Перейти до основного вмісту
Lex et Juctitia

Міжнародна науково-практична конференція «Публічне управління в Україні: виклики сьогодення та глобальні імперативи».

11 лютого 2022 року на базі Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова кафедрою публічного управління та адміністрування проведено Міжнародну науково-практичну конференцію «Публічне управління в Україні: виклики сьогодення та глобальні імперативи». Співорганізаторами наукового заходу виступили Євразійська асоціація правничих шкіл та правників, Поморська Академія в Слупську (Польща), Навчально-наукова лабораторія дослідження проблем публічного адміністрування та децентралізації влади Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування Національної академії правових наук України.  
Робота конференції велася в наступних секціях: 
«Реформування сфери публічного управління: вітчизняний та міжнародний досвід»; 
«Розвиток публічної служби в сучасних умовах державотворення»;
«Економіко-правові аспекти публічного управління»; 
«Публічне управління у сфері національної безпеки»; 
«Інформаційні технології у публічному управлінні»; 
«Європейська та євроатлантична інтеграція»; 
«Публічне управління у сфері туризму».
Науковий захід став платформою для обговорення важливих для розвитку України питань, обміну науковими ідеями, результатами досліджень актуальних проблем публічного управління та адміністрування в Україні та у світі загалом суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку держави, результатів та перспектив діджиталізації влади, питань національної безпеки та векторів поєднання зусиль закладів вищої освіти, наукових установ, органів публічної влади, бізнес-структур та громадськості щодо пошуку спільних ефективних підходів до вирішення актуальних проблем та впровадження їхніх результатів у практику публічного управління та адміністрування.
Учасники конференції отримають іменні сертифікати та збірник тез.