Перейти до основного вмісту
Lex et Juctitia

Проректори

Перший проректор

Ковтун Ірина Броніславівна
KOVTUN IRYNA

кандидат наук з державного управління,
доцентГодини прийому:
четвер     15:00-17:00

 

Профілі в наукових базах даних:
ORCID:
https://orcid.org/0000-0001-8530-8642
Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=R01JJXwAAAAJ

Науковий ступінь: кандидат наук з державного управління
Вчене звання: доцент

Народилася 10.10.1979 р.
З 2001 р. працює у ХУУП імені Леоніда Юзькова, з 2018 року на посаді проректора з нормативного та науково-методичного забезпечення, доцента кафедри публічного управління та адміністрування.
У 2008 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Діяльність органів місцевого самоврядування на регіональному рівні в Україні: організаційно-правові особливості та шляхи вдосконалення» зі спеціальності 25.00.04 – місцеве самоврядування, м. Дніпро.
Неодноразово виступала у якості опонента на захистах дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.04.
Член Хмельницької обласної організації Спілки економістів України.

Сфера наукових інтересів: територіальне управління та місцеве самоврядування, децентралізація публічного управління.
Викладає навчальні дисципліни: «Місцеве самоврядування», «Децентралізація і розвиток місцевого самоврядування», «Місцевий економічний розвиток», «Управління комунальною власністю».

Кількість навчально-методичних публікацій: понад 60.
Кількість наукових публікацій: більше 40.

Вибрані наукові праці:

 1. Ковтун І.Б. Реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні: виклики сьогодення / І.Б. Ковтун // Актуальні питання реформування системи місцевого самоврядування та адміністративно-територіального устрою України: науково-практичний матеріал. / Укладачі: М.І. Баюк, Т.В. Гаман, І.Б. Ковтун, Т.В. Терещенко. – Хмельницький: Хмельницький ЦППК. – 2013. – 278 с. – С. 63-97.
 2. Теоретичні аспекти функціонування бюджетного механізму регулювання соціально-економічного розвитку території / І.Б. Ковтун, Т.В. Терещенко // Університетські наукові записки. - 2013. - №4. – С. 577-583.
 3. Перспективи формування сучасних лідерів системи державного управління в Україні / І.Б.Ковтун, Л.О.Ковальська // Управлінське лідерство: колективна монографія / За заг. ред. В.В. Толкованова. – Хмельницький: ПП Мельник А.А., 2013. – 600 с. – С. 227-338.
 4. Стратегічні орієнтири формування системи забезпечення соціального розвитку територіальних громад / І.Б. Ковтун, Т.В. Терещенко // Університетські наукові записки. - 2017. - № 1. – С. 193-201.
 5. Підприємництво як чинник формування потенціалу сталого розвитку територіальних громад / І.Б.Ковтун, Т.В. Терещенко // Фінансово-управлінські аспекти інноваційно-інвестиційного розвитку підприємництва в національній економіці: монографія; за заг. ред. д.е.н., професора В.П. Синчака. – Хмельницький: ХУУП, 2017. – 350 с. – С. 150-167.
 6. Обґрунтування принципів формування потенціалу сталого розвитку територіальних громад / І.Б. Ковтун, Т.В. Терещенко // Стратегічні напрями соціально-економічного розвитку держави в умовах глобалізації: збірник тез IІI Міжнародної науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 22–23 вересня 2017 року); за заг. ред. д.е.н., проф. Синчака В.П. – Хмельницький: ХУУП, 2017. – 294 с. – С. 95-97.
 7. Шляхи активізації участі громадськості у вирішенні питань місцевого значення / І.Б. Ковтун // Становлення інституту старости: перші кроки: Наук.-практ. посіб. – Хмельницький: ПП Мельник А.А., 2017. – 225 с. – С. 59-62.

Підвищення кваліфікації (сертифікати):

 • Швейцарсько-український проект DOCCU «Формування громадянських компетентностей у державних службовців» (90 год.), березень-квітень 2017 року, м. Київ;
 • тренінг для тренерів «Поглиблена дидактика та методи навчання дорослих», Берлінська академія з публічного адміністрування, за сприяння Програми «U-LEAD з Європою», 05-09.11.2018 р., м. Берлін;
 • проект «Партнерство для розвитку міст»/ПРОМІС за сприяння Федерації муніципалітетів Канади, Національної академії державного управління при Президентові України, травень-червень-вересень 2019 р., м. Київ;
 • програма «U-LEAD з Європою», Українська школа урядування, Національне агентство України з питань державної служби, 16-18.10.2019 р., м. Київ.

Нагороди:

 • Подяка МОН України, грамоти Хмельницької обласної ради, Хмельницької ОДА.

Проректор з економічної та адміністративно-господарської роботи

Хіміч Володимир Олегович
VOLODYMYR KHIMICH


Години прийому:
середа     15:00-17:00
 

Народився 07 червня 1989 року

Освіта:
У 2012 році закінчив юридичний факультет Хмельницького університету управління та права, здобувши освітньо-кваліфікаційний рівень «Спеціаліст» за спеціальністю «Правознавство» земельно-господарської спеціалізації. Захистив дипломну роботу на тему: «Суб’єкти екологічних обов’язків за законодавством України».

Трудова діяльність:

 • вересень - листопад 2012 року юрисконсульт ІІ категорії юридичної клініки Хмельницького університету управління та права;
 • листопад 2012 року – грудень 2015 року юрисконсульт І категорії юридичної клініки Хмельницького університету управління та права;
 • грудень 2015 року – вересень 2020 року начальник юридичного відділу Хмельницького університету управління та права;
 • вересень 2020 року - проректор з економічної та адміністративно-господарської роботи ХУУП імені Леоніда Юзькова.