Перейти до основного вмісту
Lex et Juctitia

Академічна доброчесність

Практика забезпечення академічної доброчесності в університеті

Корпоративний тестовий акаунт в системі UNICHECK: https://unicheck.com/uk-ua/login

Лист про уникнення помилок в практиках забезпечення академічної доброчесності

ПОЛОЖЕННЯ ПРО СИСТЕМУ ЗАПОБІГАННЯ АКАДЕМІЧНОМУ ПЛАГІАТУ В АКАДЕМІЧНИХ ТА НАУКОВИХ ТЕКСТАХ У ХУУП ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА

Кодекс академічної доброчесності в ХУУП імені Леоніда Юзькова

Склад комісії з академічної доброчесності Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова

Регламент Комісії з академічної доброчесності Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова

Наказ про введення в дію рішення вченої ради університету "Про затвердження Кодексу академічної доброчесності Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова"

Методичні рекомендації для закладів вищої освіти з підтримки принципів академіної доброчесності

Розширений глосарій термінів та понять ст.42 "Академічна доброчесність" Закону України "про освіту" (від 5 вересня 2017р.)

Нормативні документи українського центру оцінювання якості освіти завантажити https://testportal.gov.ua/normatyvni-dokumenty/

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти

Вирішення конфлікту інтересів


Етичний кодекс ХУУП імені Леоніда Юзькова