Перейти до основного вмісту

 

21 січня 2022 року

V міжнародна науково-практична конференція
"Стратегічні напрями соціально-економічного розвитку держави в умовах глобалізації"

(до 90-річного ювілею відомого українського економіста,
Заслуженого діяча науки  і техніки України, доктора економічних наук, професора 
Пили Василя Івановича)

Новини університету

2021-12-15

Шановні колеги!
Запрошуємо вас взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Публічне управління в Україні: виклики сьогодення та глобальні імперативи». Конференція відбудеться 11 лютого 2022 року у Хмельницькому університеті управління та права імені Леоніда Юзькова.
Основні тематичні напрямки конференції:

2022-01-13

Визначено дати проведення єдиного вступного іспиту (ЄВІ) на всі спеціальності, а також єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) до магістратури за спеціальностями «Соціальні та поведінкові науки», «Журналістика», «Управління та адміністрування», «Право», «Публічне управління та адміністрування» та «Міжнародні відносини», відповідно до 

2022-01-09

З 11 по 13 січня в Хмельницькому університеті управління та права імені Леоніда Юзькова  буде проводитись акредитаційна експертиза у віддаленому (дистанційному) режимі освітньої програми «Бакалавр міжнародного права» (ID у ЄДЕБО 29753) за першим рівнем вищої освіти зі спеціальності 293 Міжнародне право на платформі Join Zoom Meetin

2021-12-20

20 грудня 2021 р. відбулась щомісячна онлайн-зустріч студентів з адміністрацією університету. У процесі робочої дискусії було обговорено ряд актуальних питань сьогодення, зокрема:
1. Питання щодо щоденників позанавчальної діяльності.
2. Обговорення правил внутрішнього розпорядку проживання в студентському гуртожитку та міри покарання за їх порушення.

2021-12-15

Повноцінний і якісний навчальний процес передбачає реґулярну плідну співпрацю між усіма групами стейкхолдерів.

Чому нас обирають

local_library

Бібліотека

Університет пишається сучасною бібліотекою. Тут до послуг читачів близько 70 тисяч примірників найновіших наукових видань та понад 10 тисяч найменувань такої необхідної для сучасного студентства періодики. Крім просторого читального залу та абонементу, у підготовці до занять студенти мають змогу використовувати найновіші досягнення комп’ютерної техніки.

emoji_objects

Наукова діяльність

В університеті активно проводяться наукові дослідження як викладачами, так і студентами; сприяє цьому і діяльність Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених. У традиційних всеукраїнських та міжнародних конференціях, організатором яких є університет, беруть участь представники наукових шкіл з країн ближнього та дальнього зарубіжжя.

business_center

Практика

Навчання в університеті максимально наближене до умов практики. Студенти апробують свої знання під час проходження практики та стажування у Верховній Раді України, Кабінеті Міністрів України, Конституційному Суді України, місцевих органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування, судових і правоохоронних органах.

Чому варто навчатися у ХУУП імені Леоніда Юзькова