Перейти до основного вмісту
Lex et Juctitia

Кафедра математики, статистики та інформаційних технологій

Загальна інформація


Кафедра математики, статистики та інформаційних технологій створена рішенням Вченої ради університету у 1996 році. При кафедрі діє аспірантура з економіки (статистика). Налагоджено співпрацю з Хмельницькою обласною державною адміністрацією стосовно запровадження науково-дослідних розробок викладачів кафедри щодо впровадження системи Прогнозування-Програмування-Бюджетування в діяльності Хмельницької облдержадміністрації, а також розроблення проекту програми соціально-економічного розвитку Хмельницької області до 2027 року. Викладачі кафедри (проф. Р.О. Кулинич) є членом спеціалізованих вчених рад з захисту дисертацій кандидата і доктора економічних наук при Хмельницькому університеті управління та права імені Леоніда Юзькова та Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана.
Науково-педагогічні працівники працюють над виконанням планових наукових досліджень:
1) загальнокафедральна наукова тема «Статистичні методи аналізу соціально-економічного розвитку регіонів» (державний реєстраційний номер 0117U000107);
2) загальноуніверситетська тема «Управлінські та правові засади забезпечення сталого розвитку України як європейської держави» (державний реєстраційний номер 0108U008927).
Викладачі кафедри впроваджують результати власних науково-дослідних розробок  у навчальний процес Університету, а також у економічну практику на підприємствах та установах країни та органах державної влади.
При кафедрі проводяться Всеукраїнські та Міжнародні науково-практичні конференції, серед яких:
1)    статистичні методи та інформаційні технології аналізу соціально-економічного розвитку;
2)    статистична оцінка соціально-економічного розвитку;
3)    статистична оцінка макро- і мікроекономічних чинників господарської діяльності;
4)    економетрія: проблеми теорії та практики;
5)    правова статистика – проблеми теорії та практики;
6)    статистична інформація про правопорушення і методи її аналізу.
Функціонують студентські наукові гуртки:
1)    статистичні методи аналізу соціально-економічного розвитку;
2)    економіко-математичне моделювання;
3)    математичні методи та інформаційні технології в управлінні економікою;
4)    інформатика для юристів.
З часу заснування до грудня 2009 р. кафедру очолював провідний фахівець в галузі статистичної науки і практики, автор методу статистичних рівнянь залежностей та методу комплексних статистичних коефіцієнтів доктор економічних наук, професор О.І. Кулинич. На сьогодні кафедру очолює доктор економічних наук, професор Р.О. Кулинич.

Колектив кафедри
1. Кулинич Роман Омелянович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри
2. Кулинич Омелян Іванович, доктор економічних наук, професор
3. Федорчук Ольга Степанівна, к.пед.н., доцент
4. Чайковська Інна Ігорівна, к.е.н, доцент, доцент кафедри
5. Фасолько Тетяна Миколаївна, к.е.н, доцент кафедри

В різний час до становлення та розвитку кафедри й викладання математичних, статистичних та інформатичних дисциплін долучалися:
1.    Заїкіна Валентина Володимирівна, кандидат фізико-математичних наук, доцент;
2.    Бармак Олександр Володимирович, доктор технічних наук, професор;
3.    Ткач Андрій Васильович, старший викладач.
Основне завдання діяльності кафедри - забезпеченні високого рівня знань з закріплених дисциплін та формування у студентів навичок і умінь як фахівців у сферах державного управління та правознавства.