Надіслати листа Мапа сайту На головну сторінку
... Немала частина успіху – бажання досягти його (Сенека) ...
Українською мовою Русский язык In English
 Меню   
 
 • Загальна інформація
 • Освітній процес
 • Управління університетом
 • Ліцензування та акредитація
 • Вступнику
 • Факультети
 • Військова кафедра
 • Центр ППК
 • Структурні підрозділи
 • Наукова діяльність
 • Студентське життя
 • Випускники університету
 • Профспілка
 • Публічні закупівлі
 • Інформація для оприлюднення
 • Мапа сайту
 •  

   Спілкування   
   
 • Онлайн конференція
 •  

   Бібліотека   
   
 • Електронна бібліотека
 •  


   Контакти   
   

  29000, Україна
  м. Хмельницький,
  вул. Героїв Майдану, 8
  тел:    (0382)71-80-00
  факс: (0382)71-75-70
  email: info@univer.km.ua

   

   Про нас   
   

  Відео про нас

   

   Банери   
       
  Ми на facebook
  Надання безоплатної правової допомоги.
  Євразійська асоціація правничих шкіл та правників
  Міжнародна програма TEMPUS:TRADIR
  Інтернет-портал мережі УРАН доступу до електронних інформаційних ресурсів
  Міністерство освіти і науки України
  Ridna khmelnitchina
  Вінницький регіональний центр оцінювання якості освіти
  neuvoo.com.ua - Ваш пошук роботи починається тут.
  International Association of Procedural Law
  ГГТУ им. П.О.Сухого.
   

   Фотовиставка   
   
   

   Погода   
   
  Погода в Хмельницькому » Україна
   

     Кафедри університету   
   
  Черняк Олена Юріївна
  CHERNIAK OLENA

  Профілі в наукових базах даних:
  ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5104-6648
  Academia.edu: https://independent.academia.edu/OlenaCherniakUA
  Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=GWlj_NAAAAAJ

  Посада: завідувач кафедри міжнародного та європейського права.
  Науковий ступінь:  кандидат юридичних наук.
  Вчене звання: доцент.

  Народилась 26.01.1983 р.
  Освіта — Хмельницький університет управління та права, юридичний факультет (2005)
  2003-2007 рр. — фахівець Науково-дослідної частини, керівник загального відділу університету, асистент кафедри цивільно-правових дисциплін
  2007-2011 рр. — викладач, старший викладач кафедри цивільного права та процесу.
  2007-2012 рр. — старший науковий співробітник науково-редакційного відділу Науково-дослідної частини.
  2011-2015 рр. — доцент кафедри цивільного права та процесу
  2015-2016 рр. – доцент кафедри міжнародного та європейського права
  2016-2017 рр. – професор кафедри міжнародного та європейського права
  З квітня 2017 року – завідувач кафедри міжнародного та європейського права

  Тема дисертації: “Цивільно-правовий статус споживача у контексті адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу” (12.00.03).
  Рік захисту: 2011. Місце захисту: Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва НАПрН України.
  Науковий керівник: кандидат юридичних наук, професор, завідувач лабораторії НДІ приватного права і підприємництва Ю. В. Білоусов.

  В 2015 році затверджено тему дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю «12.00.11 – міжнародне право» «Уніфікація договірного права ЄС в контексті наближення правопорядків України та Європейського Союзу»

  Є ученим секретарем спеціалізованої вченої ради К 70.895.02 Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова.
  Координатор Інформаційного центру ЄС (Хмельницький).

  Сфера наукових інтересів: Право Європейського Союзу, контрактне право ЄС, захист прав споживачів

  Кількість наукових публікацій: понад 50.

  Викладає навчальні дисципліни:
  1. Вступ до спеціальності «Міжнародне право»
  2. Вступ до фаху та основи наукових досліджень
  3. Право Європейського Союзу
  4. Теорія міжнародних бізнестрансакцій
  5. Захист прав споживачів за законодавством України та Європейського Союзу
  6. Європейське контрактне право
  7. Правові засади європейської та євроатлантичної інтеграції України

  Кількість навчально-методичних публікацій: більше 20.

  Вибрані наукові праці:
  1.   Білоусов Ю. В., Черняк О. Ю. Цивільно-правовий статус споживача:  у контексті адаптації національного законодавства до законодавства Європейського Союзу: монографія К.: Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва АпрН України, 2010. 239 с.
  2.   Гармонизация договорного права / Белоусов Ю.В., Бек Ю.Б., Дыминская Е.Ю. и др.; под ред. У. Хелльманна, С.А. Балашенко, Ю.В. Белоусова. Хмельницкий : Хмельницкий университет управления и права, 2015. 268 с.
  3.   Международные коммерческие сделки / Дыминская Е.Ю., Кибенко Е.Р., Кирвель И.Ю. и др. ; под ред. У. Хелльманна, С.А. Балашенка, В.И. Нагнибеды. Хмельницкий : Хмельницкий университет управления и права, 2015. 524 с.
  4.   Вступ до альтернативного вирішення спорів : навч. посіб. / Г. В. Анікіна, Ю. В. Білоусов, Н. Л. Бондаренко-Зелінська [та ін.] ; під ред. У. Хелльманна, Н. Л. Бондаренко-Зелінської. Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2017. 234 с.
  5.   The EU Acquis on Intellectual Property Law / comp. O.Cherniak, M.Stefanchuk. K. : ARTEK, 2019. 536 p.
  6.   Білоусов Ю.В., Поліщук О.Ю. До питання удосконалення нормативного визначення критеріїв якості товарів (робіт, послуг). Університетські наукові записки. 2005. № 4 (16). С. 78-81.
  7.   Поліщук О.Ю. Права споживача при придбанні ним продукції у кредит. Університетські наукові записки. 2007. № 1 (21). С. 131-135
  8.   Черняк О.Ю. Класифікація прав споживача за законодавством України та Європейського Союзу. Форум права. 2008. № 2. С. 458-464. URL : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2008-2/08coytes.pdf
  9.   Черняк О.Ю. Питання адаптації законодавстваУкраїни про захист прав споживачів до законодавства Європейського Союзу. Механізми забезпечення майнових прав та інтересів в Україні та Європейському Союзі в контексті концепції сталого розвитку : монограф. / за заг. ред О. Д. Крупчана. К. :Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва АПрН України, 2009. С. 28-39
  10.   Черняк О.Ю. Право споживача на захист в контексті адаптації національного законодавства України до законодавства ЄС. Університетські наукові записки. 2009. № 4 (32). С. 70-75
  11.   Чудик-Білоусова Н.І., Черняк О.Ю. Право споживача на отримання інформації про товар: порівняльно-правовий аспект. Приватне право і підприємництво. Збірник наукових праць. Вип. 10, 2011 р. / Редкол. : Крупчан О.Д. (гол. ред.) та ін. К. : Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва Академії правових наук України, 2011. С. 53-57
  12.   Черняк О.Ю. Практика застосування альтернативних способів вирішення спорів у сфері захисту прав споживачів : досвід ЄС та проблеми запровадження в Україні. Приватне право і підприємництво. Збірник наукових праць. Вип. 11, 2012 р. / Редкол. : Крупчан О.Д. (гол. ред.) та ін. К. : Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва Академії правових наук України, 2012. С. 198-201
  13.   Черняк О.Ю. Правова природа обов’язку споживача: досвід України та ЄС. Приватне право і підприємництво. Збірник наукових праць. Вип. 12, 2013 р. / Редкол. : Крупчан О.Д. (гол. ред.) та ін. К. : Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва Академії правових наук України, 2013. С. 184-189
  14.   Димінська О.Ю. Захист прав споживачів у сфері реклами. Університетські наукові записки. 2013. №3(47). С. 129-134
  15.   Димінська О.Ю. Особливості захисту прав споживачів туристичних послуг за законодавством України та ЄС. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України . 2014. № 5. С. 48-52
  16.   Димінська О.Ю. Захист прав споживачів туристичних послуг у контексті адаптації національного законодавства України до законодавства ЄС. Стратегія модернізації приватного права в сучасних умовах: збірник на укових праць / за ред. В.І.Короля, Ю.В.Білоусова ; НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г.Бурчака НАПрН України. К. – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2013. С. 143-150
  17.   Димінська О.Ю. Особливості цивільно-правової відповідальності за шкоду, завдану дефектом в продукції, за законодавством України та ЄС. Університетські наукові записки. 2014. №4 (52). С. 61-68.
  18.   Димінська О.Ю. Перспективи адаптації законодавства України до законодавства ЄС у сфері захисту прав споживачів банківських послуг. Модернізація правових засад європейської та євразійської інтеграційних стратегій України. Збірник наукових праць / За ред. В.І.Короля. – К. : НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г.Бучака НАПрН України, 2014. С. 191-208
  19.   Димінська О.Ю. Проблеми визначення компетенції ЄС для здійснення уніфікації європейського договірного права. Університетські наукові записки. 2015. № 2 (54). С. 250-257
  20.   Димінська О.Ю. Вплив процесів уніфікації договірного права ЄС на розвиток договірного права України. Проблеми модернізації приватного права в умовах євроінтеграції : збірник наукових праць / за заг. Ред. Ю.В.Білоусова ; НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г.Бучака НАПрН України, Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький : ФОП Мельник А.А., 2015. С. 76-82
  21.   Димінська О.Ю. Трансформація договірного права у сфері захисту прав споживачів ЄС в контексті наближення правопорядків України та ЄС. Правове забезпечення інтересів фізичних та юридичних осіб в умовах реалізації інтеграційної політики України: збірник наукових праць / за заг. Ред. В.І.Короля. К. : НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г.БучакаНАПрН України, 2015. С. 115-132
  22.   Димінська О.Ю. Значення “SoftLaw” для гармонізації договірного права ЄС. Університетські наукові записки. 2016. №1 (57). С. 236-243
  23.   Димінська О.Ю. Проблеми когерентності договірного права ЄС. Eurasian Academic Research Journal. 2016. № 1. C. 87-92
  24.   Димінська О.Ю. Особливостієвропейського правопорядку в системіміжнародних, регіональних та національнихправопорядків. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». 2016. №3. C. 218-220
  25.   Димінська О.Ю. Уніфікація договірного права ЄС: pro et contra. Eurasian Academic Research Journal. 2016. № 4. C. 20-27
  26.   Димінська О.Ю. Правова природа окремих принципів договірного права ЄС. Університетські наукові записки. 2016. № 2 (58). С. 213-219
  27.   Димінська О.Ю. Трудовий договір в системі договірного права ЄС. Університетські наукові записки. 2016. № 3 (59). С. 208-217
  28.   Димінська О.Ю. Перспективи гармонізації договірного права ЄС. Право.ua. 2017. № 3. С. 132-137.
  29.   Димінська О. Ю.  Сучасні тенденції посилення захисту прав споживачів у сфері електронної торгівлі в ЄС. Університетські наукові записки. 2018. № 1. С. 113-122
  30.   Димінська О. Ю. Правова природа CESL у контексті гармонізації договірного права ЄС. Університетські наукові записки. 2018. № 3-4. С. 219-229.

  Підвищення кваліфікації (сертифікати)
  У травні 2015 року пройшла стажування в межах TEMPUS-проекту 543990-TEMPUS-1-2013-1-DE-TEMPUS-JPCR (TRADIR) по підготовці та розробці навчального плану по спеціалізації «Економічне право та альтернативне вирішення спорів» у м. Рим (Італія).

  Електронна адреса: chernyack.lena@gmail.com  Суббот Анатолій Іванович
  SUBBOT ANATOLIY

  Посада: професор кафедри міжнародного та європейського права.
  Науковий ступінь:  доктор юридичних наук.
  Вчене звання: професор.

  Народився 27.07.1959 р.
  У 1974 році вступив до Новозибковського сільськогосподарського технікуму у м. Новозибкові (Росія), який закінчив в 1978 році.
  3 1978 року по 1982 рік здобув повну вищу освіту у Військовому інституті фізичної культури (м. Ленінград) за спеціальністю «Командна фізична культура та спорт».
  З 1982 року по 1988 рік проходив службу у військовій частині 27895 (м. Керч) на посаді начальника служби.
  У 1988 році призначений на посаду викладача, згодом начальника кафедри Київського вищого інженерного радіотехнічного училища(інституту), де проходив службу до 1999 року.
  З початку 1999 року по 2006 рік займав посаду начальника кафедри, з 2006 року по 2008 рік – заступника начальника факультету податкової міліції з навчальної та наукової роботи у Національному університеті державної податкової служби України.
  З 2008 року по 2016 рік працював на посаді професора кафедри спеціальних дисциплін та організації професійної підготовки Національного університету державної податкової служби України.
  З 2016 року по 2018 рік працював на посаді завідувача кафедри публічно-правових дисциплін, згодом директора юридичного інституту Київського міжнародного університету.
  З травня 2018 року по теперішній час працює професором кафедри міжнародного та європейського права Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова.
  З 1989 року навчався в ад’юнктурі Військового інституту фізичної культури (м. Ленінград), яку закінчив у 1993 році.
  3 1999 року по 2003 рік здобув другу вищу освіту (магістр) в Академії державної податкової служби України на юридичному факультеті за спеціальністю «Правознавство».
  У 2000 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук на тему «Нормативна система фізичної підготовки курсантів військово-навчальних закладів Міністерства оборони України» у спеціалізованій вченій раді Д 106.08.01 Санкт-Петербурзького військового інституту фізичної культури, та йому присуджено вчений ступень кандидата педагогічних наук.
  У 2001 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри бойової та спеціальної фізичної підготовки.
  У 2013 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему «Адміністративно-правові засоби забезпечення особистої безпеки працівників правоохоронних органів» у спеціалізованій вченій раді Д 27.855.02 Національного університету ДПС України.
  У 2014 р. отримав вчене звання професора кафедри спеціальних дисциплін та організації професійної підготовки.

  Сфера наукових інтересів: адміністративно-правове регулювання безпеки правоохоронних органів та особистої безпеки їх працівників, правове забезпечення запобіганню та протидії корупції у органах державної влади, адміністративно-правове регулювання фізичної культури та спорту в Україні.

  Кількість наукових публікацій: понад 125.

  Викладає навчальні дисципліни:
  1.   Актуальні проблеми інформаційного права
  2.   Сучасна доктрина адміністративного права
  3.   Інституційне право ЄС
  4.   Конституційне право України

  Кількість навчально-методичних публікацій: більше 30.

  Вибрані наукові праці:
  1.   Суббот А.І. Безпека правоохоронних органів та особиста безпека їх співробітників / А.І. Суббот // Держава і право. – 2011. – № 3 (54). – С. 232-238.
  2.   Суббот А.І. Напрями удосконалення нормативно-правового регулювання особистої безпеки правоохоронних органів / А.І. Суббот // Наука і правоохорона. – 2011. – № 4 (14). – С. 125-128.
  3.   Суббот А.І. Загальний аналіз соціального захисту працівників правоохоронних органів та особистої безпеки їх співробітників / А.І. Суббот, Л.С. Козак // Віче. – 2011. – № 24 (309). – С. 21-23.
  4.   Суббот А.І. Загальний аналіз правового та адміністративно-правового захисту працівників податкової міліції / А.І. Суббот, А.В. Мартинюк // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – 2012. – № 1 (5). – С. 130-133.
  5.   Суббот А.І. Теоретико-правові основи безпеки діяльності організації та її працівників / А.І. Суббот // Держава і право. – 2012. – № 55. – С. 249-254.
  6.   Суббот А.І. Нормативно-правові гарантії безпеки правоохоронних органів та їх співробітників / А.І. Суббот // Наука і правоохорона. – 2012. – № 1 (15). – С. 126-130.
  7.   Суббот А.І. Негативні явища та прояви, що впливають на безпеку діяльності правоохоронних органів та особисту безпеку їх співробітників / А.І. Суббот // Віче. – 2012. – № 8 (317). – С. 28-30.
  8.   Суббот А.І. Сучасні підходи до формування безпеки правоохоронних органів та особистої безпеки їх співробітників / А.І. Суббот // Віче. – 2012. – № 10 (319). – С. 26-28.
  9.   Суббот А.І. Безпека правоохоронних органів та особиста безпека правоохоронців під час охорони громадського порядку при проведенні спортивно-масових заходів Євро 2012 / А.І. Суббот // Віче. – 2012. – № 11 (320). – С. 36-39.
  10.   Суббот А.І. Правове регулювання безпеки правоохоронних органів та особистої безпеки співробітників / А.І. Суббот // Науковий вісник Національного університету державної податкової служби України. – 2012. – № 2 (57). – С. 157-162.
  11.   Суббот А.І. Професіоналізм співробітників правоохоронних органів як фактор забезпечення безпеки їх діяльності / А.І. Суббот // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2012. – № 6 (128). – С. 74-79.
  12.   Суббот А.І. Законність та дисципліна в діяльності правоохоронних органів як обов’язкові умови підвищення безпеки їхньої професійної діяльності / А.І. Суббот // Держава і право. – 2012. – № 56. – С. 197-202.
  13.   Суббот А.І. Міжнародний досвід забезпечення безпеки правоохоронних органів та їх співробітників / А.І. Суббот // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2012. – № 8 (130).– С. 73–78.
  14.   Суббот А.І. Проблеми соціального захисту працівників правоохоронних органів як ключового фактора забезпечення їх безпечної діяльності / А.І. Суббот // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2012. – № 12 (134). – С. 69-76.
  15.   Суббот А.І. Зарубіжний досвід як підґрунтя удосконалення ефективності та якості забезпечення розвитку заходів безпеки правоохоронних органів / А.І. Суббот // Держава і право. – 2012. – № 58. – С. 197-204.
  16.   Суббот А.І Досвід забезпечення громадського порядку та безпеки під час організації ЄВРО-2012 в Україні / А.І. Суббот, Ю.С. Махиніч // Наука і правоохорона. – 2012. – № 4. – С. 50-54.
  17.   Суббот А.І. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення правоохоронних органів як складові їх безпечної діяльності / А.І. Суббот // Віче. – 2012. – № 24 (333). – С. 16-18.
  18.   Суббот А.І. Удосконалення системи забезпечення безпеки працівників правоохоронних органів в умовах сучасних трансформаційних процесів / А.І. Суббот // Віче. – 2013. – № 4 (337). – С. 24-27.
  19.   Суббот А.И. Современные подходы по обеспечению личной безопасности сотрудников правоохранительных органов от коррупционных посягательств / А.И. Суббот, С.Н. Гусаров // Європейські перспективи. – 2013. – № 5. – С. 38-43.
  20.   Суббот А.І. Забезпечення безпеки осіб, укорінених в злочинне середовище /А.І. Суббот // Віче. – 2013. – № 10 (343). – С. 27-29.
  21.   Суббот А.І. Забезпечення особистої безпеки працівників правоохоронних органів України, які приймають участь в миротворчих місіях / А.І. Суббот // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2013. – № 5 (141). – С. 80-85.
  22.   Суббот А.І. Забезпечення контролю і обліку великих платників податків / Суббот А.І., Гончарук Н.М. // Віче. − 2013.− № 24. – С. 20-22.
  23.   Суббот А.І. Шляхи покращення правового забезпечення протидії корупції в правоохоронних органах / А.І. Суббот, В.М. Костенко // Бюлетень міністерства юстиції України. − 2014. − № 1 (147). − С. 115-120.
  24.   Суббот А.І. Розвиток та сучасність поняття банкрутства / А.І. Суббот, А.А. Суббот // Бюлетень міністерства юстиції України. − 2014. − № 5 (151). − С. 102-109.
  25.   Суббот А.І. Особливості правового регулювання контролю трансфертного ціноутворення у відносинах великих платників податків / А.І. Суббот // Віче. − 2014. − № 6 (362). – С. 2-7.
  26.   Суббот А.І. Застосування в Україні передових світових стандартів організації ефективної діяльності правоохоронних органів / А.І. Суббот // Віче. − 2014. − № 10 (366). – С. 5-11.
  27.   Суббот А.І. Забезпечення безпеки працівників правоохоронних органів від корупційних посягань / А.І. Суббот // Віче. − 2014. − № 12 (368). – С. 27-31.
  28.   Суббот А.І. Адміністративно-правові засоби забезпечення особистої безпеки працівників правоохоронних органів / А.І. Суббот, В.Т. Білоус // Наука і правоохорона. − 2014. − № 2. – С. 5-11.
  29.   Суббот А.І. Негативні явища, що впливають на безпечну діяльність працівників правоохоронних органів / А.І. Суббот // Бюлетень міністерства юстиції України. – 2014. − № 8 (154). – С. 111-117.
  30.   Суббот А.І. Фінансування правоохоронних органів як засіб адміністративно-правового забезпечення особистої безпеки їх працівників / А.І. Суббот // Бюлетень міністерства юстиції України. − 2014. − № 7 (153). – С. 100-106.
  31.   Суббот А.І. Участь громадськості у запобіганні та протидії корупції / А.І. Суббот // Вісник Національної академії прокуратури України. – № 4 (37). – 2014. – С. 56-62.
  32.   Суббот А.І. Особливості правового регулювання адміністративно-правового статусу державної посадової особи / А.І. Суббот, Ю.В. Дем’янчук // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2014. – № 4. – С. 138-142.
  33.   Суббот А.І. Інформаційна безпека діяльності працівників правоохоронних органів / А.І. Суббот // Віче. – 2014. – № 14. – С. 6-34.
  34.   Суббот А.І. Інформаційна безпека суспільства / А.І. Суббот // Віче. – 2015. – № 8. – С. 29-31.
  35.   Суббот А.І. Адміністративне-правове регулювання безпеки в діяльності цивільної авіації. / А.І. Суббот // Фінансове право. - 2015. -№ 4. – С. 61-64.
  36.   Суббот А.І. Практика та організація роботи щодо виявлення та документування корупційних діянь правоохоронними органами / А.І. Суббот, В.А. Липа // Публічне урядування. 2016. -№ 1.- С. 218-231.
  37.   Суббот А.І. Інституційне-функціональний зміст механізму забезпечення режиму законності та правопорядку посадових осіб з урахуванням зарубіжного досвіду. / А.І. Суббот, Ю.В. Дем’янчук // Альманах международного права. 2016. -№ 13.-С. 4-13.
  38.    Засоби протидії та запобігання корупції в умовах реформування законодавства / А.І. Суббот, Ю.В. Дем’янчук // Науково-практичний господарьсько-правовий журнал: Підприємство, господарство і право. 2017.- № 6 113–117. Індекс Коперникус Інтернейшел (Польща).
  39.   Суббот А.І. Соціальний захист працівників правоохоронних органів (поліції) / А.І. Суббот // Бюлетень міністерства юстиції України. 2017. − № 8. – С. 24-28.
  40.   Savchenko L., Subbot A., Demianchuk Yu. Influence of corruption on the economic development of Ukraine in terms of reformation: a retrospective analysis. Baltic Journal of Economic Studies. Riga: Publishing House „Baltija Publishing”, 2018. Vol. 4, No. 3 June. P. 276–282.
  41.   Суббот А.І. Досвід країн світу щодо діяльності органів державного фінансового контролю, зокрема у розгляді справ про адміністративні проступки. Наука і правоохорона. 2018. № 2. С.
  42.   Суббот А.І. Система органів фінансового контролю. Наука і правоохорона. 2018. № 3. С.

  Підвищення кваліфікації (сертифікати)

  Нагороди: нагороджений грамотами та відзнаками МО України, Міністерства освіти і науки України, ДПА України, ОДА Київської області, ОДА м. Киева, Національного університету ДПА України.
  Є членом спеціалізованої вченої ради Д 35.052.19 Національного університету «Львівська політехніка» та членом спеціалізованої вченої ради К 70.895.02 Хмельницького університету управління та права.
  Почесний працівник податкової служби України, Відмінник Освіти України, Відмінник податкової міліції, полковник податкової міліції у відставці, майстер спорту СРСР.

  Електронна адреса: subbot@kat.kiev.ua  Іванова (Кеменяш) Роксолана Юріївна
  IVANOVA ROKSOLANA

  Профілі в наукових базах даних:
  ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8257-4486
  LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/roksolana-kemeniash-9b70b8b6
  Academia.edu: https://independent.academia.edu/RoksolanaKemenyash

  Посада: доцент кафедри міжнародного та європейського права
  Науковий ступінь:  кандидат юридичних наук
  Вчене звання: доцент

  Народилася 02.12.1991.

  У 2014 році закінчила юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, спеціальність – «Правознавство», кваліфікація – магістр права.
  Також у 2014 році закінчила економічний факультет Львівської комерційної академії, спеціальність – «Фінанси і кредит», кваліфікація – магістр з фінансів і кредиту.
  Тема дисертації: “Конституційна економіка як механізм організації правової та демократичної держави” (12.00.02).
  Рік захисту — 2015. Місце захисту —Ужгородський національний університет.
  Науковий керівник —доктор юридичних наук, професор кафедри Д.М. Бєлов.
  З 01.09.2014 року – асистент кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права Хмельницького університету управління та права.  
  З 01.09.2015 року – асистент кафедри міжнародного та європейського права Хмельницького університету управління та права.
  З 01.09.2016 – доцент кафедри міжнародного та європейського права Хмельницького університету управління та права.
  у 2018 році сертифікат, який підтверджує достатньо високий рівень володіння іноземною мовою (Certificate has completed an English course – Level B2 № 2019-0701/2105).
  Брала участь у навчальному візиті за програмою TEMPUS в Link Campus University (м. Рим, Італія, у період з 3 по 22 травня 2015 р.). (Certificate of Recognition)
  Пройшла наукове стажування у Празькому інституті підвищення кваліфікації (м. Прага. Республіка Чехія, у період з 20 по 27 листопада 2016 р., загальним обсягом 72 години). (Certificate of Attendance №112016034 від 27 листопада 2016 р.)

  2018 Level B “EU Association Skills AA/DCFTA”, C (Training for Trainers) Civil School for Sound EU Practice;
  2017 Level A “Basics of the Association Agreement and the Deep and Comprehensive Free Trade Area Between EU and Ukraine” Civil School for Sound EU Practice;
  2017 Program Summer Institute of Civic Studies co-directed by Prof. Peter Levine (Tufts University), Prof. Karol Soltan (University of Maryland) and Prof. Tetyana Kloubert (University of Augsburg)
  2017 International Republican Institute:
Academy of Political Leadership, School of young politician, Academy of active citizen, Training of Trainers
  2017 School of Euro-Atlantic solidarity

  2017 The Program for Monitoring Litigation, implemented by the Center for Policy and Legal Reforms in co-operation with the OSCE Project Co-ordinator

  Викладає навчальні дисципліни:
  1. Вступ до фаху та основи наукових досліджень;
  2. Вступ до спеціальності «Міжнародне право»;
  3. Міжнародне публічне право;
  4. Міжнародне економічне право;
  5. Захист прав в мережі Інтернет в Європейському Союзі;
  6. Міжнародний комерційний арбітраж;
  7. Конвенційний захист приватних прав;
  8. Міжнародні комерційні угоди.

  Має 27 публікацій, з них 5 наукових (4 колективні монографії, 1 одноосібна), 8 наукових праць, опубліковані у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях та 4 праці навчально-методичного характеру. 1 публікація у періодичному виданні, яка включена до наукометричної бази Web of Science.

  Монографії:
  1.   Іванова Р.Ю. Конституційна економіка як механізм організації правової демократичної держави : монографія. К. : Ін Юре, 2017. 184 с.
  2.   Рущишин Н.М., Костак З.Р., Іванова Р.Ю. Фінансова безпека держави: теоретичні аспекти та оцінка її сучасного стану. Стратегії економічного розвитку: мікро- та макроекономічний рівні : колективна монографія / за заг. Ред. О.Л. Гальцової. Запоріжжя : Видавничий дім “Гельветика”, 2017. C. 84-108.
  3.   Ivanova R. Leagal framework for European economic integration. Sozioökonomische und rechtliche Faktoren der sozialen Entwicklung unter den Bedingungen der Globalisierung. Hrsg. von Doktor der Wirtschaftswissenschaften, Professor Yu.V. Pasichnyk – kollektive Monographie in 2 Bänden, B. 2. Shioda GmbH, Steyr, Austria, 2018. p. 301-310.
  4.   Ivanova R. Yu. Legal regulationof international currency relations through the prism of inetrnational organizations. Theoretical and Practical Machanisms of Development of Legal Science at the Beggining of the Third Millenium : collective monograph / compiled by David Gugava. Tbilisi, Georgia, 2018. p. 162-179.
  5.   Ivanova R. The Economic Essence of the Financial Security of the State and Its Place
in the System of Economic Security. State security of contemporary world : collective monography / Redakcja naukowa Olga Wasiuta, Janusz Falecki, Danuta Kaźmierczak. Kraków, 2019. p. 181-191.

  У наукових фахових виданнях:
  1.   Кеменяш Р.Ю. Процес розвитку конституційної економіки: теоретичні поняття. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». 2015. № 31. Т. 1. С. 86–88.
  2.   Kemeniash R. Regulation legal mechanisms: constitutional and economic aspects. Vishegrad journal on humans rights 2015. № 2. C. 117–123.
  3.   Кеменяш Р.Ю. Економічне фіксування економічної сфери, економічна конституція чи конституційна економіка як сфера ефективного функціонування. Право і суспільство. 2015. № 5-2. С. 3–6.
  4.   Кеменяш Р.Ю. Історія становлення та розвитку конституційної економіки. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». 2015. № 33. Т. 1. С. 67–69.
  5.   Кеменяш Р.Ю. Государство как элемент конституционной экономики в системе механизма организации. Legea Şi Viata. 2015. № 8/3 (284). C. 30–32.
  6.   Кеменяш Р.Ю. Співвідношення конституційної економіки з іншими суміжними галузями. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Юридичні науки. 2015. № 3. Т. 1. С. 57–60.
  7.   Ivanova R.Yu. Subjects of currency regulation: concepts, types and features. Law & Sciences. 2017. № 1. p. 35-40
  8.   Ivanova R.Yu. Leagal Description of the main foundations for functions of the Central Banks in Europe. Eurasian Academic Research Journal. 2017. № 10. p. 13-17
  9.   Клокар О.О., Свиноус І.В., Гаврик О.Ю., Іванова Р.Ю. Кадровий менеджмент служб фінансового контролінгу сільськогосподарських підприємств. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. 2019. Випуск 1(28)/2019. С. 149-158.URL : http://fkd.org.ua/article/download/162912/163069 (видання, яке включено до міжнародних наукометричної бази Web of Science)

  Підвищення кваліфікації (сертифікати):
  Certificate has completed an English course – Level B2 № 2019-0701/2105

  Електронна адреса: kemenyash.roksolana@gmail.com
  Лозінська Світлана Володимирівна
  LOZINSKA SVITLANA

  Посада: доцент кафедри міжнародного та європейського права
  Науковий ступінь:  кандидат юридичних наук
  Вчене звання: доцент

  Народилася 01.02.1974.

  У 1997 році закінчила з відзнакою Хмельницький інститут регіонального управління та права за спеціальністю «Правознавство» та здобула кваліфікацію спеціаліста-юриста.

  У 2000 році закінчила аспірантуру в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка та захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему «Інститут почесних консулів в міжнародному праві та практиці України» за спеціальністю 12.00.10 – міжнародне право.

  З 2001 року працює у Хмельницькому університеті управління та права імені Леоніда Юзькова на посадах старшого викладача, доцента кафедри цивільного права та процесу, згодом на посаді доцента кафедри міжнародного та європейського права. У 2004 році отримала вчене звання доцента. Проходила наукове стажування в Інституті політичних наук Ягеллонського університету у м. Краків (2000 р.) та в Університеті кардинала Стефана Вишинського у м. Варшава (2011 р.), Республіка Польща.

  З 2010 року працює за сумісництвом на посаді вченого секретаря університету.

  Сфера наукових інтересів: міжнародне право, історія міжнародного права, міжнародне приватне право, римське право.

  Кількість наукових публікацій: більше 40.

  Викладає навчальні дисципліни: «Міжнародне публічне право», «Історія міжнародного права», «Римське право», «Міжнародне приватне право», «Право Європейського Союзу».

  Кількість навчально-методичних публікацій: більше 45.

  Вибрані наукові праці:
  1   Лозінська С. В. Становище жінки в Стародавній Греції та в Римі: окремі порівняльно-правові аспекти / С. В. Лозінська // Актуальні питання правового регулювання особистих немайнових та майнових відносин у контексті приведення законодавства України до європейських стандартів : монографія / М. В. Бориславська, В. А. Ватрас, С. Д. Гринько  [та ін.]; за заг. ред. С. Д. Гринько. ― Хмельницький : Видавництво Хмельницького університету управління та права, 2016. ―390 с. – С. 32-51.
  2   Лозінська С. В. Античний заповіт як підстава спадкування у Давньоримській державі // Спадкове право: проблеми теорії та практики: монографія / С.Д.Гринько, В.А.Ватрас [ та ін. ] / наук. ред. С.Д.Гринько. Хмельницький : Видавництво Хмельницького університету управління та права, 2018. 306 с.
  3   Лозінська С. В. Заповіт за римським спадковим правом та його рецепція у право країн періоду Середньовіччя // Університетські наукові записки. 2019. № 1-2 (69-70).

  Підвищення кваліфікації (сертифікати)

  Zaświadczenie 02.04.2011. Wydział Prawa Kanonicznego Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyǹskiego w Warszawie.

  Нагороди
  Нагороджена Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України та нагрудним знаком «Відмінник освіти України», Почесною грамотою Хмельницької обласної державної адміністрації, Хмельницької обласної ради, Управління Міністерства внутрішніх справ України у Хмельницькій області та Подякою Прем’єр-Міністра України.

  Електронна адреса: lozinskasw@ukr.net

  Нагнибіда Володимир Іванович
        
  У 1997 р. із золотою медаллю закінчив Старокостянтинівську Загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів № 3. У тому ж році вступив на юридичний факультет Хмельницького інституту регіонального управління та права (з 2004 року ― Хмельницький університет управління та права).

  Закінчив юридичний факультет Хмельницького інституту регіонального управління та права у 2003 р. Отримав диплом спеціаліста з відзнакою за спеціальністю 7.060101 «Правознавство».

  В листопаді 2003 року вступив до аспірантури Інституту держави і права ім. В.М. Корецького Національної академії наук України.

  Трудову діяльність розпочав у 2001 р. на посаді старшого лаборанта кафедри теорії та історії держави і права Хмельницького інституту регіонального управління та права, на якій пропрацював до 2003 року. В листопаді 2003 р. року переведений на посаду асистента кафедри цивільно-правових дисциплін Хмельницького інституту регіонального управління та права, у 2004 р. ― на посаду викладача, а у 2006 р. – старшого викладача цієї ж кафедри. За сумісництвом протягом 2003 – 2007 рр. обіймав посаду завідувача відділу міжнародного співробітництва та грантової діяльності Науково-дослідної частини Університету, а з 1 листопада 2007 року по травень 2016 року працював на посаді  декана юридичного факультету Університету.

  На даний момент забезпечує викладання такої навчальної дисципліни: «Міжнародний комерційний арбітраж».

  Укладач (співукладач) низки навчально-методичних матеріалів з цих та інших навчальних дисциплін.

  Арбітр Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України, член Королівського інституту арбітрів (СIArb), Лондон, Великобританія.

  Координатор напряму у міжнародному TEMPUS-проекті 543990-TEMPUS-1-2013-1-DE-TEMPUS-JPCR (TRADIR) із запровадження в Україні спеціалізації з міжнародного економічного права та альтернативного вирішення спорів при підготовці юристів, член робочої групи Міністерства освіти і науки України з реформування юридичної освіти в Україні.

  Автор більше 40 наукових праць в тому числі навчального посібника, колективної монографії, науково-практичних коментарів до Цивільного кодексу України та Закону України “Про третейські суди”.

  Коло наукових інтересів: загальна теорія права, цивільне право (речове право, право інтелектуальної власності, договірне право), міжнародне приватне право, міжнародний цивільний процес, міжнародний комерційний арбітраж і третейські суди  Романюк Віталія Анатоліївна
  ROMANIUK VITALIIA

  Профілі в наукових базах даних:
  Web of Science ResearcherID: https://publons.com/researcher/D-4162-2019
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5297-5235
  Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=7qj1kD0AAAAJ

  Посада: в.о. старшого викладача кафедри міжнародного та європейського права
  Науковий ступінь:  кандидат юридичних наук

  Народилася 25 червня 1992 року у м. Хмельницькому.

  У 2015 році закінчила Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого та отримала диплом магістра з відзнакою за спеціальністю «Правознавство».

  В грудні 2018 року в спеціалізованій вченій раді Хмельницького університету управління та права захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право, на тему «Позовна давність у цивільному праві». Науковий керівник – доктор юридичних наук, професор, С. Д. Гринько.

  З вересня 2016 року – старший лаборант кафедри міжнародного та європейського права.

  З грудня 2016 року – в.о. асистента кафедри міжнародного та європейського права.

  З травня 2016 року – асистент кафедри міжнародного та європейського права.

  З січня 2020 року – в.о. старшого викладача кафедри міжнародного та європейського права.

  Має наукові публікації, є автором 1 монографії. Учасник низки міжнародних наукових та науково-практичних конференцій.

  Сфера наукових інтересів: цивільне право, міжнародне право, право Європейського Союзу.

  Кількість наукових публікацій: більше 15.

  Викладає навчальні дисципліни: «Римське право», «Правничі системи сучасності», «Політико-правові основи функціонування Європейського Союзу», «Право Європейського Союзу», «Матеріальне право ЄС», «Інституційне право ЄС» та ін.

  Кількість навчально-методичних публікацій: більше 5.

  Вибрані наукові праці:
  1.   Романюк В. А. Інститут позовної давності в Стародавньому Римі: історико-правовий аналіз. Актуальні проблеми правових наук в євроінтеграційному вимірі: матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, (м. Харків, 18-19 грудня 2015 року). Харків : ГО «Асоціація аспірантів-юристів», 2015. С.94-97.
  2.   Романюк В. А. Формування інституту позовної давності на українських землях у дорадянський період (Х ст.-1917 р.). Актуальні питання розвитку та взаємодії публічного та приватного права: матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, м. Львів 18-19 березня 2016 р. Львів : Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив», 2016. С.54-58.
  3.   Романюк В.А. До питання про визначення позовної давності як строку чи спливу строку. Сучасні наукові дослідження представників юридичної науки – прогрес законодавства України майбутнього: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Дніпро, 13-14 січня 2017р. Дніпро : ГО «Правовий світ», 2017. С. 22-24.
  4.   Романюк В. А. Генеза інституту позовної давності на українських землях. Університетські наукові записки. 2016. №1 (54). С. 250-257.
  5.   Романюк В. А. Значение претензионных сроков для течения сроков исковой давности. Legea si Viata. 2017. №8. С. 147-151.
  6.   Романюк В. А. Позовна давність у цивільному праві європейських країн. Альманах міжнародного права. 2017. Випуск 18. С. 129–136.
  7.   Романюк В. А. Проблеми правового регулювання підстав зупинення перебігу строку позовної давності. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. Випуск 47. Том 1. Ужгород, 2017. С.159–162.
  8.   Романюк В. А. Тенденції правового регулювання позовної давності в договірному праві ЄС. Eurasian Academic Research Journal. 2017. № 12 (18). С. 93–98.
  9.   Романюк В. А. Види класифікацій та особливості цивільно-правових строків захисту. Актуальні проблеми юридичної науки: збірник тез Міжнародної наукової конференції «Шістнадцяті осінні юридичні читання» (м. Хмельницький, 20-21 жовтня 2017 р.) : [у 2-х част.]. Частина перша. Хмельницький: Хмельницький університет управління та права. 2017. С. 139–140.
  10.   Романюк В. А. Особливості правового регулювання позовної давності різних правових систем. Сучасне державотворення та правотворення: питання теорії та практики: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, Україна, 8–9 грудня 2017 р.). Одеса : ГО «Причорноморська фундація права». 2017. Ч. 1. С. 41–44.
  11.   Романюк В. А. Особливості застосування позовної давності та її вплив на суб’єктивне право особи. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Юридичні науки. 2018. Том 29 (68). № 1. С. 43–47.
  12.    Романюк В.А. Щодо питання про можливість застосування позовної давності у разі оспорювання або невизнання права. Актуальні проблеми юридичної науки : збірник тез Міжнародної наукової конференції «Сімнадцяті осінні юридичні читання» (м. Хмельницький, 19–20 жовтня 2018 року) : [у 2-х част.]. Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2018. Частина друга. С. 81-84.
  13.   Романюк В.А. Механізм застосування позовної давності. Cучасний стан та перспективи розвитку правової науки України в умовах сьогодення: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів та аспірантів. К.: ДУІТ, 2019. С. 107-110.
  14.   Романюк В. А. Забезпечення конфіденційності в діяльності юридичної клініки. Актуальні проблеми юридичної науки: збірник тез Міжнародної наукової конференції «Вісімнадцяті осінні юридичні читання» (м. Хмельницький, 25 жовтня 2019 року). Хмельницький: Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2019. С. 290–291.
  15.   Романюк В. А. Позовна давність у цивільному праві : Монографія. / [наук. редактор С. Д. Гринько] В. А. Романюк. К. : Центр учбової літератури, 2019. 236 с.

  Електронна адреса: r.vitalia.a@gmail.com


  Кірик Алла Юріївна
  Kiryk Alla

  Профілі в наукових базах даних:
  Web of Science ResearcherID: https://publons.com/researcher/AAE-5512-2020
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0729-5986
  Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=i4ktTJEAAAAJ

  Посада:– юрисконсульт І категорії, асистент кафедри міжнародного та європейського права

  У 2018 році закінчила юридичний факультет Хмельницького університету управління та права, спеціальність – «Правознавство», кваліфікація – магістр права.
  З 2018 року – аспірант кафедри цивільного права та процесу Хмельницького університету управління та права.
  З вересня 2019 року – в.о. асистента кафедри міжнародного та європейського права Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова.
  З грудня 2019 року – асистент кафедри міжнародного та європейського права Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова.

  Сфера наукових інтересів: міжнародне право, право Європейського Союзу, спадкове право.

  Кількість наукових публікацій:  6

  Вибрані наукові праці:
  1.   Кірик А.Ю. Процеси гармонізації договірного права ЄС у сфері захисту прав споживачів. Актуальні проблеми юридичної науки. Збірник тез міжнародної наукової конференції «Шістнадцяті осінні юридичні читання», (м. Хмельницький, 20-21 жовтня 2017 року). Хмельницький, 2017. С. 204-206
  2.   Кірик А.Ю. Особливості нотаріального посвідчення та виконання заповіту подружжя. Сучасний стан та перспективи розвитку економіки, фінансів, обліку, менеджменту та права : збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції (м. Полтава 11 травня 2019 року): у 7 ч. Полтава: ЦФЕНД,  2019. Ч. 6. С. 17-19.
  3.   Кірик А.Ю. Гарантії прав спадкоємців при заповідальному відказі. Актуальні проблеми юридичної науки : Актуальні проблеми юридичної науки. Збірник тез Міжнародної наукової конференції «Вісімнадцяті осінні юридичні читання» (м. Хмельницький, 25 жовтня 2019 року). Хмельницький : Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2019. с. 265-267.
  4.   Кірик А.Ю. Гарантії прав спадкоємців в системі обмежень права на свободу заповіту. Cучасний стан та перспективи розвитку правової науки України в умовах сьогодення : Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів та аспірантів. К. : ДУІТ, 2019. 309 с.
  5.   Кірик А.Ю. Гарантії прав спадкоємців у разі визнання заповіту недійсним. Право і суспільство. 2019. Вип. 3. С. 98-105.
  6.   Кірик А.Ю. Проблеми правового регулювання секретного заповіту. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». 2019. Вип. 58. С. 119-123.

  e-mail: kirykalla@gmail.com;
  alla_kiruk@univer.km.ua
    

  Контакти: ауд. 203, вул. Проскурівська, 57, Хмельницький, Україна, 29013
  Телефон: (0382)71-82-95
  Пошта: int.eu.law@univer.km.ua
   
  ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 2020 р.