Перейти до основного вмісту
Lex et Juctitia

Організація практики

Організація практики
     

   Для організації практики студентів університетом заключаються довгострокові або разові договори про співпрац ю у сфері практичної підготовки з різними установами, організаціями та підприємствами.
     Формою звітності студентів з практики відповідно до робочих програм з практики є звіт, календарний план та щоденник, індивідуальне завдання у вигляді аналітичної довідки, проектів процесуальних документів тощо, а також, добірка документів нормативно-правового характеру, статистичної і аналітичної звітності.
     Захист звіту та прийом заліку з практики здійснює комісія, до складу якої входять керівники практики від кафедр і, за можливості, від баз практики
     Оцінка студента за практику враховується стипендіальною комісією разом з його оцінками за результатом підсумкового контролю.
     Студенту, який не виконав програму практики може бути надано право проходження практики повторно за умов, визначених університетом.
      Студент, який повторно отримає негативну оцінку по практиці в комісії, відраховується з університету.