sAAAAJ

  Посада: доцент кафедри теорії та історії держави і права, завідувач відділу аспірантури та докторантури
  Вчена ступінь: кандидат юридичних наук

       У 2010 році закінчила Хмельницький університет управління та права за спеціальністю «Правознавство», здобула кваліфікацію юриста. У 2011 році з відзнакою закінчила магістратуру Хмельницького університету управління та права за спеціальністю «Правознавство», здобула  кваліфікацію магістра права.
       В грудні 2018 року на спеціалізованій вченій раді Хмельницького університету управління та права захистила кандидатську дисертацію на тему «Право на свободу думки, совісті та релігії у філософсько-правовому вимірі» за спеціальністю 12.00.12 – філософія права, науковий керівник – доктор юридичних наук, професор, Омельчук О. М.
       Член спеціалізованої вченої ради К 70.895.02 у ХУУП імені Леоніда Юзькова.
       Викладає дисципліни: Теорія держави і права, Історія політичних та правових вчень, Проблеми теорії держави і права.
       Нагороджена грамотою Хмельницького Головного територіального управління юстиції (2019 р).

  Основні наукові праці:

  1.   Олійник У.М. Окремі філософсько-правові аспекти розвитку та розуміння права на свободу совісті /У. М. Олійник // Науковий вісник Херсонського державного університету, 2016 - Вип. 1- Т.4 - С. 140-144.
  2.   Олійник У.М. Особливості застосування рішень Європейського суду з прав людини в правовій системі України / У.М. Олійник // Актуальні проблеми юридичної науки : Збірник тез міжнародної наукової конференції «Чотирнадцяті осінні юридичні читання» (м. Хмельницький, 23-24 жовтня 2015 року) : у 2-х частинах. – Частина друга. – Хмельницький : Видавництво Хмельницького університету управління та права, 2015. – С. 178–180.
  3.   Олійник У.М. Стратегії розвитку освіти в умовах глобалізації [Текст] / У.М. Олійник // Стратегічні напрями соціально-економічного розвитку держави в умовах глобалізації : збірник тез ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 8-9 жовтня 2015 року) за заг. ред. д.е.н., проф. Синчака В.П. – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2015. – С. 213-214.
  4.   Олійник У.М. Філософсько-правовий аналіз окремих проблем обмеження права на свободу думки, совісті та релігії // Університетські наукові записки, 2016 - № 2 (58). – С. 220-228
  5.   Олійник У. М. Розвиток розуміння права на свободу думки, совісті та релігії у філософії доби Античності // Актуальні проблеми юридичної науки: збірник тез міжнародної наукової конференції «П’ятнадцяті осінні юридичні читання» (м. Хмельницький, 21-22 жовтня 2016 року): [у 2-х частинах ]. – Частина перша. – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права.- 2016. - Ч. 1 – с. 34-38
  6.   Олейник У.М. Развитие понимания права на свободу мысли, совести и религии в философии Античности и Средневековья // Международный научно-практический правовой журнал «Legea si Viata», 2017 - №3 (301) – с. 94-98.
  7.   Олійник У. М. Утвердження концепції свободи думки, совісті та релігії в філософії права періоду ХІХ – ХХ століття // Актуальні проблеми юридичної науки: збірник тез міжнародної наукової конференції «Шістнадцяті осінні юридичні читання» (м. Хмельницький, 20-21 жовтня 2017 року): [у 2-х частинах ]. – Частина перша. – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права.- 2017. - Ч. 1 – с. 22-25
  8.   Олійник У. М.  Утвердження права на свободу думки, совісті та релігії в філософії права епохи Просвітництва / Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. Хмельницький, 2017 № 63, С. 336 – 346.

  e-mail:  aspirantura@univer.km.ua
  Начальник юридичного відділу
   
    Хіміч Володимир Олегович
    Народився 07 червня 1989 року

  Освіта: 
  У 2012 році закінчив юридичний факультет Хмельницького університету управління та
  права, здобувши освітньо-кваліфікаційний рівень «Спеціаліст» за спеціальністю
  «Правознавство» земельно-господарської спеціалізації. Захистив дипломну роботу на
  тему: «Суб’єкти екологічних обов’язків за законодавством України». 

  Трудова діяльність:

  З 03 вересня 2012 року по листопад 2012 року працював на посаді юрисконсульта другої
  категорії юридичної клініки Хмельницького університету управління та права. 
  З 13 листопада 2012 року був переведений на посаду юрисконсульта першої категорії
  юридичної клініки Хмельницького університету управління та права. 
  На посаді начальника юридичного відділу Хмельницького університету управління та
  права працює з 04 грудня 2015 року.
  Начальник редакційно-видавничого відділу
   
    Масловська Лілія Володимирівна
    
  Директор наукової бібліотеки
   
    Вінскевич Алла Йосипівна
    народилась 18.03.1965, у м.Хмельницькому

  ОСВІТА вища, Київський інститут культури ім. Корнійчука

  ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ: загальний стаж роботи 34 рік, бібліотечного – 28 років, в бібліотеці ХУУП працює 16 років.
  Керівник відділу практики
   
    Граматович Юлія Василівна
    HRAMATOVICH YULIYA

  Профілі в наукових базах даних:
  ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9383-5477

  Посада: старший викладач кафедри менеджменту, фінансів, банківської справи та страхування

  Народилася 26.11.1986 р.
  З 2007 р. працює у ХУУП, з вересня 2018 р. на посаді асистента, з вересня 2019 р. на посаді в.о. старшого викладача кафедри менеджменту, фінансів, банківської справи та страхування

  Сфера наукових інтересів: міжнародні економічні відносини; управління трудовим потенціалом; зовнішньоекономічна діяльність підприємства.
  Викладає навчальні дисципліни: «Міжнародні економічні відносини», «Зовнішньоекономічна діяльність підприємства», «Планування та організація бізнесу», «Управління інноваціями».

  Кількість наукових публікацій: 14.
  Кількість навчально-методичних публікацій: понад 20.

  Вибрані наукові праці:
  1. Стецюк Ю.В. Антикризове управління трудовим потенціалом підприємства / Ю.В. Стецюк, В.В. Романова // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету / За ред. доктора с.-г. наук, професора М.І.Бахмата. - Кам’янець-Подільський, 2008. - Вип.16, том 3. – 548 с. (С. 235-242).
  2. Стецюк Ю.В. Інформаційне забезпечення управління якістю трудового потенціалу // Ю.В. Стецюк, Е.В. Щепанський // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету / За ред. доктора с.-г. наук, професора М.І.Бахмата. - Кам’янець-Подільський, 2009. - Вип.17, том 2. – 744 с.  (С.708-712).
  3. Граматович Ю.В. Вплив сучасної системи освіти на формування якісних характеристик трудового потенціалу регіону / Ю.В. Граматович // Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. – 2012. -№ 2(42). – Випуск 2/2012.– 428 с. (С.297-302).
  4. Граматович Ю.В. Трудовий потенціал як фактор підвищення конкурентоспроможності регіону / Ю.В. Граматович // Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин: матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції, м. Умань, 21-22 квітня 2016 року: у 2 ч. – Умань: в-во «Сочінський М.М.». 2016. – Ч.1. / відп. ред. Непочатенко О.О., 2016. - С.52-56.
  5. Граматович Ю. В. Прогнозування ринку праці / Ю. В. Граматович // Статистичні методи та інформаційні технології аналізу соціально-економічного розвитку: зб. текстів доповідей за матеріалами ХІХ Міжнародної наук.-практ. конф., 23 травня 2019 р. – Хмельницький: Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2019.– С. 220-223 с.

  Підвищення кваліфікації (сертифікати):
  фахове стажування Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія (2015 р.).

  Нагороди:
  грамоти ХУУП імені Леоніда Юзькова.

  e-mail:    gramatovich@ukr.net
        ker_practika@univer.km.ua
  директор гуртожитку готельного типу "Енеїда"
   
    Геращенко Мар`яна Петрівна
    Народилася 8 вересня 1976 року у  м. Хмельницькому.
  Освіта:
  У 1998 році закінчила Хмельницький  технологічний університет.
  Трудова діяльність:
  Близько 12 років працює у сфері готельного бізнесу.
  З 2005 року працює на посаді директора гуртожитку готельного типу "Енеїда".
  Завідувач студентським гуртожитком
   
    Шимчук Світлана Олександрівна
        Народилася 14 вересня 1982 року в смт. Чорний Острів Хмельницького району.
      Освіта:
  У 2000 році із золотою медаллю закінчила Чорноострівський загальноосвітній колегіум. У цьому ж році вступила на економічний факультет Хмельницького національного університету.
  У 2005 році закінчила з відзнакою Хмельницький національний університет і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Менеджмент організації» та здобула кваліфікацію менеджера-економіста.
  Трудова діяльність:
  У 2006 році працювала адміністратором фінансового центру АКБ «Укрсоцбанк».
  З квітня 2011 року працюю завідувачем студентського гуртожитку Хмельницького університету управління та права.
  Помічник ректора
   
    Дубинецька Маргарита Станіславівна
    Помічник ректора.

  Навчання та трудова діяльність:
  У 2017 році закінчила Хмельницьку гуманітарно-педагогічну академію, у 2020 році закінчила магістратуру Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування».
  З 2018 року працює в Хмельницькому університеті управління та права імені Леоніда Юзькова.
  тел.: (0382) 71-80-00

  e-mail: info@univer.km.ua
  Керівник загального відділу
   
    Кучерява Тетяна Володимирівна
    У 2013 р. закінчила Хмельницький національний  університет за спеціальністю "Управління персоналом та економіка праці".
  Трудову діяльність розпочала у 2006 р.

   
  ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 2020 р.