Надіслати листа Мапа сайту На головну сторінку
... Громадська думка - є верховний законодавець народів і царів (Піфагор) ...
Українською мовою Русский язык In English
 Меню   
 
 • Загальна інформація
 • Освітній процес
 • Управління університетом
 • Ліцензування та акредитація
 • Вступнику
 • Факультети
 • Кафедри
 • Центр ППК
 • Структурні підрозділи
 • Навчальна діяльність
 • Наукова діяльність
 • Студентське життя
 • Випускники університету
 • Профспілка
 • Публічні закупівлі
 • Інформація для оприлюднення
 • Мапа сайту
 •  

   Спілкування   
   
 • Онлайн конференція
 •  

   Бібліотека   
   
 • Електронна бібліотека
 •  


   Контакти   
   

  29000, Україна
  м. Хмельницький,
  вул. Героїв майдану, 8
  тел:    (0382)71-80-00
  факс: (0382)71-75-70
  email: info@univer.km.ua

   

   Про нас   
   

  Відео про нас

   

   Банери   
       
  Ми на facebook
  Надання безоплатної правової допомоги.
  Євразійська асоціація правничих шкіл та правників
  Міжнародна програма TEMPUS:TRADIR
  Інтернет-портал мережі УРАН доступу до електронних інформаційних ресурсів
  Міністерство освіти і науки України
  Ridna khmelnitchina
  Вінницький регіональний центр оцінювання якості освіти
  neuvoo.com.ua - Ваш пошук роботи починається тут.
  International Association of Procedural Law
  ГГТУ им. П.О.Сухого.
   

   Фотовиставка   
   
   

   Погода   
   
  Погода в Хмельницькому » Україна
   

     Кафедри університету   
   
  Кафедра менеджменту, фінансів, банківської справи та страхування
  Загальна інформація

    
  Історія кафедри  починається з  1995 р. До 2001 р. підрозділ функціонував під назвою “Кафедра загального менеджменту та менеджменту організацій”. З 2001 р. кафедра отримала назву „Менеджменту, фінансів та кредиту”, з 2010 р. – „Менеджменту, економічної теорії та фінансів”, а з 2016 р. –"Менеджменту, фінансів, банківської справи та страхування". Очолює кафедру з 2001 року доктор економічних наук, професор В. П. Синчак.

  Колектив кафедри складають 11 науково-педагогічних працівників, у тому числі доктор наук, професор, 8 кандидатів наук, доцентів, які забезпечують фундаментальну наукову, професійну та практичну підготовку фахівців на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) освітніх рівнях за спеціальністю 073 "Менеджмент" галузі знань 07 "Управління і адміністрування".

  Завідувач кафедри – Синчак Віктор Петрович – доктор економічних наук, професор.
  Наукові інтереси – проблематика податкового регулювання стабільного розвитку суб’єктів господарювання в мінливому глобальному середовищі.

  Дослідницька робота здійснюється під керівництвом  завідувача кафедри, д.е.н., професора В. П. Синчака науково-педагогічними працівниками, зокрема, к.е.н., доцентом Д. А. Арзянцевою, к.е.н., доцентом кафедри Я.Г. Бучковською, к.е.н, доцентом  Н. П. Захаркевич, к.е.н., доцентом А. В. Корюгіним, к.е.н., доцентом кафедри В.Е. Кудельським, к.е.н., асистентом кафедри О.В. Малик, к.е.н., доцентом Т. П. Плішкою,  к.е.н., доцентом кафедри Т. В. Рижою, старшим викладачем кафедри А. В. Крушинською, старшим викладачем кафедри Т. А. Самарічевою в таких напрямах: “Фінансові механізми регулювання діяльності юридичних і фізичних осіб у соціально-економічному середовищі”, "Механізми управління підприємствами та установами в системі державного регулювання національною економікою", "Проблеми переходу до інноваційно-інвестиційної моделі економічного зростання в умовах ринкової економіки".  
  Напрями наукових досліджень науково-педагогічних працівників кафедри:
  •     податкове регулювання та стимулювання розвитку суб’єктів малого підприємництва в Україні;
  • актуальні питання розвитку фінансової системи держави, удосконалення фінансового забезпечення соціальної сфери;
  •    засади підвищення конкурентоспроможності цукробурякового виробництва регіону;
  • бюджетно-податкове стимулювання  інвестиційної привабливості туристичного комплексу;
  •      управління фінансовою безпекою промислових підприємств;
  •     науково-методичні основи регулювання розвитку агропромислового комплексу регіону;
  •     стан ринку праці Подільського регіону та шляхи його регулювання;
  • регіональна економіка, соціальна політика, державне регулювання економікою;
  •     проблеми ціноутворення продукції молокопереробних підприємств;
  •  теоретичні, методичні та прикладні аспекти підвищення економічної ефективності виробництва;
  •     тенденції та перспективи розвитку підприємницької діяльності в Україні;
  •     механізм управління фінансово-господарською діяльністю вищих навчальних закладів у забезпеченні економічного розвитку.      

  За результатами досліджень науково-педагогічних працівників кафедри опубліковано близько 500 наукових праць у зарубіжних та вітчизняних виданнях та 16 монографій. Результати наукових здобутків доповідались на більш, ніж 200 Міжнародних і Всеукраїнських науково-практичних конференціях і семінарах. За обсягом опублікованих наукових праць кафедра є однією з найкращих в університеті.

  Відповідно до Наказу МОН України від 15.09.2016 р. № 1111 " Про ліцензування освітньої діяльності та третьому освітньо-науковому рівні", на підставі рішення Ліцензійної комісії Міністерства, у Хмельницькому університеті управління та права розширено провадження освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні. Відтак, кафедра є відповідальною за підготовку здобувачів наукового ступеня "доктора філософії" за спеціальністю 072 "Фінанси, банківська справа та страхування".
  Аспірантами та здобувачами кафедри здійснюється підготовка 6 дисертацій на здобуття наукового ступеня "доктора філософії".
  Також к.е.н, доцентом Т. П. Плішкою за консультуванням д.е.н., професора М. П. Войнаренка виконується дисертаційна робота на здобуття наукового ступеня "доктора наук".

  Науково-педагогічні працівники кафедри проводять активну наукову роботу зі студентами університету. Зокрема, при кафедрі функціонує 3 студентських наукових гуртки:
  •     фінансове регулювання підприємницької діяльності (керівники гуртка – завідувач кафедри, д.е.н., професор Синчак В. П. та старший викладач кафедри  Крушинська А. В.);
  •     управління підприємницькою діяльністю в регіоні (керівники гуртка – к.е.н., доцент Захаркевич Н.П. та к.е.н., доцент  Корюгін А.В.);
  •     актуальні проблеми функціонування та розвитку економіки в умовах ринкової нестабільності (керівник гуртка –  к.е.н., доцент Арзянцева Д.А. та старший викладач кафедри Самарічева Т.А.)

  Автори студентських наукових робіт, наукове керівництво якими проводять члени кафедри, неодноразово відзначалися почесними грамотами Міністерства освіти та науки України; Хмельницького університету управління та права; Хмельницького національного університету.
    
  Завідувач кафедри:
  Синчак Віктор Петрович


  Контакти: каб. 407, буд. 8, вул. Героїв майдану, м. Хмельницький, Україна, 29013
  Телефон: (0382) 71-75-81
  Пошта: kmf@univer.km.ua
   
  ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 2018 р.