Надіслати листа Мапа сайту На головну сторінку
... Закони назад не пишуться (Народна мудрість) ...
Українською мовою Русский язык In English
 Меню   
 
 • Загальна інформація
 • Освітній процес
 • Управління університетом
 • Ліцензування та акредитація
 • Вступнику
 • Факультети
 • Кафедри
 • Центр ППК
 • Структурні підрозділи
 • Навчальна діяльність
 • Наукова діяльність
 • Студентське життя
 • Випускники університету
 • Профспілка
 • Публічні закупівлі
 • Інформація для оприлюднення
 • Мапа сайту
 •  

   Спілкування   
   
 • Онлайн конференція
 •  

   Бібліотека   
   
 • Електронна бібліотека
 •  


   Контакти   
   

  29000, Україна
  м. Хмельницький,
  вул. Героїв Майдану, 8
  тел:    (0382)71-80-00
  факс: (0382)71-75-70
  email: info@univer.km.ua

   

   Про нас   
   

  Відео про нас

   

   Банери   
       
  Ми на facebook
  Надання безоплатної правової допомоги.
  Євразійська асоціація правничих шкіл та правників
  Міжнародна програма TEMPUS:TRADIR
  Інтернет-портал мережі УРАН доступу до електронних інформаційних ресурсів
  Міністерство освіти і науки України
  Ridna khmelnitchina
  Вінницький регіональний центр оцінювання якості освіти
  neuvoo.com.ua - Ваш пошук роботи починається тут.
  International Association of Procedural Law
  ГГТУ им. П.О.Сухого.
   

   Фотовиставка   
   
   

   Погода   
   
  Погода в Хмельницькому » Україна
   

     Факультети університету   
   
  Юридичний факультет
  Загальна інформація

        Юридичний факультет Хмельницького університету управління та права здійснює підготовку висококваліфікованих фахівців у галузі правознавства. Саме з цього факультету у 1992 році розпочинають розбудову Університету корифеї української правової думки: академік В.І. Андрейцев, академік М.Й. Штефан, професор Р.І. Кондратьєв, професор В.М. Коссак, професор М.П. Чорнобровий та інші відомі учені-правники.
  Вперше обов’язки декана факультету виконував А.І. Ткачук, наполегливою працею якого було закладено основи розбудови факультету. Першим деканом юридичного факультету у 2002 році став кандидат історичних наук, доцент Л.Л. Місінкевич, який забезпечив організацію ліцензування факультету та його акредитацію. З 2004 року факультет очолював кандидат юридичних наук, доцент О.М. Омельчук, а з 2010 року деканом юридичного факультету було призначено кандидата юридичних наук, доцента В.І. Нагнибіду. З травня 2016 юридичний факультет очолює кандидат юридичних наук С.А. Крушинський.
  На сьогодні факультет – провідний осередок правничої науки та освіти України, акредитований за 4 рівнем. Науково-педагогічні працівники реалізують широку програму науково-дослідних робіт у різних галузях юридичної науки, беруть активну участь в роботі з вдосконалення вітчизняного законодавства, експертизи проектів нормативно-правових актів та консультування з правових питань посадових осіб органів державної влади та місцевого самоврядування.

        Факультет має усі необхідні умови для підготовки висококваліфікованих фахівців за ступеневою підготовкою за освітніми ступенями Бакалавр і Магістр та освітньо-кваліфікаційним рівнем Спеціаліст за спеціальностями 081 Право, 232 Соціальне забезпечення, 293 Міжнародне право.
  Забезпечення навчального процесу здійснюють 76 науково-педагогічних працівників вищої кваліфікації, з яких 52 мають науковий ступінь кандидата, вчене звання доцента і 11 - доктора наук, професора.
  Структурно факультет складається з деканату, відділень денної та заочної форм навчання, 6 кафедр та допоміжних підрозділів.
  У складі факультету функціонують кафедри:
  теорії та історії держави і права;
  конституційного, адміністративного та фінансового права;
  цивільного права та процесу;
  кримінального права та процесу;
  трудового, земельного та господарського права;
  міжнародного та європейського права.
  Навчальний процес забезпечується ефективними сучасними методиками викладання в тому числі із врахуванням активного впровадження новітніх педагогічних технологій. Програми навчання відповідають національним та європейським стандартам, а також вимогам нормативних документів щодо впровадження стандартів ECTS.
  В процесі навчання студенти вивчають теорію держави і права, історію держави і права України, історію держави і права зарубіжних країн, конституційне право, адміністративне право, фінансове право, цивільне право, цивільне процесуальне право, кримінальне право, кримінальний процес, криміналістику, екологічне право, земельне право, трудове право, міжнародне публічне право, кримінологію, міжнародне приватне право, господарське право, сімейне право, а також іноземну мову, логіку, політологію, економічну теорію, психологію, етику та інші дисципліни.
  В рамках спеціальності «Право» студенти, які здобувають освіту за освітньо-професійними програмами підготовки фахівців освітнього ступеня магістра, мають можливість проходити підготовку за п’ятьма спеціалізаціями: цивільно-правовою, кримінально-правовою, державно-правовою, земельно-господарською, та спеціальністю "міжнародне та європейське право".
  З метою сприяння організації навчального процесу на факультеті створені допоміжні підрозділи: навчальний відділ; методичні кабінети; криміналістична лабораторія. Допоміжні структурні підрозділи забезпечують виконання факультетом освітньої діяльності, проведення наукових досліджень, виховної та культурно-просвітницької роботи. Сучасно обладнані комп’ютерні класи дають змогу використовувати у навчальному процесі різноманітні види програмних продуктів, зокрема, електронну правову бібліотеку „Ліга-Закон”. Завдяки цьому студенти отримують оперативну інформацію про нормотворчу діяльність Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, урядових організацій та мають можливість обговорювати окремі законопроекти під час семінарських занять.
  На факультеті діє обладнаний відповідно до сучасних вимог зал судових засідань, у якому студенти вивчають процесуальні галузі права в умовах моделювання судового процесу.
  В цілому на факультеті навчається більше як 500 студентів за денною формою та більше як 420 студентів за заочною формою. Навчання здійснюється за державним замовленням, за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів, за кошти фізичних та юридичних осіб.
  Постановою Кабінету Міністрів України відкрита військова кафедра. Кращі студенти факультету працюють консультантами юридичної клініки, де надають безоплатну правову допомогу малозабезпеченим верствам населення, інвалідам, ветеранам Великої Вітчизняної війни, багатодітним сім’ям та беруть активну участь у правовій освіті населення.
  На факультеті впроваджується наскрізна програма практики студентів. Практика проходить у Верховній Раді України, Конституційному Суді України, в органах виконавчої влади, місцевого самоврядування, судових та правоохоронних органах, адвокатурі, юридичних підрозділах підприємств, установ та організацій Хмельницької та інших областей України.
  Університетом підписані угоди про співробітництво з провідними науковими центрами, Білорусі, Німеччини, Польщі Росії.
  Студенти факультету активно залучаються до наукової роботи, беруть активну участь в студентських наукових конференціях, Всеукраїнських олімпіадах, судових дебатах.
  Основними сферами наукових пошуків молодих дослідників стали окремі інститути цивільного, кримінального, адміністративного, земельного та екологічного права.  Після закінчення університету випускники факультету працюють в центральних органах державної виконавчої влади, в судових та правоохоронних органах, адвокатурі, органах нотаріату, місцевих державних адміністраціях, органах місцевого самоврядування, у державних підприємствах, установах, організаціях тощо.

    
  Декан факультету:
  Крушинський Сергій Антонович


  Контакти:
  Відділення денної форми навчання: 29013,
  м. Хмельницький,
  вул. Проскурівська, 57
  Телефон: 71-80-88,
  71-82-98
  Пошта: decan_uf@univer.km.ua
  Відділення заочної форми навчання: 29013,
  м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 38
  Телефон: 71-80-82
  Пошта: lil@univer.km.ua
   
  ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 2019 р.