Перейти до основного вмісту
Lex et Juctitia

Кафедра менеджменту, фінансів банківської справи та страхування

Загальна інформація


DEPARTMENT OF MANAGEMENT, FINANCE,
BANKING, LIFE AND INSURANCE

Leonid Yuzkov Khmelnytskyi University of Management and Law
    
   Кафедра менеджменту, фінансів, банківської справи та страхування Хмельницького університету управління та права (до 2001 року кафедра загального менеджменту та менеджменту організацій) заснована у вересні 1999 року, для  підготовки високопрофесійних фахівців, які здатні ефективно працювати в основних галузях національної економіки та на різних рівнях управління.

  Колектив науково-педагогічних працівників кафедри є одним із найкращих в університеті за якісним складом і досвідом роботи, серед яких: 2 доктори економічних наук, з яких 1 професор; 10 кандидатів наук, з них 5 доцентів. Очолює кафедру доктор економічних наук, професор Віктор Петрович Синчак.
  Кафедра є випусковою за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа та страхування і 073 Менеджмент галузі знань 07 Управління і адміністрування за першим (бакалаврським), другим (магістерським) та третім (науковим) рівнями вищої освіти.