Надіслати листа Мапа сайту На головну сторінку
... Право верховної влад карати за злочини ґрунтується на необхідності захищати довірене їм суспільне благо від узурпації його приватними особами (Чезаре Беккаріа) ...
Українською мовою Русский язык In English
 Меню   
 
 • Загальна інформація
 • Освітній процес
 • Управління університетом
 • Ліцензування та акредитація
 • Вступнику
 • Факультети
 • Кафедри
 • Центр ППК
 • Структурні підрозділи
 • Навчальна діяльність
 • Наукова діяльність
 • Студентське життя
 • Випускники університету
 • Профспілка
 • Публічні закупівлі
 • Інформація для оприлюднення
 • Мапа сайту
 •  

   Спілкування   
   
 • Онлайн конференція
 •  

   Бібліотека   
   
 • Електронна бібліотека
 •  


   Контакти   
   

  29000, Україна
  м. Хмельницький,
  вул. Героїв майдану, 8
  тел:    (0382)71-80-00
  факс: (0382)71-75-70
  email: info@univer.km.ua

   

   Про нас   
   

  Відео про нас

   

   Банери   
       
  Ми на facebook
  Надання безоплатної правової допомоги.
  Євразійська асоціація правничих шкіл та правників
  Міжнародна програма TEMPUS:TRADIR
  Інтернет-портал мережі УРАН доступу до електронних інформаційних ресурсів
  Міністерство освіти і науки України
  Ridna khmelnitchina
  Вінницький регіональний центр оцінювання якості освіти
  neuvoo.com.ua - Ваш пошук роботи починається тут.
  International Association of Procedural Law
  ГГТУ им. П.О.Сухого.
   

   Фотовиставка   
   
   

   Погода   
   
  Погода в Хмельницькому » Україна
   

     Структурні підрозділи   
   
    Галус Олена Олександрівна - Завідувач структурного підрозділу
    Кандидат юридичних наук, доцент

  У 2005 році закінчила Хмельницький університет управління та права і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» та здобула кваліфікацію магістра права.

  У 2004 – 2008 роках навчалася в аспірантурі Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України.

  8 червня 2012 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.236.03 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук в Інституті держави і права ім. В.М. Корецького НАН України захистила кандидатську дисертацію на тему «Форми безпосереднього народовладдя в Україні» за спеціальністю 12.00.02 - конституційне право; муніципальне право. Науковий керівник -  Г.О. Мурашин, кандидат юридичних наук, Заслужений юрист України, член-кореспондент НАПрН України, провідний науковий співробітник Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України.

  Рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 16 травня 2014 року присвоєно вчене звання доцента кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права.

  З 2005 року працює в Хмельницькому університеті управління та права. Обіймала посади асистента, старшого викладача, а з  жовтня 2012 року обіймає посаду  доцента кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права.

  З грудня 2012 року обіймає посаду завідувача відділу аспірантури науково-дослідної частини.
  Викладає навчальні дисципліни: Конституційне процесуальне право,  Конституційно-правовий статус людини і громадянина.

  Є автором 49 публікацій, з них 27 наукових праць (1 монографії, 26 наукових статей, з яких 7 опубліковані у фахових виданнях України та 19 – у збірниках наукових праць, матеріалах та тезах конференцій) та 21 навчально-методичних праць.
  Автор монографії: Галус О.О. Форми безпосереднього народовладдя в України: [Текст] : [монограф.] / О.О. Галус ; наук. ред. Г.О. Мурашин. Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2013. – 212 с.

  У листопаді 2013 року отримала диплом лауреата 3 премії імені Святого Володимира у номінації конституційне право; муніципальне право щорічної премії імені Святого Володимира за краще науково-правниче видання.

  Список наукових праць:

  1.   Галус О.О.  До питання про визначення поняття та видів зборів, мітингів, походів та демонстрацій / О.О. Галус // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». – Херсон : Херсонський державний університет, 2013. – Випуск 3. – Т. 1. – С. 43-47.
  2.   Галус О.О. Міжнародно-правові стандарти безпосереднього народовладдя / О.О. Галус // Держава і право : зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2013. - № 62. – С. 115-122.
  3.   Галус О.О. Становлення та розвиток інституту виборів в Україні / О.О. Галус // Університетські наукові записки. – 2013. – № 4 (48). – С. 36-41.
  4.   Галус О.О. Поняття та форми безпосереднього народовладдя в Україні / О.О. Галус // Університетські наукові записки. – 2005. – № 4 (16). – С. 51-56.
  5.   Галус О.О. Функції форм безпосереднього народовладдя / О.О. Галус // Університетські наукові записки. – 2006. – № 3-4 (19-20). – С. 95-100.
  6.   Галус О.О. Народна законодавча ініціатива як форма безпосереднього народовладдя: перспективи нормативно-правового регулювання в Україні / О.О. Галус // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». – Ужгород : ДВНЗ «Ужгородський національний університет», 2013. –  № 23. – Ч. 1. – Т. 1– С. 118-121.


    Олійник Уляна Миколаївна - фахівець відділу аспірантури, т.в.о. завідувача відділу аспірантури
    Асистент кафедри теорії та історії держави і права.

  Народилася 05.03.1987 р. Закінчила Хмельницький університет управління та права, юридичний факультет у 2011 році, здобувши кваліфікацію магістра права.

  З лютого 2016 р. стала аспіранткою Хмельницького університету управління та права за спеціальністю 12.00.12 – Філософія права (юридичні науки). Тема кандидатської дисертації «Право на свободу думки, совісті та релігії у філософсько-правовому вимірі» (науковий керівник – д.ю.н., проф. Омельчук О.М.)

  З березня 2011 р. – фахівець відділу аспірантури науково-дослідної частини Хмельницького університету управління та права. З вересня 2015 р. – асистент кафедри міжнародного та європейського права, з 2016 р. – асистент кафедри теорії та історії держави і права.

  Список наукових праць:

  1.   Олійник У.М. Окремі філософсько-правові аспекти розвитку та розуміння права на свободу совісті /У. М. Олійник // Науковий вісник Херсонського державного університету, 2016 - Вип. 1- Т.4 - С. 140-144.
  2.   Олійник У.М. Особливості застосування рішень Європейського суду з прав людини в правовій системі України / У.М. Олійник // Актуальні проблеми юридичної науки : Збірник тез міжнародної наукової конференції «Чотирнадцяті осінні юридичні читання» (м. Хмельницький, 23-24 жовтня 2015 року) : у 2-х частинах. – Частина друга. – Хмельницький : Видавництво Хмельницького університету управління та права, 2015. – С. 178–180.
  3.   Олійник У.М. Стратегії розвитку освіти в умовах глобалізації [Текст] / У.М. Олійник // Стратегічні напрями соціально-економічного розвитку держави в умовах глобалізації : збірник тез ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 8-9 жовтня 2015 року) за заг. ред. д.е.н., проф. Синчака В.П. – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2015. – С. 213-214.
  4.   Олійник У.М. Філософсько-правовий аналіз окремих проблем обмеження права на свободу думки, совісті та релігії // Університетські наукові записки, 2016 - № 2 (58). – С. 220-228
  5.   Олійник У. М. Розвиток розуміння права на свободу думки, совісті та релігії у філософії доби Античності // Актуальні проблеми юридичної науки: збірник тез міжнародної наукової конференції «П’ятнадцяті осінні юридичні читання» (м. Хмельницький, 21-22 жовтня 2016 року): [у 2-х частинах ]. – Частина перша. – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права.- 2016. - Ч. 1 – с. 34-38
  6.   Олейник У.М. Развитие понимания права на свободу мысли, совести и религии в философии Античности и Средневековья // Международный научно-практический правовой журнал «Legea si Viata», 2017 - №3 (301) – с. 94-98.
  7.   Олійник У. М. Утвердження концепції свободи думки, совісті та релігії в філософії права періоду ХІХ – ХХ століття // Актуальні проблеми юридичної науки: збірник тез міжнародної наукової конференції «Шістнадцяті осінні юридичні читання» (м. Хмельницький, 20-21 жовтня 2017 року): [у 2-х частинах ]. – Частина перша. – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права.- 2017. - Ч. 1 – с. 22-25
  8.   Олійник У. М.  Утвердження права на свободу думки, совісті та релігії в філософії права епохи Просвітництва / Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. Хмельницький, 2017 № 63, С. 336 – 346.


      

  Контакти: вул. Героїв майдану, 8, науково - дослідна частина
  Телефон: (факс) (0382) 718080
  Пошта: aspirantura@univer.km.ua

   
  ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 2018 р.