Надіслати листа Мапа сайту На головну сторінку
... Закони назад не пишуться (Народна мудрість) ...
Українською мовою Русский язык In English
 Меню   
 
 • Загальна інформація
 • Освітній процес
 • Управління університетом
 • Ліцензування та акредитація
 • Вступнику
 • Факультети
 • Кафедри
 • Центр ППК
 • Структурні підрозділи
 • Навчальна діяльність
 • Наукова діяльність
 • Студентське життя
 • Випускники університету
 • Профспілка
 • Публічні закупівлі
 • Інформація для оприлюднення
 • Мапа сайту
 •  

   Спілкування   
   
 • Онлайн конференція
 •  

   Бібліотека   
   
 • Електронна бібліотека
 •  


   Контакти   
   

  29000, Україна
  м. Хмельницький,
  вул. Героїв Майдану, 8
  тел:    (0382)71-80-00
  факс: (0382)71-75-70
  email: info@univer.km.ua

   

   Про нас   
   

  Відео про нас

   

   Банери   
       
  Ми на facebook
  Надання безоплатної правової допомоги.
  Євразійська асоціація правничих шкіл та правників
  Міжнародна програма TEMPUS:TRADIR
  Інтернет-портал мережі УРАН доступу до електронних інформаційних ресурсів
  Міністерство освіти і науки України
  Ridna khmelnitchina
  Вінницький регіональний центр оцінювання якості освіти
  neuvoo.com.ua - Ваш пошук роботи починається тут.
  International Association of Procedural Law
  ГГТУ им. П.О.Сухого.
   

   Фотовиставка   
   
   

   Погода   
   
  Погода в Хмельницькому » Україна
   

     Спеціалізовані вчені ради   
    У Хмельницькому університеті управління та права функціонують 2 cпеціалізовані вчені ради:
  1. з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління (наказ МОН № 693 від 10.05.2017 р.);
  2. з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук (наказ МОН № 775 від 16.07.2018 р.).
  Шифр Перелік спеціальностей, за якими проводяться захисти дисертацій Голова, заступник голови Вчений секретар
  К 70.895.01 25.00.02 механізми державного управління;

  25.00.05 державне управління у сфері державної безпеки та охорони громадського порядку
  Голова – д.ю.н., професор, Заслужений юрист України Омельчук О.М.

  Заступник голови – д. н. з держ.упр., Сіцінська М.В.
  Вчений секретар – к.н. з держ. упр. Шевчук І.В. (1 корпус) тел.:(098)2630095
  К 70.895.02 12.00.03 цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право;

  12.00.07 адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право;

  12.00.12 філософія права.
  Голова – Буханевич Олександр Миколайович, д.ю.н., доцент, завідувач кафедри, Хмельницький університет управління та права, спеціальність 12.00.07.

  Заступник голови – Гринько Світлана Дмитрівна, д.ю.н., професор, завідувач кафедри, Хмельницький університет управління та права, спеціальність 12.00.03.
  Вчений секретар – Черняк Олена Юріївна, к.ю.н., доцент, завідувач кафедри, Хмельницький університет управління та права, спеціальність 12.00.03. (0979424296)


  Положення про спеціалізовану вчену раду http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1170-11
  Перелік документів, які необхідно подати здобувачу наукового ступеня
  Члени спеціалізованої вченої ради 70.895.01
  Члени спеціалізованої вченої ради 70.895.02

  Інформація про дисертації, які захищаються (захищені) у спеціалізованій
  вченій раді К 70.895.01 Хмельницького університету управління та права
  №з/п. Прізвище, ім’я, по батькові здобувача Тема дисертації Шифр і назва наукової спеціальності Дата захисту Анотація
  1. Цевельов Олег Євгенович Державне реагування на загрози національній безпеці у сфері безпеки державного кордону України 25.00.05 – державне управління у сфері державної безпеки та охорони громадського порядку 28.12.2017р. aref
  2. Волошин Володимир Геннадійович Удосконалення механізмів державного управління інформаційно-комунікаційною діяльністю органів публічної влади 25.00.02 – механізми державного управління 28.12.2017р. aref
  3. Дмитренко Юрій Степанович Державне регулювання використання поліграфних технологій в секторі безпеки і оборони України 25.00.05 – державне управління у сфері державної безпеки та охорони громадського порядку 29.12.2017р. aref
  4. Андрющенко Олена Борисівна Державний механізм управління якістю життя населення України 25.00.02 – механізми державного управління 29.12.2017р. aref
  5. Олексюк Лілія Віталіївна Механізми державного регулювання електронного доступу до публічної інформації та відкритих даних 25.00.02 – механізми державного управління 30.03.2018р. знято з розгляду
  6. Баюк Микола Iванович Формування та реалізація політики державної безпеки в гуманітарній сфері України 25.00.05 – державне управління у сфері державної безпеки та охорони громадського порядку 03.07.2018р. aref
  7. Вичалківська Юлія Сергіївна Механізми демократичного цивільного контролю над сектором безпеки і оборони України 25.00.05 – державне управління у сфері державної безпеки та охорони громадського порядку 03.07.2018р. aref
  8. Мазій Інна Василівна Державне регулювання розвитку волонтерської діяльності в Україні щодо посилення обороноздатності держави 25.00.05 – державне управління у сфері державної безпеки та охорони громадського порядку 01.03.2019р. aref
  9. Базика Сергій Костянтинович Механізми парламентського контролю у сфері публічних фінансів в Україні 25.00.02 – механізми державного управління 01.03.2019р. aref
  10. Любецька Мар’яна Миколаївна Державне регулювання здійснення соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах 25.00.02 – механізми державного управління 04.06.2019р. aref dis
  1 2
  11. Бойко Антоніна Олександрівна Механізми формування та реалізації державної політики у сфері земельних відносин в Україні 25.00.02 – механізми державного управління 04.06.2019р. aref dis
  1 2
  12. Капштик Олександр Володимирович Державні механізми стратегічних комунікацій у секторі безпеки і оборони України 25.00.05 – державне управління у сфері державної безпеки та охорони громадського порядку 05.06.2019р. aref dis
  1 2
  13. Ярмолинська Ілона Валентинівна Механізми державного управління у сфері інституційного догляду та виховання дітей в Україні 25.00.02 – механізми державного управління 03.07.2019р. aref dis
  1 2


  Інформація про дисертації, які захищаються (захищені) у спеціалізованій
  вченій раді К 70.895.02 Хмельницького університету управління та права
  №з/п. Прізвище, ім’я, по батькові здобувача Тема дисертації Шифр і назва наукової спеціальності Дата захисту Анотація
  1. Романюк Уляна Василівна Патронат як форма влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування 12.00.03 – цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право 05.12.2018р. aref
  2. Олійник Уляна Миколаївна Право на свободу думки, совісті та релігії у філософсько-правовому вимірі 12.00.12 – філософія права 05.12.2018р. aref
  3. Романюк Віталія Анатоліївна Позовна давність у цивільному праві 12.00.03 – цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право 27.12.2018р. aref
  4. Весна Наталія Олександрівна Зміна та розірвання договору як цивільне правовідношення 12.00.03 – цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право 27.12.2018р. aref
  5. Муринець Наталія Ярославівна Девіантна поведінка дитини: правовий вимір 12.00.12 – філософія права 21.02.2019р. aref
  6. Гладун Галина Ігорівна Правова допомога як соціальний феномен 12.00.12 – філософія права 21.02.2019р. aref
  7. Сидоренко Денис Іванович Недійсність шлюбу в сімейному праві 12.00.03 – право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право 29.05.2019р. aref dis
  1 2
  8. Данченко Катерина Михайлівна Кримінально-правова політика Україні у сфері покарань: філософсько-правовий аспект 12.00.12 – філософія права 29.05.2019р. aref dis
  1 2
  9. Курись Віталій Зіновійович Філософсько-правові детермінанти ціннісного універсуму особистості військовослужбовця 12.00.12 – філософія права 30.05.2019р. aref dis
  1 2
  10. Сторожук Дмитро Анатолійович Філософсько-правові засади правового прогресу 12.00.12 – філософія права 26.06.2019р. aref dis
  1 2
  11. Базарник Богдан Ігорович Професіоналізація суддів у контексті сучасного реформування: філософсько-правові аспекти 12.00.12 – філософія права 26.06.2019р. aref dis
  1 2
  12. Дробиняк Оксана Василівна Інститут ювенальної юстиції як об’єкт філософсько-правового аналізу 12.00.12 – філософія права 27.06.2019р. aref dis
  1 2
  13. Гудим Любомир Ярославович Правова ідентичність: філософсько-правовий вимір 12.00.12 – філософія права 27.08.2019р. aref dis
  1 2
  14. Козак Ірина Богданівна Філософсько-правова кваліфікація конфліктної комунікації сторін у судовому процесі 12.00.12 – філософія права 27.08.2019р. aref dis
  1 2
  15. Чорненький Василь Володимирович Адміністративно-правові засади державного управління туристичною сферою України 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право 28.08.2019р. aref dis
  1 2
  16. Ільчишин Надія Василівна Характеристика суб’єктів у правовідносинах адміністративного судочинства 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне правоtd> 28.08.2019р. aref dis
  1 2
  17. Павлюк Анатолій Григорович Матеріально-правове відведення: нормативне конституювання та методологічне значення 12.00.12 – філософія права 03.10.2019р. aref dis
  1 2
  18. Санченко Олена Ігорівна Театральна постановка як об’єкт права інтелектуальної власності 12.00.03 – цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. 03.10.2019р. aref dis
  1 2
  19. Ківелюк Денис Андрійович. Цивільно-правове регулювання рекламних відносин в мережі Інтернет 12.00.03 – цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. 04.10.2019р. aref dis
  1 2
   
  ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 2019 р.