Перейти до основного вмісту
Lex et Juctitia

Наукова робота

Статті

Кулинич Р.О.

 1. Кулинич Р.О. Статистичне обґрунтування програм регіонального розвитку/ Р. О. Кулинич // Статистика України, 2011. – №1. – С.34–39.
 2. Кулинич Р.О. Оцінка стійкості обмінного курсу валют/О.І. Кулинич, Р.О. Кулинич // Прикладна статистика: пробл. теорії та практики: Зб. наук. пр. Вип. 9 / Націон. акад. статистики, обліку та аудиту. – К.: ВПД “Формат”. – 2011. – С. 44-49.
 3. Кулинич Р.О. Основні завдання навчальної дисципліни “статистичне вивчення соціально-економічного розвитку України”/ О.І. Кулинич, Р.О. Кулинич // Університетські наукові записки. Науковий часопис Хмельницького університету управління та права. – 2011. - № 4.
 4. Кулинич Р.О. Основи статистичного забезпечення управління регіональним розвитком / Р.О. Кулинич // Статистична оцінка соціально-економічного розвитку: зб. текстів доповідей за матеріалами 11-ої Всеукраїнської наук.-практ. конф., 20 травня 2011 р. – Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2011.– С. 58 – 62.
 5. Кулинич Р.О. Завдання навчальної дисципліни “Статистичне вивчення соціально-економічного розвитку України” / О.І. Кулинич, Р.О. Кулинич // Актуальні проблеми та пріоритетні напрями підвищення якості підготовки фахівців у галузі економіки в умовах сталого економічного розвитку регіонів: зб. текстів доповідей за матеріалами Всеукраїнської наук.-практ. конф., 20 жовтня 2011 р. – Хмельницький: Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна”, 2011.– С. 41 – 42.
 6. Кулинич О.І. Оцінка стійкості обмінного курсу валют / О.І. Кулинич, Р.О. Кулинич // Система державної статистики в Україні: сучас. стан, пробл., перспективи: Зб. тез виступів на ІХ Міжнар. наук.-практ. конф. з нагоди Дня працівників статистики/ Націон. акад. статистики, обліку та аудиту. – К.: ВПД “Формат”. – 2011. – С.16-19.
 7. Кулинич О.І. Статистична оцінка результатів щорічної динаміки показників соціально-економічного розвитку України /О.І. Кулинич, Р.О. Кулинич // Університетські наукові записки. Науковий часопис Хмельницького університету управління та права. – ХУУП, 2013. – № 4.
 8. Кулинич О.І. Індексний аналіз впливу макроекономічних показників на щорічну динаміку обсягу ВВП /О.І. Кулинич, Р.О. Кулинич // Прикладна статистика: пробл. теорії та практики: Зб. наук. пр. Вип. 12 / Нац. акад. статистики, обліку та аудиту. – К.: ВПД “Формат”. – 2013. – С. 54-61.
 9. Кулинич О.І. Комплексна оцінка результатів щорічної динаміки показників соціально-економічного розвитку України /О.І. Кулинич, Р.О. Кулинич // Прикладна статистика: пробл. теорії та практики: Зб. наук. пр. Вип. 15 / Нац. акад. статистики, обліку та аудиту. – К.: ВПД “Формат”. – 2013. – С. 54-61.
 10. Кулинич Р.О. Способи прогнозування макроекономічних показників /О.І. Кулинич, Р.О. Кулинич // Прикладна статистика: пробл. теорії та практики: Зб. наук. пр. Вип. 14 / Нац. акад. статистики, обліку та аудиту. – К.: ВПД “Формат”. – 2014. – С. 28-41.
 11. Кулинич Р.О. Визначення рейтингу регіонів за показниками динаміки та інтенсивності соціально-економічного розвитку /О.І. Кулинич, Р.О. Кулинич // Прикладна статистика: пробл. теорії та практики: Зб. наук. пр. Вип. 15/ Нац. акад. статистики, обліку та аудиту. – К.: ВПД “Формат”. – 2014. – С. 42-53.
 12. Кулинич Р.О. Методика оцінювання стійкості обмінного курсу валют /О.І. Кулинич, Р.О. Кулинич // Прикладна статистика: пробл. теорії та практики: Зб. наук. пр. Вип. 16/ Нац. акад. статистики, обліку та аудиту. – К.: ВПД “Формат”. – 2015.
 13. Кулинич Р.О. Статистичні методи прогнозування макроекономічних показників та способи їх оцінки /О.І. Кулинич, Р.О. Кулинич // Університетські наукові записки. Науковий часопис Хмельницького університету управління та права. – ХУУП, 2014. – № 4.
 14. Кулинич Р.О. Статистичне прогнозування використання енергетичних ресурсів // Статистика України, 2014. – №4.

Кулинич О.І.

Федорчук О.С.

1. Федорчук О.С. Модернізація вищої професійної освіти на основі компетен-тнісного підходу / Педагогічний дискурс : зб. наук. праць / Хмельницький : ХГПА. - 2011. – Вип. 9. - С. 354-357.

2. Федорчук О.С. Педагогічні умови формуання фахово-інформатичної компетентності майбутніх правознавців / Зб. наук. пр. за підсумками Міжнар. наук.-практ. конф., (Кам’янець-Подільський, 4–5 березня. 2011 р.). – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський державний університет, інформаційно-видавничий відділ,. 2011.

3. Федорчук О.С. Методика формування операційно-процесуального компонента фахово-інформатичної компетентності майбутніх правознавців / Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України / Електронне  наукове фахове видання 2011. – Вип. 4.

4. Федорчук О.С. Оцінка ефективності управління фінансово-господарською діяльністю вищих навчальних закладів / О.С. Федорчук, Т. В. Рижа / Вісник Хмельницького національного університету: економічні науки. 2013. - Т. 1, № 5. – С.98–100.

5. Федорчук О. С. Педагогічні інновації у підготовці спеціалістів. Проблеми сучасного підручника : зб. наук. пр. – К. : Пед. думка, 2014. – Вип. 1(12)

6. Федорчук О. С. Використання електронних підручників у навчальному процесі. Педагогічний дискурс : зб. наук. праць / Хмельницький : ХГПА 2014. – Вип. 10.

7. Проводить заняття з наступних дисциплін: „Інформатика та комп’ютерна техніка”, „Інформаційні технології у юридичній діяльності”, „Застосування ІКТ у науково-педагогічній діяльності”.

 1. Кулинич О.І. Оцінка стійкості обмінного курсу валют / О.І. Кулинич, Р.О. Кулинич // Прикладна статистика: пробл. теорії та практики: Зб. наук. пр. Вип. 9 / Націон. акад. статистики, обліку та аудиту. – К.: ВПД “Формат”. – 2011. – С. 44-49.
 2. Кулинич О.І. Основні завдання навчальної дисципліни “Статистичне вивчення соціально-економічного розвитку України”/ О.І. Кулинич, Р.О. Кулинич // Університетські наукові записки. Науковий часопис Хмельницького університету управління та права. – ХУУП, 2011.
 3. Кулинич О.І. Статистична оцінка результатів щорічної динаміки показників соціально-економічного розвитку України /О.І. Кулинич, Р.О. Кулинич // Університетські наукові записки. Науковий часопис Хмельницького університету управління та права. – ХУУП, 2013. – № 4.
 4. Кулинич О.І. Індексний аналіз впливу макроекономічних показників на щорічну динаміку обсягу ВВП /О.І. Кулинич, Р.О. Кулинич // Прикладна статистика: пробл. теорії та практики: Зб. наук. пр. Вип. 12 / Нац. акад. статистики, обліку та аудиту. – К.: ВПД “Формат”. – 2013. – С. 54-61.
 5. Кулинич О.І. Комплексна оцінка результатів щорічної динаміки показників соціально-економічного розвитку України /О.І. Кулинич, Р.О. Кулинич // Прикладна статистика: пробл. теорії та практики: Зб. наук. пр. Вип. 15 / Нац. акад. статистики, обліку та аудиту. – К.: ВПД “Формат”. – 2013. – С. 54-61.
 6. Кулинич О. І., Способи прогнозування макроекономічних показників /О.І. Кулинич, Р.О. Кулинич // Прикладна статистика: пробл. теорії та практики: Зб наук. пр. Вип. 14 / Нац. акад. статистики, обліку та аудиту. – К.: ВПД “Формат”. – 2014. – С. 28-41.
 7. Кулинич О. І. Визначення рейтингу регіонів за показниками динаміки та інтенсивності соціально-економічного розвитку /О.І. Кулинич, Р.О. Кулинич // Прикладна статистика: пробл. теорії та практики: Зб. наук. пр. Вип. 15/ Нац. акад. статистики, обліку та аудиту. – К.: ВПД “Формат”. – 2014. – С. 42-53.
 8. Кулинич О. І.. Статистичні методи прогнозування макроекономічних показників та способи їх оцінки /О.І. Кулинич, Р.О. Кулинич // Університетські наукові записки. Науковий часопис Хмельницького університету управління та права. – ХУУП, 2014. – № 4.– С.

 Чайковська І. І.
    1. Оцінка інтелектуального капіталу підприємства / І. І. Чайковська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – № 2. – Т. 2 (198). – С. 211–218 (0,75 друк. арк.).

   2. Чайковська І. І. Реалізація економіко-математичної комплексної моделі управління інтелектуальним капіталом промислового підприємства [Електронний ресурс] / І. І. Чайковська // Ефективна економіка. – 2013. – № 4. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua (0,85 друк. арк.).

  3. Чайковська І.І. Застосування методу статистичних рівнянь залежностей в управлінні інтелектуальним капіталом підприємства / І.І. Чайковська //Актуальні проблеми економіки. – 2013. – № 9(147). – С. 213-218.

  4. Чайковская И. И. Интеллектуальный капитал и экономические результаты деятельности предприятия / И. И. Чайковская // Научное обозрение. – 2013. – № 1. – C. 358–363 (0,65 друк. арк.).

Фасолько Т.М.

 1. Фасолько Т. М. Моделювання взаємозв’язку між державним боргом та економічним зростанням / Т. М. Фасолько // Актуальні проблеми економіки. — 2014. — №5(155). — С. 548-555.
 2. Фасолько Т. М. Модель взаємозв’язку внутрішнього та зовнішнього боргу в динамічній постановці / Т. М. Фасолько // Вісник Криворізького економічного інституту КНЕУ. Збірник наукових праць. — 2011. — №3(27). — С. 123-127.
 3. Фасолько Т. М. Причинно-наслідкові зв’язки державного боргу з показниками макроекономічної динаміки / Т. М. Фасолько // Вісник Тернопільського національного економічного університету. — 2012. — №4. — С. 47-53.
 4. Фасолько Т. М. Аналіз макроекономічних показників у контексті стратегії управління державним боргом / Т. М. Фасолько // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. — 2013. — Вип.18. — С. 163-171.
 5. Фасолько Т. М. Моделювання динаміки державного боргу в руслі інтенсифікації економічного зростання / Т. М. Фасолько // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. — 2014. — Вип.19: у 2 ч. Ч.1. — С. 169-175.
 6. Фасолько Т. М. Моделі взаємозв’язку державного боргу та дефіцитів бюджету і платіжного балансу / Т. М. Фасолько // Наука й економіка. — 2014. — Вип. 4(36). — С. 217-223.
 7. Фасолько Т.М. Реалізація моделі впливу державного боргу на обсяги національного виробництва / Т.М. Фасолько // Актуальні проблеми економіки. – 2016. - № 10 (184). – C. 489-496.
 8. Фасолько Т.М. Моделювання взаємозв’язку між державним боргом та бюджетним дефіцитом в контексті забезпечення платоспроможності країни. Т.М.Фасолько//Університетські наукові записки. Науковий часопис Хмельницького університету управління та права. – ХУУП,  2016.– №60.–С.246-256

Монографії і підручники

 1. Кулинич О. І. Теорія статистики : [підруч.] / О. І. Кулинич, Р. О. Кулинич. – [5-тє вид. , перероб. і доп.]. – К. : Знання, 2010. – 239 с.
 2. Парфенцева Н. О., Кулинич Р. О. Статистичне вивчення соціально-економічного розвитку України : [підруч.] / Н. О. Парфенцева, Р. О. Кулинич. –К.: ВПД “Формат”, 2011. – 456 с.
 3. Заїкіна В.В. Диференціальні рівняння: навчальний посібник / В.В. Заїкіна. – Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2011. – 179 с.
 4. Заїкіна В.В. Елементи математичного програмування і дослідження операцій: навчальний посібник / В.В.  Заїкіна. – Хмельницький, 2011. – 274 с.
 5. Кулинич О. І. Теорія статистики : [підруч.] / О. І. Кулинич, Р. О. Кулинич. – [6-тє вид. , перероб. і доп.]
 6. Управлінське лідерство: колективна монографія/ за ред. В.В. Толкованова. – Хмельницький: ПП Мельник А.А., 2013. – 600 с. В монографії стаття Заїкіної В.В. «Математичне та соціонічне моделювання і проблема лідерства» (розділ 5.3). – С.498-514.
 7. Формування у майбутніх правознавців навичок професійного застосування інформаційно-комунікаційних технологій : [монографія] / О.С. Федорчук. – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2013. – 176 с.
 8. Чайковская И.И. Моделирование процессов управления интеллектуальным капиталом предприятия / заг. ред. Марек Милош // Математическое моделирование экономических систем. Текущие научные проблемы Восточной Европы. – Люблин, 2013. – С. 113 - 130.
 9. Чайковська І. І. Економіко-математичне моделювання в управлінні інтелектуальним капіталом підприємства [Текст] : монограф. / І. І. Чайковська. — Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2014. — 314 с. — ISBN 978-617-7169-07-8
 10. Чайковська І.І. Прогнозування інноваційного розвитку промислових підприємств / І.І. Чайковська // Системи прийняття рішень в економіці, техніці та організаційних сферах: від теорії до практики: колективна монографія / за заг. ред. Савчук Л.М. - Павлоград: АРТ Синтез-Т, 2014. – Т.2. – С. 227-235. - ISBN 978-617-7232-00-0, ISBN 978-966-97393-9-1

Дисертації

У 2013 році відбувся захист кандидатської дисертації Чайковської І.І. на тему: «Моделі управління інтелектуальним капіталом промислових підприємств».
У 2015 році відбувся захист кандидатської дисертації Фасолько Т.М. на тему: «Моделі управління державним боргом».