Перейти до основного вмісту
Lex et Juctitia

БАКАЛАВР

072 Фінанси, банківська справа та страхування

С.Б.072.Банківська справа.2020

С.Б.072.Банківські операції.2020

С.Б.072.Безпека життєдіяльності.2020

С.Б.072.Бізнес-планування.2020

С.Б.072.Бюджетування на підприємстві.2020

СИЛАБУС з навчальної дисципліни «Казначейська система»

СИЛАБУС з навчальної дисципліни «Економічне обґрунтування управлінських рішень»

СИЛАБУС з навчальної дисципліни «Звітність бюджетних установ»

СИЛАБУС з навчальної дисципліни «Історія економіки та економічної думки»

СИЛАБУС з навчальної дисципліни «Основи теорії економічної конкуренції»

СИЛАБУС з навчальної дисципліни «Фінансовий аналіз підприємства»

СИЛАБУС з навчальної дисципліни «Логіка»

СИЛАБУС з навчальної дисципліни «Банківська справа»

СИЛАБУС з навчальної дисципліни «Банківські операції»

CИЛАБУС з навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності»

СИЛАБУС з навчальної дисципліни «Бізнес-планування»

СИЛАБУС з навчальної дисципліни «Бюджетування на підприємстві»

СИЛАБУС з навчальної дисципліни «Екологія»

СИЛАБУС з навчальної дисципліни «Екологія людини»

СИЛАБУС з навчальної дисципліни «Економічна психологія»

СИЛАБУС з навчальної дисципліни «Етика ділового спілкування»

СИЛАБУС з навчальної дисципліни «Іноземна мова у фінансах»

СИЛАБУС з навчальної дисципліни «Історія політичних і правових учень»

СИЛАБУС навчальної дисципліни “Кількісні методи та моделі фінансового прогнозування”

СИЛАБУС з навчальної дисципліни «Макрофінансовий аналіз»

СИЛАБУС з навчальної дисципліни «Медичне страхування»

СИЛАБУС навчальної дисципліни МЕТОДИ ТА МОДЕЛІ ПРИЙНЯТТЯ ФІНАНСОВИХ РІШЕНЬ

СИЛАБУС з навчальної дисципліни «Міжнародні валютно-кредитні відносини»

СИЛАБУС з навчальної дисципліни «Міжнародні ділові комунікації»

СИЛАБУС з навчальної дисципліни «Міжнародні фінансові організації»

СИЛАБУС з навчальної дисципліни «Місцеві бюджети»

СИЛАБУС з навчальної дисципліни «Місцеві фінанси»

СИЛАБУС з навчальної дисципліни «Облік і звітність суб’єктів малого підприємництва»

СИЛАБУС з навчальної дисципліни «Облік у бюджетних установах»

СИЛАБУС з навчальної дисципліни «Оподаткування фінансових установ»

СИЛАБУС з навчальної дисципліни "Основи господарського права"

СИЛАБУС з навчальної дисципліни «ОСНОВИ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА»

СИЛАБУС з навчальної дисципліни «Платіжні системи»

СИЛАБУС з навчальної дисципліни «Політологія»

CИЛАБУС навчальної дисципліни «Психологія спілкування»

СИЛАБУС з навчальної дисципліни «Психологія»

СИЛАБУС з навчальної дисципліни «Регіональна економіка»

СИЛАБУС з навчальної дисципліни «Соціальне страхування»

СИЛАБУС з навчальної дисципліни «Страхові послуги»

СИЛАБУС з навчальної дисципліни «Фінанси зовнішньоекономічної діяльності»

СИЛАБУС з навчальної дисципліни «Фінанси країн ЄС»

СИЛАБУС з навчальної дисципліни «Фінанси страхових організацій»

СИЛАБУС з навчальної дисципліни «Фінанси домогосподарств»

СИЛАБУС з навчальної дисципліни «Фінансова безпека»

СИЛАБУС з навчальної дисципліни «Фінансова звітність підприємства»

СИЛАБУС з навчальної дисципліни «Фінансовий аудит»

СИЛАБУС з навчальної дисципліни «Фінансовий контролінг»

СИЛАБУС з навчальної дисципліни «Фінансовий моніторинг»

СИЛАБУС з навчальної дисципліни «Фінансові та кредитні системи зарубіжних країн»

СИЛАБУС навчальної дисципліни ФІНАСОВА МАТЕМАТИКА

СИЛАБУС з навчальної дисципліни «Центральний банк і грошово-кредитна політика»

СИЛАБУС з навчальної дисципліни «Менеджмент»

СИЛАБУС навчальної дисципліни «ЕКОНОМІКА ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ»

СИЛАБУС навчальної дисципліни «МІКРОЕКОНОМІКА»

073 Менеджмент

СИЛАБУС навчальної дисципліни «ЦІНОУТВОРЕННЯ»

СИЛАБУС навчальної дисципліни «МІКРОЕКОНОМІКА»

СИЛАБУС навчальної дисципліни «ЕТИКА БІЗНЕСУ»

СИЛАБУС з навчальної дисципліни «Менеджмент»

СИЛАБУС з навчальної дисципліни «Управління витратами підприємства»

СИЛАБУС з навчальної дисципліни «Управління конкурентоспроможністю»

СИЛАБУС з навчальної дисципліни «Комунікативний менеджмент»

СИЛАБУС з навчальної дисципліни «Антикризове управління»

СИЛАБУС з навчальної дисципліни «Оподаткування підприємницької діяльності»

СИЛАБУС з навчальної дисципліни «Управління персоналом»

СИЛАБУС з навчальної дисципліни «Іноземна мова в менеджменті»

СИЛАБУС з навчальної дисципліни «Управління конкурентоспроможністю»

СИЛАБУС з навчальної дисципліни «Поведінка споживачів»

СИЛАБУС з навчальної дисципліни «Основи спілкування у міжнародному бізнесі»

СИЛАБУС з навчальної дисципліни «Організація малого підприємництва»

СИЛАБУС з навчальної дисципліни «Маркетингові дослідження»

СИЛАБУС з навчальної дисципліни «Корпоративна соціальна відповідальність»

СИЛАБУС з навчальної дисципліни «Контролінг»

СИЛАБУС з навчальної дисципліни «Комунікативний менеджмент»

СИЛАБУС з навчальної дисципліни «Історія менеджменту»

СИЛАБУС з навчальної дисципліни «Інвестування»

СИЛАБУС з навчальної дисципліни «Інвестиційний менеджмент»

СИЛАБУС з навчальної дисципліни «Інвестиційний аналіз»

СИЛАБУС з навчальної дисципліни «Зв’язки з громадськістю»/ «Паблік рілейшнз»

СИЛАБУС з навчальної дисципліни «Етика ділового спілкування»

СИЛАБУС з навчальної дисципліни «Етика бізнесу»

СИЛАБУС «Економічна безпека» 

СИЛАБУС навчальної дисципліни “Економіко-математичне моделювання”

СИЛАБУС з навчальної дисципліни «Бюджетування підприємств»

СИЛАБУС з навчальної дисципліни «Антикризове управління»

СИЛАБУС з навчальної дисципліни «Податкова система»

СИЛАБУС з навчальної дисципліни «Оподаткування підприємницької діяльності»

СИЛАБУС з навчальної дисципліни Цифрова економіка

СИЛАБУС з навчальної дисципліни Інформаційні технології в менеджменті

СИЛАБУС з навчальної дисципліни «Управління витратами підприємства»

СИЛАБУС Психологія спілкування

СИЛАБУС з навчальної дисципліни ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

СИЛАБУС з навчальної дисципліни «Навчальна практика «Вступ до фаху»

СИЛАБУС з навчальної дисципліни «Контролінг»

СИЛАБУС з навчальної дисципліни «Історія менеджменту»

СИЛАБУС навчальної дисципліни “Інформаційні системи та технології”

СИЛАБУС з навчальної дисципліни «Інвестування»

СИЛАБУС з навчальної дисципліни «Інвестиційний менеджмент»

СИЛАБУС з навчальної дисципліни «Інвестиційний аналіз»

СИЛАБУС з навчальної дисципліни «Економічний аналіз»

СИЛАБУС з навчальної дисципліни «Економічна теорія»

СИЛАБУС з навчальної дисципліни «Бізнес-планування»

СИЛАБУС з навчальної дисципліни «Антикризове управління»

СИЛАБУС з навчальної дисципліни «Історія української культури»

СИЛАБУС з навчальної дисципліни «Податковий менеджмент»

СИЛАБУС навчальної дисципліни Інформаційні технології в менеджменті

СИЛАБУС з навчальної дисципліни «Міжнародні ділові комунікації»

081 Право

СИЛАБУС навчальної дисципліни «ЖИТЛОВЕ ПРАВО»

СИЛАБУС з навчальної дисципліни «Сімейне право» 4 курс

СИЛАБУС з навчальної дисципліни «Сімейне право» 3 курс

СИЛАБУС навчальної дисципліни «Право інтелектуальної власності» 

СИЛАБУС з навчальної дисципліни «Сімейне право»

СИЛАБУС з навчальної дисципліни ПРОКУРАТУРА

СИЛАБУС з навчальної дисципліни ПОДАТКОВЕ ПРАВО

СИЛАБУС з навчальної дисципліни ОСНОВИ ПРОКУРОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

СИЛАБУС з навчальної дисципліни ОСНОВИ АДВОКАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

СИЛАБУС з навчальної дисципліни Вступ до фаху та основи наукових досліджень

232 Соціальне забезпечення

СИЛАБУС з навчальнної дисципліни «Соціальна економіка»

 

242 Туризм

СИЛАБУС навчальної дисципліни «ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ» для підготовки на першому освітньому рівні здобувачів ступеня бакалавра зі спеціальності 242 Туризм галузі знань 24 Сфера обслуговування 

СИЛАБУС навчальної дисципліни «РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТ В ТУРИЗМІ» для підготовки на першому (освітньому) рівні
здобувачів ступеня бакалавра зі спеціальності 242 Туризм галузі знань 24 Сфера обслуговування

СИЛАБУС навчальної дисципліни «ЕКОЛОГІЯ» для підготовки на першому освітньому рівні здобувачів ступеня бакалавра зі спеціальності 242 Туризм галузі знань 24 Сфера обслуговування

СИЛАБУС навчальної дисципліни «ЕКОЛОГІЯ ЛЮДИНИ» для підготовки на першому освітньому рівні здобувачів ступеня бакалавра зі спеціальності 242 Туризм галузі знань 24 Сфера обслуговування

СИЛАБУС навчальної дисципліни «ЕКОЛОГІЧНА СВІДОМІСТЬ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ»  для підготовки на першому освітньому рівні здобувачів ступеня бакалавра  зі спеціальності 242 Туризм галузі знань 24 Сфера обслуговування

СИЛАБУС навчальної дисципліни «СОЦІОЛОГІЯ» для підготовки на першому (освітньому) рівні здобувачів ступеня бакалавра зі спеціальності 242 Туризм галузі знань 24 Сфера обслуговуванняv

СИЛАБУС навчальної дисципліни «СОЦІОЛОГІЯ ТУРИЗМУ» для підготовки на першому (освітньому) рівні здобувачів ступеня бакалавра зі спеціальності 242 Туризм галузі знань 24 Сфера обслуговування

СИЛАБУС навчальної дисципліни «МІЖКУЛЬТУРНІ КОМУНІКАЦІЇ В ТУРИЗМІ» для підготовки на першому (освітньому) рівні здобувачів ступеня бакалавра зі спеціальності 242 Туризм галузі знань 24 Сфера обслуговування

СИЛАБУС навчальної дисципліни «Статистика» для підготовки на першому (освітньому) рівні здобувачів ступеня  бакалавра зі спеціальності 242 Туризм галузі знань 24 Сфера обслуговування

СИЛАБУС навчальної дисципліни «Економетрія» для підготовки на першому (освітньому) рівні здобувачів ступеня бакалавра зі спеціальності 242 Туризм галузі знань 24 Сфера обслуговування

СИЛАБУС навчальної дисципліни «Статистичне прогнозування та моделювання» для підготовки на першому (освітньому) рівні здобувачів ступеня бакалавра зі спеціальності 242 Туризм галузі знань 24 Сфера обслуговування

СИЛАБУС навчальної дисципліни «ФІЛОСОФІЯ» для підготовки на першому (освітньому) рівні здобувачів ступеня  бакалавра зі спеціальності 242 Туризм галузі знань 24 Сфера обслуговування

СИЛАБУС навчальної дисципліни «РЕЛІГІЄЗНАВСТВО» для підготовки на першому (освітньому) рівні здобувачів ступеня бакалавра зі спеціальності 242 Туризм галузі знань 24 Сфера обслуговування

СИЛАБУС навчальної дисципліни «КУЛЬТУРОЛОГІЯ» для підготовки на першому (освітньому) рівні здобувачів ступеня бакалавра зі спеціальності 242 Туризм галузі знань 24 Сфера обслуговування

СИЛАБУС навчальної дисципліни «МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» для підготовки на першому освітньому рівні здобувачів ступеня бакалавра зі спеціальності 242 Туризм галузі знань 24 Сфера обслуговування

СИЛАБУС навчальної дисципліни «ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В КРАЇНАХ ЄС» для підготовки на першому освітньому рівні здобувачів ступеня бакалавра зі спеціальності 242 Туризм галузі знань 24 Сфера обслуговування

СИЛАБУС навчальної дисципліни «Організація міжнародного та дипломатичного обслуговування» для підготовки на першому освітньому рівні здобувачів ступеня бакалавра зі спеціальності 242 Туризм галузі знань 24 Сфера обслуговування

СИЛАБУС навчальної дисципліни «ОБЛІК ТА АУДИТ» для підготовки на першому освітньому рівні здобувачів ступеня бакалавра зі спеціальності 242 Туризм галузі знань 24 Сфера обслуговування

СИЛАБУС навчальної дисципліни «АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ» для підготовки на першому освітньому рівні здобувачів ступеня бакалавра зі спеціальності 242 Туризм галузі знань 24 Сфера обслуговування

СИЛАБУС навчальної дисципліни «РОЗРАХУНКИ ТА ПЛАТЕЖІ В ТУРИЗМІ» для підготовки на першому освітньому рівні здобувачів ступеня бакалавра зі спеціальності 242 Туризм галузі знань 24 Сфера обслуговування

СИЛАБУС навчальної дисципліни «РОЗРАХУНКИ ТА ПЛАТЕЖІ В ТУРИЗМІ» для підготовки на першому освітньому рівні здобувачів ступеня бакалавра зі спеціальності 242 Туризм галузі знань 24 Сфера обслуговування

СИЛАБУС навчальної дисципліни «ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ТУРИЗМІ» для підготовки на першому (освітньому) рівні здобувачів ступеня бакалавра зі спеціальності 242 Туризм галузі знань 24 Сфера обслуговування

СИЛАБУС навчальної дисципліни «ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЇ В ТУРИЗМІ» для підготовки на першому (освітньому) рівні
здобувачів ступеня бакалавра зі спеціальності 242 Туризм галузі знань 24 Сфера обслуговування

СИЛАБУС навчальної дисципліни «ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ТУРИЗМІ» для підготовки на першому (освітньому) рівні здобувачів ступеня бакалавра зі спеціальності 242 Туризм галузі знань 24 Сфера обслуговування

СИЛАБУС навчальної дисципліни «ОРГАНІЗАЦІЯ РЕКРЕАЦІЙНИХ ПОСЛУГ» для підготовки на першому (освітньому) рівні здобувачів ступеня бакалавра зі спеціальності 242 Туризм галузі знань 24 Сфера обслуговування

СИЛАБУС навчальної дисципліни «РЕКРЕАЦІЙНА ГЕОГРАФІЯ» для підготовки на першому (освітньому) рівні здобувачів ступеня бакалавра зі спеціальності 242 Туризм галузі знань 24 Сфера обслуговування

СИЛАБУС навчальної дисципліни «КУРОРТНА СПРАВА» для підготовки на першому (освітньому) рівні здобувачів ступеня бакалавра зі спеціальності 242 Туризм галузі знань 24 Сфера обслуговування

СИЛАБУС навчальної дисципліни «УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ В ТУРИЗМІ» для підготовки на першому (освітньому) рівні здобувачів ступеня бакалавра зі спеціальності 242 Туризм галузі знань 24 Сфера обслуговування

СИЛАБУС навчальної дисципліни «ІННОВАЦІЙНИЙ ТА ПРОЄКТНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В ТУРИЗМІ» для підготовки на першому (освітньому) рівні здобувачів ступеня бакалавра зі спеціальності 242 Туризм галузі знань 24 Сфера обслуговування

СИЛАБУС навчальної дисципліни «ПЛАНУВАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ» для підготовки на першому освітньому рівні здобувачів ступеня бакалавра зі спеціальності 242 Туризм галузі знань 24 Сфера обслуговування

СИЛАБУС навчальної дисципліни «ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА» для підготовки на першому (освітньому) рівні здобувачів ступеня бакалавра зі спеціальності 242 Туризм галузі знань 24 Сфера обслуговування

СИЛАБУС навчальної дисципліни «МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ» для підготовки на першому (освітньому) рівні здобувачів ступеня бакалавра зі спеціальності 242 Туризм галузі знань 24 Сфера обслуговування 281 Публічне управління та адміністрування

СИЛАБУС навчальної дисципліни «ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ» для підготовки на першому (освітньому) рівні здобувачів ступеня бакалавра зі спеціальності 242 Туризм галузі знань 24 Сфера обслуговування

СИЛАБУС навчальної дисципліни «СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ТУРИЗМ (ПОДІЄВИЙ, КУЛЬТУРНОПІЗНАВАЛЬНИЙ, РЕЛІГІЙНИЙ, ПРИГОДНИЦЬКИЙ)» для підготовки на першому (освітньому) рівні здобувачів ступеня бакалавра зі спеціальності 242 Туризм галузі знань 24 Сфера обслуговування

СИЛАБУС навчальної дисципліни «СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ТУРИЗМ (ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИЙ, ЕКОЛОГІЧНИЙ, СІЛЬСЬКИЙ, СПОРТИВНИЙ)» для підготовки на першому (освітньому) рівні здобувачів ступеня бакалавра зі спеціальності 242 Туризм галузі знань 24 Сфера обслуговування

СИЛАБУС навчальної дисципліни «СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ТУРИЗМ (ДІЛОВИЙ, MICE, ОСВІТНІЙ)» для підготовки на першому (освітньому) рівні здобувачів ступеня бакалавра зі спеціальності 242 Туризм галузі знань 24 Сфера обслуговування

СИЛАБУС навчальної дисципліни «СТАНДАРТИЗАЦІЯ, СЕРТИФІКАЦІЯ ТА ЛІЦЕНЗУВАННЯ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» для підготовки на першому (освітньому) рівні здобувачів ступеня бакалавра зі спеціальності 242 Туризм
галузі знань 24 Сфера обслуговування

СИЛАБУС навчальної дисципліни  «СТАНДАРТИЗАЦІЯ, СЕРТИФІКАЦІЯ ТА ЛІЦЕНЗУВАННЯ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ» для підготовки на першому (освітньому) рівні здобувачів ступеня бакалавра
зі спеціальності 242 Туризм галузі знань 24 Сфера обслуговування

СИЛАБУС навчальної дисципліни «УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ В ТУРИЗМІ» для підготовки на першому освітньому рівні здобувачів ступеня бакалавра зі спеціальності 242 Туризм  галузі знань 24 Сфера обслуговування

СИЛАБУС навчальної дисципліни «МІЖНАРОДНИЙ ТУРИЗМ» для підготовки на першому (освітньому) рівні здобувачів ступеня бакалавра зі спеціальності 242 Туризм галузі знань 24 Сфера обслуговування денної форми навчання

СИЛАБУС навчальної дисципліни «МІЖНАРОДНА ТУРИСТИЧНА ІНДУСТРІЯ» для підготовки на першому (освітньому) рівні здобувачів ступеня бакалавра зі спеціальності 242 Туризм галузі знань 24 Сфера обслуговування денної форми навчання

СИЛАБУС навчальної дисципліни «ТУРИСТИЧНІ ОРГАНІЗАЦІЇ СВІТУ» для підготовки на першому (освітньому) рівні здобувачів ступеня бакалавра зі спеціальності 242 Туризм галузі знань 24 Сфера обслуговування денної форми навчання

СИЛАБУС навчальної дисципліни «МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ В ТУРИЗМІ» для підготовки на першому освітньому рівні здобувачів ступеня бакалавра зі спеціальності 242 Туризм галузі знань 24 Сфера обслуговування

СИЛАБУС навчальної дисципліни «ТУРИСТИЧНИЙ БРЕНДИНГ» для підготовки на першому освітньому рівні здобувачів ступеня бакалавра зі спеціальності 242 Туризм галузі знань 24 Сфера обслуговування

СИЛАБУС навчальної дисципліни «ТУРИСТИЧНЕ ІМІДЖМЕЙКЕРСТВО» для підготовки на першому освітньому рівні
здобувачів ступеня бакалавра зі спеціальності 242 Туризм галузі знань 24 Сфера обслуговування

СИЛАБУС навчальної дисципліни «ДЕРЖАВНЕ ТА МУНІЦИПАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ТУРИЗМУ» для підготовки на першому (освітньому) рівні здобувачів ступеня бакалавра зі спеціальності 242 Туризм галузі знань 24 Сфера обслуговування

СИЛАБУС навчальної дисципліни «АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ» для підготовки на першому освітньому рівні здобувачів ступеня бакалавра зі спеціальності 242 Туризм галузі знань 24 Сфера обслуговування

СИЛАБУС навчальної дисципліни «СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ» для підготовки на першому (освітньому) рівні здобувачів ступеня бакалавра зі спеціальності 242 Туризм галузі знань 24 Сфера обслуговування

СИЛАБУС навчальної дисципліни «СТРАХУВАННЯ В ТУРИЗМІ» для підготовки на першому освітньому рівні здобувачів ступеня бакалавра зі спеціальності 242 Туризм галузі знань 24 Сфера обслуговування

СИЛАБУС навчальної дисципліни "Інформаційні технології в туризмі"

СИЛАБУС з навчальної дисципліни «Рекреаційна географія»

СИЛАБУС з навчальної дисципліни «Страхування в туризмі»

СИЛАБУС навчальної дисципліни «ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ»

СИЛАБУС навчальної дисципліни «СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ТУРИЗМ (ПОДІЄВИЙ, КУЛЬТУРНО-ПІЗНАВАЛЬНИЙ, РЕЛІГІЙНИЙ, ПРИГОДНИЦЬКИЙ)»

СИЛАБУС з навчальної дисципліни «Страхування в туризмі»

СИЛАБУС навчальної дисципліни «Інтернет-технології в туризмі»

293 Міжнародне право

СИЛАБУС навчальної дисципліни  «Конвенційний захист приватних прав» для підготовки на першому рівні вищої освіти здобувачів вищої освіти  ступеня бакалавр із спеціальності 293 Міжнародне право галузі знань 29 Міжнародні відносини

СИЛАБУС навчальної дисципліни «АДВОКАТУРА В УКРАЇНІ ТА ІНШИХ ПРАВОВИХ СИСТЕМАХ»  для підготовки на першому (освітньому) рівні здобувачів вищої освіти освітнього ступеня бакалавра із спеціальності 293 Міжнародне право галузі знань 29 Міжнародні відносини

СИЛАБУС навчальної дисципліни «ВСТУП ДО АЛЬТЕРНАТИВНОГО ВИРІШЕННЯ СПОРІВ» для підготовки на першому освітньому рівні здобувачів вищої освіти ступеня бакалавра за спеціальністю 293 Міжнародне право галузі знань 29 Міжнародні відносини

СИЛАБУС навчальної дисципліни «Вступ до спеціальності «Міжнародне право» для підготовки на першому рівні здобувачів ступеня бакалавр за спеціальністю 293 Міжнародне право галузі знань 29 Міжнародні відносини

СИЛАБУС з навчальної дисципліни «ІНФОРМАТИКА ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНА ТЕХНІКА» Освітньо-професійна програма «бакалавр» спеціальність 293 Міжнародне право галузі знань 29 Міжнародні відносини

Освітньо-професійна програма «бакалавр» Міжнародне право інтелектуальної власності Спеціальність 293 Міжнародне право галузі знань 29 Міжнародні відносини

СИЛАБУС Освітньо-професійна програма МІЖНАРОДНЕ ПРИРОДОРЕСУРСН Е ПРАВО «Бакалавр міжнародного права» Спеціальність 293 Міжнародне право галузі знань 29 Міжнародні відносини

СИЛАБУС навчальної дисципліни «МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У СФЕРІ БОРОТЬБИ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ» для підготовки на першому освітньому рівні здобувачів вищої освіти ступеня бакалавра за спеціальністю 293 Міжнародне право галузі знань 29 Міжнародні відносини

Освітньо-професійна програма «бакалавр» Міжнародне фінансове право Спеціальність 293 Міжнародне право галузі знань 29 Міжнародні відносини

СИЛАБУС навчальної дисципліни «МІЖНАРОДНИЙ ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС» для підготовки на першому освітньому рівні здобувачів вищої освіти ступеня бакалавра за спеціальністю 293 Міжнародне право галузі знань 29 Міжнародні відносини

СИЛАБУС навчальної дисципліни «МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ» для підготовки на першому (освітньому) рівні здобувачів ступеня бакалавра зі спеціальності 293 Міжнародне право галузі знань 29 Міжнародні відносини

СИЛАБУС навчальної дисципліни «ОСНОВИ АДВОКАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» для підготовки на першому (освітньому) рівні здобувачів вищої освіти освітнього ступеня бакалавра із спеціальності 293 Міжнародне право галузі знань 29 Міжнародні відносини

СИЛАБУС навчальної дисципліни «ОСНОВИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ» для підготовки на першому освітньому рівні здобувачів вищої освіти ступеня бакалавра за спеціальністю 293 Міжнародне право галузі знань 29 Міжнародні відносини

СИЛАБУС навчальної дисципліни «ОСНОВИ ПРОКУРОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» для підготовки на першому (освітньому) рівні здобувачів вищої освіти освітнього ступеня бакалавра із спеціальності 293 Міжнародне право галузі знань 29 Міжнародні відносини

СИЛАБУС навчальної дисципліни «Право зовнішніх зносин» для підготовки на першому рівні вищої освіти здобувачів вищої освіти ступеня бакалавр із спеціальності 293 Міжнародне право галузі знань 29 Міжнародні відносини

СИЛАБУС навчальної дисципліни «ПРАВО МІЖНАРОДНОЇ БЕЗПЕКИ» для підготовки на першому рівні здобувачів ступеня бакалавр за спеціальністю 293 Міжнародне право галузі знань 29 Міжнародні відносини

СИЛАБУС з навчальної дисципліни «ПРАВОВІ ОСНОВИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ» для підготовки на першому освітньому рівні здобувачів вищої освіти ступеня бакалавр за спеціальністю 293 Міжнародне право галузі знань 29 Міжнародні відносини

СИЛАБУС навчальної дисципліни «РОБОТА З ВІДКРИТИМИ БАЗАМИ ДАНИХ» для підготовки на першому освітньому рівні здобувачів вищої освіти ступеня бакалавра за спеціальністю 293 Міжнародне право галузі знань 29 Міжнародні відносини

СИЛАБУС навчальної дисципліни «СУДОВІ СИСТЕМИ І ПОРІВНЯЛЬНЕ СУДОВЕ ПРАВО» для підготовки на першому (освітньому) рівні здобувачів вищої освіти освітнього ступеня бакалавра із спеціальності 293 Міжнародне право галузі знань 29 Міжнародні відносини

СИЛАБУС з навчальної дисципліни «ТЕОРІЯ МІЖНАРОДНИХ БІЗНЕС ТРАНЗАКЦІЙ» для підготовки на першому освітньому рівні здобувачів вищої освіти ступеня бакалавр за спеціальністю 293 Міжнародне право галузі знань 29 Міжнародні відносини

СИЛАБУС з навчальної дисципліни «ТЕОРІЯ МІЖНАРОДНИХ БІЗНЕС ТРАНЗАКЦІЙ»

СИЛАБУС навчальної дисципліни «СУДОВІ СИСТЕМИ І ПОРІВНЯЛЬНЕ СУДОВЕ ПРАВО» 

СИЛАБУС з навчальної дисципліни «ПРАВОВІ ОСНОВИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ»

СИЛАБУС навчальної дисципліни «ПРАВО МІЖНАРОДНОЇ БЕЗПЕКИ»

СИЛАБУС навчальної дисципліни «Право зовнішніх зносин»

СИЛАБУС навчальної дисципліни «ОСНОВИ ПРОКУРОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»

СИЛАБУС навчальної дисципліни «ОСНОВИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ» 

СИЛАБУС навчальної дисципліни «ОСНОВИ АДВОКАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»

СИЛАБУС навчальної дисципліни «МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ»

СИЛАБУС навчальної дисципліни Міжнародне фінансове право

СИЛАБУС навчальної дисципліни «МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У СФЕРІ БОРОТЬБИ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ» 

СИЛАБУС навчальної дисципліни МІЖНАРОДНЕ ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

СИЛАБУС навчальної дисципліни Міжнародне право інтелектуальної власності

СИЛАБУС з навчальної дисципліни «ІНФОРМАТИКА ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНА ТЕХНІКА»

СИЛАБУС навчальної дисципліни «Вступ до спеціальності «Міжнародне право»

СИЛАБУС навчальної дисципліни «АДВОКАТУРА В УКРАЇНІ ТА ІНШИХ ПРАВОВИХ СИСТЕМАХ»

СИЛАБУС навчальної дисципліни «Конвенційний захист приватних прав»

СИЛАБУС навчальної дисципліни «МІЖНАРОДНИЙ ТУРИЗМ»

СИЛАБУС навчальної дисципліни «ПРАВО МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ»

СИЛАБУС навчальної дисципліни «ЗАГАЛЬНА І ПРОФЕСІЙНА ПСИХОЛОГІЯ»

СИЛАБУС навчальної дисципліни «МІЖНАРОДНЕ Гуманітарне ПРАВО»

СИЛАБУС навчальної дисципліни «МІЖНАРОДНЕ МОРСЬКЕ ПРАВО»

СИЛАБУС навчальної дисципліни «РОБОТА З ВІДКРИТИМИ БАЗАМИ ДАНИХ»

СИЛАБУС навчальної дисципліни «МІЖНАРОДНИЙ ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС»

СИЛАБУС навчальної дисципліни «ВСТУП ДО АЛЬТЕРНАТИВНОГО ВИРІШЕННЯ СПОРІВ»

281 Публічне управління та адміністрування

СИЛАБУС з навчальної дисципліни «Управління якістю»

СИЛАБУС з навчальної дисципліни «Суспільні комунікації»

СИЛАБУС з навчальної дисципліни «Зв’язки з громадськістю»

СИЛАБУС з навчальної дисципліни «Місцеві фінанси»

СИЛАБУС навчальної дисципліни Екологічний аудит

СИЛАБУС навчальної дисципліни  Екологічний менеджмент

СИЛАБУС з навчальної дисциплін  «Соціальна психологія»

СИЛАБУС з навчальної дисципліни «Конфліктологія»

СИЛАБУС навчальної дисципліни . Інформаційна політика в Україні

СИЛАБУС з навчальнної дисципліни «Менеджмент соціальної роботи»

СИЛАБУС з навчальної дисципліни «Адміністративне процесуальне право»

СИЛАБУС з навчальної дисципліни «Адміністративне судочинство»

СИЛАБУС з навчальної дисципліни «ВНУТРІШНІЙ АУДИТ В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ»

СИЛАБУС навчальної дисципліни УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ

СИЛАБУС з навчальної дисципліни «Етика публічного службовця»

СИЛАБУС навчальної дисципліни Політико-правові основи функціонування Європейського Союзу

СИЛАБУС навчальної дисципліни «СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО»

СИЛАБУС навчальної дисципліни «УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ»

СИЛАБУС навчальної дисципліни «УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ»

СИЛАБУС з навчальної дисципліни «Розміщення продуктивних сил»

СИЛАБУС з навчальної дисципліни «Регіональна економіка»

СИЛАБУС навчальної дисципліни Публічні послуги

СИЛАБУС з навчальної дисципліни «Політика європейської інтеграції» для денної форми навчання

СИЛАБУС навчальної дисципліни Психологія спілкування

СИЛАБУС з навчальнної дисципліни «Соціальне партнерство»

СИЛАБУС навчальної дисципліни ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

СИЛАБУС з навчальної дисципліни «Міжнародні економічні відносини»

СИЛАБУС з навчальної дисципліни «Історія української культури»

СИЛАБУС навчальної дисципліни ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЇ В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ ТА АДМІНІСТРУВАННІ

СИЛАБУС навічальної дисципліни ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ ТА АДМІНІСТРУВАННІ