Надіслати листа Мапа сайту На головну сторінку
... Де двоє лається, там адвокат користається (Народна мудрість) ...
Українською мовою Русский язык In English
 Меню   
 
 • Загальна інформація
 • Освітній процес
 • Управління університетом
 • Ліцензування та акредитація
 • Вступнику
 • Факультети
 • Кафедри
 • Центр ППК
 • Структурні підрозділи
 • Навчальна діяльність
 • Наукова діяльність
 • Студентське життя
 • Випускники університету
 • Профспілка
 • Публічні закупівлі
 • Інформація для оприлюднення
 • Мапа сайту
 •  

   Спілкування   
   
 • Онлайн конференція
 •  

   Бібліотека   
   
 • Електронна бібліотека
 •  


   Контакти   
   

  29000, Україна
  м. Хмельницький,
  вул. Героїв майдану, 8
  тел:    (0382)71-80-00
  факс: (0382)71-75-70
  email: info@univer.km.ua

   

   Про нас   
   

  Відео про нас

   

   Банери   
       
  Ми на facebook
  Надання безоплатної правової допомоги.
  Євразійська асоціація правничих шкіл та правників
  Міжнародна програма TEMPUS:TRADIR
  Інтернет-портал мережі УРАН доступу до електронних інформаційних ресурсів
  Міністерство освіти і науки України
  Ridna khmelnitchina
  Вінницький регіональний центр оцінювання якості освіти
  neuvoo.com.ua - Ваш пошук роботи починається тут.
  International Association of Procedural Law
  ГГТУ им. П.О.Сухого.
   

   Фотовиставка   
   
   

   Погода   
   
  Погода в Хмельницькому » Україна
   

     Структурні підрозділи   
   
    Галус Олена Олександрівна - Завідувач структурного підрозділу
    Кандидат юридичних наук, доцент

  У 2005 році закінчила Хмельницький університет управління та права і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» та здобула кваліфікацію магістра права.

  У 2004 – 2008 роках навчалася в аспірантурі Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України.

  8 червня 2012 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.236.03 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук в Інституті держави і права ім. В.М. Корецького НАН України захистила кандидатську дисертацію на тему «Форми безпосереднього народовладдя в Україні» за спеціальністю 12.00.02 - конституційне право; муніципальне право. Науковий керівник -  Г.О. Мурашин, кандидат юридичних наук, Заслужений юрист України, член-кореспондент НАПрН України, провідний науковий співробітник Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України.

  Рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 16 травня 2014 року присвоєно вчене звання доцента кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права.

  З 2005 року працює в Хмельницькому університеті управління та права. Обіймала посади асистента, старшого викладача, а з  жовтня 2012 року обіймає посаду  доцента кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права.

  З грудня 2012 року обіймає посаду завідувача відділу аспірантури науково-дослідної частини.
  Викладає навчальні дисципліни: Конституційне процесуальне право,  Конституційно-правовий статус людини і громадянина.

  Є автором 49 публікацій, з них 27 наукових праць (1 монографії, 26 наукових статей, з яких 7 опубліковані у фахових виданнях України та 19 – у збірниках наукових праць, матеріалах та тезах конференцій) та 21 навчально-методичних праць.
  Автор монографії: Галус О.О. Форми безпосереднього народовладдя в України: [Текст] : [монограф.] / О.О. Галус ; наук. ред. Г.О. Мурашин. Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2013. – 212 с.

  У листопаді 2013 року отримала диплом лауреата 3 премії імені Святого Володимира у номінації конституційне право; муніципальне право щорічної премії імені Святого Володимира за краще науково-правниче видання.

  Список наукових праць:

  1.   Галус О.О.  До питання про визначення поняття та видів зборів, мітингів, походів та демонстрацій / О.О. Галус // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». – Херсон : Херсонський державний університет, 2013. – Випуск 3. – Т. 1. – С. 43-47.
  2.   Галус О.О. Міжнародно-правові стандарти безпосереднього народовладдя / О.О. Галус // Держава і право : зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2013. - № 62. – С. 115-122.
  3.   Галус О.О. Становлення та розвиток інституту виборів в Україні / О.О. Галус // Університетські наукові записки. – 2013. – № 4 (48). – С. 36-41.
  4.   Галус О.О. Поняття та форми безпосереднього народовладдя в Україні / О.О. Галус // Університетські наукові записки. – 2005. – № 4 (16). – С. 51-56.
  5.   Галус О.О. Функції форм безпосереднього народовладдя / О.О. Галус // Університетські наукові записки. – 2006. – № 3-4 (19-20). – С. 95-100.
  6.   Галус О.О. Народна законодавча ініціатива як форма безпосереднього народовладдя: перспективи нормативно-правового регулювання в Україні / О.О. Галус // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». – Ужгород : ДВНЗ «Ужгородський національний університет», 2013. –  № 23. – Ч. 1. – Т. 1– С. 118-121.


    Олійник Уляна Миколаївна - фахівець відділу аспірантури, т.в.о. завідувача відділу аспірантури
    Асистент кафедри теорії та історії держави і права.

  Народилася 05.03.1987 р. Закінчила Хмельницький університет управління та права, юридичний факультет у 2011 році, здобувши кваліфікацію магістра права.

  З лютого 2016 р. стала аспіранткою Хмельницького університету управління та права за спеціальністю 12.00.12 – Філософія права (юридичні науки). Тема кандидатської дисертації «Право на свободу думки, совісті та релігії у філософсько-правовому вимірі» (науковий керівник – д.ю.н., проф. Омельчук О.М.)

  З березня 2011 р. – фахівець відділу аспірантури науково-дослідної частини Хмельницького університету управління та права. З вересня 2015 р. – асистент кафедри міжнародного та європейського права, з 2016 р. – асистент кафедри теорії та історії держави і права.

  Список наукових праць:

  1.   Олійник У.М. Окремі філософсько-правові аспекти розвитку та розуміння права на свободу совісті /У. М. Олійник // Науковий вісник Херсонського державного університету, 2016 - Вип. 1- Т.4 - С. 140-144.
  2.   Олійник У.М. Особливості застосування рішень Європейського суду з прав людини в правовій системі України / У.М. Олійник // Актуальні проблеми юридичної науки : Збірник тез міжнародної наукової конференції «Чотирнадцяті осінні юридичні читання» (м. Хмельницький, 23-24 жовтня 2015 року) : у 2-х частинах. – Частина друга. – Хмельницький : Видавництво Хмельницького університету управління та права, 2015. – С. 178–180.
  3.   Олійник У.М. Стратегії розвитку освіти в умовах глобалізації [Текст] / У.М. Олійник // Стратегічні напрями соціально-економічного розвитку держави в умовах глобалізації : збірник тез ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 8-9 жовтня 2015 року) за заг. ред. д.е.н., проф. Синчака В.П. – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2015. – С. 213-214.
  4.   Олійник У.М. Філософсько-правовий аналіз окремих проблем обмеження права на свободу думки, совісті та релігії // Університетські наукові записки, 2016 - № 2 (58). – С. 220-228
  5.   Олійник У. М. Розвиток розуміння права на свободу думки, совісті та релігії у філософії доби Античності // Актуальні проблеми юридичної науки: збірник тез міжнародної наукової конференції «П’ятнадцяті осінні юридичні читання» (м. Хмельницький, 21-22 жовтня 2016 року): [у 2-х частинах ]. – Частина перша. – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права.- 2016. - Ч. 1 – с. 34-38
  6.   Олейник У.М. Развитие понимания права на свободу мысли, совести и религии в философии Античности и Средневековья // Международный научно-практический правовой журнал «Legea si Viata», 2017 - №3 (301) – с. 94-98.
  7.   Олійник У. М. Утвердження концепції свободи думки, совісті та релігії в філософії права періоду ХІХ – ХХ століття // Актуальні проблеми юридичної науки: збірник тез міжнародної наукової конференції «Шістнадцяті осінні юридичні читання» (м. Хмельницький, 20-21 жовтня 2017 року): [у 2-х частинах ]. – Частина перша. – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права.- 2017. - Ч. 1 – с. 22-25
  8.   Олійник У. М.  Утвердження права на свободу думки, совісті та релігії в філософії права епохи Просвітництва / Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. Хмельницький, 2017 № 63, С. 336 – 346.


      

  Контакти: вул. Героїв майдану, 8, науково - дослідна частина
  Телефон: (факс) (0382) 718080
  Пошта: aspirantura@univer.km.ua

   
  ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 2018 р.