Надіслати листа Мапа сайту На головну сторінку
... Законодавець! Не пиши законів для народу, відданого розкоші: розкіш вбиває закони (Піфагор) ...
Українською мовою Русский язык In English
 Меню   
 
 • Загальна інформація
 • Освітній процес
 • Управління університетом
 • Ліцензування та акредитація
 • Вступнику
 • Факультети
 • Кафедри
 • Центр ППК
 • Структурні підрозділи
 • Навчальна діяльність
 • Наукова діяльність
 • Студентське життя
 • Випускники університету
 • Профспілка
 • Публічні закупівлі
 • Інформація для оприлюднення
 • Мапа сайту
 •  

   Спілкування   
   
 • Онлайн конференція
 •  

   Бібліотека   
   
 • Електронна бібліотека
 •  


   Контакти   
   

  29000, Україна
  м. Хмельницький,
  вул. Героїв Майдану, 8
  тел:    (0382)71-80-00
  факс: (0382)71-75-70
  email: info@univer.km.ua

   

   Про нас   
   

  Відео про нас

   

   Банери   
       
  Ми на facebook
  Надання безоплатної правової допомоги.
  Євразійська асоціація правничих шкіл та правників
  Міжнародна програма TEMPUS:TRADIR
  Інтернет-портал мережі УРАН доступу до електронних інформаційних ресурсів
  Міністерство освіти і науки України
  Ridna khmelnitchina
  Вінницький регіональний центр оцінювання якості освіти
  neuvoo.com.ua - Ваш пошук роботи починається тут.
  International Association of Procedural Law
  ГГТУ им. П.О.Сухого.
   

   Фотовиставка   
   
   

   Погода   
   
  Погода в Хмельницькому » Україна
   

     Кафедри університету   
   
    Черняк Олена Юріївна - Завідувач кафедри
    кандидат юридични наук, доцент

  Народилася 26 січня 1983 року у місті Гайжюнай Йонавського району, Литовська Республіка
  Освіта — Хмельницький університет управління та права, юридичний факультет (2005)
  2003-2007 рр. — фахівець Науково-дослідної частини, керівник загального відділу університету, асистент кафедри цивільно-правових дисциплін
  2007-2011 рр. — викладач, старший викладач кафедри цивільного права та процесу.
  2007-2012 рр. — старший науковий співробітник науково-редакційного відділу Науково-дослідної частини.
  2011-2015 рр. — доцент кафедри цивільного права та процесу
  2015-2016 рр. – доцент кафедри міжнародного та європейського права
  2016-2017 рр - професор кафедри міжнародного та європейського права
  З квітня 2017 року – завідувач кафедри міжнародного та європейського права

  Тема дисертації: “Цивільно-правовий статус споживача у контексті адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу” (12.00.03).
  Рік захисту — 2011. Місце захисту — Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва НАПрН України.
  Науковий керівник — кандидат юридичних наук, професор, завідувач лабораторії НДІ приватного права і підприємництва Ю. В. Білоусов.

  В 2015 році затверджено тему дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю «12.00.11 – міжнародне право» «Уніфікація договірного права ЄС в контексті наближення правопорядків України та Європейського Союзу»

  У травні 2015 року пройшла стажування в межах TEMPUS-проекту 543990-TEMPUS-1-2013-1-DE-TEMPUS-JPCR (TRADIR) по підготовці та розробці навчального плану по спеціалізації «Економічне право та альтернативне вирішення спорів» у м. Рим (Італія).

  Забезпечує викладання таких навчальних дисциплін: «Гармонізація договірного права ЄС», «Міжнародні комерційні угоди» «Політико-правові основи функціонування ЄС», «Інституційне право ЄС», «Матеріальне право ЄС».

  Укладач (співукладач) низки навчально-методичних матеріалів з цих та інших навчальних дисциплін.
  Автор (співавтор) понад 50 наукових публікацій, з яких 3 монографії, 2 навчальних посібника, 1 науково-практичний коментар до Цивільного кодексу України, наукові статті, тези доповідей

  Коло наукових інтересів — право Європейського Союзу, договірне право ЄС, захист прав споживачів

  Список наукових праць:

  1. Білоусов Ю.В., Поліщук О.Ю. До питанняудосконалення нормативного визначеннякритеріївякостітоварів (робіт, послуг) / Ю.В.Білоусов, О.Ю.Поліщук // Університетськінаукові записки. — 2005. — № 4 (16). — С. 78 – 81.
  2. Полішук О.Ю. Права споживача при придбанні ним продукції у кредит / О.Ю.Поліщук // Університетськінаукові записки. — 2007. — № 1 (21). — С. 131 – 135
  3. Черняк О.Ю. Класифікація прав споживача за законодавствомУкраїни та Європейського Союзу / О.Ю.Черняк // Форум права. — 2008. — № 2. — С. 458 – 464 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2008-2/08coytes.pdf
  4. Черняк О.Ю. Питання адаптації законодавства України про захист прав споживачів до законодавства Європейського Союзу / О.Ю.Черняк // Механізми забезпечення майнових прав та інтересів в Україні та Європейському Союзі в контексті концепції сталого розвитку : [монограф.] / за заг. ред О. Д. Крупчана. — К. :Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва АПрН України, 2009. — С. 28 – 39
  5. Черняк О.Ю. Право споживача на захист в контексті адаптації національного законодавства України до законодавства ЄС / О.Ю.Черняк // Університетськінаукові записки. — 2009. — № 4 (32). — С. 70 – 75
  6. Чудик-Білоусова Н.І. Право споживача на отримання інформації про товар: порівняльно – правовий аспект / Н.І.Чудик-Білоусова, О.Ю.Черняк // Приватне право і підприємництво. Збірник наукових праць. Вип. 10, 2011 р. / Редкол.: Крупчан О.Д. (гол. ред.) та ін. – К.: Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва Академії правових наук України, 2011. – С. 53 – 57
  7. Черняк О.Ю. Практика застосування альтернативних способів вирішення спорів у сфері захисту прав споживачів: досвід ЄС та проблеми запровадження в Україні / О.Ю.Черняк // Приватне право і підприємництво. Збірник наукових праць. Вип. 11, 2012 р. / Редкол.: Крупчан О.Д. (гол. ред.) та ін. – К.: Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва Академії правових наук України, 2012. – С. 198 – 201
  8. Черняк О.Ю. Правова природа обов’язку споживача: досвід України та ЄС / О.Ю.Черняк // Приватне право і підприємництво. Збірник наукових праць. Вип. 12, 2013 р. / Редкол.: Крупчан О.Д. (гол. ред.) та ін. – К.: Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва Академії правових наук України, 2013. – С. 184 – 189
  9. Димінська О.Ю. Захист прав споживачів у сфері реклами / О.Ю.Димінська // Університетські наукові записки. – 2013. – №3(47). – С. 129 – 134
  10. Димінська О.Ю. Особливості захисту прав споживачів туристичних послуг за законодавством України та ЄС / О.Ю.Димінська // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України . – 2014. – № 5. – С. 48 – 52
  11. Димінська О.Ю. Захист прав споживачів туристичних послуг у контексті адаптації національного законодавства України до законодавства ЄС / О.Ю.Димінська // Стратегія модернізації приватного права в сучасних умовах: збірник наукових праць / за ред. В.І.Короля, Ю.В.Білоусова ; НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г.Бурчака НАПрН України. – К. – Хмельницький :Хмельницький університет управління та права, 2013. – С. 143-150
  12. Димінська О.Ю. Особливості цивільно-правової відповідальності за шкоду, завдану дефектом в продукції, за законодавством України та ЄС / О.Ю.Димінська // Університетські наукові записки. – 2014. –№4 (52). – С. 61-68.
  13. Димінська О.Ю. Перспективи адаптації законодавства України до законодавства ЄС у сфері захисту прав споживачів банківських послуг / О.Ю.Димінська // Модернізація правових засад європейської та євразійської інтеграційних стратегій України. Збірник наукових праць / За ред. В.І.Короля. – К.: НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г.БучакаНАПрН України, 2014. – С. 191-208
  14. Димінська О.Ю. Проблеми визначення компетенції ЄС для здійснення уніфікації європейського договірного права / О.Ю.Димінська // Університетські наукові записки. – 2015. - №2 (54).-Є. 250-257
  15. Димінська О.Ю. Вплив процесів уніфікації договірного права ЄС на розвиток договірного права України / О.Ю.Димінська // Проблеми модернізації приватного права в умовах євроінтеграції: збірник наукових праць / за заг. Ред. Ю.В.Білоусова ; НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г.БучакаНАПрН України, Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький : ФОП Мельник А.А., 2015. – С. 76-82
  16. Димінська О.Ю. Трансформація договірного права у сфері захисту прав споживачів ЄС в контексті наближення правопорядків України та ЄС / О.Ю.Димінська // Правове забезпечення інтересів фізичних та юридичних осіб в умовах реалізації інтеграційної політики України: збірник наукових праць / за заг. Ред. В.І.Короля. – К.: НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г.Бучака НАПрН України, 2015. – С. 115-132
  17. Димінська О.Ю. Значення “SoftLaw” для гармонізації договірного права ЄС / О.Ю.Димінська // Університетські наукові записки. – 2016. - №1 (57). – С. 236-243
  18. Димінська О.Ю. Проблеми когерентності договірного права ЄС / О.Ю. Димінська / О.Ю. Димінська // EurasianAcademicResearchJournal. – 2016. – № 1. – C. 87-92
  19. Димінська О.Ю. Особливості європейського правопорядку в системі міжнародних, регіональних та національних правопорядків / О.Ю. Димінська// Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». – 2016. - №3. – C. 218-220
  20. Димінська О.Ю. Уніфікація договірного права ЄС: proetcontra / О.Ю. Димінська// EurasianAcademicResearchJournal. – 2016. – № 4. - C. 20-27
  21. Димінська О.Ю. Правова природа окремих принципів договірного права ЄС / О.Ю. Димінська / О.Ю.Димінська // Університетські наукові записки. – 2016. - № 2 (58). – С. 213-219
  22. Димінська О.Ю. Трудовий договір в системі договірного права ЄС / О.Ю.Димінська // Університетські наукові записки. – 2016. - № 3 (59). – С. 208-217    Суббот Анатолій Іванович - Професор кафедри
         професор кафедри
       доктор юридичних наук, професор
       Народився 27 липня 1959 року у д. Суховерхово, Стародубського району, Брянської області (Росія).

       У 1974 році вступив до Новозибковського сільськогосподарського технікуму у м. Новозибкові (Росія), який закінчив в 1978 році.
  3 1978 року по 1982 рік здобув повну вищу освіту у Військовому інституті фізичної культури (м. Ленінград) за спеціальністю «Командна фізична культура та спорт».
  З 1982 року по 1988 рік проходив службу у військовій частині 27895 (м. Керч) на посаді начальника служби.
  У 1988 році призначений на посаду викладача, згодом начальника кафедри Київського вищого інженерного радіотехнічного училища(інституту), де проходив службу до 1999 року.

       З початку 1999 року по 2006 рік займав посаду начальника кафедри, з 2006 року по 2008 рік – заступника начальника факультету податкової міліції з навчальної та наукової роботи у Національному університеті державної податкової служби України.

       З 2008 року по 2016 рік працював на посаді професора кафедри спеціальних дисциплін та організації професійної підготовки Національного університету державної податкової служби України.

       З 2016 року по 2018 рік працював на посаді завідувача кафедри публічно-правових дисциплін, згодом директора юридичного інституту Київського міжнародного університету.

      З травня 2018 року по теперішній час працює професором кафедри міжнародного та європейського права Хмельницького університету управління та права.

       З 1989 року навчався в ад’юнктурі Військового інституту фізичної культури (м. Ленінград), яку закінчив у 1993 році.
  3 1999 року по 2003 рік здобув другу вищу освіту (магістр) в Академії державної податкової служби України на юридичному факультеті за спеціальністю «Правознавство».
  У 2000 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук на тему «Нормативна система фізичної підготовки курсантів військово-навчальних закладів Міністерства оборони України» у спеціалізованій вченій раді Д 106.08.01 Санкт-Петербурзького військового інституту фізичної культури, та йому присуджено вчений ступень кандидата педагогічних наук.
  У 2001 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри бойової та спеціальної фізичної підготовки.
  У 2013 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему «Адміністративно-правові засоби забезпечення особистої безпеки працівників правоохоронних органів» у спеціалізованій вченій раді Д 27.855.02 Національного університету ДПС України.
  У 2014 р. отримав вчене звання професора кафедри спеціальних дисциплін та організації професійної підготовки.

       Опублікував понад 120 наукових та навчальних праць, серед яких монографії, підручники, посібники та наукові статті.

       Напрями наукових досліджень – адміністративно-правове регулювання безпеки правоохоронних органів та особистої безпеки їх працівників, правове забезпечення запобіганню та протидії корупції у органах державної влади, адміністративно-правове регулювання фізичної культури та спорту в Україні.

       Є членом спеціалізованої вченої ради Д 35.052.19 Національного університету «Львівська політехніка» та членом спеціалізованої вченої ради К 70.895.02 Хмельницького університету управління та права.

       Почесний працівник податкової служби України, Відмінник Освіти України, Відмінник податкової міліції, полковник податкової міліції у відставці, майстер спорту СРСР.

  1.   Суббот А.І. Безпека правоохоронних органів та особиста безпека їх співробітників / А.І. Суббот // Держава і право. – 2011. – № 3 (54). – С. 232-238.
  2.   Суббот А.І. Напрями удосконалення нормативно-правового регулювання особистої безпеки правоохоронних органів / А.І. Суббот // Наука і правоохорона. – 2011. – № 4 (14). – С. 125-128.
  3.   Суббот А.І. Загальний аналіз соціального захисту працівників правоохоронних органів та особистої безпеки їх співробітників / А.І. Суббот, Л.С. Козак // Віче. – 2011. – № 24 (309). – С. 21-23.
  4.   Суббот А.І. Загальний аналіз правового та адміністративно-правового захисту працівників податкової міліції / А.І. Суббот, А.В. Мартинюк // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – 2012. – № 1 (5). – С. 130-133.
  5.   Суббот А.І. Теоретико-правові основи безпеки діяльності організації та її працівників / А.І. Суббот // Держава і право. – 2012. – № 55. – С. 249-254.
  6.   Суббот А.І. Нормативно-правові гарантії безпеки правоохоронних органів та їх співробітників / А.І. Суббот // Наука і правоохорона. – 2012. – № 1 (15). – С. 126-130.
  7.   Суббот А.І. Негативні явища та прояви, що впливають на безпеку діяльності правоохоронних органів та особисту безпеку їх співробітників / А.І. Суббот // Віче. – 2012. – № 8 (317). – С. 28-30.
  8.   Суббот А.І. Сучасні підходи до формування безпеки правоохоронних органів та особистої безпеки їх співробітників / А.І. Суббот // Віче. – 2012. – № 10 (319). – С. 26-28.
  9.   Суббот А.І. Безпека правоохоронних органів та особиста безпека правоохоронців під час охорони громадського порядку при проведенні спортивно-масових заходів Євро 2012 / А.І. Суббот // Віче. – 2012. – № 11 (320). – С. 36-39.
  10.   Суббот А.І. Правове регулювання безпеки правоохоронних органів та особистої безпеки співробітників / А.І. Суббот // Науковий вісник Національного університету державної податкової служби України. – 2012. – № 2 (57). – С. 157-162.
  11.   Суббот А.І. Професіоналізм співробітників правоохоронних органів як фактор забезпечення безпеки їх діяльності / А.І. Суббот // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2012. – № 6 (128). – С. 74-79.
  12.   Суббот А.І. Законність та дисципліна в діяльності правоохоронних органів як обов’язкові умови підвищення безпеки їхньої професійної діяльності / А.І. Суббот // Держава і право. – 2012. – № 56. – С. 197-202.
  13.   Суббот А.І. Міжнародний досвід забезпечення безпеки правоохоронних органів та їх співробітників / А.І. Суббот // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2012. – № 8 (130).– С. 73–78.
  14.   Суббот А.І. Проблеми соціального захисту працівників правоохоронних органів як ключового фактора забезпечення їх безпечної діяльності / А.І. Суббот // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2012. – № 12 (134). – С. 69-76.
  15.   Суббот А.І. Зарубіжний досвід як підґрунтя удосконалення ефективності та якості забезпечення розвитку заходів безпеки правоохоронних органів / А.І. Суббот // Держава і право. – 2012. – № 58. – С. 197-204.
  16.   Суббот А.І Досвід забезпечення громадського порядку та безпеки під час організації ЄВРО-2012 в Україні / А.І. Суббот, Ю.С. Махиніч // Наука і правоохорона. – 2012. – № 4. – С. 50-54.
  17.   Суббот А.І. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення правоохоронних органів як складові їх безпечної діяльності / А.І. Суббот // Віче. – 2012. – № 24 (333). – С. 16-18.
  18.   Суббот А.І. Удосконалення системи забезпечення безпеки працівників правоохоронних органів в умовах сучасних трансформаційних процесів / А.І. Суббот // Віче. – 2013. – № 4 (337). – С. 24-27.
  19.   Суббот А.И. Современные подходы по обеспечению личной безопасности сотрудников правоохранительных органов от коррупционных посягательств / А.И. Суббот, С.Н. Гусаров // Європейські перспективи. – 2013. – № 5. – С. 38-43.
  20.   Суббот А.І. Забезпечення безпеки осіб, укорінених в злочинне середовище /А.І. Суббот // Віче. – 2013. – № 10 (343). – С. 27-29.
  21.   Суббот А.І. Забезпечення особистої безпеки працівників правоохоронних органів України, які приймають участь в миротворчих місіях / А.І. Суббот // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2013. – № 5 (141). – С. 80-85.
  22.   Суббот А.І. Забезпечення контролю і обліку великих платників податків / Суббот А.І., Гончарук Н.М. // Віче. − 2013.− № 24. – С. 20-22.
  23.   Суббот А.І. Шляхи покращення правового забезпечення протидії корупції в правоохоронних органах / А.І. Суббот, В.М. Костенко // Бюлетень міністерства юстиції України. − 2014. − № 1 (147). − С. 115-120.
  24.   Суббот А.І. Розвиток та сучасність поняття банкрутства / А.І. Суббот, А.А. Суббот // Бюлетень міністерства юстиції України. − 2014. − № 5 (151). − С. 102-109.
  25.   Суббот А.І. Особливості правового регулювання контролю трансфертного ціноутворення у відносинах великих платників податків / А.І. Суббот // Віче. − 2014. − № 6 (362). – С. 2-7.
  26.   Суббот А.І. Застосування в Україні передових світових стандартів організації ефективної діяльності правоохоронних органів / А.І. Суббот // Віче. − 2014. − № 10 (366). – С. 5-11.
  27.   Суббот А.І. Забезпечення безпеки працівників правоохоронних органів від корупційних посягань / А.І. Суббот // Віче. − 2014. − № 12 (368). – С. 27-31.
  28.   Суббот А.І. Адміністративно-правові засоби забезпечення особистої безпеки працівників правоохоронних органів / А.І. Суббот, В.Т. Білоус // Наука і правоохорона. − 2014. − № 2. – С. 5-11.
  29.   Суббот А.І. Негативні явища, що впливають на безпечну діяльність працівників правоохоронних органів / А.І. Суббот // Бюлетень міністерства юстиції України. – 2014. − № 8 (154). – С. 111-117.
  30.   Суббот А.І. Фінансування правоохоронних органів як засіб адміністративно-правового забезпечення особистої безпеки їх працівників / А.І. Суббот // Бюлетень міністерства юстиції України. − 2014. − № 7 (153). – С. 100-106.
  31.   Суббот А.І. Участь громадськості у запобіганні та протидії корупції / А.І. Суббот // Вісник Національної академії прокуратури України. – № 4 (37). – 2014. – С. 56-62.
  32.   Суббот А.І. Особливості правового регулювання адміністративно-правового статусу державної посадової особи / А.І. Суббот, Ю.В. Дем’янчук // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2014. – № 4. – С. 138-142.
  33.   Суббот А.І. Інформаційна безпека діяльності працівників правоохоронних органів / А.І. Суббот // Віче. – 2014. – № 14. – С. 6-34.
  34.   Суббот А.І. Інформаційна безпека суспільства / А.І. Суббот // Віче. – 2015. – № 8. – С. 29-31.
  35.   Суббот А.І. Адміністративне-правове регулювання безпеки в діяльності цивільної авіації. / А.І. Суббот // Фінансове право. - 2015. -№ 4. – С. 61-64.
  36.   Суббот А.І. Практика та організація роботи щодо виявлення та документування корупційних діянь правоохоронними органами / А.І. Суббот, В.А. Липа // Публічне урядування. 2016. -№ 1.- С. 218-231.
  37.   Суббот А.І. Інституційне-функціональний зміст механізму забезпечення режиму законності та правопорядку посадових осіб з урахуванням зарубіжного досвіду. / А.І. Суббот, Ю.В. Дем’янчук // Альманах международного права. 2016. -№ 13.-С. 4-13.
  38.    Засоби протидії та запобігання корупції в умовах реформування законодавства / А.І. Суббот, Ю.В. Дем’янчук // Науково-практичний господарьсько-правовий журнал: Підприємство, господарство і право. 2017.- № 6 113–117. Індекс Коперникус Інтернейшел (Польща).
  39.   Суббот А.І. Соціальний захист працівників правоохоронних органів (поліції) / А.І. Суббот // Бюлетень міністерства юстиції України. 2017. − № 8. – С. 24-28.
  40.   Savchenko L., Subbot A., Demianchuk Yu. Influence of corruption on the economic development of Ukraine in terms of reformation: a retrospective analysis. Baltic Journal of Economic Studies. Riga: Publishing House „Baltija Publishing”, 2018. Vol. 4, No. 3 June. P. 276–282.
  41.   Суббот А.І. Досвід країн світу щодо діяльності органів державного фінансового контролю, зокрема у розгляді справ про адміністративні проступки. Наука і правоохорона. 2018. № 2. С.
  42.   Суббот А.І. Система органів фінансового контролю. Наука і правоохорона. 2018. № 3. С.    Лозінська Світлана Володимирівна - доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент
    Кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри міжнародного та європейського права, вчений секретар.
  Член редакційної колегії Часопису "Університетські наукові записки"

  Освіта — Хмельницький інститут регіонального управління та права, юридичний факультет (1997)

  1997-2000 рр. — аспірант Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
  2000-2007 рр. — старший викладач, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін Хмельницького університету управління та права.
  з вересня 2007 року — доцент кафедри цивільного права та процесу Хмельницького університету управління та права.

  Тема дисертації: “Інститут почесних консулів в міжнародному праві та практиці України” (12.00.10 — міжнародне право).
  Рік захисту — 2001. Місце захисту — Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
  Науковий керівник —  доктор юридичних наук, професор
  К.К. Сандровський.

  Автор (співавтор) близько 30 наукових публікацій, з них один навчальний посібник, рекомендований МОН України.

  Коло наукових інтересів — міжнародне право; римське приватне право.

  Нагороди — почесна грамота Міністерства освіти і науки України (2006)

  Список наукових праць:

  1.   Лозінська С. В. Окремі аспекти екологічної політики в країнах Європейського Союзу [Текст] /С. В. Лозінська // Актуальні проблеми юридичної науки: Збірник тез міжнародної наукової конференції «Десяті осінні юридичні читання» (м.Хмельницький, 18-19 листопада 2011 року): у 4-х частинах. – Частина перша. Хмельницький: Видавництво Хмельницького університету управління та права, 2011. – С. 89-92.
  2.   Лозінська С. В., Бись О.С. Органи зовнішніх зносин Стародавньої Римської держави (царський період) [Текст] /С.В.Лозінська, О.С.Бись // Актуальні проблеми юридичної науки: збірник тез Міжнародної наукової конференції "Одиннадцяті осінні юридичні читання" (м. Хмельницький, 23-24 листопада 2012 року) : у 4-х част. – Частина перша. Хмельницький: Видавництво Хмельницького університету управління та права, 2012. – 120 с. - С.71-73.
  3.   Лозінська С. В. Вплив ідей римських юристів на формування інституту шлюбу в канонічному праві [Текст] /С. В. Лозінська // Актуальні проблеми юридичної науки: збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції "Дванадцяті осінні юридичні читання" (м. Хмельницький, 8-9 листопада 2013 року): [у 4-х частинах.]. – Частина перша. Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2013. - 180 с. – С.50 -52.
  4.   Лозінська С. В. Співвідношення шлюбу та влади чоловіка над жінкою у сімейних відносинах Стародавнього Риму [Текст] /С. В. Лозінська // Актуальні проблеми юридичної науки: збірник тез Міжнародної наукової конференції "Тринадцяті осінні юридичні читання" (м. Хмельницький, 14-15 листопада 2014 року): [у 3-х частинах.]. – Частина перша. Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2014. - 174 с. – С.37 - 39.
  5.   Лозінська С. В. Питання війни у міждержавних відносинах Стародавнього Риму [Текст] /С. В. Лозінська // Актуальні проблеми юридичної науки: збірник тез Міжнародної наукової конференції "Чотирнадцяті осінні юридичні читання" (м. Хмельницький, 23-24 жовтня 2015 року): [у 2-х частинах.]. – Частина друга. Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2015. -208 с. – С.158-160.
  6.   Лозінська С. В. Правове регулювання сімейних відносин у Київській Русі за давнім церковним законодавством [Текст] /С. В. Лозінська // Актуальні проблеми юридичної науки: збірник тез Міжнародної наукової конференції "П’ятнадцяті осінні юридичні читання" (м. Хмельницький, 21-22 жовтня 2016 року): [у 2-х частинах.]. – Частина перша. Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2016. -233 с. – С.120-122.
  7.   Лозінська С. В. До питання про історичні витоки місцевого самоврядування [Текст] /С. В. Лозінська // Становлення та розвиток місцевого самоврядування в Україні: збірник тез ІІІ Всеукраїнської заочної науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 8 грудня 2014 року). - Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2014. – 116 с. – С. 49-52.
  8.   Лозінська С. В. Особливості державного та провінційного врядування у Стародавньому Римі [Текст] /С. В. Лозінська // Становлення та розвиток місцевого самоврядування в Україні: збірник тез IV Всеукраїнської заочної науково-практичної конференції "Становлення та розвиток місцевого самоврядування в Україні"( м. Хмельницький, 7 грудня 2015 р.). - Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2015. – 80 с. - С.44-46.
  9.   Лозінська С. В. Рецепція сімейних норм у канонічне право Церкви [Текст] /С. В. Лозінська // Стратегія модернізації приватного права в сучасних умовах: збірник наукових праць / за ред. В. І. Короля, Ю. В. Білоусова ; НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України. – К.-Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2013. – 396 с. – С.217-225.
  10.   Лозінська С. В. Філософсько-етичні аспекти прокреації [Текст] /С. В. Лозінська // Проблеми та шляхи вдосконалення правового регулювання відносин щодо застосування допоміжних репродуктивних технологій: збірник тез круглого столу (м. Хмельницький, 15 березня 2013 року). - Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2013. – 62 с. – С. 41-43.
  11.    Лозінська С. В. Сімейні відносини в середньовічній Європі [Текст] / С. В. Лозінська // Актуальні проблеми здійснення та захисту сімейних прав та інтересів: збірник наукових праць за матеріалами круглого столу (м. Хмельницький, 30 травня 2016 року). - Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2016. – 104 с. – С. 9-12.
  12.   Лозинская С.В. К вопросу о разновидностях форм заключения римского гражданского брака [Текст]/ С. В. Лозинская //Актуальные проблемы публичного и частного права: материалы междунар. науч.-практ. конф. (Минск, 9 апр. 2015 г.). – Минск : Экоперспектива, 2015. – 239 с. – С. 74-76
  13.   Лозінська С. В. Співвідношення права та етики в діяльності римських юристів [Текст] /С. В. Лозінська // Римське право і сучасність (Шерешевські читання): матеріали Міжнародної наукової конференції (м. Одеса, 4 грудня 2010 р.), - Одеса: Фенікс, 2010. – 368 с. – С. 24-27.


    Нагнибіда Володимир Іванович - доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент
          
  У 1997 р. із золотою медаллю закінчив Старокостянтинівську Загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів № 3. У тому ж році вступив на юридичний факультет Хмельницького інституту регіонального управління та права (з 2004 року ― Хмельницький університет управління та права).

  Закінчив юридичний факультет Хмельницького інституту регіонального управління та права у 2003 р. Отримав диплом спеціаліста з відзнакою за спеціальністю 7.060101 «Правознавство».

  В листопаді 2003 року вступив до аспірантури Інституту держави і права ім. В.М. Корецького Національної академії наук України.

  Трудову діяльність розпочав у 2001 р. на посаді старшого лаборанта кафедри теорії та історії держави і права Хмельницького інституту регіонального управління та права, на якій пропрацював до 2003 року. В листопаді 2003 р. року переведений на посаду асистента кафедри цивільно-правових дисциплін Хмельницького інституту регіонального управління та права, у 2004 р. ― на посаду викладача, а у 2006 р. – старшого викладача цієї ж кафедри. За сумісництвом протягом 2003 – 2007 рр. обіймав посаду завідувача відділу міжнародного співробітництва та грантової діяльності Науково-дослідної частини Університету, а з 1 листопада 2007 року по травень 2016 року працював на посаді  декана юридичного факультету Університету.

  На даний момент забезпечує викладання такої навчальної дисципліни: «Міжнародний комерційний арбітраж».

  Укладач (співукладач) низки навчально-методичних матеріалів з цих та інших навчальних дисциплін.

  Арбітр Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України, член Королівського інституту арбітрів (СIArb), Лондон, Великобританія.

  Координатор напряму у міжнародному TEMPUS-проекті 543990-TEMPUS-1-2013-1-DE-TEMPUS-JPCR (TRADIR) із запровадження в Україні спеціалізації з міжнародного економічного права та альтернативного вирішення спорів при підготовці юристів, член робочої групи Міністерства освіти і науки України з реформування юридичної освіти в Україні.

  Автор більше 40 наукових праць в тому числі навчального посібника, колективної монографії, науково-практичних коментарів до Цивільного кодексу України та Закону України “Про третейські суди”.

  Коло наукових інтересів: загальна теорія права, цивільне право (речове право, право інтелектуальної власності, договірне право), міжнародне приватне право, міжнародний цивільний процес, міжнародний комерційний арбітраж і третейські суди    Іванова (Кеменяш) Роксолана Юріївна - Доцент кафедри
    кандидат юридичних наук

  У 2014 році закінчила юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, спеціальність – «Правознавство», кваліфікація – магістр права.
  Також у 2014 році закінчила економічний факультет Львівської комерційної академії, спеціальність – «Фінанси і кредит», кваліфікація – магістр з фінансів і кредиту.

  Тема дисертації: “Конституційна економіка як механізм організації правової та демократичної держави” (12.00.02).
  Рік захисту — 2015. Місце захисту —Ужгородський національний університет.
  Науковий керівник —доктор юридичних наук, професор кафедри Д.М. Бєлов.

  З 01.09.2014 року – асистент кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права Хмельницького університету управління та права.  
  З 01.09.2015 року – асистент кафедри міжнародного та європейського права Хмельницького університету управління та права.
  З 01.09.2016 – доцент кафедри міжнародного та європейського права Хмельницького університету управління та права.

  У травні 2015 року пройшла стажування в межах TEMPUS-проекту 543990-TEMPUS-1-2013-1-DE-TEMPUS-JPCR (TRADIR) по підготовці та розробці навчального плану по спеціалізації «Економічне право та альтернативне вирішення спорів» у м. Рим (Італія).
  У листопаді 2016 року пройшла стажування в Prague Institute for Qualification Enhancement у м. Прага (Чехія).

  Забезпечує викладання таких навчальних дисциплін: «Міжнародне публічне право», «Міжнародний комерційний арбітраж», «Гармонізація договірного права ЄС», «Міжнародні комерційні угоди», «Політичні системи сучасності».

  Автор понад: 25 наукових публікацій.

  Коло наукових інтересів — Міжнародне публічне право, міжнародне економічне право, право Європейського Союзу.

  Список наукових праць:

  1. Kemeniash R.Y. DIFFERENT CONCEPTS OF CONSTITUTIONAL ECONOMICS IN THE
  WORLD PRACTICE / R.Y. Kemeniash // Collectionofscientificarticles : The conference «Economics, Management, Law: problems of establishing and transformation»Al-Ghurair Printing & Publishing LLC, Dubai, UAE. – 2016. – p. 302-306.

  2. Кеменяш Р.Ю. Процес розвитку конституційної економіки: теоретичні поняття / Р.Ю. Кеменяш // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». – № 31. – Т. 1. – С. 86–88.
  3. Kemeniash R. Regulation legal mechanisms: constitutional and economic aspects / R. Kemeniash // Vishegradjournalonhumansrights. – 2015. – № 2. – C. 117–123.
  4. Кеменяш Р.Ю. Конституційне фіксування економічної сфери, економічна конституція чи конституційна економіка як сфера ефективного функціонування / Р.Ю. Кеменяш // Право і суспільство. – 2015. – № 5-2. – С. 3–6.
  5. Кеменяш Р.Ю. Історія становлення та розвитку конституційної економіки / Р.Ю. Кеменяш // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». – № 33. – Т. 1. – С. 67–69.
  6. Кеменяш Р.Ю. Государство как элемент конституционной экономики в системе механизма организации / Р.Ю. Кеменяш // LegeaŞiViata. – 2015. – № 8/3 (284). – C. 30–32.
  7. Кеменяш Р.Ю. Співвідношення конституційної економіки з іншими суміжними галузями / Р.Ю. Кеменяш // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Юридичні науки. – 2015. – № 3. – Т. 1. – С. 57–60.


    Романюк Віталія Анатоліївна - асистент кафедри
       Заступник завідувача кафедри
     Народилася 25 червня 1992 року у м. Хмельницькому.
  У 2015 році закінчила Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого та отримала диплом магістра з відзнакою за спеціальністю «Правознавство».

     В листопаді 2015 року вступила до аспірантури Хмельницького університету управління та права. Працює над дисертаційним дослідженням на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право, на тему «Позовна давність у цивільному праві».

    З вересня 2016 року – старший лаборант кафедри міжнародного та європейського права
    З грудня 2016 року – в.о. асистента кафедри міжнародного та європейського права
    З травня 2016 року – асистент кафедри міжнародного та європейського права

     Забезпечує викладання таких навчальних дисциплін: «Римське право», «Історія міжнародного права», «Цивільне право», «Політико-правові основи функціонування Європейського Союзу», «Право Європейського Союзу», «Особисті немайнові права фізичних осіб в зарубіжних країнах».  

     Має наукові публікації. Учасник низки міжнародних наукових та науково-практичних конференцій.
  Коло наукових інтересів: цивільне право, римське право, міжнародне право,  право Європейського Союзу.

     Список наукових праць:
  1.   Романюк В. А. Інститут позовної давності в Стародавньому Римі: історико-правовий аналіз / В. А. Романюк // Актуальні проблеми правових наук в євроінтеграційному вимірі: матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, (м. Харків, 18-19 грудня 2015 року). – Харків: ГО «Асоціація аспірантів-юристів», 2015. – С.94-97
  2.   Романюк В. А. Формування інституту позовної давності на українських землях у дорадянський період (Х ст.-1917 р.) / В. А. Романюк // «Актуальні питання розвитку та взаємодії публічного та приватного права»: матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, м. Львів 18-19 березня 2016 р. – Львів: Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив», 2016. – С.54-58
  3.   Романюк В.А. До питання про визначення позовної давності як строку чи спливу строку / В. А. Романюк // Сучасні наукові дослідження представників юридичної науки – прогрес законодавства України майбутнього: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Дніпро, 13-14 січня 2017р. – Дніпро : ГО «Правовий світ», 2017. – 116 с. – С. 22-24
  4.   Романюк В. А. Генеза інституту позовної давності на українських землях / В. А. Романюк // Університетські наукові записки. – 2016. - №1 (54).- С. 250-257  
  5.   Романюк В. А. Значение претензионных сроков для течения сроков исковой давности / В. А. Романюк // Legea si Viata. – №8. – 2017. – С. 147-151.    

  Контакти: ауд. 203, вул. Проскурівська, 57, Хмельницький, Україна, 29013
  Телефон:
  Пошта:
   
  ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 2020 р.