Перейти до основного вмісту
Lex et Juctitia

Програми вступних випробувань 2022

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВННЯ З ПРАВОЗНАВСТВА  для здобуття освітнього ступеня «Магістр» за спеціальністю 262 Правоохоронна діяльність на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» у 2022 році

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ З МЕНЕДЖМЕНТУ для здобуття освітнього ступеня «Магістр» за спеціальністю 073 на основі здобутого  світнього рівня «Бакалавр»  у 2022 році

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ З ФІНАНСІВ, БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ ТА СТРАХУВАННЯ для здобуття освітнього ступеня «Магістр» за спеціальністю  072 Фінанси, банківська справа та страхування на основі здобутого освітнього рівня «Бакалавр»  у 2022 році

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВННЯ З ОСНОВ ЕКОНОМІКИ, ДЕРЖАВИ І ПРАВА  для здобуття освітнього ступеня «Магістр» за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»  у 2022 році