Перейти до основного вмісту
Lex et Juctitia

Кафедра менеджменту, фінансів банківської справи та страхування

Загальна інформація


DEPARTMENT OF MANAGEMENT, FINANCE,
BANKING, LIFE AND INSURANCE

Leonid Yuzkov Khmelnytskyi University of Management and Law
    
   Кафедра менеджменту, фінансів, банківської справи та страхування Хмельницького університету управління та права (до 2001 року кафедра загального менеджменту та менеджменту організацій) заснована у вересні 1999 року, для  підготовки високопрофесійних фахівців, які здатні ефективно працювати в основних галузях національної економіки та на різних рівнях управління.

  Сьогодні колектив має одних із найкращих в університеті якісний та досвідчениий науково-педагогічним склад працівників: 2 професор,  9 доцентів,  3 доктори наук, 11 кандидатів наук. Очолює кафедру доцентка Наталія ЗАХАРКЕВИЧ.
Кафедра є випусковою за напрямами підготовки менеджмент та фінанси, банківська справа та страхування. За освітньо-кваліфікаційними рівнями:бакалавр, магістр, доктор філософії.
  Кафедра є випусковою за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа та страхування і 073 Менеджмент галузі знань 07 Управління і адміністрування за першим (бакалаврським), другим (магістерським) та третім (науковим) рівнями вищої освіти.

Сфера діяльності наших випускників
Випускники напрямку підготовки управління та адміністрування займають керівні посади  в системі управління виробничою та комерційною діяльністю, матеріальними, трудовими ресурсами, маркетингом, фінансами, плануванням, науково-дослідною роботою. Випускники можуть працювати на підприємствах (виробничого, комерційного, сфери послуг): малого та середнього бізнесу; банківських установах; страхових компаніях; вищих навчальних закладах тощо.
Випускники кафедри мають можливість продовжити навчання в аспірантурі.