Перейти до основного вмісту
Lex et Juctitia

Методичне забезпечення

Список навчально-наукових, навчально-методичних публікацій

д.е.н., професор Кулинич Роман Омелянович

 1. Кулинич О.І., Кулинич Р.О. Статистичне моделювання і прогнозування для обґрунтування програм соціально-економічного розвитку : [навч. вид.] / О.І. Кулинич, Р.О. Кулинич. — [2–е вид., доп.]. — Хмельницький: ХУУП імені Леоніда Юзькова, 2019. – 57 с.
 2. Сталий розвиток суспільства та соціальна глобалістика: силабус з навчальної дисципліни для підготовки на третьому освітньому рівні здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування галузі знань 28 Публічне управління та адміністрування/ [розр. Р. О. Кулинич]. – Хмельницький: Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2023. – 5 с.
 3. Сталий розвиток суспільства та соціальна глобалістика: навчально-методичні матеріали з навчальної дисципліни для підготовки на третьому освітньому рівні здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування галузі знань 28 Публічне управління та адміністрування/ [розр. Р. О. Кулинич]. – Хмельницький: Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2023. – 28 с.
 4. Сталий розвиток суспільства та соціальна глобалістика: робоча програма навчальної дисципліни для підготовки на третьому освітньому рівні здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування галузі знань 28 Публічне управління та адміністрування/ [розр. Р. О. Кулинич]. – Хмельницький: Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2023. – 11 с.

к.пед.н., доцент Федорчук Ольга Степанівна

 1. Інформатика та обчислювальна техніка: Методичні рекомендації до семінарських занять і самостійної роботи студентів для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня Бакалавр з галузі знань 0304 Право за напрямом підготовки 6.030401 Правознавство / [розр. О.С. Федорчук]. – Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2021. – 90 с.
 2. Методичні рекомендації до семінарських занять і самостійної роботи для підготовки на третьому освітньому рівні освітньо-наукового  ступеня доктора філософії  за спеціальністю 081 Право галузі знань 08 Право для денної та заочної форм навчання з дисципліни  Інформаційно-комунікаційні технології у наукових дослідженнях:   [розр. О.С. Федорчук]. – Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2020. – 41 с.
 3. Інформаційно-комунікаційні технології у правоохоронній діяльності: Методичні рекомендації до семінарських занять та самостійної роботи для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня Магістр з напряму підготовки 262 Правоохоронна діяльність галузі знань 26 Цивільна безпека за денною формою навчання / [розр. О.С.Федорчук]. – Хмельницький, Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2020. – 36 с. Затверджено кафедрою математики, статистики та інформаційних технологій Хмельницького університету управління та права 11 червня 2019 року, протокол № 13. Схвалено методичною радою університету 27 серпня 2019 року, протокол № 1.
 4. Інформаційно-комунікаційні технології у правоохоронній діяльності: Методичні рекомендації до семінарських занять та самостійної роботи для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня Магістр з напряму підготовки 262 Правоохоронна діяльність галузі знань 26 Цивільна безпека  за заочною формою навчання/ [розр. О.С.Федорчук]. – Хмельницький, Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2020. – 36 с. Затверджено кафедрою математики, статистики та інформаційних технологій Хмельницького університету управління та права 11 червня 20190 року, протокол № 13. Схвалено методичною радою університету 27 серпня 2019 року, протокол № 1.
 5. Інформатика та комп’ютерна техніка : Методичні рекомендації до семінарських занять та самостійної роботи для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня Бакалавр за спеціальністю 293 Міжнародне право, галузі знань 29 Міжнародні відносини за денною формою навчання/ [розр. О.С.Федорчук]. – Хмельницький, Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2020. – 96 с. Затверджено кафедрою математики, статистики та інформаційних технологій Хмельницького університету управління та права 15 червня 2021 року, протокол № 11. Схвалено методичною радою університету 27 серпня 2020 року, протокол № 1.
 6. Інформаційно-комунікаційні технології в соціальному забезпеченні: Методичні рекомендації до семінарських занять та самостійної роботи для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня Бакалавр за спеціальністю 232 Соціальне забезпечення галузі знань 23 Соціальна робота за денною формою навчання/ [розр. О.С.Федорчук]. – Хмельницький, Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2021. – 79 с. Затверджено кафедрою математики, статистики та інформаційних технологій Хмельницького університету управління та права 28.08.2021 р., протокол № 1. Схвалено методичною радою університету 29 серпня 2021 року, протокол № 1.
 7. Інформаційні системи та технології: Методичні рекомендації до семінарських занять та самостійної роботи для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня Бакалавр за спеціальністю 232 Соціальне забезпечення галузі знань 23 Соціальна робота за денною формою навчання/ [розр. О.С.Федорчук]. – Хмельницький, Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2022. – 89 с. Затверджено кафедрою математики, статистики та інформаційних технологій Хмельницького університету управління та права 25.08.2021 р., протокол № 1. Схвалено методичною радою університету 28 серпня 2021 року, протокол № 1.
 8. Інформаційні системи та технології: Методичні рекомендації до семінарських занять та самостійної роботи для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня Бакалавр за спеціальністю 232 Соціальне забезпечення галузі знань 23 Соціальна робота за заочною формою навчання/ [розр. О.С.Федорчук]. – Хмельницький, Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2022. – 87 с. Затверджено кафедрою математики, статистики та інформаційних технологій Хмельницького університету управління та права 25.08.2021 р., протокол № 1. Схвалено методичною радою університету 28 серпня 2021 року, протокол № 1

к.е.н., доцент Чайковська Інна Ігорівна

 

к.е.н., доцент Фасолько Тетяна Миколаївна

 1. Інтернет технології в туризмі: навчально-методичні матеріали навчальної дисципліни для підготовки на першому освітньому рівні здобувачів вищої освіти ступеня бакалавра за спеціальністю зі спеціальності  242 Туризм  галузі знань 24 Сфера обслуговування / [розр. Т.М.Фасолько]. – Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2021. – 27с. Схвалено кафедрою математики статистики та інформаційних технологій. Протокол № 1 від 28.08 2021 р. Схвалено Вченою радою університету. Протокол № 1 від 30.08.2021
 2. Інтернет технології в туризмі: робоча програма навчальної дисципліни для підготовки на першому освітньому рівні здобувачів вищої освіти ступеня бакалавра за спеціальністю зі спеціальності  242 Туризм  галузі знань 24 Сфера обслуговування / [розр. Т.М.Фасолько]. – Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2021. – 16с. Ухвалено кафедрою математики статистики та інформаційних технологій. Протокол № 1 від 28.08 2021 р. Схвалено Вченою радою університету. Протокол № 1 від 30.08.2021
 3. Інтерактивні технології в туризмі: робоча програма навчальної дисципліни для підготовки на першому освітньому рівні здобувачів вищої освіти ступеня бакалавра за спеціальністю зі спеціальності  242 Туризм  галузі знань 24 Сфера обслуговування / [розр. Т.М.Фасолько]. – Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2021. – 17с. Ухвалено кафедрою математики статистики та інформаційних технологій. Протокол № 1 від 28.08 2021 р. Схвалено Вченою радою університету. Протокол № 1 від 30.08.2021
 4. Інформаційні технології в туризмі: робоча програма навчальної дисципліни для підготовки на першому освітньому рівні здобувачів вищої освіти ступеня бакалавра за спеціальністю зі спеціальності  242 Туризм  галузі знань 24 Сфера обслуговування / [розр. Т.М.Фасолько]. – Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2021. – 16с. Ухвалено кафедрою математики статистики та інформаційних технологій. Протокол № 1 від 28.08 2021 р.
 5. Вища та прикладна математика: навчально-методичні матеріали навчальної дисципліни для підготовки на першому освітньому рівні здобувачів вищої освіти ступеня бакалавра за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа та страхування галузі знань 07 Управління та адміністрування / [розр. Т.М.Фасолько]. – Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2020. – 72с. Ухвалено кафедрою математики статистики та інформаційних технологій. Протокол № 2 від 15.09 2020 р.
 6. Теорія ймовірностей та математична статистика: навчально-методичні матеріали навчальної дисципліни для підготовки на першому освітньому рівні здобувачів вищої освіти ступеня бакалавра за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа та страхування галузі знань 07 Управління та адміністрування / [розр. Т.М.Фасолько]. – Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2019. – 34 с. Ухвалено кафедрою математики статистики та інформаційних технологій. Протокол № 2 від 15.09 2020 р.
 7. Теорія ймовірностей та математична статистика: робоча програма навчальної дисципліни навчальної дисципліни для підготовки на першому освітньому рівні здобувачів вищої освіти ступеня бакалавра за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа та страхування галузі знань 07 Управління та адміністрування / [розр. Т.М.Фасолько]. – Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2019. – 34 с. Ухвалено кафедрою математики статистики та інформаційних технологій. Протокол № 2 від 15.09 2020 р.
 8. Вища та прикладна математика: робоча програма навчальної дисципліни для підготовки на першому освітньому рівні здобувачів вищої освіти ступеня бакалавра за спеціальністю 073 Менеджмент галузі знань 07 Управління та адміністрування / [розр. Т.М.Фасолько]. – Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2019. – 12 с. Ухвалено кафедрою математики статистики та інформаційних технологій. Протокол № 3 від 22.11 2019 р.
 9. Вища та прикладна математика: навчально-методичні матеріали навчальної дисципліни для підготовки на першому освітньому рівні здобувачів вищої освіти ступеня бакалавра за спеціальністю 073 Менеджмент 07 Управління та адміністрування / [розр. Т.М.Фасолько]. – Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2019. – 61 с. Ухвалено кафедрою математики статистики та інформаційних технологій. Протокол № 3 від 22.11 2019 р.
 10. Електронна комерція: робоча програма навчальної дисципліни для підготовки на другому освітньому рівні здобувачів вищої освіти ступеня магістра за спеціальністю 073 Менеджмент галузі знань 07 Управління та адміністрування / [розр. Т.М.Фасолько]. – Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2018. – 10 с.

Ухвалено кафедрою математики статистики та інформаційних технологій. Протокол № 3 від 13.10 2017 р. Схвалено Методичною радою університету. Протокол № 3 від 25 жовтня 2017 р. Затверджено Вченою радою університету. Протокол № 8 від 30 жовтня 2018 р.