Перейти до основного вмісту
Lex et Juctitia

Навчальна робота

 

ЗАКРІПЛЕННЯ навчальних дисциплін за кафедрою менеджменту, фінансів, банківської справи та страхування ХУУП імені Леоніда Юзькова на 2020/2021 навчальний рік (наказ № 176/20 від 30 квітня 2020 року)

Освітній рівень Бакалавр спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування

1. Банківська система

2. Банківська справа

3. Бізнес-планування

4. Бухгалтерський облік

5. Бюджетна система

6. Виробнича практика

7. Вступ до спеціальності

8. Гроші та кредит

9. Економіка підприємства

10. Економічна теорія

11. Інвестування

12. Історія економіки та економічної думки

13. Макроекономіка

14. Маркетинг

15. Менеджмент

16. Міжнародні валютно-кредитні відносини

17. Міжнародні економічні відносини

18. Міжнародні фінансові організації

19. Мікроекономіка

20. Місцеві фінанси

21. Оподаткування фінансових установ

22. Основи наукових досліджень

23. Основи теорії економічної конкуренції

24. Податкова система

25. Практика з фаху

26. Страхові послуги

27. Страхування

28. Фінанси

29. Фінанси країн ЄС

30. Фінанси підприємства

31. Фінансова звітність підприємства

32. Фінансовий аналіз підприємства

33. Фінансовий аудит

34. Фінансовий контролінг

35. Фінансовий моніторинг

36. Фінансовий ринок

Освітній рівень Бакалавр спеціальність 073 Менеджмент

37. Виробнича практика 1

38. Виробнича практика 2

39. Економіка і фінанси підприємства

40. Економічна теорія

41. Економічне обґрунтування управлінських рішень

42. Економічний аналіз

43. Етика бізнесу

44. Інвестиційний менеджмент

45. Історія менеджменту/ Історія економічних вчень

46. Контролінг

47. Логістика

48. Макроекономіка

49. Маркетинг

50. Менеджмент

51. Міжнародні економічні відносини

52. Мікроекономіка

53. Навчальна практика «Вступ до фаху»

54. Облік і аудит

55. Операційний менеджмент

56. Організація малого підприємництва

57. Основи наукових досліджень/Основи академічного письма

58. Податковий менеджмент

59. Стратегічне управління

60. Управління витратами

61. Управління витратами підприємства

62. Управління інноваціями

63. Управління конкурентноспроможністю

64. Управління персоналом

65. Фінанси, гроші та кредит

Освітній рівень Бакалавр спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування

66. Бюджетна система

67. Економічна теорія

68. Макроекономіка

69. Місцеві фінанси

70. Основи наукових досліджень/Основи академічного письма

71. Розміщення продуктивних сил

72. Стратегічне планування

73. Стратегічний менеджмент

74. Управління в неприбуткових організаціях

75. Управління якістю

76. Фінанси

Освітній рівень Бакалавр спеціальність 242 Туризм

77. Економіка туристичного підприємства

78. Економічна теорія

79. Облік і аудит

80. Основи наукових досліджень/ Туристичні ресурси України

Освітній рівень Бакалавр спеціальність 081 Право

81. Економічна теорія

Освітній рівень Бакалавр спеціальність 232 Соціальне забезпечення

82. Економічна теорія

83. Менеджмент у сфері соціального забезпечення

84. Основи менеджменту

85. Соціальна економіка

86. Соціальне страхування

87. Судова бухгалтерія та аудит

88. Фінанси соціального забезпечення

Освітній рівень Бакалавр спеціальність 293 Міжнародне право

89.Економічна теорія

90. Міжнародні економічні відносини

Освітній рівень Магістр спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування

91. Аудит і державний фінансовий контроль /Державний кредит /Бюджетно­податкова політика

92. Банківський менеджмент

93. Бюджетний менеджмент

94. Митне регулювання / Митна справа /Міжнародні стандарти фінансовоїзвітності

95. Міжнародні фінанси

96. Податкове адміністрування

97. Ринок фінансових послуг

98. Страховий менеджмент

99. Управління інноваційно-інвестиційною діяльністю

100. Фінансовий менеджмент

Спеціалізація Організація та управління охороною здоров’я

109. Бренд-менеджмент закладів охорони здоров’я /Маркетинг медичних послуг

110. Медичне страхування /Страховий менеджмент

111. Міжнародні та національні системи охорони здоров’я

112. Мотиваційний менеджмент / Управління знаннями

113. Облік у бюджетних установах /Казначейська система

114. Підприємництво у сфері охорони здоров’я /Планування та організація бізнесу у сфері охорони здоров’я

115. Реінжиніринг бізнес процесів у сфері охорони здоров’я /Стартап менеджмент у сфері охорони здоров’я

Освітній рівень Магістр спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування

116. Антикризове управління

117. Бюджетний менеджмент

118. Бюджетно-податкова політика

119. Економіка і врядування

Освітній рівень Магістр спеціальність 081 Право

120. Міжнародне оподаткування

Освітньо-науковий рівень PhD Доктор філософії з фінансів, банківської справи та страхування

121. Бюджетно-податкова політика

122. Управління фінансами