Skip to main content
Lex et Juctitia

Scientometric Databases

Scientometric Databases


На сьогоднішній день існує велика кількість міжнародних систем цитування (бібліографічних баз): W&S, Scopus, Google Scholar, РИНЦ, Index Copernicus, Astrophysics, PubMed, Mathematics, Chemical Abstracts, Springer, Agris, GeoRef. Найавторитетнішими з них, індекси яких визнаються в усьому світі, є «Web of Science» і «Scopus». Розглянемо деякі з систем більш детально.  Першим розглянемо потужний вільний пошуковий механізм від Google.

     Google Академія є вільно доступною пошуковою системою, яка індексує повний текст наукових публікацій всіх форматів і дисциплін. Дозволяє без зусиль виконувати великий пошук наукової літератури. Використовуючи єдину форму запиту, можна виконувати пошук у різних дисциплінах і за різними джерелами, включаючи статті, дисертації, книги, реферати і звіти, опубліковані видавництвами наукової літератури, професійними асоціаціями, вищими навчальними закладами та іншими науковими організаціями. Академія Google дозволяє знайти дослідження, що найбільш точно відповідає пошуковому запиту серед величезної кількості рецензованих наукових праць.

     Академія Google класифікує статті за декількома критеріями - оцінюючи як текст кожної статті, так і її автора, видання, в якому стаття з’явилася,  частоту цитування даної роботи в науковій літературі. Найбільш релевантні результати завжди відображаються на першій сторінці.

     Інструмент для підрахунку кількості цитувань: http://code.google.com/p/citations-gadget/

     Web of Science – база даних Філадельфійського інституту наукової інформації (Thomson Reuter Master Journal List), містить дані більше 9 тис. видань англійською і частково німецькою мовою (з 1980 р.) і складається з трьох баз:

- Science Citation Index Expanded (природничі науки).

- Social Science Citation Index (SSCI) – база даних індексів цитування із соціальних наук. Існує з 1973 року і охоплює публікації, з антропології, археології, досліджень регіонів і етнічних груп, бізнесу і фінансів, досліджень комунікації, охорони здоров’я та соціальної гігієни, кримінології, демографії, економічних наук, досліджень в галузі освіти, політики, географії, інформатики, бібліотекознавства і міжнародних відносин, законодавства, управління та маркетингу, психології та психіатрії, соціології, планування та розвитку міст і деяких інших дисциплін.

- Art & Humanities Citation Index (А&НСІ) – база даних індексів цитування в галузях мистецтва та гуманітарних наук. Створена в 1978 році і охоплює журнали в галузях науки з архітектури, мистецтва, хореографії, кінематографу, телебачення та радіо, історії мови та лінгвістики, літератури, музики, філософії, театру, теології, релігії і деяких інших напрямків.

     Ця база даних не містить повних текстів статей, однак включає посилання на повні тексти в першоджерелах і списки всіх бібліографічних посилань, що зустрічаються в кожній публікації, що дозволяє в короткі терміни отримати найповнішу бібліографію по темі (глибина архіву – 20 років).

     Імпакт-фактор будь-якого журналу, який включено до бази Web of Science, можна дізнатися безпосередньо на сайті кожного журналу.

Scopus –  єдина мультидисциплінарна реферативна база даних (з 1995 р.) з щоденним оновленням, яка на сьогодні є найбільшою базою даних наукових публікацій без повних текстів. База забезпечує якісний пошук наукових публікацій і пропонує посилання на всі існуючі цитати з обширного обсягу доступних статей. Scopus охоплює понад 18 тис. наукових журналів від 5 тис. наукових видавництв світу, включаючи 13 млн. патентів США, Європи і Японії, близько 250 російських журналів,  матеріали наукових конференцій. Scopus на відміну від WebofScience в процентному відношенні набагато більше приділяє уваги природним наукам і техніці - 80% матеріалів. Вона є комерційною БД і повна її версія доступна тільки на умовах передплати через веб-інтерфейс. Однак існує можливість перегляду ресурсів БД Scopus в обмеженому режимі Author preview  (доступно: кількість представлених у БД статей автора, h-index, кількість цитувань, affiliation history).

Щоб ваша робота індексувалася в Scopus вона повинна бути опублікована в одному з журналів, що входить до бази.
Список українських журналів, що входять до БД Scopus.

     Цікава історія створення Scopus: у 1880р. у м. Амстердам (Нідерланди), було засновано журнал Elsevier, який на сьогодні є  одним з найбільших видавничих будинків світу, який щорік випускає близько чверті всіх статей з видаваних в світі наукових журналів.

   В 1999 р. була створена платформа Sciencedirect – онлайнова база даних ресурсів видавництва, яка стала важливим інформаційним ресурсом міжнародного науково-дослідного співтовариства. На основі Sciencedirect в 2002 р. і було  створено базу даних Scopus.

Україніка наукова

     "Україніка наукова" – українська загальнодержавна реферативна база даних з природничих, технічних, суспільних, гуманітарних та медичних наук. Започаткована Національною бібліотекою України імені В. І. Вернадського та Інститутом проблем реєстрації інформації НАН України. Започаткована у 1998 р. Має друкований аналог – реферативний журнал "Джерело". Пошукові елементи: автори публікацій, редактори, укладачі та інші особи; слова з назв публікацій і текстів рефератів; тематичні розділи; індекс рубрикатора НБУВ; рік видання; вид документа.

     Докладніше про реферативну база даних "Україніка наукова": http://nbuv.gov.ua/node/512

     Пошукова інструкція: irbis-nbuv.gov.ua

     Index Copernicus (IC) (Польща) - міжнародна наукометрична база - включає індексування, ранжування та реферування журналів, а також є платформою для наукової співпраці та виконання спільних наукових проектів. База даних має кілька інструментів для оцінки продуктивності, що дозволяють відслідковувати вплив наукових робіт і публікацій окремих учених або наукових установ. На додаток до оцінки продуктивності, індекс Копернік також пропонує традиційні реферування та індексування наукових публікацій. До речі, видання ХУУП "Університетські наукові записки", зареєстровано в даній базі.

     SCImagoJournal & CountryRank (SJR) - аналітичний портал, що надає наукові показники по журналах і країнах. Публікує рейтинги публікаційної активності і статистику цитування журналів і країн на основі інформації, що міститься в базі даних Scopus (ElsevierBV). Показники SJR можуть бути використані для оцінки та аналізу наукових областей.
     SCImagoJournal & CountryRank (SJR) враховує такі показники: загальна кількість опублікованих статей, цитувань, зважені показники цитувань по роках, індекс Хірша. SJR - показник впливовості або престижності журналу. Висловлює середнє число цитат, отриманих у поточному році на статті, опубліковані в журналах за три попередні роки.

     Російський індекс наукового цитування (РІНЦ) –  створюється Науковою електронною бібліотекою eLIBRARY.ru. в рамках проекту, ініційованого Федеральним агентством з науки та інновацій (Роснаука). Це механізм, що дозволяє оцінити рівень наукового видання на основі формальних і об’єктивних критеріїв. Основним таким критерієм є відносний показник цитування статей, опублікованих в даному журналі, тобто, його імпакт-фактор. У РІНЦ включаються найбільш авторитетні російські наукові журнали. РІНЦ також надає і список всіх статей, включених в цю базу, в яких цитується або є посилання на ваші роботи. Реєстрація користувача в Науковій електронній бібліотеці є необхідною умовою для отримання доступу до повних текстів публікацій, розміщених на платформі eLIBRARY.RU, незалежно від того, чи знаходяться вони у відкритому доступі або поширюються за передплатою. Зареєстровані користувачі також отримують можливість створювати персональні добірки журналів, статей, зберігати історію пошукових запитів, налаштовувати панель навігатора і т.д.

     Для роботи з авторським профілем в системі SCIENCE INDEX також необхідно спочатку зареєструватися, але вже в якості автора. Реєстрація учасника в SCIENCE INDEX об’єднана з реєстрацією користувача на порталі Наукової електронної бібліотеки eLIBRARY.RU. Для реєстрації в SCIENCE INDEX потрібно просто заповнити кілька додаткових полів.