Перейти до основного вмісту
Lex et Juctitia

Методичне забезпечення

Методичне забезпечення


Освітньо-професійна програма Бакалавр менеджменту

Cилабус-Б.073.Міжнародні ділові комунікації.Денна.2020

Опис-Б.073.Дослідження операцій (оглядова)

Опис-Б.073.Ризик у менеджменті (оглядова)

Опис-Б.073.Управлінські інформаційні системи (оглядова)

Силабус - Б.073 БЖД. Денна. 2020

Силабус - Б.073 БЖД. Денна. 2020.Менеджмент

Силабус - Б.073.Iсторія української культури.Денна.2021

Силабус - Б. 073.ІТ в менеджменті.Денна. 2020

Силабус - Б.073.Інвестиційний аналіз.Денна.2020

Силабус - Б.073.Інвестиційний менеджмент.Денна.2020

Силабус - Б.073.Інвестування.Денна.2020

Силабус - Б.073.Інформаційні системи та технології.Денна.2020

Силабус - Б.073.Історія менеджменту.2020

Силабус - Б.073.Антикризове_управління.Денна.2020

Силабус - Б.073.Бізнес-планування.2020

Силабус - Б.073.Вища математика.Денна.2020

Силабус - Б.073.Економічна теорія.Денна. 2020

Силабус - Б.073.Економічний аналіз. Денна. 2020

Силабус - Б.073.Етика бізнесу.Денна 2020

Силабус - Б.073.Контролінг.2020

Силабус - Б.073.Макроекономіка.2020

Силабус - Б.073.Менеджмент.Денна.2020

Силабус - Б.073.Мікроекономіка.Денна 2020

Силабус - Б.073.Навчальна практика.

Вступ до фаху.2020

Силабус - Б.073.Облік і аудит.2020

Силабус - Б.073.Основи наукових досліджень.2020

Силабус - Б.073. Податковий менеджмент. Денна. 2020

Силабус - Б.073.Психологія спілкування. Денна. 2020.

Силабус - Б. 073.Теорія організації.Денна. 2020

Силабус - Б.073.Управління_витратами.Денна.2020

Силабус - Б.073.Управління персоналом.Денна.2020

Силабус - Б.073.Управління інноваціями.Денна.2020

Силабус - Б.073.Фiлософiя.Денна.2021

Силабус-Б.073.Інвестиційний аналіз.Денна.2020

Силабус-Б.073.Інвестиційний менеджмент.Денна.2020

Силабус-Б.073.Інвестування.Денна.2020

Силабус-Б. 073.Інформаційні технології в менеджменті.Денна. 2020

Силабус-Б.073.Історія менеджменту.

Силабус-Б.073.Антикризове_управління.Денна.2020

Силабус-Б.073.Бюджетування підприємств.Денна.2021

Силабус-Б.073.Економіко-математичні методи та моделі.Денна.2021

Силабус-Б.073.Економічна_безпека Силабус-Б.073.Етика бізнесу.Денна 2021

Силабус-Б.073.Етика ділового спілкування.20 (1)

Силабус-Б.073.Звязки_з_громадськістю.Денна.2020.

Силабус-Б.073.Комунікативний менеджмент.Денна.2020

Силабус-Б.073.Контролінг.2020

Силабус-Б.073.Корпоративна соціальна відповідальність.Денна 2020

Силабус-Б.073.Маркетингові дослідження.2021

Силабус-Б.073. Навчальна практики.Вступ до фаху.

Силабус-Б.073.Операційний менеджмент

Силабус-Б.073. Оподаткування підприємницької діяльності Денна. 2021

Силабус-Б.073.Організація мал підприємництва

Силабус-Б.073.Основи спілкування у міжнародному бізнесі

Силабус-Б.073.Поведінка-споживачів.2021

Силабус-Б.073. Податкова система. Денна. 2021

Силабус-Б.073.Управління конкурентоспроможністю.Денна.2020

Силабус-Б. 073.Цифрова економіка.Денна. 2021

Силабус-Б.073_Іноземна мова в менеджменті.Денна.2020.

Освітньо-професійна програма Бакалавр фінансів, банківської справи та страхування

Методичні рекомендації - Б.072.073.Макроекономіка.Курсові роб.Денна.2020

Методичні рекомендації - Б.072.Банківська система.Куросві.роб.Денна.2020

Методичні рекомендації - Б.072.Фінанси.Куросві.роб.Денна.2020

Методичні рекомендації - Б.072.Фінанси підприємств.Куросві.роб.Денна.2020

Робоча програма - Б.072.Виробнича практика.П2.2020 (1)

Робоча програма - Б.072.Вступ_до_спец.Денна.2020 (1)

Робоча програма - Б.072.Вступ_до_спец.Денна.2020

Робоча програма - Б.072.Практика з фаху.П3.2020

Силабус - Б.072 Казначейська система.Денна.2020

Силабус - Б.072..Логiка.Денна.2020

Силабус - Б.072.Iнформацiйнi_системи_та_технологii.Денна.2020

Силабус - Б.072. Інвестування.Денна.2020 (1)

Силабус - Б.072.Інозeмна мова.Денна.2020 Силабус - Б.072.Іноземна мова у фінансах

Силабус - Б.072.Іноземна мова (зпс).Денна.2020 (1)

Силабус - Б.072. Історія економіки та економічної думки.Денна.2020

Силабус - Б.072.Історія політичних і правових учень.2020

Силабус - Б.072.БЖД.2020

Силабус - Б.072.Банківська система.2020

Силабус - Б.072.Банківська справа.2020

Силабус - Б.072.Банківські операції.2020

Силабус - Б.072. Бухгалтерський облік.Денна.2020

Силабус - Б.072.Бюджет_система.Денна.2020

Силабус - Б.072.Бюджетування.2020

Силабус - Б.072.Бізнес_планування

Силабус - Б.072.Вища математика.Денна. 2020

Силабус - Б.072.Гроші і кредит.2020

Силабус - Б.072.Екологія

Силабус - Б.072.Екологія_людини

Силабус - Б.072.Економiко-математичнi_методи_та_моделi.Денна.2020

Силабус - Б.072.Економіка праці та соціально-трудові відносини. Денна.2020

Силабус - Б.072.Економіка підприємства. Денна. 2020

Силабус - Б.072.Економічна_психологія.2020

Силабус - Б.072.Економічна теорія.Денна. 2020

Силабус - Б.072. Економічне обгрунтування управлінських рішень.Денна.2020

Силабус - Б.072.Етика ділового спілкування.20

Силабус - Б.072. Звітність бюджетних установ.Денна.2020

Силабус - Б.072.Кiл_кiснi_методи_та_моделi

Силабус - Б.072.Макроекономіка.2020

Силабус - Б.072.Макрофінансовий аналіз.2020

Силабус - Б.072.Маркетинг.Денна.2020

Силабус - Б.072.Медичне страхування.2020

Силабус - Б.072.Менеджмент.Денна.2020

Силабус - Б.072.Методи та моделі прийняття фінансових рішень.Денна. 2020

Силабус - Б.072.Міжнародні валютно-кредитні відносини.2020 (1)

Силабус - Б.072.Міжнародні ділові комунікації

Силабус - Б.072.Міжнародні фінансові організації.2020

Силабус - Б.072.Мікроекономіка.2020

Силабус - Б.072.Мікроекономіка. Денна.2020

Силабус - Б.072.Місц_бюджети.Денна.2020

Силабус - Б.072.Місц_фінанси.Денна.2020

Силабус - Б.072.Облік у бюджетних установах.Денна.2020

Силабус - Б.072.Облік і звітність СМП.Денна.2020

Силабус - Б.072.Оподаткування фінансових установ.2020 (1)

Силабус - Б.072.Основи господарського права

Силабус - Б.072.Основи конституційного права.Денна.2020

Силабус - Б.072.Основи наукових досліджень.2020

Силабус - Б.072.Основи охорони праці

Силабус - Б.072. Основи теорії економічної конкуренції.Денна.2020

Силабус - Б.072.Платіжні системи.3.2020

Силабус - Б.072. Податкова система. Денна. 2020

Силабус - Б.072.Політологія.2020

Силабус - Б.072.Психологія.2020

Силабус - Б.072.Психологія спілкування.2020

Силабус - Б.072.Регіональна економіка.Денна.2020

Силабус - Б.072.Соцiологiя.Денна.2020

Силабус - Б.072.Соціальне страхування.2020

Силабус - Б.072.Статистика

Силабус - Б.072.Страхові послуги.2020

Силабус - Б.072.Страхування.2020 (2)

Силабус - Б.072.Теорія ймовірності.Денна. 2020

Силабус - Б.072.Фiнансове_право.Денна.2020

Силабус - Б.072.Фізичне виховання.2020

Силабус - Б.072.Філософія

Силабус - Б.072.Фінанси.Денна.2020.doc

Силабус - Б.072.Фінанси_домогосп.Денна.2020 (1)

Силабус - Б.072.Фінанси_тер_гром.Денна.2020.doc

Силабус - Б.072.Фінанси зовнішньоекономічної діяльності.2020

Силабус - Б.072.Фінанси країн ЄС.2020

Силабус - Б.072.Фінанси підприємств.2020

Силабус - Б.072.Фінанси страхових організацій.2020

Силабус - Б.072.Фінансова безпека.Денна.2020

Силабус - Б.072.Фінансова звітність підприємства.Денна.2020

Силабус - Б.072. Фінансовий аналіз підприємства. Денна. 2020

Силабус - Б.072.Фінансовий аудит.Денна.2020

Силабус - Б.072.Фінансовий контролінг.Денна.2020

Силабус - Б.072.Фінансовий моніторинг.Денна.2020

Силабус - Б.072.Фінансовий ринок.2020

Силабус - Б.072.Фінансові та кредитні системи зарубіжних країн.2020 (1)

Силабус - Б.072.Фінасова математика.Денна.2020

Силабус - Б.072.Центральний банк і грошово-кредитна політика.2020

Силабус - Б.072.укр_мова(за_проф_спрям)

Силабус - Б.072Міжнародні економічні відносини.Денна.2020 (1)

Силабус - П. Атестація_072 бакалавр.2020

Освітньо-професійна програма Магістр менеджменту. Бізнес-менеджмент

Опис-М.073.Муніципальний менеджмент.2021

Силабус - М. 073.Інформаційні системи і технології в управлінні.Заочна.2020

Силабус - М.073.Звітність підприємства. Денна. 2021

Освітньо-професійна програма Магістр менеджменту. Організація і управління охороною здоров'я

Силабус - М.073 Менеджмент організацій.денна.2020

Силабус - М.073 Менеджмент організацій.заочна.2020

Силабус - М. 073.ІТв УО.Денна.2020

Силабус - М.073.Міжнародні та національні системи охорони здоровя.Заочна.2020

Освітньо-професійна програма Магістр фінансів, банківської справи та страхування

Силабус - М.072. Аудит і державний фінансовий контроль.2020

Силабус - М.072.Митна справа.Денна.2020

Силабус - М.072.Митне регулювання.Денна.2020

Силабус - М.072.Міжнародні фінанси.2020

Силабус - М.072.Страховий менеджм.Денна.2020

Силабус - М.072.Фінансовий менеджмент.Денна.2020