Надіслати листа Мапа сайту На головну сторінку
... Життя не навчить, якщо немає бажання порозумнішати (Б. Шоу) ...
Українською мовою Русский язык In English
 Меню   
 
 • Загальна інформація
 • Освітній процес
 • Управління університетом
 • Ліцензування та акредитація
 • Вступнику
 • Факультети
 • Кафедри
 • Центр ППК
 • Структурні підрозділи
 • Навчальна діяльність
 • Наукова діяльність
 • Студентське життя
 • Випускники університету
 • Профспілка
 • Тендерні закупки
 • Інформація для оприлюднення
 • Мапа сайту
 •  

   Спілкування   
   
 • Онлайн конференція
 •  

   Бібліотека   
   
 • Електронна бібліотека
 •  


   Контакти   
   

  29000, Україна
  м. Хмельницький,
  вул. Героїв майдану, 8
  тел:    (0382)71-80-00
  факс: (0382)71-75-70
  email: info@univer.km.ua

   

   Про нас   
   

  Відео про нас

   

   Банери   
       
  Ми на facebook
  Надання безоплатної правової допомоги.
  Євразійська асоціація правничих шкіл та правників
  Міжнародна програма TEMPUS:TRADIR
  Інтернет-портал мережі УРАН доступу до електронних інформаційних ресурсів
  Міністерство освіти і науки України
  Ridna khmelnitchina
  Вінницький регіональний центр оцінювання якості освіти
  Евразийский юридический портал
  Евразийский юридический журнал
  neuvoo.com.ua - Ваш пошук роботи починається тут.
  International Association of Procedural Law
  ГГТУ им. П.О.Сухого.
   

   Фотовиставка   
   
   

   Погода   
   
  Погода в Хмельницькому » Україна
   

     Кафедри університету   
   
    Димінська Олена Юріївна - в. о. завідувача кафедри, кандидат юридичних наук,
    Народилася 26 січня 1983 року у місті Гайжюнай Йонавського району, Литовська Республіка
  Освіта — Хмельницький університет управління та права, юридичний факультет (2005)
  2003-2007 рр. — фахівець Науково-дослідної частини, керівник загального відділу університету, асистент кафедри цивільно-правових дисциплін
  2007-2011 рр. — викладач, старший викладач кафедри цивільного права та процесу.
  2007-2012 рр. — старший науковий співробітник науково-редакційного відділу Науково-дослідної частини.
  2011-2015 рр. — доцент кафедри цивільного права та процесу
  2015-2016 рр. – доцент кафедри міжнародного та європейського права
  З грудня 2016 року – в.о. завідувача кафедри міжнародного та європейського права

  Тема дисертації: “Цивільно-правовий статус споживача у контексті адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу” (12.00.03).
  Рік захисту — 2011. Місце захисту — Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва НАПрН України.
  Науковий керівник — кандидат юридичних наук, професор, завідувач лабораторії НДІ приватного права і підприємництва Ю. В. Білоусов.

  В 2015 році затверджено тему дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю «12.00.11 – міжнародне право» «Уніфікація договірного права ЄС в контексті наближення правопорядків України та Європейського Союзу»

  У травні 2015 року пройшла стажування в межах TEMPUS-проекту 543990-TEMPUS-1-2013-1-DE-TEMPUS-JPCR (TRADIR) по підготовці та розробці навчального плану по спеціалізації «Економічне право та альтернативне вирішення спорів» у м. Рим (Італія).

  Забезпечує викладання таких навчальних дисциплін: «Гармонізація договірного права ЄС», «Міжнародні комерційні угоди» «Політико-правові основи функціонування ЄС», «Інституційне право ЄС», «Матеріальне право ЄС».

  Укладач (співукладач) низки навчально-методичних матеріалів з цих та інших навчальних дисциплін.
  Автор (співавтор) понад 50 наукових публікацій, з яких 3 монографії, 2 навчальних посібника, 1 науково-практичний коментар до Цивільного кодексу України, наукові статті, тези доповідей

  Коло наукових інтересів — право Європейського Союзу, договірне право ЄС, захист прав споживачів

  Список наукових праць:

  1. Білоусов Ю.В., Поліщук О.Ю. До питанняудосконалення нормативного визначеннякритеріївякостітоварів (робіт, послуг) / Ю.В.Білоусов, О.Ю.Поліщук // Університетськінаукові записки. — 2005. — № 4 (16). — С. 78 – 81.
  2. Полішук О.Ю. Права споживача при придбанні ним продукції у кредит / О.Ю.Поліщук // Університетськінаукові записки. — 2007. — № 1 (21). — С. 131 – 135
  3. Черняк О.Ю. Класифікація прав споживача за законодавствомУкраїни та Європейського Союзу / О.Ю.Черняк // Форум права. — 2008. — № 2. — С. 458 – 464 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2008-2/08coytes.pdf
  4. Черняк О.Ю. Питання адаптації законодавства України про захист прав споживачів до законодавства Європейського Союзу / О.Ю.Черняк // Механізми забезпечення майнових прав та інтересів в Україні та Європейському Союзі в контексті концепції сталого розвитку : [монограф.] / за заг. ред О. Д. Крупчана. — К. :Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва АПрН України, 2009. — С. 28 – 39
  5. Черняк О.Ю. Право споживача на захист в контексті адаптації національного законодавства України до законодавства ЄС / О.Ю.Черняк // Університетськінаукові записки. — 2009. — № 4 (32). — С. 70 – 75
  6. Чудик-Білоусова Н.І. Право споживача на отримання інформації про товар: порівняльно – правовий аспект / Н.І.Чудик-Білоусова, О.Ю.Черняк // Приватне право і підприємництво. Збірник наукових праць. Вип. 10, 2011 р. / Редкол.: Крупчан О.Д. (гол. ред.) та ін. – К.: Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва Академії правових наук України, 2011. – С. 53 – 57
  7. Черняк О.Ю. Практика застосування альтернативних способів вирішення спорів у сфері захисту прав споживачів: досвід ЄС та проблеми запровадження в Україні / О.Ю.Черняк // Приватне право і підприємництво. Збірник наукових праць. Вип. 11, 2012 р. / Редкол.: Крупчан О.Д. (гол. ред.) та ін. – К.: Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва Академії правових наук України, 2012. – С. 198 – 201
  8. Черняк О.Ю. Правова природа обов’язку споживача: досвід України та ЄС / О.Ю.Черняк // Приватне право і підприємництво. Збірник наукових праць. Вип. 12, 2013 р. / Редкол.: Крупчан О.Д. (гол. ред.) та ін. – К.: Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва Академії правових наук України, 2013. – С. 184 – 189
  9. Димінська О.Ю. Захист прав споживачів у сфері реклами / О.Ю.Димінська // Університетські наукові записки. – 2013. – №3(47). – С. 129 – 134
  10. Димінська О.Ю. Особливості захисту прав споживачів туристичних послуг за законодавством України та ЄС / О.Ю.Димінська // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України . – 2014. – № 5. – С. 48 – 52
  11. Димінська О.Ю. Захист прав споживачів туристичних послуг у контексті адаптації національного законодавства України до законодавства ЄС / О.Ю.Димінська // Стратегія модернізації приватного права в сучасних умовах: збірник наукових праць / за ред. В.І.Короля, Ю.В.Білоусова ; НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г.Бурчака НАПрН України. – К. – Хмельницький :Хмельницький університет управління та права, 2013. – С. 143-150
  12. Димінська О.Ю. Особливості цивільно-правової відповідальності за шкоду, завдану дефектом в продукції, за законодавством України та ЄС / О.Ю.Димінська // Університетські наукові записки. – 2014. –№4 (52). – С. 61-68.
  13. Димінська О.Ю. Перспективи адаптації законодавства України до законодавства ЄС у сфері захисту прав споживачів банківських послуг / О.Ю.Димінська // Модернізація правових засад європейської та євразійської інтеграційних стратегій України. Збірник наукових праць / За ред. В.І.Короля. – К.: НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г.БучакаНАПрН України, 2014. – С. 191-208
  14. Димінська О.Ю. Проблеми визначення компетенції ЄС для здійснення уніфікації європейського договірного права / О.Ю.Димінська // Університетські наукові записки. – 2015. - №2 (54).-Є. 250-257
  15. Димінська О.Ю. Вплив процесів уніфікації договірного права ЄС на розвиток договірного права України / О.Ю.Димінська // Проблеми модернізації приватного права в умовах євроінтеграції: збірник наукових праць / за заг. Ред. Ю.В.Білоусова ; НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г.БучакаНАПрН України, Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький : ФОП Мельник А.А., 2015. – С. 76-82
  16. Димінська О.Ю. Трансформація договірного права у сфері захисту прав споживачів ЄС в контексті наближення правопорядків України та ЄС / О.Ю.Димінська // Правове забезпечення інтересів фізичних та юридичних осіб в умовах реалізації інтеграційної політики України: збірник наукових праць / за заг. Ред. В.І.Короля. – К.: НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г.Бучака НАПрН України, 2015. – С. 115-132
  17. Димінська О.Ю. Значення “SoftLaw” для гармонізації договірного права ЄС / О.Ю.Димінська // Університетські наукові записки. – 2016. - №1 (57). – С. 236-243
  18. Димінська О.Ю. Проблеми когерентності договірного права ЄС / О.Ю. Димінська / О.Ю. Димінська // EurasianAcademicResearchJournal. – 2016. – № 1. – C. 87-92
  19. Димінська О.Ю. Особливості європейського правопорядку в системі міжнародних, регіональних та національних правопорядків / О.Ю. Димінська// Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». – 2016. - №3. – C. 218-220
  20. Димінська О.Ю. Уніфікація договірного права ЄС: proetcontra / О.Ю. Димінська// EurasianAcademicResearchJournal. – 2016. – № 4. - C. 20-27
  21. Димінська О.Ю. Правова природа окремих принципів договірного права ЄС / О.Ю. Димінська / О.Ю.Димінська // Університетські наукові записки. – 2016. - № 2 (58). – С. 213-219
  22. Димінська О.Ю. Трудовий договір в системі договірного права ЄС / О.Ю.Димінська // Університетські наукові записки. – 2016. - № 3 (59). – С. 208-217    Лозінська Світлана Володимирівна - доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент
    Доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

  Член редакційної колегії Часопису "Університетські наукові записки"

  Освіта — Хмельницький інститут регіонального управління та права, юридичний факультет (1997)

  1997-2000 рр. — аспірант Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
  2000-2007 рр. — старший викладач, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін Хмельницького університету управління та права.
  з вересня 2007 року — доцент кафедри цивільного права та процесу Хмельницького університету управління та права.

  Тема дисертації: “Інститут почесних консулів в міжнародному праві та практиці України” (12.00.10 — міжнародне право).
  Рік захисту — 2001. Місце захисту — Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
  Науковий керівник —  доктор юридичних наук, професор
  К.К. Сандровський.

  Автор (співавтор) близько 30 наукових публікацій, з них один навчальний посібник, рекомендований МОН України.

  Коло наукових інтересів — міжнародне право; римське приватне право.

  Нагороди — почесна грамота Міністерства освіти і науки України (2006)

  Список наукових праць:

  1.   Лозінська С. В. Окремі аспекти екологічної політики в країнах Європейського Союзу [Текст] /С. В. Лозінська // Актуальні проблеми юридичної науки: Збірник тез міжнародної наукової конференції «Десяті осінні юридичні читання» (м.Хмельницький, 18-19 листопада 2011 року): у 4-х частинах. – Частина перша. Хмельницький: Видавництво Хмельницького університету управління та права, 2011. – С. 89-92.
  2.   Лозінська С. В., Бись О.С. Органи зовнішніх зносин Стародавньої Римської держави (царський період) [Текст] /С.В.Лозінська, О.С.Бись // Актуальні проблеми юридичної науки: збірник тез Міжнародної наукової конференції "Одиннадцяті осінні юридичні читання" (м. Хмельницький, 23-24 листопада 2012 року) : у 4-х част. – Частина перша. Хмельницький: Видавництво Хмельницького університету управління та права, 2012. – 120 с. - С.71-73.
  3.   Лозінська С. В. Вплив ідей римських юристів на формування інституту шлюбу в канонічному праві [Текст] /С. В. Лозінська // Актуальні проблеми юридичної науки: збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції "Дванадцяті осінні юридичні читання" (м. Хмельницький, 8-9 листопада 2013 року): [у 4-х частинах.]. – Частина перша. Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2013. - 180 с. – С.50 -52.
  4.   Лозінська С. В. Співвідношення шлюбу та влади чоловіка над жінкою у сімейних відносинах Стародавнього Риму [Текст] /С. В. Лозінська // Актуальні проблеми юридичної науки: збірник тез Міжнародної наукової конференції "Тринадцяті осінні юридичні читання" (м. Хмельницький, 14-15 листопада 2014 року): [у 3-х частинах.]. – Частина перша. Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2014. - 174 с. – С.37 - 39.
  5.   Лозінська С. В. Питання війни у міждержавних відносинах Стародавнього Риму [Текст] /С. В. Лозінська // Актуальні проблеми юридичної науки: збірник тез Міжнародної наукової конференції "Чотирнадцяті осінні юридичні читання" (м. Хмельницький, 23-24 жовтня 2015 року): [у 2-х частинах.]. – Частина друга. Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2015. -208 с. – С.158-160.
  6.   Лозінська С. В. Правове регулювання сімейних відносин у Київській Русі за давнім церковним законодавством [Текст] /С. В. Лозінська // Актуальні проблеми юридичної науки: збірник тез Міжнародної наукової конференції "П’ятнадцяті осінні юридичні читання" (м. Хмельницький, 21-22 жовтня 2016 року): [у 2-х частинах.]. – Частина перша. Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2016. -233 с. – С.120-122.
  7.   Лозінська С. В. До питання про історичні витоки місцевого самоврядування [Текст] /С. В. Лозінська // Становлення та розвиток місцевого самоврядування в Україні: збірник тез ІІІ Всеукраїнської заочної науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 8 грудня 2014 року). - Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2014. – 116 с. – С. 49-52.
  8.   Лозінська С. В. Особливості державного та провінційного врядування у Стародавньому Римі [Текст] /С. В. Лозінська // Становлення та розвиток місцевого самоврядування в Україні: збірник тез IV Всеукраїнської заочної науково-практичної конференції "Становлення та розвиток місцевого самоврядування в Україні"( м. Хмельницький, 7 грудня 2015 р.). - Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2015. – 80 с. - С.44-46.
  9.   Лозінська С. В. Рецепція сімейних норм у канонічне право Церкви [Текст] /С. В. Лозінська // Стратегія модернізації приватного права в сучасних умовах: збірник наукових праць / за ред. В. І. Короля, Ю. В. Білоусова ; НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України. – К.-Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2013. – 396 с. – С.217-225.
  10.   Лозінська С. В. Філософсько-етичні аспекти прокреації [Текст] /С. В. Лозінська // Проблеми та шляхи вдосконалення правового регулювання відносин щодо застосування допоміжних репродуктивних технологій: збірник тез круглого столу (м. Хмельницький, 15 березня 2013 року). - Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2013. – 62 с. – С. 41-43.
  11.    Лозінська С. В. Сімейні відносини в середньовічній Європі [Текст] / С. В. Лозінська // Актуальні проблеми здійснення та захисту сімейних прав та інтересів: збірник наукових праць за матеріалами круглого столу (м. Хмельницький, 30 травня 2016 року). - Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2016. – 104 с. – С. 9-12.
  12.   Лозинская С.В. К вопросу о разновидностях форм заключения римского гражданского брака [Текст]/ С. В. Лозинская //Актуальные проблемы публичного и частного права: материалы междунар. науч.-практ. конф. (Минск, 9 апр. 2015 г.). – Минск : Экоперспектива, 2015. – 239 с. – С. 74-76
  13.   Лозінська С. В. Співвідношення права та етики в діяльності римських юристів [Текст] /С. В. Лозінська // Римське право і сучасність (Шерешевські читання): матеріали Міжнародної наукової конференції (м. Одеса, 4 грудня 2010 р.), - Одеса: Фенікс, 2010. – 368 с. – С. 24-27.


    Нагнибіда Володимир Іванович - доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент
     кандидат юридичних наук, доцент
        
  У 1997 р. із золотою медаллю закінчив Старокостянтинівську Загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів № 3. У тому ж році вступив на юридичний факультет Хмельницького інституту регіонального управління та права (з 2004 року ― Хмельницький університет управління та права).

  Закінчив юридичний факультет Хмельницького інституту регіонального управління та права у 2003 р. Отримав диплом спеціаліста з відзнакою за спеціальністю 7.060101 «Правознавство».

  В листопаді 2003 року вступив до аспірантури Інституту держави і права ім. В.М. Корецького Національної академії наук України.

  Трудову діяльність розпочав у 2001 р. на посаді старшого лаборанта кафедри теорії та історії держави і права Хмельницького інституту регіонального управління та права, на якій пропрацював до 2003 року. В листопаді 2003 р. року переведений на посаду асистента кафедри цивільно-правових дисциплін Хмельницького інституту регіонального управління та права, у 2004 р. ― на посаду викладача, а у 2006 р. – старшого викладача цієї ж кафедри. За сумісництвом протягом 2003 – 2007 рр. обіймав посаду завідувача відділу міжнародного співробітництва та грантової діяльності Науково-дослідної частини Університету, а з 1 листопада 2007 року по травень 2016 року працював на посаді  декана юридичного факультету Університету.

  На даний момент забезпечує викладання такої навчальної дисципліни: «Міжнародний комерційний арбітраж».

  Укладач (співукладач) низки навчально-методичних матеріалів з цих та інших навчальних дисциплін.

  Арбітр Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України, член Королівського інституту арбітрів (СIArb), Лондон, Великобританія.

  Координатор напряму у міжнародному TEMPUS-проекті 543990-TEMPUS-1-2013-1-DE-TEMPUS-JPCR (TRADIR) із запровадження в Україні спеціалізації з міжнародного економічного права та альтернативного вирішення спорів при підготовці юристів, член робочої групи Міністерства освіти і науки України з реформування юридичної освіти в Україні.

  Автор більше 40 наукових праць в тому числі навчального посібника, колективної монографії, науково-практичних коментарів до Цивільного кодексу України та Закону України “Про третейські суди”.

  Коло наукових інтересів: загальна теорія права, цивільне право (речове право, право інтелектуальної власності, договірне право), міжнародне приватне право, міжнародний цивільний процес, міжнародний комерційний арбітраж і третейські суди    Посикалюк Олег Олександрович - в.о. доцента кафедри
      Відповідальний за наукову роботу

  Радник директора з міжнародних питань Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України

  Народився 16 грудня 1983 року у місті Кам’янці-Подільському Хмельницької обл.

  Освіта — Хмельницький університет управління та права, юридичний факультет (2006).

  2007-2010 рр. — аспірант Науково-дослідного інституту приватного права  і підприємництва (з відривом від виробництва).
  2006-2007 рр. — старший лаборант кафедри цивільно-правових дисциплін Хмельницького університету управління та права.
  2007-2008 рр. — асистент кафедри цивільного права та процесу Хмельницького університету управління та права.
  2008-2012 рр. — викладач кафедри цивільного права та процесу Хмельницького університету управління та права
  2012-1015 рр. – доцент кафедри цивільного права та процесу Хмельницького університету управління та права
  2015-2016 рр. – завідувач кафедри міжнародного та європейського права
  з грудня 2016 року – доцент кафедри
  Протягом 2010-2015 років працював за сумісництвом науковим співробітником лабораторії з проблем адаптації цивільного законодавства України до стандартів Європейського Союзу Відділу стратегічних міжнародно-правових досліджень Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України.

  Тема дисертації: "Особисті немайнові права фізичних осіб в романській, германській, англо-американській системах приватного права" (12.00.03)
  Рік захисту — 2012. Місце захисту — Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва НАПрН України.
  Науковий керівник — головний науковий співробітник НДІ приватного права і підприємництва, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України Р. О. Стефанчук.

  В 2015 році затверджено тему дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес;   сімейне право; міжнародне приватне право «Захист суб’єктивних цивільних прав та охоронюваних законом інтересів в практиці Європейського суду з прав людини»

  З 3 по 22 травня 2015 року проходив стажування в межах TEMPUS-проекту 543990-TEMPUS-1-2013-1-DE-TEMPUS-JPCR (TRADIR) по підготовці та розробці навчального плану по спеціалізації «Економічне право та альтернативне вирішення спорів» у Link Campus University м. Рим (Італія).

  З жовтня по грудень 2016 року залучений Секретаріатом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини за підтримки Офісу Ради Європи в Україні у рамках проекту Ради Європи «Зміцнення свободи медіа та створення системи Суспільного мовлення в Україні» в якості експерта у сфері доступу до інформації.

  Автор понад 60 наукових та навчально-методичних публікацій, у тому числі 3 монографії, одна з яких одноособова. Учасник низки наукових конференції, в тому числі міжнародних.

  Коло наукових інтересів — порівняльне приватне право, практика Європейського суду з прав людини.

  Список наукових праць:

  1.   Посикалюк О. О. Захист особистих немайнових прав фізичної особи Європейським Судом з прав людини / О. О. Посикалюк // Університетські наукові записки. — 2008. — № 3 (27). — С. 124-128. [1.]
  2.   Посикалюк О. О. До питання про об’єкт особистих немайнових прав фізичних осіб / О. О. Посикалюк // Юридична Україна. — 2009. — № 5. — С. 65-71. [2.]
  3.   
  Посикалюк О. О. Загальне особисте немайнове право («allgemeine Persönlichkeitsrecht») за німецьким цивільним правом / Посикалюк О. О. // Право України — 2010. — № 3. — С. 253-259. [3.]
  4.   Посикалюк О. О. RighttoPrivacy за правом Сполучених Штатів Америки / Посикалюк О. О. // Приватне право і підприємництво. Збірник наукових праць. — 2010. — Вип. 9. — С. 158-161. [4.]
  5.   Посикалюк О. О. Право на зображення за цивільним правом Франції / О. О. Посикалюк // Приватне право і підприємництво. Збірник наукових праць. Вип. 10, 2011 р. / Редкол.: Крупчан О.Д. (гол. ред.) та ін. – К.: Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва Академії правових наук України, 2011. – С. 196–199. [5.]
  6.   Посикалюк О. О. Посттанативні особисті немайнові права фізичних осіб: порівняльно-правовий аспект / О. О. Посикалюк // Приватне право і підприємництво. Збірник наукових праць. Вип. 11, 2012 р. / Редкол.: Крупчан О. Д. (гол. ред.) та ін. – К. : Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва Національної академії правових наук України, 2012. — С. 202–205. [6.]
  7.   Посикалюк О. О. Суспільно необхідна інформація як межа здійснення та захисту особистих немайнових прав фізичних осіб / Посикалюк О. О. // Університетські наукові записки. — 2012. — № 4 (44). — С. 145–152. [7.]
  8.   Посикалюк О. О. Захист особистих немайнових прав споживачів телекомунікаційних послуг від спаму / Посикалюк О. О. // Стратегія модернізації приватного права в сучасних умовах : збірник наукових праць / за ред. В. І. Короля, Ю. В. Білоусова ; НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України. — К.-Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2013. —  С. 133 – 143.
  9.   Посикалюк О. О. Право на транскрибований запис імені: аналіз норм законодавства та правозастосовної практики / Посикалюк О. О. // Університетські наукові записки. — 2013. — № 4 (48). — С. 134‒142. [8.]
  10.   Посикалюк О. О. Особисті немайнові права фізичних осіб як об’єкт цивільно-правової охорони в романській, германській та англо-американській системах приватного права / Посикалюк О. О. // Університетські наукові записки. — 2014. — № 1 (49). — С. 46‒53. [9.]
  11.   Посикалюк О. О. Межі захисту особистих немайнових прав публічних осіб: порівняльно-правове дослідження / О. О. Посикалюк // Приватне право і підприємництво. Збірник наукових праць. Вип. 13, 2014 р. / Редкол.: Крупчан О. Д. (гол. ред.) та ін. – К. : Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва Національної академії правових наук України, 2014. — С. 197–200. [10.]
  12.   Посикалюк О. О. Статика та динаміка права комерційного використання ознак індивідуальності [Текст] : порівняльно-правовий аспект / О. О. Посикалюк // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання. — 2014/1. — № 5. — С. 79-86. [11.]
  13.   Посикалюк О. О. До питання про поняття юридичної особи публічного права [Текст] / О. О. Посикалюк // Університетські наукові записки. — 2015. — № 1. — С. 46-59. [12.]
  14.   Посикалюк О. О. Механізм примусового продажу акцій squeeze-out: досвід ЄС та перспективи впровадження в законодавство України [Текст] / О. О. Посикалюк // Проблеми модернізації приватного права в умовах євроінтеграції : збірник наукових праць / за заг. ред. Ю. В. Білоусова ; НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, Хмельницький університет управління та права. — Хмельницький : ФОП Мельник А. А., 2015. — С. 94–102.


    Іванова (Кеменяш) Роксолана Юріївна - Доцент кафедри
    кандидат юридичних наук

  У 2014 році закінчила юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, спеціальність – «Правознавство», кваліфікація – магістр права.
  Також у 2014 році закінчила економічний факультет Львівської комерційної академії, спеціальність – «Фінанси і кредит», кваліфікація – магістр з фінансів і кредиту.

  Тема дисертації: “Конституційна економіка як механізм організації правової та демократичної держави” (12.00.02).
  Рік захисту — 2015. Місце захисту —Ужгородський національний університет.
  Науковий керівник —доктор юридичних наук, професор кафедри Д.М. Бєлов.

  З 01.09.2014 року – асистент кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права Хмельницького університету управління та права.  
  З 01.09.2015 року – асистент кафедри міжнародного та європейського права Хмельницького університету управління та права.
  З 01.09.2016 – доцент кафедри міжнародного та європейського права Хмельницького університету управління та права.

  У травні 2015 року пройшла стажування в межах TEMPUS-проекту 543990-TEMPUS-1-2013-1-DE-TEMPUS-JPCR (TRADIR) по підготовці та розробці навчального плану по спеціалізації «Економічне право та альтернативне вирішення спорів» у м. Рим (Італія).
  У листопаді 2016 року пройшла стажування в Prague Institute for Qualification Enhancement у м. Прага (Чехія).

  Забезпечує викладання таких навчальних дисциплін: «Міжнародне публічне право», «Міжнародний комерційний арбітраж», «Гармонізація договірного права ЄС», «Міжнародні комерційні угоди», «Політичні системи сучасності».

  Автор понад: 25 наукових публікацій.

  Коло наукових інтересів — Міжнародне публічне право, міжнародне економічне право, право Європейського Союзу.

  Список наукових праць:

  1. Kemeniash R.Y. DIFFERENT CONCEPTS OF CONSTITUTIONAL ECONOMICS IN THE
  WORLD PRACTICE / R.Y. Kemeniash // Collectionofscientificarticles : The conference «Economics, Management, Law: problems of establishing and transformation»Al-Ghurair Printing & Publishing LLC, Dubai, UAE. – 2016. – p. 302-306.

  2. Кеменяш Р.Ю. Процес розвитку конституційної економіки: теоретичні поняття / Р.Ю. Кеменяш // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». – № 31. – Т. 1. – С. 86–88.
  3. Kemeniash R. Regulation legal mechanisms: constitutional and economic aspects / R. Kemeniash // Vishegradjournalonhumansrights. – 2015. – № 2. – C. 117–123.
  4. Кеменяш Р.Ю. Конституційне фіксування економічної сфери, економічна конституція чи конституційна економіка як сфера ефективного функціонування / Р.Ю. Кеменяш // Право і суспільство. – 2015. – № 5-2. – С. 3–6.
  5. Кеменяш Р.Ю. Історія становлення та розвитку конституційної економіки / Р.Ю. Кеменяш // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». – № 33. – Т. 1. – С. 67–69.
  6. Кеменяш Р.Ю. Государство как элемент конституционной экономики в системе механизма организации / Р.Ю. Кеменяш // LegeaŞiViata. – 2015. – № 8/3 (284). – C. 30–32.
  7. Кеменяш Р.Ю. Співвідношення конституційної економіки з іншими суміжними галузями / Р.Ю. Кеменяш // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Юридичні науки. – 2015. – № 3. – Т. 1. – С. 57–60.


    Романюк Віталія Анатоліївна - в.о. асистента кафедри
    Заступник завідувача кафедри

  Народилася 25 червня 1992 року у м. Хмельницькому.

  У 2015 році закінчила Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого та отримала диплом магістра з відзнакою за спеціальністю «Правознавство».

  В листопаді 2015 року вступила до аспірантури Хмельницького університету управління та права.
  Працює над дисертаційним дослідженням на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право , на тему «Позовна давність у цивільному праві».

  З вересня 2016 року – старший лаборант кафедри міжнародного та європейського права
  З грудня 2016 року – в.о. асистента кафедри міжнародного та європейського права

  Має наукові публікації. Учасник низки міжнародних наукових та науково-практичних конференцій.

  Коло наукових інтересів: цивільне право, римське право, корпоративне право.

  Список наукових праць:

  1. Романюк В. А. Інститут позовної давності в Стародавньому Римі: історико-правовий анліз / В. А. Романюк // Актуальні проблеми правових наук в євроінтеграційному вимірі: матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, (м. Харків, 18-19 грудня 2015 року). – Харків: ГО «Асоціація аспірантів-юристів», 2015. – С.94-97
  2. Романюк В. А. Формування інституту позовної давності на українських землях у дорадянський період (Х ст.-1917 р.) / В. А. Романюк // «Актуальні питання розвитку та взаємодії публічного та приватного права»: матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, м. Львів 18-19 березня 2016 р. – Львів: Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив», 2016. – С.54-58
  3. Романюк В.А. До питання про визначення позовної давності як строку чи спливу строку / В. А. Романюк // Сучасні наукові дослідження представників юридичної науки – прогрес законодавства України майбутнього: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Дніпро, 13-14 січня 2017р. – Дніпро : ГО «Правовий світ», 2017. – 116 с. – С. 22-24


    

  Контакти: ауд. 203, вул. Проскурівська, 57, Хмельницький, Україна, 29013
  Телефон: (0382)71-80-00
  Пошта: int.eu.law@univer.km.ua
   
  ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 2017 р.