Надіслати листа Мапа сайту На головну сторінку
... new text is a new future ...
Українською мовою Русский язык In English
 Меню   
 
 • Загальна інформація
 • Освітній процес
 • Управління університетом
 • Ліцензування та акредитація
 • Вступнику
 • Факультети
 • Військова кафедра
 • Центр ППК
 • Структурні підрозділи
 • Наукова діяльність
 • Студентське життя
 • Випускники університету
 • Профспілка
 • Публічні закупівлі
 • Інформація для оприлюднення
 • Мапа сайту
 •  

   Спілкування   
   
 • Онлайн конференція
 •  

   Бібліотека   
   
 • Електронна бібліотека
 •  


   Контакти   
   

  29000, Україна
  м. Хмельницький,
  вул. Героїв Майдану, 8
  тел:    (0382)71-80-00
  факс: (0382)71-75-70
  email: info@univer.km.ua

   

   Про нас   
   

  Відео про нас

   

   Банери   
       
  Ми на facebook
  Надання безоплатної правової допомоги.
  Євразійська асоціація правничих шкіл та правників
  Міжнародна програма TEMPUS:TRADIR
  Інтернет-портал мережі УРАН доступу до електронних інформаційних ресурсів
  Міністерство освіти і науки України
  Ridna khmelnitchina
  Вінницький регіональний центр оцінювання якості освіти
  neuvoo.com.ua - Ваш пошук роботи починається тут.
  International Association of Procedural Law
  ГГТУ им. П.О.Сухого.
   

   Фотовиставка   
   
   

   Погода   
   
  Погода в Хмельницькому » Україна
   

     Кафедри університету   
   
  Кафедра публічного управління та адміністрування
  Загальна інформація
       Кафедра публічного управління та адміністрування була створена у 2000 році із назвою “Кафедра регіонального та муніципального управління”під керівництвом доктора економічних наук, професора Нейкової Л.І., з 2002 року завідувачем кафедри стала кандидат економічних наук, доцент Романова В.В. У листопаді 2004 року за рішенням Вченої ради університету кафедра перейменована назвою “Кафедра державного управління та місцевого самоврядування” і очолювали кафедру к.е.н., доцент Романова В.В., д.держ.упр., професор Олуйко В.М., д.е.н., професор Пила В.І., у червні 2016 за рішенням Вченої ради університету кафедра отримала сучасну назву– публічного управління та адміністрування, а завідувачем зараз є д.держ.упр., професор Ткачова Н.М.

       За час існування кафедра стала важливим базовим структурним підрозділом університету. Разом з іншими кафедрами факультету управління та економіки кафедра публічного управління та адміністрування забезпечує фундаментальну професійну підготовку бакалаврів, спеціалістів, магістрів, здійснюючи навчально-виховну, методичну і наукову діяльність з спеціальностей: “Менеджмент організацій”, “Адміністративний менеджмент”, “Державна служба”, а з 20016-2017 навчального року за спеціальністю “Публічне управління та адміністрування”.

        Науково-педагогічний колектив кафедри за своїм складом має всі потенційні можливості якісно реалізувати завдання, що стоять перед вищим навчальним закладом з підготовки фахівців у сфері публічного управління та адміністрування. Викладачів є висококваліфікованими науково-педагогічними працівниками, які мають наукові ступені, вчені звання та практичний досвід роботи увищих навчальних закладах, в органах державної влади та місцевого самоврядування.

       Склад науково-педагогічних працівників кафедри становить 17 осіб, з них 4 доктори наук, професори; 12 кандидати наук, доценти, 1 старший викладач. Свого часу на кафедрі працювали д.е.н., професор Стеченко Д.М., д.е.н., професор Панухник О.В., д.ю.н., професор Нижник Н.Р., д.н. з держ.упр. Сіцінський А.С.

       Науково-педагогічні працівники кафедри поряд з навчальною роботою проводять наукову і науково-дослідну діяльність, яка визначається як одна з пріоритетних в роботі кафедри. Сфери наукових інтересів викладацького складу кафедри різнобічні, але всі вони охоплюють проблеми регіональної економіки, публічного управління та адміністрування.
  Важливим науковим здобутком кафедри є функціонування аспірантури за спеціальністю Публічне управління та адміністрування, докторантури та спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій на здобуття наукового ступня кандидата наук з державного управління за спеціальностями Механізми державного управління та Державне управління у сфері державної безпеки та охорони громадського порядку.

       До наукової роботи кафедри активно залучаються студенти різних курсів і магістратури факультету управління та економіки. При кафедрі функціонуютьстудентські наукові гуртки “Нові механізми регіонального розвитку” (науковий керівник - кандидат економічних наук, доцент кафедри Щепанський Е.В.), “Актуальні питання забезпечення національної безпеки України” (науковий керівник - кандидат економічних наук, доцент кафедри Терещенко Т.В.). Члени гуртків є активними учасниками проведення брейн-рингів, наукових семінарів, круглих столів, всеукраїнських та міжвузівських наукових студентських конференцій, олімпіад та конкурсів студентських наукових робіт. Багато з них відзначено дипломами та грамотами за кращу студентську доповідь і кращу наукову роботу.

       Результатом глибоких та системних наукових досліджень викладачів кафедри є видання монографій, підручників, авторами і співавторами яких є відомі науковці-співробітники кафедри, серед них:
  Пила В.І., Чмир О.С., Особливі територіально-господарські утворення: СЕЗ і ТПР. – Хмельницький. – 2000. – 295с.;
  Чмир О.С. Спеціальні (вільні) економічні зони і території пріоритетного розвитку (науково-методичні аспекти), Київ. – 2001. – 272с.;
  Стеченко Д.М. Розміщення продуктивних сил і регіоналістика: Навч. посібн. – Київ. – 2002. 374с.;
  Стеченко Д.М. Управління регіональним розвитком: Навч. посіб. – Київ. – 2000. – 223с. ;
  Стеченко Д.М. Державне регулювання економіки: Навч. посібн. – Київ. 2000. – 176с.;
  Стеченко Д.М. Інноваційні форми регіонального розвитку: Навч. посіб. – Київ. – 2002. – 254с.;
  Державне управління в Україні: наукові, кадрові та організаційні засади: Навч. посібник / За заг. ред. Н.Р. Нижник, В.М. Олуйка. – Львів. – 2002. – 352с.;
  Нижник Н.Р. Державний службовець в Україні: удосконалення підвищення кваліфікації (організаційно-правовий аспект): Монографія / Н.Р. Нижник, В.М. Олуйко, В.А. Яцюк. – Львів, 2003. – 300с.;
  Олуйко В.М. Парламентське право України: проблеми теорії та практики. – Київ, 2004. – 216с;
  Н.Р. Нижник, Л.А. Пашко, В.М. Олуйко, С.А. Кіндзерський. Ділове спілкування у сфері державного управління. – Хмельницький, 2005. – 194с.;
  Стеченко Д.М., Григорович А.В., Дука А.П. Менеджмент. Словник-довідник: Хмельницький, 2004. – 587с.;
  Адміністративно-територіальний устрій Поділля. Історія і сучасність. – Монографія. / Олуйко В.М., Слободянюк П.Я., Баюк М.І. / За загальною редакцією Смолія В.А., Слободянюка П.Я. – Хмельницький, 2005;
  Основи місцевого самоврядування: науково-практичний посібник / авт.кол. за заг.ред. В.М. Олуйка. – Хмельницький: ЦППК, 2008. – 730 с.
  Управлінське лідерство: колективна монографія / За аг. ред. В.В. Толкованова. – Хмельницький : ПП Мельник А.А., 2013. – 600 с.
    

  Контакти: вул. Героїв майдану, 8, каб. №405
  Телефон: 8 (0382) 71-75-80
  Пошта: info@univer.km.ua
   
  ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 2020 р.