Надіслати листа Мапа сайту На головну сторінку
... Закони назад не пишуться (Народна мудрість) ...
Українською мовою Русский язык In English
 Меню   
 
 • Загальна інформація
 • Освітній процес
 • Управління університетом
 • Ліцензування та акредитація
 • Вступнику
 • Факультети
 • Кафедри
 • Центр ППК
 • Структурні підрозділи
 • Навчальна діяльність
 • Наукова діяльність
 • Студентське життя
 • Випускники університету
 • Профспілка
 • Публічні закупівлі
 • Інформація для оприлюднення
 • Мапа сайту
 •  

   Спілкування   
   
 • Онлайн конференція
 •  

   Бібліотека   
   
 • Електронна бібліотека
 •  


   Контакти   
   

  29000, Україна
  м. Хмельницький,
  вул. Героїв Майдану, 8
  тел:    (0382)71-80-00
  факс: (0382)71-75-70
  email: info@univer.km.ua

   

   Про нас   
   

  Відео про нас

   

   Банери   
       
  Ми на facebook
  Надання безоплатної правової допомоги.
  Євразійська асоціація правничих шкіл та правників
  Міжнародна програма TEMPUS:TRADIR
  Інтернет-портал мережі УРАН доступу до електронних інформаційних ресурсів
  Міністерство освіти і науки України
  Ridna khmelnitchina
  Вінницький регіональний центр оцінювання якості освіти
  neuvoo.com.ua - Ваш пошук роботи починається тут.
  International Association of Procedural Law
  ГГТУ им. П.О.Сухого.
   

   Фотовиставка   
   
   

   Погода   
   
  Погода в Хмельницькому » Україна
   

     Кафедри університету   
   
  Кафедра міжнародного та європейського права
  Наукова робота науково-педагогічних працівників кафедри
  Наукова тема кафедри - “Правове забезпечення розбудови сталої демократії в контексті взаємодії національного, європейського та міжнародних правопорядків”

  Дисертації, захищені науково-педагогічними працівниками кафедри

  1.   Лозінська С. В. Інститут почесних консулів в міжнародному праві та практиці України: дис. канд. юридичних наук: 12.00.10 /  Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2001.
  2. Нагнибіда В.І. Речові права на чуже майно: порівняльно-правовий аспект: дис. канд. юридичних наук: 12.00.03 / Інститут Держави і права ім. В. М. КОРЕЦЬКОГО НАПрН України, 2010.
  3. Димінська О. Ю. Цивільно-правовий статус споживача у контексті адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу: Дис. канд. юридичних наук: 12.00.03 / Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва НАПрН України, 2011.
  4. Кеменяш Р. Ю. Конституційна економіка як механізм організації правової та демократичної держави: Дис. канд. юридичних наук: 12.00.02 / Ужгородський національний університет, 2015.

  Дисертаційні дослідження, які виконуються науково-педагогічними працівниками кафедри

  1. Димінська О. Ю. «Уніфікація договірного права ЄС в контексті наближення правопорядків України та Європейського Союзу» (12.00.11)
  2. Нагнибіда В. І. «Теоретичні засади правозастосування в міжнародному комерційному арбітражі» (12.00.03)
  3. Романюк В. А.  «Позовна давність в цивільному праві» (12.00.03)

  ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ


  Загалом науково-педагогічними працівниками кафедри було написано більше 100 наукових праць. З них опубліковано  4 монографії, 4 навчальних посібники,  понад 50 наукових статей у вітчизняних і міжнародних фахових виданнях.
  Науково-педагогічні працівники кафедри взяли участь більше, ніж у 30 міжнародних та всеукраїнських конференціях, круглих столах, семінарах та інших наукових заходах, за результатами яких були опубліковані наукові тези.

  МОНОГРАФІЇ

  1.   Нагнибіда В. І. Речові права на чуже майно: досвід правового регулювання зарубіжних країн: монографія / Наук. ред. Я. М. Шевченко. – К.: Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва АПрН України, 2009. – 182 с.
  2.   Білоусов Ю. В., Черняк О. Ю. Цивільно-правовий статус споживача:  у контексті адаптації національного законодавства до законодавства Європейського Союзу: монографія / Ю. В. Білоусов, О. Ю. Черняк. – К.: Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва АпрН України, 2010. – 239 с.
  3.   Лозінська С. В. Становище жінки в Стародавній Греції та в Римі: окремі порівняльно-правові аспекти [Текст] / С. В. Лозінська // Актуальні питання правового регулювання особистих немайнових та майнових відносин у контексті приведення законодавства України до європейських стандартів : монографія / М. В. Бориславська, В. А. Ватрас, С. Д. Гринько  [та  г .]; за  г. Ред. С. Д. Гринько. ― Хмельницький : Видавництво Хмельницького університету управління та права, 2016. ― 258 с.

  ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ

  1.   Гармонизация договорного права / Белоусов Ю.В., Бек Ю.Б., Дыминская Е.Ю. и др.; под ред. У. Хелльманна, С.А. Балашенко, Ю.В. Белоусова. – Хмельницкий : Хмельницкий университет управления и права, 2015. – 268 с.
  2.   Корпоративное право / Венедиктова И. В., Гнидченко Г. Г., Кагановская Т. Е. и др. ; под ред. У. Хелльманна, И. В. Венедиктовой. — Хмельницкий : Хмельницкий университет управления и права, 2015. — 252 с.
  3.   Международные коммерческие сделки [Текст] / Дыминская Е.Ю., Кибенко Е.Р., Кирвель И.Ю.  и др. ; под ред. У. Хелльманна, С.А. Балашенка, В.И. Нагнибеды. — Хмельницкий : Хмельницкий университет управления и права, 2015. — 524 с. — Глава 1. — С. 23–54.
  4.   Міжнародний комерційний арбітраж [Текст] / За ред. У. Гелльманна, В. Коссака. — Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2015. — 204 с.

  ПУБЛІКАЦІЇ

  Димінська Олена Юріївна
  1.   Білоусов Ю.В. До питання удосконалення нормативного визначення критеріїв якості товарів (робіт, послуг) / Ю.В.Білоусов, О.Ю.Поліщук // Університетські наукові записки. — 2005. — № 4 (16). — С. 78 – 81.
  2.   Поліщук О.Ю. Права споживача при придбанні ним продукції у кредит / О.Ю. Поліщук // Університетські наукові записки. — 2007. — № 1 (21). — С. 131 – 135
  3.   Черняк О.Ю. Класифікація прав споживача за законодавством України та Європейського Союзу / О.Ю.Черняк // Форум права. — 2008. — № 2. — С. 458 – 464 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2008-2/08coytes.pdf
  4.   Черняк О.Ю. Питання адаптації законодавстваУкраїни про захист прав споживачів до законодавства Європейського Союзу / О.Ю.Черняк // Механізми забезпечення майнових прав та інтересів в Україні та Європейському Союзі в контексті концепції сталого розвитку : [монограф.] / за заг. ред О. Д. Крупчана. — К. :Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва АПрН України, 2009. — С. 28 – 39
  5.   Черняк О.Ю. Право споживача на захист в контексті адаптації національного законодавства України до законодавства ЄС / О.Ю.Черняк // Університетські наукові записки. — 2009. — № 4 (32). — С. 70 – 75
  6.   Чудик-Білоусова Н.І. Право споживача на отримання інформації про товар: порівняльно – правовий аспект / Н.І.Чудик-Білоусова, О.Ю.Черняк // Приватне право і підприємництво. Збірник наукових праць. Вип. 10, 2011 р. / Редкол.: Крупчан О.Д. (гол. ред.) та ін. – К.: Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва Академії правових наук України, 2011. – С. 53 – 57
  7.   Черняк О.Ю. Практика застосування альтернативних способів вирішення спорів у сфері захисту прав споживачів: досвід ЄС та проблеми запровадження в Україні / О.Ю.Черняк // Приватне право і підприємництво. Збірник наукових праць. Вип. 11, 2012 р. / Редкол.: Крупчан О.Д. (гол. ред.) та ін. – К.: Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва Академії правових наук України, 2012. – С. 198 – 201
  8.   Черняк О.Ю. Правова природа обов’язку споживача: досвід України та ЄС / О.Ю.Черняк // Приватне право і підприємництво. Збірник наукових праць. Вип. 12, 2013 р. / Редкол.: Крупчан О.Д. (гол. ред.) та ін. – К.: Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва Академії правових наук України, 2013. – С. 184 – 189
  9.   Димінська О.Ю. Захист прав споживачів у сфері реклами / О.Ю. Димінська // Університетські наукові записки. – 2013. – №3(47). – С. 129 – 134
  10.   Димінська О.Ю. Особливості захисту прав споживачів туристичних послуг за законодавством України та ЄС / О.Ю.Димінська // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України . – 2014. – № 5. – С. 48 – 52
  11.   Димінська О.Ю. Захист прав споживачів туристичних послуг у контексті адаптації національного законодавства України до законодавства ЄС / О.Ю.Димінська // Стратегія модернізації приватного права в сучасних умовах: збірник на укових праць / за ред. В.І.Короля, Ю.В.Білоусова ; НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г.Бурчака НАПрН України. – К. – Хмельницький :Хмельницький університет управління та права, 2013. – С. 143-150
  12.   Димінська О.Ю. Особливості цивільно-правової відповідальності за шкоду, завдану дефектом в продукції, за законодавством України та ЄС / О.Ю.Димінська // Університетські наукові записки. – 2014. –№4 (52). – С. 61-68.
  13.   Димінська О.Ю. Перспективи адаптації законодавства України до законодавства ЄС у сфері захисту прав споживачів банківських послуг / О.Ю.Димінська // Модернізація правових засад європейської та євразійської інтеграційних стратегій України. Збірник наукових праць / За ред. В.І.Короля. – К.: НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г.Бучака НАПрН України, 2014. – С. 191-208
  14.   Димінська О.Ю. Проблеми визначення компетенції ЄС для здійснення уніфікації європейського договірного права / О.Ю.Димінська // Університетські наукові записки. – 2015. - №2 (54).-Є. 250-257
  15.   Димінська О.Ю. Вплив процесів уніфікації договірного права ЄС на розвиток договірного права України / О.Ю.Димінська // Проблеми модернізації приватного права в умовах євроінтеграції: збірник наукових праць / за заг. Ред. Ю.В.Білоусова ; НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г.Бучака НАПрН України, Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький : ФОП Мельник А.А., 2015. – С. 76-82
  16.   Димінська О.Ю. Трансформація договірного права у сфері захисту прав споживачів ЄС в контексті наближення правопорядків України та ЄС / О.Ю.Димінська // Правове забезпечення інтересів фізичних та юридичних осіб в умовах реалізації інтеграційної політики України: збірник наукових праць / за заг. Ред. В.І.Короля. – К.: НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г.БучакаНАПрН України, 2015. – С. 115-132
  17.   Димінська О.Ю. Значення “SoftLaw” для гармонізації договірного права ЄС / О.Ю.Димінська // Університетські наукові записки. – 2016. - №1 (57). – С. 236-243
  18.   Димінська О.Ю. Проблеми когерентності договірного права ЄС / О.Ю. Димінська / О.Ю. Димінська // Eurasian Academic Research Journal. – 2016. – № 1. – C. 87-92
  19.   Димінська О.Ю. Особливостієвропейського правопорядку в системіміжнародних, регіональних та національнихправопорядків / О.Ю. Димінська// Науковийвісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». – 2016. - №3. – C. 218-220
  20.   Димінська О.Ю. Уніфікація договірного права ЄС: proetcontra / О.Ю. Димінська // Eurasian Academic Research Journal. – 2016. – № 4. C. 20-27
  21.   Димінська О.Ю. Правова природа окремих принципів договірного права ЄС / О.Ю. Димінська / О.Ю.Димінська // Університетські наукові записки. – 2016. - № 2 (58). – С. 213-219
  22.   Димінська О.Ю. Трудовий договір в системі договірного права ЄС / О.Ю.Димінська // Університетські наукові записки. – 2016. - № 3 (59). – С. 208-217

  Лозінська Світлана Володимирівна

  1.   Лозінська С. В. Правове положення дітей у Стародавньому Римі / С. В. Лозінська // Актуальні проблеми держави і права: Зб. наук. пр. – Вип. 23. – Одеса: Юрид. л-ра, 2004. – С. 95-98.
  2.   Стефанчук Р.О.,Чорнобривий М.П., Лозінська С.В. Правові аспекти евтаназії: pro et contra: (філософсько-правовий аспект) / Р. О. Стефанчук, М. П. Чорнобривий, С. В. Лозінська // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. - 2004. - № 4 (12). – С. 7-18.
  3.   Лозінська С. В. До питання про релігійну свободу: міжнародно-правовий аспект  / С. В. Лозінська // Університетські наукові записки. – 2007. - Вип. 1 (21). – С. 232-239.
  4.   Лозінська С. В., Чудик-Білоусова Н.І. Політико-правове врегулювання конфліктів у міжнародних організаціях [Текст] / С. В. Лозінська, Н. І. Чудик-Білоусова // Університетські наукові записки. – 2007. - Вип. 2 (22). – С. 404-409.
  5.   Лозінська С. В. Історичний та духовний виміри європейських інтеграційних процесів  / С. В. Лозінська // Актуальні проблеми конституційного права та державотворення. Зб. наук. пр. / За заг. ред. В.М.Олуйка. – Хмельницький: Вид-во Хмельницького університету управління та права, 2008. Част. 1. – С.272-275.
  6.   Лозінська С. В., Бись О.С. Порівняльно-правові аспекти розвитку церковних відносин в практиці державотворення Київської Русі та Російської держави (ХІV - XVIII ст.ст.) / С.В.Лозінська, О.С.Бись // Університетські наукові записки. – 2009. - Вип. 2. – С.13-19.
  7.   Лозінська С. В. Політичні аспекти європейської інтеграції періоду «холодної війни»  / С. В. Лозінська // Актуальні проблеми юридичної науки: Збірник тез міжнар. наук. конфер. «Восьмі осінні юридичні читання» (м. Хмельницький, 13-14 листопада 2009 р): у 4-х частинах. Ч.1. - Вид-во ХУУП, 2009. – С.161-162.
  8.   Лозінська С. В. Aequitas та її розуміння в світлі традицій римського права / С. В. Лозінська // Актуальні проблеми юридичної науки: Збірник тез міжнародної наукової конференції «Дев’яті осінні юридичні читання» (м. Хмельницький, 12-13 листопада 2009 року): У 4-х частинах. — Частина друга. Хмельницький: Видавництво Хмельницького університету управління та права, 2010. — С. 246-247.
  9.   Лозінська С. В. Співвідношення права та етики в діяльності римських юристів / С. В. Лозінська // Римське право і сучасність (Шерешевські читання): матеріали Міжнародної наукової конференції (м. Одеса, 4 грудня 2010 р.), - Одеса: Фенікс, 2010. – С. 24-27.
  10.   Лозінська С. В. Окремі аспекти екологічної політики в країнах Європейського Союзу / С. В. Лозінська // Актуальні проблеми юридичної науки: Збірник тез міжнародної наукової конференції «Десяті осінні юридичні читання» (м.Хмельницький, 18-19 листопада 2011 року): у 4-х частинах. – Частина перша. Хмельницький: Видавництво Хмельницького університету управління та права, 2011. – С. 89-92.
  11.   Лозінська С. В. Окремі аспекти українсько-ватиканських дипломатичних відносин /С. В. Лозінська // Конституційні засади державного управління та місцевого самоврядування в Україні: Збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 15-й річниці прийняття Конституції України (м. Хмельницький, 17 червня 2011 року) —  Хмельницький: Видавництво Хмельницького університету управління та права, 2011. — С.119-121.
  12.   Лозінська С. В. Інтеграційні процеси та їх вплив на формування стародавніх держав / С. В. Лозінська // «Цивілістичні читання присвячені пам’яті І.В.Шерешевського: "Основи цивільного законодавства СРСР 1961 року" та їх вплив на формування сучасного цивільного законодавства України»:матер. наук. Інтернет-конф. м. Одеса / Націон. ун-т «Одеська юридична академія» - Одеса Фенікс, 2012 – С. 181-183.
  13.   Лозінська С. В., Бись О.С. Органи зовнішніх зносин Стародавньої Римської держави (царський період) /С.В.Лозінська, О.С.Бись // Актуальні проблеми юридичної науки: збірник тез Міжнародної наукової конференції "Одиннадцяті осінні юридичні читання" (м. Хмельницький, 23-24 листопада 2012 року) : у 4-х част. – Частина перша. Хмельницький: Видавництво Хмельницького університету управління та права, 2012. – С.71-73.
  14.   Лозінська С. В., Чудик-Білоусова Н. І. Європейська екологічна політика та її вплив на реформування законодавства України щодо охорони навколишнього природного середовища / С. В. Лозінська, Н. І. Чудик-Білоусова // Університетські наукові записки. – 2012. – № 1. (41) – С. 599 – 612.
  15.   Лозінська С. В. Вплив ідей римських юристів на формування інституту шлюбу в канонічному праві  / С. В. Лозінська // Актуальні проблеми юридичної науки: збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції "Дванадцяті осінні юридичні читання" (м. Хмельницький, 8-9 листопада 2013 року): [у 4-х частинах.]. – Частина перша. Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2013. - С.50 -52.
  16.   Лозінська С. В. Філософсько-етичні аспекти прокреації / С. В. Лозінська // Проблеми та шляхи вдосконалення правового регулювання відносин щодо застосування допоміжних репродуктивних технологій: збірник тез круглого столу (м. Хмельницький, 15 березня 2013 року). - Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2013. – С. 41-43.
  17.   Лозінська С. В. Рецепція сімейних норм у канонічне право Церкви  / С. В. Лозінська // Стратегія модернізації приватного права в сучасних умовах: збірник наукових праць / за ред. В. І. Короля, Ю. В. Білоусова ; НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України. – К.-Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2013. – С.217-225.
  18.   Лозінська С. В. Співвідношення шлюбу та влади чоловіка над жінкою у сімейних відносинах Стародавнього Риму / С. В. Лозінська // Актуальні проблеми юридичної науки: збірник тез Міжнародної наукової конференції "Тринадцяті осінні юридичні читання" (м. Хмельницький, 14-15 листопада 2014 року): [у 3-х частинах.]. – Частина перша. Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2014. - С.37 - 39.
  19.   Лозінська С. В. До питання про історичні витоки місцевого самоврядування  / С. В. Лозінська // Становлення та розвиток місцевого самоврядування в Україні: збірник тез ІІІ Всеукраїнської заочної науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 8 грудня 2014 року). - Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2014. – С. 49-52.
  20.   Лозінська С. В. Особливості державного та провінційного врядування у Стародавньому Римі / С. В. Лозінська // Становлення та розвиток місцевого самоврядування в Україні: збірник тез IV Всеукраїнської заочної науково-практичної конференції "Становлення та розвиток місцевого самоврядування в Україні"( м. Хмельницький, 7 грудня 2015 р.). - Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2015. – С.44-46.
  21.   Лозинская С. В. К вопросу о разновидностях форм заключения римского гражданского брака / С. В. Лозинская // Актуальные проблемы публичного и частного права: материалы международной научно-практической конференции (Минск, 9 апреля 2015 г.). – Минск: Экоперспектива, 2015. – С. 74-76.
  22.   Лозінська С. В. Питання війни у міждержавних відносинах Стародавнього Риму / С. В. Лозінська // Актуальні проблеми юридичної науки: збірник тез Міжнародної наукової конференції "Чотирнадцяті осінні юридичні читання" (м. Хмельницький, 23-24 жовтня 2015 року): [у 2-х частинах.]. – Частина друга. Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2015.  - С.158-160.
  23.   Лозінська С. В. Становище жінки в Стародавній Греції та в Римі: окремі порівняльно-правові аспекти / С. В. Лозінська // Актуальні питання правового регулювання особистих немайнових та майнових відносин у контексті приведення законодавства України до європейських стандартів : монографія / М. В. Бориславська, В. А. Ватрас, С. Д. Гринько  [та ін.]; за заг. ред. С. Д. Гринько. ― Хмельницький : Видавництво Хмельницького університету управління та права, 2016. ― 258 с.
  24.   Лозінська С. В. Правове регулювання сімейних відносин у Київській Русі за давнім церковним законодавством / С. В. Лозінська // Актуальні проблеми юридичної науки: збірник тез Міжнародної наукової конференції "П’ятнадцяті осінні юридичні читання" (м. Хмельницький, 21-22 жовтня 2016 року): [у 2-х частинах.]. – Частина перша. Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2016. -С.120-122.

  Іванова Роксолана Юріївна

  1.   Kemeniash R.Y. DIFFERENT CONCEPTS OF CONSTITUTIONAL ECONOMICS IN THE WORLD PRACTICE / R.Y. Kemeniash // Collection of scientific articles : The conference «Economics, Management, Law: problems of establishing and transformation» Al-Ghurair Printing & Publishing LLC, Dubai, UAE. – 2016. – p. 302-306.
  2.   Кеменяш Р.Ю. Процес розвитку конституційної економіки: теоретичні поняття / Р.Ю. Кеменяш // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». – № 31. – Т. 1. – С. 86–88.
  3.   Kemeniash R. Regulationlegalmechanisms: constitutionalandeconomicaspects / R. Kemeniash // Vishegrad journal on humans rights. – 2015. – № 2. – C. 117–123.
  4.   Кеменяш Р.Ю. Конституційне фіксування економічної сфери, економічна конституція чи конституційна економіка як сфера ефективного функціонування / Р.Ю. Кеменяш // Право і суспільство. – 2015. – № 5-2. – С. 3–6.
  5.   Кеменяш Р.Ю. Історія становлення та розвитку конституційної економіки / Р.Ю. Кеменяш // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». – № 33. – Т. 1. – С. 67–69.
  6.   Кеменяш Р.Ю. Государство как элемент конституционной экономики в системе механизма организации / Р.Ю. Кеменяш // Legea Şi Viata. – 2015. – № 8/3 (284). – C. 30–32.
  7.   Кеменяш Р.Ю. Співвідношення конституційної економіки з іншими суміжними галузями / Р.Ю. Кеменяш // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Юридичні науки. – 2015. – № 3. – Т. 1. – С. 57–60.

  Романюк Віталія Анатоліївна

  1.   Романюк В. А. Інститут позовної давності в Стародавньому Римі: історико-правовий анліз / В. А. Романюк // Актуальні проблеми правових наук в євроінтеграційному вимірі: матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, (м. Харків, 18-19 грудня 2015 року). – Харків: ГО «Асоціація аспірантів-юристів», 2015. – С.94-97
  2.   Романюк В. А. Формування інституту позовної давності на українських землях у дорадянський період (Х ст.-1917 р.) / В. А. Романюк // «Актуальні питання розвитку та взаємодії публічного та приватного права»: матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, м. Львів 18-19 березня 2016 р. – Львів: Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив», 2016. – С.54-58
  3.   Романюк В. А. Генеза інституту позовної давності на українських землях / В. А. Романюк // Університетські наукові записки: Часопис ХУУП. – 2016. – №1. – С.19-32

    
  Завідувач кафедри:
  Черняк Олена Юріївна


  Контакти: ауд. 203, вул. Проскурівська, 57, Хмельницький, Україна, 29013
  Телефон:
  Пошта:
   
  ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 2020 р.