Перейти до основного вмісту
Lex et Juctitia

Увага!
Новий сайт університету працює у тестовому режимі. Проводиться наповнення та перенесення контенту зі старої версії. 

Перехід на стару версію сайту за посиланням >>

Інформаційний пакет підготовки докторів філософії


Нормативні документи
Постанова про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах)
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/261-2016-%D0%BF#Text

Постанова про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії (чинний до 30.06.2021)
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/167-2019-%D0%BF#Text

Наказ МОН України “Про затвердження вимог до оформлення дисертації”
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0155-17#Text

Наказ МОН України “Про затвердження форм документів атестаційної справи здобувача ступеня доктора філософії”
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0474-19#Text

Освітньо-наукові програми та навчальні плани

Навчальні плани та освітньо-наукові програми підготовки здобувачів ступеня доктора філософії передбачають:
•    поєднання сучасних теоретико-концептуальних та методичних підходів до навчання;
•    міждисциплінарний підхід, що дозволяє виходити за межі традиційних дисциплін;
•    всебічний критичний аналіз сучасних глобальних проблем;
•    дотримання індивідуальної навчальної траєкторії та дослідницьких інтересів кожного здобувача;
•    широке залучення партнерів Університету до участі у реалізації освітньо-наукових програм;
•    можливість участі у національних та міжнародних програмах академічної мобільності;
•    доступ до інфраструктурних ресурсів Університету для проведення якісних досліджень;
•    оптимізований процес навчання, баланс часу навчання та дослідницької діяльності;
•    постійне вдосконалення та розвиток з метою підвищення якості освітніх послуг.

ОСВІТНЬО-НАУКОВІ ПРОГРАМИ:

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА доктора філософії за спеціальністю 081 Право  2016 р

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА доктора філософії із спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування 2016 р.

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА доктора філософії за спеціальністю 081 Право 2020 р

НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ:

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН підготовки фахівців освітньо-наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 Право (заочна форма) 2016 р.

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН підготовки фахівців освітньо-наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 Право (денна форма) 2016 р.

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН підготовки фахівців освітньо-наукового ступеня доктора філософії 
за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування 2016 р.

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН підготовки фахівців освітньо-наукового ступеня доктора філософії 
за спеціальністю 081 Право _2020

Освітній процес
Індивідуальний план роботи здобувача вищої освіти – за посиланням

Документи про завершення виконання освітньо-наукової програми
Диплом доктора філософії

Додаток до диплома доктора філософії