Перейти до основного вмісту
Lex et Juctitia

Чайковська Інна Ігорівна

ПІБ
Чайковська Інна Ігорівна
ПІБ (англійською)
Inna Chaikovska
Вчене звання
доцент
Науковий ступінь
кандидат економічних наук
Посада
доцент кафедри математики, статистики та інформаційних технологій
Науково-педагогічна діяльність

У 2013 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Моделі управління інтелектуальним капіталом промислових підприємств» зі спеціальності 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці.

Сфера наукових інтересів
економіко-математичне моделювання, інтелектуальний капітал, система управління знаннями підприємства, інформаційні технології, управління проектами, ризик-менеджмент.
Викладає дисципліни
«Економіко-математичні методи і моделі», «Ризик в менеджменті», «Управління проектами», «Інформаційні системи та технології», «Управління фінансовими ризиками».
Основні наукові публікації

1.   Chaikovska, I. (2014). Fractal analysisand trends in innovative processa tindustrial enterprises. Economic Annals-XXI, 7-8 (2), 65-68. Scopus.
2.   Chaikovska, I. (2015). Evaluation of enterprise knowledge management system. Actual Problems of Economics, 10 (172), 221-229. Scopus.
3.   Chaikovska, I. (2016). Economic-mathematical modelling of employee evaluation in the system of enterprise knowledge management. Actual Problems of Economics, 9 (183), 417-428. Scopus.
4.   Chaikovska, I., Fasolko, T., Vaganova, L., Barabash O. (2017). Economic-mathematicaltoolsforbuildingup a projectteaminthesystemofcompany’sknowledgemanagement. Eastern-Europeanjournalofenterprisetechnologies, 3/3 (87), 29-37. Scopus.
5.   Chaikovska, I. (2013). Applying the method of statistical dependence equations in intellectual capital management at an enterprise. Actual Problems of Economics, 9 (147), 213-218. Scopus.
6.   Чайковська І.І. Економіко-математичне моделювання в управлінні інтелектуальним капіталом підприємства [Текст] : [монограф.] / І.І. Чайковська. – Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2014. – 314 с. – ISBN 978-617-7169-07-8.

Підвищення кваліфікації

Certificate of English Language Proficiency (B2).