Надіслати листа Мапа сайту На головну сторінку
... Вся світова історія у самій своїй суті зводиться до історії право як вищого пункту цивілізації, що містить у собі сконцентровано весь її зміст... (М. Хлєбніков) ...
Українською мовою Русский язык In English
 Меню   
 
 • Загальна інформація
 • Освітній процес
 • Управління університетом
 • Ліцензування та акредитація
 • Вступнику
 • Факультети
 • Військова кафедра
 • Центр ППК
 • Структурні підрозділи
 • Наукова діяльність
 • Студентське життя
 • Випускники університету
 • Профспілка
 • Публічні закупівлі
 • Інформація для оприлюднення
 • Мапа сайту
 •  

   Спілкування   
   
 • Онлайн конференція
 •  

   Бібліотека   
   
 • Електронна бібліотека
 •  


   Контакти   
   

  29000, Україна
  м. Хмельницький,
  вул. Героїв Майдану, 8
  тел:    (0382)71-80-00
  факс: (0382)71-75-70
  email: info@univer.km.ua

   

   Про нас   
   

  Відео про нас

   

   Банери   
       
  Ми на facebook
  Надання безоплатної правової допомоги.
  Євразійська асоціація правничих шкіл та правників
  Міжнародна програма TEMPUS:TRADIR
  Інтернет-портал мережі УРАН доступу до електронних інформаційних ресурсів
  Міністерство освіти і науки України
  Ridna khmelnitchina
  Вінницький регіональний центр оцінювання якості освіти
  neuvoo.com.ua - Ваш пошук роботи починається тут.
  International Association of Procedural Law
  ГГТУ им. П.О.Сухого.
   

   Фотовиставка   
   
   

   Погода   
   
  Погода в Хмельницькому » Україна
   

     Кафедри університету   
   
  Брич Лариса Павлівна
  Завідувач кафедри, доктор юридичних наук, доцент

  Коло наукових інтересів:
  кримінально-правова кваліфікація, розмежування складів злочинів, застосування практики ЄСПЛ у кримінальних провадженнях в Україні

  Список наукових праць:

  1. Брич Л.П. дисертацiя Теоретичнi засади розмежування складiв злочинiв
  2. Брич Л.П. Середовища здійснення розмежування складів злочинів та відмежування складів злочинів від складів адміністративних правопорушень / Л.П. Брич // Актуальні проблеми правознавства. – 2016 р - Випуск 2. – С. 132-137.

  3. Преступления против личности в уголовном праве Беларуси, России и Украины / П.А. Андрушко, А.А. Арямов, Н.А. Бабий, Л.П. Брыч и др. ; отв. ред. А.И. Чучаев. – Москва : Проспект, 2014. – 680 с.

  4. Брич Л.П. Значення ознак складів правопорушень (залежно від їхнього функціонального призначення) у розмежуванні відповідних юридичних конструкцій / Л.П. Брич // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ – 2013. - № 2. – С. 235-251.

  5. Брич Л.П. Теорія розмежування складів злочинів / Л.П. Брич. – Львів : ЛьвДУВС, 2013. – 712 с.

  6. Брич Л.П. Про ієрархію типів співвідношення між складами злочинів зі спільними ознаками (продовження) / Л.П. Брич // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ – 2012. - № 2 (2). – С. 165-177.

  7. Брич Л.П. Значення ознак суб’єктивної сторони у розмежуванні суміжних складів злочинів / Л.П. Брич // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ – 2012. - № 3. – С. 333-352.

  8. Брич Л.П. Роль суспільно небезпечних наслідків у розмежуванні складів злочинів та відмежуванні їх від складів адміністративних правопорушень / Л.П. Брич // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ – 2011. - № 2. – С. 245-258.

  9. Брич Л.П. Значення суспільно небезпечного діяння у розмежуванні складів злочинів та відмежуванні їх від складів адміністративних правопорушень / Л.П. Брич // Вісник Львів. ун-ту Серія юрид. - 2011. - Вип. 53. - С. 290–306.

  10. Брич Л.П. Місце вчинення злочину і його значення у розмежуванні складів злочинів та відмежуванні їх від складів інших правопорушень / Л.П. Брич // Вісник Львів. ун-ту Серія юрид. - 2011. - Вип. 52. - С. 267–280.

  11. Брич Л.П. Співвідношення складів військових злочинів зі складами злочинів, що мають з ними тотожні за змістом ознаки / Л.П. Брич // Вісник Львів. ун-ту Серія юрид. - 2011. - Вип. 51. - С. 323–334.

  12. Брыч Л. Преступления против здоровья и против безопасности жизни и здоровья по законодательству Украины / Л. Брыч. – Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2010. – 116 с.

  13. Брич Л.П. Кримінальне законодавство України і практика його застосування у світлі європейських стандартів прав людини / Л.П. Брич // Вісник Львів. ун-ту Серія юрид. - 2010. - Вип. 51. - С. 308–322.

  14. Брич Л.П. Розмежування складів злочинів, спільною ознакою яких є суспільно небезпечні наслідки у вигляді шкоди здоров’ю людини: співвідношення складів злочинів / Л.П. Брич // Вісник Львів. ун-ту Серія юрид. - 2010. - Вип. 50. - С. 230–242.

  15. Брич Л.П. Кримінально-правова кваліфікація корупційних діянь з врахуванням нового антикорупційного законодавства України / Л.П. Брич // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ – 2010. - № 2. – С. 250-263.

  16. Брич Л.П. Про проект закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо відповідальності за корупційні правопорушення» / Л.П. Брич // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ – 2009. - № 1. – С. 1-9.

  17. Брич Л.П. Розмежування складів злочинів, спільною ознакою яких є суспільно небезпечні наслідки у вигляді шкоди здоров’ю людини: зміст спільних ознак / Л.П. Брич // Вісник Львів. ун-ту Серія юрид. - 2009. - Вип. 48. - С. 225–240.

  18. Брич Л.П. Про кримінально-правову оцінку вчинення діянь, що призвели до масової загибелі населення України від голоду у 1932–1933 рр. / Л.П. Брич // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ – 2009. - № 4. – С. 173-178.

  19. Брич Л.П. Деякі зауваження щодо роз’яснень верховним судом України положень КК про кримінальну відповідальність за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи / Л.П. Брич // Вісник Львів. ун-ту Серія юрид. - 2008. - Вип. 47. - С. 164–173.

  20. Брич Л.П. Розмежування складів злочинів, спільною ознакою яких є суспільно небезпечні наслідки у вигляді смерті людини / Л.П. Брич // Вісник Львів. ун-ту Серія юрид. - 2008. - Вип. 46. - С. 178–192.

  21. Брич Л.П. До питання про спільні ознаки складів злочинів / Л.П. Брич // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ – 2008. - № 2. – С. 1-18.

  22. Брич Л.П. Обмеження у кримінальному праві України права громадян на поширення інформації / Л.П. Брич // Вісник Львів. ун-ту Серія юрид. - 2007. - Вип. 45. - С. 134–142.

  23. Брич Л.П. Значення видів об’єкта й таких ознак, як предмет і потерпілий у розмежуванні суміжних складів злочинів між собою і для розмежування складів злочинів, передбачених конкуруючими нормами / Л.П. Брич // Вісник Львів. ун-ту Серія юрид. - 2007. - Вип. 44. - С. 226–242.

  24. Брич Л.П. Проблема критеріїв відмежування складів злочинів від складів адміністративних правопорушень у кримінально-правовій науці / Л.П. Брич // Вісник Львів. ун-ту Серія юрид. - 2006. - Вип. 43. - С. 255–272.

  25. Брич Л.П. Співвідношення суміжних складів злочинів і складів злочинів, передбачених конкуруючими нормами / Л.П. Брич // Вісник Львів. ун-ту Серія юрид. - 2006. - Вип. 42. - С. 263–282.


  Тези:


  1. Брич Л.П. Неправосудність судових рішень про направлення справи на додаткове розслідування / Кримінально-процесуальний кодекс України 2012 р.: кримінально-правові та процесуальні аспекти: тези доповідей та повідомлень учасників міжнародної науково-практичної конференції 19-20 вересня 2013 р., Львів. – Львів: ЛьвДУВС, 2013. – С. С.197-202.

  2. Брич Л.П. Оцінка діяльності української міліції у світлі європейських стандартів прав людини / Забезпечення органами внутрішніх справ європейських стандартів прав людини у своїй діяльності: матеріали наук.-практ. семінару, 7 грудня 2012 р., Львів. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2012. - С. 77-87.

  3. Брыч Л.П. Разграничение составов преступлений в судебной практике Украины / Проблемы совершенствования правоохранительной деятельности в области противодействия преступности и коррупции: матер. междунар. науч.-практ. конф., 22 декабря 2011 г., г. Минск  / Ген. Прокуратура Республики Беларусь, НПЦ Генпркуратуры Республики Беларусь. – Минск: БГУФК, 2012. С. 34-37.  Омельчук Олег Миколайович
        Омельчук Олег Миколайович
  Професор кафедри, доктор юридичних наук, професор, академік Академії наук вищої освіти України, Заслужений юрист України

  У 1998 році закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Правознавство».

  У 2002 році в спеціалізованій Вченій раді Київського національного університету імені Тараса Шевченка захистив кандидатську дисертацію на тему «Контрабанда за кримінальним правом України». 16 червня 2005 року атестаційною колегією Міністерства освіти і науки України Омельчуку О.М. присвоєно вчене звання доцента.

  У 2013 року в спеціалізованій Вченій раді Львівського державного університету внутрішніх справ захистив докторську дисертацію та тему «Поведінка людини: філософсько-правовий вимір».

  З липня 1998 року по квітень 1999 року – викладач кафедри цивільного права та процесу Академії прикордонних військ України.

  З червня 2001 року по квітень 2004 року – старший викладач кафедри кримінального права та процесу Хмельницького інституту регіонального управління та права.

  З квітня 2004 року по грудень 2007 року – доцент кафедри кримінального права та процесу Хмельницького університету управління та права.

  З січня 2007 року по травень 2009 року – завідувач кафедри кримінального права та процесу Хмельницького університету управління та права.

  З вересня 2009 року – професор кафедри кримінального права та процесу Хмельницького університету управління та права.

  З лютого 2014 року – завідувач кафедри кримінального права та процесу Хмельницького університету управління та права (на громадських засадах).

  З січня 2015 року - професор кафедри кримінального права та процесу Хмельницького університету управління та права.

  Є головою Вченої ради університету, членом редакційної колегії часопису Хмельницького університету управління та права «Університетські наукові записки», голова Хмельницького відділення Всеукраїнської громадської організації "Асоціація правників України" (2012-2015 рр.).

  В жовтні 2011 року обраний президентом Міжнародної громадської організації «Євразійська асоціація правничих шкіл та правників».

  З 19 грудня 2015 року – академік Академії наук вищої освіти України (№ 8/15).
  Почесне звання "Заслужений юрист України" (Указ Президента № 439 від 08.10.2016 р.).

  За період наукової роботи опубліковано 120 публікацій, з них 89 наукового характеру  (2 монографії, 5 підручників та навчальних посібників), у тому числі 5 навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки України, 53 статті у фахових виданнях, 18 тез конференції) та 21 навчально-методичного характеру.

  Веде підготовку аспірантів. Підготував 3 кандидатів наук.

  Сфера наукових інтересів: кримінальне право, філософія права.


  Основні наукові публікації:
  1. Поведінка людини: філософсько-правовий вимір:  монографія / О.М. Омельчук. – Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2012. – 384 с.
  2. Омельчук О.М. Історичні аспекти розвитку концепції правової поведінки у біхевіористичних теоріях // Університетські наукові записки. № 2 (34). – Хмельницький 2010 р. – С. 6 - 12.
  3. Омельчук О.М. Історичні аспекти розвитку концепції правової поведінки у теоріях соціальної дії // Університетські наукові записки. № 3 (35). – Хмельницький 2010 р. – С. 323 - 328.
  4. Омельчук О.М. Філософські аспекти концепції правової поведінки у теорії символічного інтеракціоналізму // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. Збірник наукових праць / Головний редактор Б.В. Щур.– Львів: ЛьвДУВС, 2010. – Вип. 3. - С. 408-416.
  5. Омельчук О.М. Зародження і розвиток уявлень про поведінку людини у філософії Стародавнього Китаю // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. Збірник наукових праць / головний  редактор  O.K.Марін. -  Львів: ЛьвДУВС, 2011. - Вип. 2 (1). - С. 477-487.
  6. Омельчук О.М. Зародження і розвиток уявлень про поведінку людини у філософії Стародавньої Індії // Університетські наукові записки. № 4 (36). – Хмельницький 2010 p. – С. 253 - 259.
  7. Омельчук О.М. Зародження і розвиток уявлень про поведінку людини в Античній філософії // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. Збірник наукових праць / Головний редактор O.K.Марін. - Львів: ЛьвДУВС, 2011. - Вип.. 1 (1). - С. 169-180.
  8. Омельчук О.М. Особливості поєднання волі і розуму у концепції правової поведінки доби Середньовіччя // Університетські наукові записки. № 1 (37). - Хмельницький 2011 р. - С 324 -331.
  9. Омельчук О.М. Антропоцентризм у  концепції поведінки людини в українській філософії епохи Відродження // Університетські наукові записки. № 2 (38). - Хмельницький 2011 р. - С. 366 - 373.
  10. Омельчук О.М. Гуманістичні уявлення про поведінку людини у філософії епохи Відродження // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична / головний редактор O.K. Марін. -Львів: ЛьвДУВС, 2011. - Вип. 3. – С. – 438-448.
  11. Омельчук О.М. Розвиток уявлень про поведінку людини у філософії права епохи Реформації // Університетські наукові записки. № 3 (39). - Хмельницький 2011 р. - С 362-370.
  12. Омельчук О.М. Філософсько-правове розуміння поведінки людини в епоху Нового часу // Університетські наукові записки. № 4 (40). - Хмельницький 2011 р. - С. 349 - 356.
  13. Омельчук О.М. Філософсько-правове розуміння поведінки людини у творчості Е.Канта // Університетські наукові записки. № 1 (41). - Хмельницький 2012 р. - С 10 - 17.
  14. Омельчук О.М. Развитие   представлений   о   поведении   человека   в филосифии права эпохи Реформации // Вестник D Полоцкого государственного университета. Экономические и юридические науки. № 13 - 2012 г. - С. 102-108.
  15. Омельчук О.М. Регулювання   поведінки   людини   у   співвідношенні природного і позитивного права // Наше право. № 5. 2012 р. - С. 22-27.
  16. Омельчук О.М. Філософсько-правове розуміння поведінки людини в доктринах природного та позитивного права // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Т.ХІ. -Одесса: Юридична література. - 2012. - С. 216-224.
  17. Омельчук О.М. Філософсько-правове розуміння поведінки людини у творчості Фрідріха Шеллінга та Людвіга Феєрбаха // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ.     Серія юридична / головний редактор М.М.Цимбалюк. - Львів: ЛьвДУВС, 2012. - Вип.. 3. - 620 с - с. 486-493.
  18. Омельчук О.М. Філософсько-правове розуміння поведінки людини у творчості А. Шопенгауера // Університетські наукові записки. № 4 (44). - Хмельницький 2012 р. - С.411 —416.
  19. Омельчук О.М. Вплив правосвідомості на поведінку людини // Форум права. - 2012. - № 4. - С 736-739.
  20. Омельчук О.М. Вплив моралі на регулювання поведінки людини і суспільних відносин // Науковий журнал «Південно-Український правничий часопис». - № 3. - 2012 р. - С. 52-55.
  21. Омельчук О.М. Філософсько-правове розуміння суспільної моралі та її вплив на поведінку людини // Науковий журнал «Південно-Український правничий часопис». - № 4. - 2012 р. - С. 56-59.
  22. Омельчук О.М. Філософсько-правове розуміння поведінки людини у творчості Фрідріха Гегеля // Наше право. № 1. 2013 р. - С 202-207.

        


  Крушинський Сергій Антонович

  Профілі в наукових базах даних:
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1583-226X
  LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/serhii-krushynskyi-59985a105
  Academia.edu: https://independent.academia.edu/KrushynskyiSerhiiKrushynskyiSerhii
  Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=cxYTS_IAAAAJ

  кандидат юридичних наук

  Народився 17 січня 1982 року.

  У 2004 році закінчив Хмельницький інститут регіонального управління та права за спеціальністю «Правознавство», здобув кваліфікацію юриста. У 2005 році з відзнакою закінчив магістратуру Хмельницького університету управління та права за спеціальністю «Правознавство», здобув кваліфікацію магістра права.

  З 22 червня 2005 року працював на посаді начальника юридичного відділу університету. З 1 вересня 2008 року переведений на посаду старшого викладача кафедри кримінального права та процесу, а з січня 2015 року - на посаду доцента кафедри кримінального права та процесу.

  З 14 квітня 2011 року по 31 грудня 2015 року виконував обов’язки відповідального секретаря приймальної комісії університету.

  З 20 травня 2016 року виконував обов’язки декана юридичного факультету, а з 1 вересня 2016 року за результатами проходження конкурсу був призначений на посаду декана юридичного факультету університету.

  В березні 2015 року у спеціалізованій вченій раді Львівського національного університету ім. Івана Франка захистив кандидатську дисертацію на тему «Подання доказів у кримінальному судочинстві України», науковий керівник – доктор юридичних наук, професор, академік В.Т. Нор.

  Є членом вченої ради університету та методичної ради університету.
  Автор (співавтор) понад 30 наукових та 50 навчально-методичних праць, співавтор навчальних посібників «Кримінальне право України. Загальна частина» (2010 р.), «Кримінальне право України. Особлива частина» (2016 р.), «Альтернативне вирішення спорів у кримінальному процесі» (2015 р.), автор монографії «Подання доказів у кримінальному судочинстві України» (2017 р.).
  Викладає дисципліни: Кримінальний процес, Теорія та практика кримінально-процесуального доказування, Процесуальні рішення у кримінальному провадженні, Досудове розслідування кримінальних правопорушень.
  Сфера наукових інтересів: проблеми доказового права, змагальності та диференціації кримінального судочинства.

  Підвищення кваліфікації:
  - участь у школі з кримінального процесу в рамках проекту "Підтримка розвитку юридичної освіти та освіти з прав людини в Україні" (Львів, 2014 р.);
  - стажування в Потсдамському університеті (Німеччина) в рамках TEMPUS-проекту (TRADIR) "Training on alternative disputes resolution as an approach for ensuring of human rights" (Потсдам, 2015 р.);
  - підвищення кваліфікації за темою "Методика викладання кримінального права та процесу та основні проблеми співвідношення кримінального та кримінального процесуального права" (Харків, 2016 р.);
  - участь в International Teacher’s Institute English Teachers Program (Хмельницький, 2019 р.).

  Нагороджений подякою Міністерства освіти і науки України (2017 р.), грамотою Хмельницької обласної ради (2007 р. і 2011 р.), грамотою Хмельницької обласної державної адміністрації (2012 р.), почесною грамотою Федерації профспілок Хмельницької області (2008 р.), подякою Хмельницької обласної державної адміністрації (2017 р.).

  Основні наукові публікації:
  1. Крушинський С.А. Поняття та місце подання доказів у структурі кримінально-процесуального доказування // Вісник Академії адвокатури України. – 2009. - № 3 (16). – С. 77-83.
  2. Крушинський С.А. Процесуальна форма подання доказів у кримінальному судочинстві України // Університетські наукові записки. – 2010. - № 2. – С. 218-223.
  3. Крушинський С.А. Угода про визнання вини: світовий досвід та перспективи запровадження в Україні // Університетські наукові записки. – 2010. - № 4. – С. 238-245.
  4. Крушинський С.А. Історія становлення інституту подання доказів у кримінальному судочинстві України до судової реформи 1864 року // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2011. – Випуск 53. – С. 375-382.
  5. Крушинський С.А. Подання доказів у кримінальних справах за Статутом кримінального судочинства 1864 року // Університетські наукові записки. – 2011. - № 3. – С. 324-329.
  6. Крушинський С.А. Поняття та класифікація суб’єктів подання доказів у кримінальних справах // Університетські наукові записки. – 2012. - № 1. – С. 586-591.
  7. Крушинський С.А. Проблема визначення подання доказів як інституту кримінального процесуального права // Форум права.  – 2013. – № 1. – С. 532-536.
  8. Крушинский С.А. Представление и использование материалов оперативно-розыскной деятельности в уголовном судопроизводстве Украины // Publicaţie ştiinţifico-practică "LEGEA ŞI VIAŢA". – 2013. – № 12/4 (264). – С. 19-22.
  9. Циганюк Ю. В., Кравчук О. В., Крушинський С. А. Процесуальний порядок залучення експерта стороною захисту у кримінальному провадженні // Криміналістичний вісник. – 2014. - № 2. – С. 28-36.
  10. Крушинський С. А. Проблеми подання доказів у стадії підготовчого провадження в суді першої інстанції // Слово національної школи суддів. – 2015. - № 2. – С. 110-118.
  11. Крушинський С. А. Відмова потерпілого (приватного обвинувача) від обвинувачення: поняття, порядок здійснення та правові наслідки // Університетські наукові записки. – 2015. - № 2. – С. 212-220.
  12. Крушинський С. А. Подання доказів на етапі подання заяви (повідомлення) про кримінальне правопорушення // Університетські наукові записки. – 2015. - № 3. – С. 161-168.
  13. Крушинський С. А. Співвідношення пізнання та доказування у кримінально-процесуальній доктрині / С. А. Крушинський // Eurasian Academic Research Journal. – 2016. - № 4. – С. 130-135.
  14. Крушинський С. А. Проблемні аспекти збирання та подання доказів стороною захисту у кримінальному провадженні / С. А. Крушинський // Університетські наукові записки. – 2017. - № 3. – С. 296-309.
  15. Крушинський С. А. Порядок залучення експерта у контексті реалізації засади змагальності у кримінальному провадженні / С. А. Крушинський, М. О. Каліновська // Держава і регіони. Серія: Право. – 2018. – № 1 (59). – С. 155-160.
  16. Крушинський С. А. Результати оперативно-розшукової діяльності: проблеми подання і використання у кримінальному судочинстві України / С. А. Крушинський // Економіка та митно-правові відносини. – 2018. – Випуск 3. – С. 50-56.
  17. Крушинський С. А. Обов’язок доказування цивільного позову у кримінальному провадженні // Університетські наукові записки. – 2019. - № 1-2 (69-70). – С. 137-144.

  E-mail: decan_uf@univer.km.ua  Налуцишин Віктор Володимирович
  доцент

  Народився 5 листопада 1965 року.
  У 1990 році закінчив Харківський юридичний інститут.
  Протягом 1990–2007 років працював на різних посадах в органах прокуратури України.
  У 2002–2006 роках навчався без відриву від виробництва в аспірантурі Київського національного університету ім. Тараса Шевченка.
  У березні 2008 року в спеціалізованій вченій раді Київського національного університету ім. Тараса Шевченка захистив кандидатську дисертацію на тему: «Кримінальна відповідальність за хуліганство (ст. 296 КК України)».
  З вересня 2008 року працює в Хмельницькому університеті управління та права на посаді доцента кафедри кримінального права та процесу.
  Викладає дисципліни: Кримінальне право, Актуальні проблеми кримінального права України.
  Автор понад 10 наукових статей.
  Сфера наукових інтересів: проблемні питання Особливої частини кримінального права України.

  Список статей та інших публікацій доктора юридичних наук, доцента Налуцишина Віктора Володимировича
  Станом на 09.03.2019 р.


  1.   Питання кваліфікації хуліганства за наявності кваліфікуючих і особливо кваліфікуючих ознак   Стаття   Прокуратура. Людина. Держава. - 2005. - №7. – С. 44-52.

  2.   Історико-правові та порівняльні аспекти кримінально-правової характеристики хуліганства    Стаття   Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. – 2005. - №4. – С. 237-247.

  3.   Призначення покарання за вчинення хуліганства   Стаття   Право України. - 2005. - №12. – С. 97-100.

  4.   Проблеми відмежування хуліганства від суміжних злочинів    Стаття   Прокуратура. Людина. Держава. - 2005. - №6 – С. 46-53.

  5.   Способи вчинення кримінально-караного хуліганства   Стаття   Вісник Прокуратури. – 2006. - №2. – С. 117-123.

  6.   Удосконалення кримінально-правових норм щодо кримінально-правової охорони громадського порядку та громадського спокою   Стаття   Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. - 2011. - № 2 (38). – С. 261-266.

  7.   Становлення та розвиток кримінального законодавства України, що передбачає відповідальність за злочини проти громадського порядку (спокою)   Стаття   Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. - 2013. - № 1 (45). – С. 243-249.

  8.    Кримінально-правова характеристика кваліфікуючих (особливо кваліфікуючих) ознак хуліганства (ч.ч.2,3,4 ст.296 КК України).   Стаття   Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія ПРАВО. 2013. Випуск 23.Частина І. Том 3. – С. 52 - 56.

  9.   Характеристика суб’єкта хуліганства (наукові та практичні питання)   Стаття   Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. – 2013 . - № 4  (48). – С. 378 - 383.

  10   Кримінально-правова охорона громадського порядку (громадського спокою) за кримінальни законодавством окремих зарубіжних держав: порівняльно-правова характеристика   Стаття   Вісник прокуратури. – 2013. - № 12 (150). – С.169 -178 .

  11   Визначення ознак об’єктивної сторони хуліганства   Стаття   Право і суспільство. – 2013. - №6. -  С.297 - 301.

  12   До питання філософського осмислення формування взаємозв’язку соціального контролю та правового порядку   Стаття   Наше право. – 2016. – № 5. – С.167-171.

  13   Формування правового порядку в історичній ретроспективі соціального контролю   Стаття   Європейські перспективи. – 2017. – № 1. – С. 44-49.

  14   Зародження філософсько-правових уявлень про соціальний контроль та його взаємозв’язок з правовим порядком у Стародавньому Китаї.   Стаття   Наше право. – 2017. – № 2. – С.132-138.

  15   Ціннісні основи соціального контролю та правового порядку у філософії Стародавньої Греції.     Стаття   Європейські перспективи. – 2017. – № 2. – С. 120-128.

  16   Уявлення про соціальний контроль та правовий порядок у філософсько-правових поглядах             І. Канта, І. Фіхте, Ф. Шеллінга,     Г. Гегеля та           Л. Феєрбаха    Стаття   Юридичний науковий електронний журнал. №4/2017, С. 183-187. Електронне наукове фахове видання [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://lsej.org.ua/index.php/arkhiv-nomeriv?id=76   5   -

  17   Формування філософсько-правових уявлень про правовий порядок у Стародавньому Римі   Стаття   Право і суспільство – 2017. - №4. -    С. 7- 9.

  18   Суб’єкт злочинного діяння за законодавством окремих держав Європейського  Союзу   Стаття   Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. – 2017 . - № 3. – С. 282-295

  19   Гуманізм як підґрунтя розуміння соціального контролю та правового порядку у філософсько-правових поглядах М. Монтеня, Ф. Петрарки та Н. Макіавеллі   Стаття   Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право», 2017, Випуск 45, том 2,  С.163-166.

  20   Релігійно-моральні цінності як підґрунтя розуміння соціального  та правового порядку у вченні Августина Аврелія, Томи Аквінського та Марсилія Падуанського   Стаття   Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Право, 2017, вип.13, С.92-97.

  21   Свобода як основа розуміння соціального контролю та правового порядку у філософсько-правових поглядах М. Лютера, Ж. Кальвіна, Ж. Бодена та Т. Кампанелли   Стаття   Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція», №27, 2017. С. 8-9.

  22   Філософсько-правове розуміння соціального контролю та правового порядку у творчості Ф. Бекона, Т. Гоббса, Д. Локка та Г. Гроція   Стаття   Держава та регіони. Серія: ПРАВО. – 2017. - № 3. – С. 75-79.

  23   Гуманістичні уявлення про соціальний контроль та правовий порядок у філософсько-правових поглядах Ш.Л. Монтеск’є, Ж.Ж. Руссо, Вольтера, Б. Спінози та    С. Пуфендорфа     Стаття   Прикарпатський юридичний вісник, № 3, 2017. – С.18-21.

  24   Методологія дослідження соціального контролю та правового порядку   Стаття   Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки», №4, 2017. – С.142-146.

  25   Загальні засади дослідження соціального контролю та правового порядку у філософії права епохи Відродження.   Стаття   Порівняльно-аналітичне право. – 2017. - №2. – С.227-229.

  26   Права людини як ціннісне підгрунтя розуміння соціального контролю та правового порядку в епоху Нового часу.   Стаття   Конституційно-правові академічні студії. – 2017. - №2. – С.5-14.

  27   Розвиток філософсько-правових уявлень про соціальний контроль та його взаємозв’язок з правовим порядком у добу Середньовіччя.   Стаття   Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право, 2017, Випуск 45, том 2,  С. 167-170.

  28   Ідеалістичне тлумачення соціального контролю та правового порядку у Німецькій класичній філософії   Стаття   Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. – 2017. – № 3. – С.268-279.

  29   Philosophical and legal analysis of the discursive concept legal«legal  order/social order» (Філософсько-правовий аналіз дискурсивного концепту «правовий порядок/соціальний порядок»)    Стаття   Nalutsyshyn Victor . Philosophical and legal analysis of the discursive concept legal«legal  order/social order» //Scientific journal «EUROPEAN SCIENCE», 2/2017. – 144 с. (С.89-93)

  30   Інституційна конфігурація соціального порядку: філософсько-правовий вимір   Стаття   Філософські та методологічні проблеми права. 2017. № 2 (14).  С. 197-209.

  31   Філософсько-правові розвідки понятійної конструкції «правовий порядок»    Стаття   Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. 2018. № 1 (65). С. 123-135.

  32   Філософсько-правове обґрунтування соціального контролю в контексті суперечності «людина-суспільство» «Visegrad Journal on Human Rights». - № 5-6 за 2017 р. – С.147-152.

  33   Онтологические предпосылки социального порядка: философско-правовое измерение     «Legea si Viata». – 2018. - № 2. – 124 с. (С.69-72).

  34   Філософсько-правові особливості правового порядку як результату організації та самоорганізації суспільства Eurasian Academic Research Journal. – 2018. - №1. – С.68-75.

  35   Громадянське суспільство та його інтенційний підхід до верифікації соціального контролю   Стаття   Економіка та митно-правові відносини. 2018. Випуск 5. С. 54-62.


  Видані тези та тексти виступів на конференціях:

  36   Хуліганство: питання відповідальності та кваліфікації   Тези   Теоретико-прикладні проблеми протидії організованій злочинності та злочинам терористичної спрямованості: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 8-9 квітня 2005р. м.Львів. Львів: Львівський юридичний інститут МВС України, 2005.- С.175-179.   5   -

  37   Розмежування хуліганства від суміжних злочинів   Тези   Кримінальний кодекс України 2001р.: проблеми застосування і перспективи удосконалення: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 7-8 квітня 2006 р. м.Львів: У 2ч.- Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2006.- Ч.2.-С.162-164.   3   -

  38   Питання кримінальної відповідальності за хуліганство в контексті Постанови Пленуму Верховного Суду України від 22 грудня 2006 року №10 «Про судову практику у справах про хуліганство»   Тези   Кримінальний кодекс України 2001р.: проблеми застосування і перспективи удосконалення: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 13-15 квітня 2007р. м.Львів: У 2ч.-Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2007.- Ч.2.-С. 99-101.   3   -

  39   Характеристика осіб, які вчиняють кримінально-каране хуліганство (за матеріалами кримінальних справ, розглянутих міськрайонними судами Хмельницької області)   Тези   Актуальні проблеми юридичної науки: збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції «Дванадцяті осінні юридичні читання» (м.Хмельницький, 8-9 листопада 2013 року): [у 4-х част.]. – Частина четверта. – Хмельницький: Хмельницький університет  управління та права, 2013. – С.41-43.   4   -

  40   Об’єкт хуліганства   Тези   Актуальні питання удосконалення системи законодавства в умовах сьогодення: тези доповідей II Всеукраїнської науково-практичної конференції. Хмельницький: ХІСТ Університет «Україна», 2013. – С.99-104.   5   -

  41   Щодо визначення суб’єктивної сторони хуліганства   Тези   «Законодавство України: історія розвитку, соціальна обумовленість, якість, застосування та вдосконалення»: Міжнародна науково-практична конференція, м.Донецьк, 20-21 грудня 2013 р. – Д.: Східноукраїнська  наукова юридична організація, 2013. – С.110-112 (136 с.).   3   -

  42   Потерпілий від хуліганства   Тези   Актуальні проблеми прав людини та вітчизняної правової системи: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції,                 м. Дніпропетровськ, 27-28 грудня 2013 р. У 2-х частинах. – Дніпропетровськ: ГО «Правовий світ», 2013. Частина II. – С.52-54 (112 с.).   3   -

  43   Зарубіжний досвід кримінально-правової охорони громадського порядку   Тези   Теоретико-прикладні проблеми юридичної науки на сучасному єтапі реформування кримінальної юстиції: збірник тез всеукраїнської науково-практичної конференції (м.Хмельницький,17 квітня 2015р. ). – Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2015. – С.137-140.   4   -

  44   Категорія «порядок» у філософській мудрості Стародавнього Китаю   Тези   Актуальні проблеми юридичної науки: збірник тез Міжнародної наукової конференції «Чотирнадцяті осінні юридичні читання» (м.Хмельницький, 23-24 жовтня 2015 року): [1 2-част.]. – Частина друга. – Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2015. – С.200-202.   3   -

  45   Філософсько-правові погляди на соціальний порядок та правопорядок у Стародавній Греції   Тези   Теоретико-прикладні проблеми юридичної науки на сучасному етапі реформування кримінальної юстиції: збірник тез II Всеукраїнської науково-практичної конференції (м.Хмельницький, 15 квітня 2016 року). – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2016. –  С.116-120 (169 с.).   4   -

  46   Проблеми, поняття, сутність правового порядку   Тези   Актуальні проблеми юридичної науки :збірник тез Міжнародної наукової конференції «П’ятнадцяті осінні юридичні читання» (м. Хмельницький, 21-22 жовтня 2016 року): [у 2-х частинах]. – Частина перша. – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2016. –  С.30-31 (233 с.).   2   -

  47   До питання генези взаємозв’язку соціального контролю та правового порядку   Тези   Налуцишин В.В. До питання генези взаємозв’язку соціального контролю та правового порядку // Матеріали участі у Міжнародній науково-практичній конференції «Держава і право в умовах глобалізації: реалії та перспективи»  3-4 лютого 2017 р. (м. Дніпро). – 104 c. – с. 96-99.   4   -

  48   Формування ідеї справедливого правопорядку як результату соціального контролю у філософії Стародавнього Китаю   Тези   Налуцишин В.В. Формування ідеї справедливого правопорядку як результату соціального контролю у філософії Стародавнього Китаю // Матеріали участі у Міжнародній юридичній науково-практичній конференції на тему: «Справедливість у юриспруденції: теорія та практика», 23 лютого 2017 р. (м. Київ).   - 154 с. – С. 18-19.      

  49   Філософсько-правове осмислення взаємозв’язку соціального контролю та правового порядку в країнах Стародавнього Сходу   Тези   Налуцишин В.В. Філософсько-правове осмислення взаємозв’язку соціального контролю та правового порядку в країнах Стародавнього Сходу // Матеріали участі у ХІІІ Міжнародній науково-практичній конференції на тему: «Від громадянського суспільства – до правової держави», 21 квітня 2017 р.           (м. Харків).   – 482 с. – С. 94-97.      

  50   До питання взаємозв’язку соціального контролю та правового порядку через призму ціннісного підходу   Тези   Налуцишин В.В. До питання взаємозв’язку соціального контролю та правового порядку через призму ціннісного підходу // Матеріали участі у Міжнародній науково-практичній конференції на тему: «Актуальні питання публічного та приватного права у контексті сучасних процесів реформування законодавства”, 14-15 квітня 2017 р. (м. Херсон).– 180 с. – С. 173-176.      

  51   До питання генези взаємозв’язку соціального контролю та правового порядку в добу Реформації   Тези   Налуцишин В.В. До питання генези взаємозв’язку соціального контролю та правового порядку в добу Реформації // Матеріали участі у Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасне правотворення: питання теорії та практики»  2-3 червня 2017 р. (м. Дніпро).– 128 с. – С. 122-124.      

  52   Розуміння ідеї правового порядку у філософії права Стародавнього Риму   Тези   Налуцишин В.В. Розуміння ідеї правового порядку у філософії права Стародавнього Риму // Матеріали участі у Міжнародній науково-практичній конференції на тему: «Особливості розвитку законодавства України у контексті євро інтеграційних процесів», 2-3 червня 2017 р.            (м. Харків).– 136 с. – С. 15-16.      

  53   Ідейно-ціннісна основа соціального контролю та правового порядку у філософії права Канта   Тези   Налуцишин В.В. Ідейно-ціннісна основа соціального контролю та правового порядку у філософії права Канта// Матеріали участі у Міжнародній юридичній науково-практичній конференції на тему: «Публічне і приватне право: конституційні засади та інноваційні тенденції» 22 червня 2017 р. ( м. Київ)–  134 с. – С. 20-22.      

  54   Суб’єкт злочинного діяння за законодавством України та Польщі: порівняльно-правовий аспект   Тези   Налуцишин В.В. Суб’єкт злочинного діяння за законодавством України та Польщі: порівняльно-правовий аспект// Тези наукових праць міжнародної наукової конференції «VII Українсько-Польські наукові Діалоги», 18-21 жовтня 2017 р.,      м. Хмельницький. – 239 с. (С.231-233).

  55   Онтологічні особливості функцій правового порядку    Тези   Налуцишин В.В. Онтологічні особливості функцій правового порядку// Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Сучасне державотворення та правотворення: питання теорії та практики» (м. Одеса, Україна, 8-9 грудня 2017 р.). – Одеса: ГО «Причорноморська фундація права», 2017. – Ч.1 – 100 с. (С.21-23).

  56   Гносеологія сутнісних характеристик (ознак) правового порядку   Тези   Налуцишин В.В. Гносеологія сутнісних характеристик (ознак) правового порядку// Матеріали міжнародної юридичної науково-практичної конференції на тему: «Актуальні питання розвитку права та законодавства: наукові дискусії», м. Львів, 15-16 грудня 2017 р. - Львів : Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив», 2017. Ч.1, - 124 с. (С.21-23).      

  57   Філософсько-правові основи дослідження принципів правового порядку   Тези   Налуцишин В.В. Філософсько-правові основи дослідження принципів правового порядку // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Право, суспільство, держава: форми взаємодії», м.Київ, 12-13 січня 2018 р.- К.: Центр правових наукових досліджень, 2018. – 120 с. (С.115-118).             

  58   Онтологічні особливості дослідження соціального контролю у правовому вимірі    Тези   Налуцишин В.В. Онтологічні особливості дослідження соціального контролю у правовому вимірі// Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні наукові дослідження представників юридичної науки – прогресс законодавства України майбутнього», м. Дніпро, 12-13 січня 2018 р. – Дніпро: ГО «Правовий світ», 2018. – 140 с. (С.137-139).      

  59   Філософсько-правова рефлексія видів соціального контролю  Тези   Налуцишин В.В. Філософсько-правова рефлексія видів соціального контролю//Міжнародна науково-практична конференція «Роль права та закону в громадянському суспільстві», м.Київ, 9-10 лютого 2018 р. – К.: Центр правових наукових досліджень, 2018. – 108 с. (С.102-106).      

  60   Співвідношення соціального та правового порядку   Тези   Налуцишин В.В. Співвідношення соціального та правового порядку //  Матеріали XXII щорічної звітної наукової конференції науково-педагогічних працівників, докторантів та аспірантів Хмельницького університету управління та права «Управлінські та правові засади забезпечення розвитку України як Європейської держави» (м. Хмельницький, 24 березня 2018 року). Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2018. С. 19-20.      

  61   Вплив громадянського суспільства і правової держави на формування правового порядку   Тези    Актуальні проблеми юридичної науки: збірник тез Міжнародної наукової конференції «Сімнадцяті осінні юридичні читання» (м. Хмельницький, 19-20 жовтня 2018 року): [у 2-х част.].– Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2018. –  Перша частина. С.21-24 (164 с.).      


  Наукові  видання (монографії)

  1   Кримінальна відповідальність за хуліганство (ст.296 КК України)   Монографія   Налуцишин В.В. Кримінальна відповідальність за хуліганство (ст.296 КК України). Монографія. – Х.: Харків юридичний. 2009. – 252 с.   252   -

  2   Практикум із кримінального права України. Особлива частина   Навчальний посібник   Практикум із кримінального права України. Особлива частина: навчальний посібник /О.М. Броневицька, О.П. Горпинюк, В.М. Захарчук, С.І. Ковальов, Н.Є. Маковецька,   В.В. Налуцишин, О.М. Омельчук, Н.М. Парасюк, Н.М. Плисюк, Н.І. Устрицька, за заг. редакцією доктора юридичних наук. професора В.К. Грищука. – Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2015 р. – 400 с.   400 14   О.М. Броневицька, О.П. Горпинюк, та ін.., всього 10 авторів

  3   Кримінальне право України. Особлива частина.   Навчальний посібник   Кримінальне право України. Особлива частина: навч. посіб. / за ред. д.ю.н., проф. В.К. Грищука, д.ю.н., проф. Омельчука О.М.. – Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2016. – 642 с.   642 31   В.К. Грищук, О.М. Омельчук та ін.., всього 17 авторів

  4   Соціальний контроль у забезпеченні правового порядку: філософсько-правова ідея та її сучасний розвиток   Монографія   Налуцишин В.В. Соціальний контроль у забезпеченні правового порядку: філософсько-правова ідея та її сучасний розвиток: монографія /   В.В. Налуцишин. – Хмельницький: ФОП Мельник А.А., – 2018 – 337 с.   337     Волкотруб Сергій Григорович
  кандидат юридичних наук, доцент.

  Народився 3 жовтня 1975 року.
  В 1997 р. закінчив юридичний факультет Хмельницького інституту регіонального управління та права.
  У 2003 році в спеціалізованій вченій раді при Національній юридичній академії України ім. Ярослава Мудрого захистив кандидатську дисертацію на тему «Імунітет і проблеми його захисту в кримінальному судочинстві України».
  З 2000 року працював на посаді старшого викладача кафедри кримінального права та процесу, з 2003 року працює на посаді доцента кафедри кримінального права та процесу Хмельницького університету управління та права. З 2004 по 2009 рік працював на посаді вченого секретаря Хмельницького університету управління та права.
  Є членом редакційної колегії часопису Хмельницького університету управління та права «Університетські наукові записки».
  Автор 20 наукових статей, понад 20 навчально-методичних матеріалів, 2 навчальних посібників у співавторстві, 1 монографії.
  Викладає дисципліни: Кримінальний процес, Правовий статус суб’єктів кримінального процесу.
  Сфера наукових інтересів: кримінальний процес.
  Виговський Дмитро Леонідович
  кандидат юридичних наук, доцент.
  Народився 29 жовтня 1979 року.
  У 2001 році закінчив Хмельницький інститут регіонального управління та права за спеціальністю «Правознавство», здобув кваліфікацію юрист.
  В грудні 2006 року у спеціалізованій вченій раді Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України захистив кандидатську дисертацію на тему «Кримінальна субкультура в механізмі злочинності неповнолітніх».
  В 2001 році розпочав працювати в Центрі по зв’язкам з громадськістю УМВС України в Хмельницькій області на посаді інспектора по зв’язкам з громадськістю. Виступав в якості автора сценарію і ведучого телепередачі «Телевізійна патрульна служба «Ескорт».
  З 2002 року працював на посаді викладача-стажиста кафедри цивільно-правових дисциплін Хмельницького інституту регіонального управління та права. З листопада 2005 року працював в Хмельницькому університеті управління та права на посадах старшого викладача кафедри, доцента кафедри, завідувача кафедри кримінального права та процесу. З вересня 2013 року працює на посаді професора кафедри кримінального права та процесу Хмельницького університету управління та права.
  Працює над написанням дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук на тему «Державно-конфесійні відносини в Україні: об’єкт та суб’єкт релігієзнавчого дослідження», спеціальність 09.00.11. – «Релігієзнавство». Науковий консультант – доктор філософських наук, професор Клімов В.В.
  Є членом Вченої ради університету, державної екзаменаційної комісії, редакційної колегії часопису Хмельницького університету управління та права «Університетські наукові записки».
  Автор понад 20 наукових та навчально-методичних праць, співавтор навчального посібника «Кримінальне право України. Загальна частина».
  Викладає дисципліни: Кримінологія, Кримінально-виконавче право, Кримінологічні проблеми запобіганню економічній злочинності і корупції в Україні.
  Сфера наукових інтересів: кримінологія, філософія, релігієзнавство.

  Нагороджений грамотами Хмельницької обласної ради і Хмельницької обласної державної адміністрації.

  Основні наукові публікації:

  1.    Виговський Д.Л. Проблеми визначення поняття «Кримінальна субкультура» в сучасній кримінології // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. - 2003. - №2. – С. 121-124.
  2.    Виговський Д.Л. Розвиток кримінальної субкультури: історичний аспект // Університетські наукові записки. - 2005. - №1-2(13-14). – С. 210-216.
  3.    Виговський Д.Л. Методи і засоби протидії негативному впливу кримінальної субкультури // Університетські наукові записки. - 2006. - №2. – С. 228-233.
  4.    Виговський Д.Л. Кримінологічна характеристика впливу кримінальної субкультури на злочинність неповнолітніх в Україні // Університетські наукові записки. - 2007. - №4. – С. 246-254.
  5.    Виговський Д.Л., Виговська А.В. Феноменологія кримінальної субкультури // Університетські наукові записки. - 2008. - №2. – С. 193-199.
  6.    Виговський Д.Л. Визначення поняття та змісту кримінальної субкультури // Університетські наукові записки. - 2010. - №4. – С. 188-196.
  7.    Виговський Д.Л. Виникнення та формування кримінальної субкультури в Російській імперії (кін. ХІХ ст. – поч. ХХ ст.) // Університетські наукові записки. - 2011. - №4. – С. 529-537.  Плисюк Наталія Миколаївна
  кандидат юридичних наук, доцент

  Народилася 2 травня 1979 року.
  У 2001 році закінчила юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
  З серпня 2007 року працює в Хмельницькому університеті управління та права на посаді старшого викладача, з 1 вересня 2011 року – на посаді доцента кафедри.
  У 2011 році в спеціалізованій вченій раді Львівського державного університету внутрішніх справ захистила кандидатську дисертацію за темою «Умисне вбивство при перевищені меж необхідної оборони або у разі затримання особи, що вчинила злочин за кримінальним правом України».
  Автор понад 20 наукових праць.
  Викладає дисципліни: Кримінальне право, Теоретичні основи кваліфікації злочинів.
  Сфера наукових інтересів: обставини, що виключають злочинність діяння, злочини проти життя та здоров`я особи.


  Нікіфорова Тетяна Іванівна

  Профілі в наукових базах даних:
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9769-973X
  Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=rpZMlYsAAAAJ

  кандидат юридичних наук, доцент
  Народилась 27 листопада 1980 року.
  У 2002 році закінчила юридичний факультет Хмельницького інституту регіонального управління та права.
  У 2006 році в спеціалізованій вченій раді Львівського юридичного інституту МВС України захистила кандидатську дисертацію на тему: «Обставини, що пом’якшують покарання за кримінальним правом України».
  З лютого 2002 року працювала на посаді асистента кафедри кримінального права та процесу Хмельницького інституту регіонального управління та права. З січня 2005 року працювала на посаді викладача, а з листопада 2005 року на посаді старшого викладача кафедри кримінального права та процесу Хмельницького університету управління та права. З травня 2007 року працює на посаді доцента кафедри кримінального права та процесу Хмельницького університету управління та права.
  Автор понад 15 наукових статей, 1 монографії.
  Викладає дисципліни: Кримінальне право, Обставини, що виключають злочинність діяння.
  Сфера наукових інтересів: проблемні питання загальної частини Кримінального права України.

  Список наукових праць:

  1.  Іванюк Т.І. Проблеми врахування обставин, що пом’якшують покарання, передбачених ч. 1 ст. 66 КК України // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. - 2004. - №3. – С. 157-160
  2.  Іванюк Т.І. Врахування судом обставин, які пом’якшують покарання, не передбачених Кримінальним кодексом України // Університетські наукові записки. – 2006. - №1. – С. 234-235
  3.  Нікіфорова Т.І. Місце обставин, які обтяжують покарання серед загальних засад, призначення покарання // Університетські наукові записки. – 2010. - № 4(36). – С. 202-205
  4. Нікіфорова Т.І. Проблеми змісту деяких обставин, які пом’якшують покарання, передбачених ч. 1 ст. 66 КК України // Форум права. – 2008. - №3. – С. 380-387
  5.  Нікіфорова Т.І. Звільнення від кримінальної відповідальності за найманство // Університетські наукові записки. – 2016. - № 57. – 175-182
  6. Нікіфорова Т.І. Перспективи розвитку спеціальних видів звільнення від кримінальної відповідальності // Університетські наукові записки. – 2014. - №4 (52). – С. 171-177
  7. Нікіфорова Т.І. Призначення покарання за наявності обставин, що пом’якшують покарання // Університетські наукові записки. – 2008. - №3. – С. 258-261
  8. Нікіфорова Т.І. Розвиток вчення про обставини, які пом’якшують покарання в кримінальному праві України // Університетські наукові записки. – 2007. - №4 (24). – С. 355-360
  9. Нікіфорова Т.І. Юридична природа спеціальних видів звільнення від кримінальної відповідальності // Університетські наукові записки. – 2014. - № 1(49). – С. 144-150


  Ковальов Сергій Іванович
  кандидат юридичних наук.

  Народився 30 серпня 1976 року.
  У 1996 році закінчив Одеський інститут внутрішніх справ МВС України, у 2005 році – Національну академію внутрішніх справ України, а у 2007 році – Академію управління МВС.
  З 1996 до 2002 року – слідчий слідчого відділення Біляївського районного відділу Управління МВС України в Одеській області.
  У 2002-2004 рр. – старший слідчий слідчого відділення Біляївського районного відділу Управління МВС України в Одеській області.
  У 2004-2005 рр. – заступник начальника слідчого відділення Біляївського районного відділу Управління МВС України в Одеській області.
  З 2005 до 2007 року – заступник начальника відділу – начальник слідчого відділення Біляївського районного відділу Головного управління МВС України в Одеській області.
  У 2007–2009 рр. – заступник начальника управління – начальник відділу розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров’я особи слідчого управління Головного управління МВС України в Одеській області.
  З 2009 до 2011 року – заступник начальника управління – начальник відділу розслідування злочинів, скоєних проти життя, здоров’я, статевої свободи та статевої недоторканості особи слідчого управління Головного управління МВС України в Одеській області.
  У 2011-2012 рр. – начальник відділу розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров’я особи слідчого управління Головного управління МВС України в Одеській області.
  З квітня 2012 року – начальник слідчого управління УМВС України в Хмельницькій області.
  В 2013 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Запобігання міліцією вчиненню злочинів особами, які перебувають під адміністративним наглядом».
  З вересня 2012 року працював на посаді асистента кафедри кримінального права та процесу, з жовтня 2013 року працював на посаді доцента кафедри кримінального права та процесу Хмельницького університету управління та права. А з лютого 2015 року по січень 2016 року працював на посаді завідувача кафедри кримінального права та процесу.
  Автор понад 10 наукових статей.
  Викладає дисципліни: Огляд місця події.
  Сфера наукових інтересів: запобігання міліцією вчиненню злочинів.


  Кравчук Олег Вікторович
  OLEH KRAVCHUK

  Профілі в наукових базах даних:
  SCOPUS Author ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57210883852
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7002-4070
  Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=A8lY_zUAAAAJ

  Посада: доцент кафедри
  Наукова ступінь:кандидат юридичних наук, доцент

  E-mail: olega_kravchuk@ukr.net

  Народився 12 січня 1986 року.

  У 2007 році закінчив Навчально-науковий інститут підготовки слідчих і криміналістів Київського національного університету внутрішніх справ за спеціальністю «Правознавство», та здобув кваліфікацію юриста. У 2008 році закінчив магістратуру Київського національного університету внутрішніх справ за спеціальністю «Правознавство».
  З 2008 по 2012 рр. навчався без відриву від виробництва в ад’юнктурі Київського національного університету внутрішніх справ по кафедрі криміналістики та судової медицини.
  У 2012 році в спеціалізованій Вченій раді Національного університету державної податкової служби України захистив кандидатську дисертацію на тему: «Криміналістична характеристика злочинів, пов’язаних із порушенням авторських і суміжних прав», науковий керівник – кандидат юридичних наук, доцент, П.Д. Біленчук.
  З 2007 року по 2015 роки працював на експертних посадах відділу криміналістичної експертизи Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при УМВС України в Хмельницькій області.
  З листопада 2015 року по теперішній час заступник директора центру – завідувач відділу криміналістичних видів досліджень Хмельницького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.
  З жовтня 2013 року працює на посаді доцента кафедри кримінального права та процесу Хмельницького університету управління та права.
  15 жовтня 2019 року рішенням атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України присвоєно вчене звання доцента кафедри кримінального права та процесу.
  Автор (співавтор) понад 80 наукових та 10 навчально-методичних праць, співавтор навчальних посібників «Кримінальне право України. «Кримінальне право України. Особлива частина» (2016 р.), «Кібер безпека у гібридній війні» (2017).

  Викладає дисципліни: судова експертологія, криміналістика. застосування криміналістичної техніки при проведенні слідчих (розшукових) дій.

  Сфера наукових інтересів: криміналістика, судова експертологія, криміналістична техніка, державне управління в галузі експертно-криміналістичного забезпечення.

  Підвищення кваліфікації:
  -   участь у навчальному курсі відповідальних за впровадження системи управління якістю з кримінального процесу в рамках проекту Міжнародної програми підвищення кваліфікації для правоохоронних органів Департаментуюстиції США «ICITAP» "Підготовка експертної лабораторії до акредитації за міжнародним стандартом ISO/IES 17025" (Київ, 2014 р.);
  -   стажування в Гуманітарно-природничному університеті (Республіка Польща) в рамках науково-педагогічного стажування "Заклади вищої освіти як середовище формування нового покоління науковців " (Сандомир, 2018 р.);
  -   участь у курсі підготовки за програмою "Ризик-орієнтований менеджмент у керуванні підрозділами та лабораторіями. Метрологічне забезпечення лабораторій " (Одеса, 2019 р.).

  Нагороджений подякою Міністерства внутрішніх справ України (2016 р.), дипломами Хмельницької обласної ради (2016 р. і 2017 р.), грамотою Головного управління національної поліції України в Хмельницькій області (2019 р.)

  Автор понад 60 наукових та науково-практичних праць у галузі криміналістики, судової експертизи та державного управління.

  Основні наукові публікації:
  1.   Кравчук О. В. Слідова картина, як елемент криміналістичної характеристики злочинів пов’язаних з порушенням авторського права і суміжних прав // Митна справа. – 2013. – № 1 (85). – ч. 2. – С. 133-138.
  2.   Кравчук О. В. Зарубежный опыт в противодействии преступлениям, связанных с нарушением авторского права и смежных прав // Вопросы российского и международного права. – Ногинск : Изд. «Аналитика Родис», – 2013. – № 4. – С. 92-111.
  3.   Кравчук О. В. Использование сведений криминалистической характеристики в предотвращении преступлений, связанных с нарушением авторских и смежных прав» // Научно-теоретический журнал «Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы» Серия 4. Правоведение – Білорусь «Вісник» – 2014. – Серыя 4. Правазнаўства. № 4 (178). – С. 99-105.
  4.   Кравчук О. В. Особливості призначення і проведення комплексних комп’ютерно-технічних та мистецтвознавчих судових експертиз // Порівняльно-аналітичне право. – 2015. – № 1. – С. 302-304.
  5.   Кравчук О. В. Актуальні питання взаємодії Експертної служби МВС України з правоохоронними органами // Национальный юридический журнал: теория и практика : научн.-практ. прав. издание Республики Молдова. – Кишинев : Дом печати, 2016. – № 3. – С. 157-160.
  6.   Циганюк Ю. В., Кравчук О. В. Порядок призначення судових експертиз в сфері інтелектуальної власності у кримінальних провадженнях за новим кримінальним процесуальним законодавством України // Криміналістичний вісник. – 2013. – № 2 (20). – С. 34-45.
  7.   Арешонков В. В., Кравчук О. В. Процесуальна регламентація статусу керівника судово-експертної установи в кримінальному процесі // Університетські наукові записки. – 2014. – № 1 (49). – С. 164-172.
  8.   Арешонков В. В., Кравчук О. В. Комплексні експертизи у кримінальному процесі України: поняття, сутність та ознаки // Університетські наукові записки. – 2014. – № 2 (50). – С. 313-320.
  9.   Туровець Ю. М., Кравчук О. В. Проблеми використання спеціальних знань при розслідуванні злочинів проти довкілля в умовах дії нового кримінального процесуального законодавства України // Криміналістичний вісник. – 2014. – № 2 (22). – С. 21-27.
  10.   Циганюк Ю. В., Кравчук О. В., Крушинський С. А. Процесуальний порядок залучення експерта стороною захисту у кримінальному провадженні // Криміналістичний вісник. – 2014. - № 2. – С. 28-36.
  11.   Мельник Р. В., Кравчук О. В. Класифікація саморобної вогнепальної зброї / О. В. Кравчук // Університетські наукові записки. – 2015. – № 1 (53). – С. 222-230.
  12.   Кравчук В. В., Кравчук О. В., Туровець Ю. М. Застосування судово-ветеринарної експертизи у розкритті та розслідуванні кримінальних правопорушень // Криміналістичний вісник. – 2015. – № 2 (24). – С. 109-114.
  13.   Капітанчук Л. Ю., Кравчук О. В., Літвін Ю. І. Використання спеціальних криміналістичних знань при розслідувані незаконного переправлення осіб через державний кордон України // Вісника Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. – 2016. –№ 1 (73). – С. 297-306.
  14.   Циганюк Ю. В., Кравчук О. В. Строки проведення судових експертиз у процесуальному законодавстві України: порівняльний аналіз // Криміналістичний вісник. – 2016. – № 1 (25). – С. 42-49.
  15.   Кравчук О. В., Басюк М. В., Мельник Д. М. Проблеми пов’язані із дослідженням малоінформативних підписів виконаних у безлітерній транскрипції // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : Юридичні науки. – 2017. – Вип. 1. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnadpcurn_2017_1_11.
  16.   А. С. Бичков, Кравчук О. В., Сич Є. В. Проблемні питання дослідження підроблених пластикових документів на транспортні засоби // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : Юридичні науки. – 2017. – Вип. 3. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnadpcurn_2017_3_4.
  17.   Кравчук О. В. Методологические основы государственного управления криминалистики в Украине [Елект. ресурс /East Journalof Security Studies, 2018. – № 3. – С. 21-27. [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://repositsc.nuczu.edu.ua/bitstream/123456789/ 8651/1/kravchuk.pdf
  18.   Кравчук О. В. Особенности аттестации судебных экспертов в государственном управлении экспертно-криминалистической деятельностью [Елект. ресурс /East Journalof Security Studies, 2018. – № 1(3). – С. 252-258. [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://repositsc.nuczu.edu.ua/bitstream/123456789/9470/1/kravchuk2.pdf
  19.   Кравчук О. В. Теоретико-методологические проблемы государственного управления развитием научной криминалистики для обеспечения безопасности общества // სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება (ისტორია, თეორია, პრაქტიკა)” Scientific magazine “Аuthority and society . № 1 (49) 2019, ტომი III. С. 190-197.
  20.   Кравчук О. В. Напрями застосування спеціальних методів криміналістики у процесах забезпечення державної безпеки // Інвестиції: практика та досвід. – 2019. - № 6. – С. 104-107. [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.investplan.com.ua/pdf/6_2019/20.pdf
  21.   Кравчук О. В. Формалізація інформаційного механізму державного управління у сфері охорони громадського порядку (на прикладі розслідування злочинів) // Вісник Житомирського державного технологічного університету. – 2019. – № 1 (87). - С. 185-189. [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://ven.ztu.edu.ua/article/view/163416/162771
  22.   Кравчук О. В. Державне управління забезпечення державної безпеки в умовах цифровізації. Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування : електронне наукове фахове видання ХНТУ. – 2019. – № 1. – [Електронний ресурс]. - Режим доступу до журн. : http:// http://el-zbirn-du.at.ua/2019_1/18.pdf
  23.   Кравчук О. В. Шляхи вдосконалення організаційного забезпечення експертно-криміналістичної діяльності в Україні в контексті забезпечення державної безпеки // Державне управління: удосконалення та розвиток. – 2019. - № 3. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.dy.nayka.com.ua/pdf/3_2019/23.pdf
  24.   Кравчук О. В. Побудова інформаційної моделі формалізації експертно-криміналістичних даних в органах державного управління. Вчені записки Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського. – (Серія «Державне управління»). – 2019. – № 1 (87). - С. 55-57. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.pubadm.vernadskyjournals.in.ua/journals/2019/2_2019/12.pdf
  25.   Кравчук О. В. Об’єктивна необхідність створення єдиної державної експертно-криміналістичної служби в Україні. Держава та регіони. (Серія «Державне управління»). – 2019. - № 2 (66). - С. 72-75. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://pa.stateandregions.zp.ua/archive/2_2019/14.pdf
  26.   Кравчук О. В. Особливості застосування криміналістичної техніки у процесах державного управління експертно-криміналістичною діяльністю. Вісник НУЦЗ України. (Серія «Державне управління»). – 2019. - №  10 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://repositsc.nuczu.edu.ua/bitstream/123456789/9191/1/Zbіrnik%20NUCZU_2019_1%20%2810%29_%20NEW-303-308.pdf
  27.   Кравчук О. В. Структурування процесу розкриття злочинів у державному управлінні експертно-криміналістичною діяльністю. Інвестиції: практика та досвід. 2019. - № 11. - С. 103–105. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.investplan.com.ua/pdf/11_2019/20.pdf
  28.   Кравчук О. В. Досвід європейських країн стосовно державного управління у галузі експертно-криміналістичного забезпечення // Право та державне управління. – 2019. – № 1 (34) том 2. - С. 63–66. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.pdu-journal.kpu.zp.ua/archive/1_2019/tom_2/12.pdf
  29.   Кравчук О. В. Сучасні підходи до розвитку криміналістичної науки, як складової у забезпеченні державної безпеки // Публічне управління та адміністрування. – 2019. – Випуск 10 - С. 154–158. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.pag-journal.iei.od.ua/archives/2019/10-2019/10_2019.pdf
  30.   Кравчук О. В. Розробка моделі дослідження механізму злочину в державному управлінні експертно-криміналістичною діяльністю // Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 14. С. 45–47. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.14.45
  31.   Кравчук О. В. Дослідження криміналістики як об’єкту державного управління // Публічне управління та адміністрування. – 2019. – Випуск 11. – С. 15–17.
  32.   Кравчук О. В. Побудова інформаційної структури розкриття розслідування злочинів в державному управлінні експертно-криміналістичною діяльністю // Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 15. С. 90–93. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.15.90
  33.   Кравчук О. В. Проблеми державної уніфікації експертних методик відповідно до загальноприйнятих міжнародних стандартів // Публічне управління та адміністрування. – 2019. – Випуск 12 - С. 38–40.
  34.   Kravchuk O.V. Development of formalistic mechanisms of public administration in the sphere of expert and criminalist activity (Розвиток формалістичних механізмів державного управління у сфері експертної та криміналістичної діяльності) // EAST JOURNAL OF SECURITY STUDIES. VOLUME 5 (2019) P. 27–36. DOI: 10.5281/zenodo.3490475 DOI: 10.32702/2306-6814.2019.15.90 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://ejss.nuczu.edu.ua/index.php/ejss/article/view/20/17
  35.   Кравчук О. В. Державне техніко-криміналістичне забезпечення: форми та специфіка застосування. Вчені записки Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського. – (Серія «Державне управління»). – 2019. – Том 30 (69) № 4 . - С. 73-75. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.pubadm.vernadskyjournals.in.ua/journals/2019/4_2019/15.pdf

  У виданні, які включено до міжнародних наукометричних баз Scopus та Web of Science:
  1. Pestsov, Ruslan G. et al. 2018. Magistrate’s Courts in the Criminal Justice System, Journal of Advanced Research in Law and Economics, Volume IX, Winter 7(37): 2414 – 2418. DOI: 10.14505/jarle.v9.7(37).27. https://journals.aserspublishing.eu/jarle/article/view/4073 – Scopus.
  2. Кравчук О. В. Правовое регулирование государственной безопасности: обзор современных тенденций зарубежного законодательства / Ю. В. Луценко, О. В. Кравчук, Ю. В. Циганюк, С. В. Клименко // Всероссийский криминологический журнал. – 2019. – Т. 13, № 4. – С. 680-690. – DOI: 10.17150/2500-4255.2019.13(4).680-690 http://cj.bgu.ru/reader/article.aspx?id=23062 - Web of Science and Scopus.
  3. Khalymon S., Polovnikov V., Kravchuk O., Marushchak O., Strilets О. Forensic Economic Examination as a Means of Investigation and Counteraction of Economic Crimes in East Europe (example of Ukraine). Journal of Legal, Ethicsl and Regulatory Sssues. 2019. Volume 22, Issue 3. URL: https://www.abacademies.org/articles/forensic-economic-examination-as-a-means-of-investigation-and-counteraction-of-economic-crimes-in-east-europe-example-of-ukraine-8263.html. – Scopus.


  Туровець Юрій Миколайович
  кандидат юридичних наук, доцент

  Народився 7 червня 1984 року.
  У 2007 році закінчив Хмельницький університет управління та права за спеціальністю «Правознавство», здобув кваліфікацію юрист. У 2008 році закінчив магістратуру Хмельницького університету управління та права за спеціальністю «Правознавство», здобув кваліфікацію магістр права.
  У 2013 році в спеціалізованій вченій раді Київського національного університету внутрішніх справ захистив кандидатську дисертацію на тему: «Початковий етап розслідування злочинів проти довкілля».
  З січня 2007 року працював на посаді юрисконсульта другої категорії юридичної клініки Хмельницького університету управління та права.  З вересня 2008 року працював на посаді викладача кафедри кримінального права та процесу Хмельницького університету управління та права.  З червня 2010 року працював на посаді заступника начальника Головного управління праці та соціального захисту населення Хмельницької облдержадміністрації. З вересня 2012 року працює на посаді доцента кафедри кримінального права та процесу Хмельницького університету управління та права.
  Автор понад 15 наукових статей, 1 монографії.
  Викладає дисципліни: Криміналістика, Методика розслідування окремих видів злочинів.
  Сфера наукових інтересів: розслідування злочинів проти довкілля.


  Захарчук Віктор Миколайович
  кандидат юридичних наук, доцент.

  Народився 7 жовтня 1986 року.
  У 2009 році закінчив юридичний факультет Хмельницького університету управління та права та здобув кваліфікацію юрист.
  У 2014 році в спеціалізованій вченій раді Львівського державного університету внутрішніх справ захистив кандидатську дисертацію на тему «Самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво за кримінальним правом України».
  З липня 2009 року працював на посаді юрисконсульта юридичного відділу Хмельницького університету управління та права. З вересня 2010 року працював на посаді асистента кафедри кримінального права та процесу, а з вересня 2014 року працює на посаді доцента кафедри кримінального права та процесу Хмельницького університету управління та права.
  Викладає дисципліни: Кримінальне право.
  Автор 25 наукових праць.
  Сфера наукових інтересів: злочини проти власності, виконання покарань.

  Список наукових праць:

  1.   Захарчук В.М. Об’єкт незавершеного будівництва як предмет самовільного будівництва на самовільно зайнятій земельній ділянці В.М. Захарчук // Актуальні проблеми юридичної науки : Збірник тез Міжнародної наукової конференції «П’ятнадцяті осінні юридичні читання» (м. Хмельницький, 21-22 жовтня 2016 року). – У 2 х ч. – Хмельницький: Видавництво Хмельницького університету управління та права, 2016. – Ч. 2. – С. 87 – 88.
  2.   Захарчук В.М. Самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво за кримінальним правом України: монографія / В.М. Захарчук // Захарчук В.М. Самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво за кримінальним правом України : моно¬графія / В.М. Захарчук. – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2015. – 214 с.
  3.   Захарчук В.М. Зарубіжний досвід застосування кримінально-правових засобів протидії самовільному зайняттю земельних ділянок / В.М. Захарчук // Актуальні проблеми юридичної науки : Збірник тез Міжнародної наукової конференції «Чотирнадцяті осінні юридичні читання» (м. Хмельницький, 23-24 жовтня 2015 року). – У 2 х ч. – Хмельницький: Видавництво Хмельницького університету управління та права, 2015. – Ч. 2. – С. 65 – 67.
  4.   Захарчук В.М. Окремі аспекти розмежування самовільного зайняття земельної ділянки зі злочинами проти довкілля / В.М. Захарчук // Університетські наукові записки. – 2015. – № 2. – С. 164 – 169.
  5.   Захарчук В.М. Суб’єктивна сторона самовільного зайняття земельної ділянки / В.М. Захарчук // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. – 2015. – № 2. – С. 226 –235.
  6.   Захарчук В.М. Особливості кваліфікації самовільного зайняття земельної ділянки, що вчинене групою осіб / В.М. Захарчук // Право і суспільство. – 2015. – № 5. – С. 152 –156.
  7.   Захарчук В.М. Особливості кваліфікації самовільного будівництва на самовільно зайнятій земельній ділянці / В.М. Захарчук // Університетські наукові записки. – 2015. – № 1. – С. 181 – 187.
  8.   Захарчук В.М. Суспільна небезпека самовільного зайняття земельної ділянки / В.М. Захарчук // Актуальні проблеми юридичної науки : збірник тез Міжнародної наукової конференції «Тринадцяті осінні юридичні читання» (м. Хмельницький, 14-15 листопада 2014 року). – У 3-х ч. – Хмельницький : Видавництво Хмельницького університету управління та права, 2014. – Ч. 2. – С. 93 – 94.
  9.   Захарчук В.М. Забезпечення прав власників та законних володільців земельних ділянок / В.М. Захарчук // Університетські наукові записки. – 2014. – № 4. – С. 141 – 146.
  10.   Захарчук В.М. Уголовно-правовая характеристика самовольного занятия земельного участка по законодательству Украины / В.М. Захарчук // Закон и жизнь: международный научно-практический правовой журнал. – 2013. – № 12/2. – С. 85 – 87.
  11.   Захарчук В.М.  Розмежування самовільного зайняття земельної ділянки з окремими злочинами проти власності / В.М. Захарчук // Актуальні проблеми юридичної науки : Збірник тез Міжнародної наукової конференції «Дванадцяті осінні юридичні читання» (м. Хмельницький, 8–9 листопада 2013 року). – У 4-х ч. – Хмельницький : Видавництво Хмельницького університету управління та права, 2013. – Ч. 4. – С. 14 – 17.
  12.   Захарчук В.М. Суб’єкт самовільного зайняття земельної ділянки сільськогосподарського призначення / В.М. Захарчук // Університетські наукові записки. – 2013. – № 1. – С. 159 – 165.
  13.   Захарчук В.М. Будівлі та споруди як предмети складу злочину «самовільне будівництво будівель або споруд на самовільно зайнятій земельній ділянці» / В.М. Захарчук // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. – 2012. – № 4. – С. 304 – 312.
  14.   Захарчук В.М. Історико-правові аспекти відповідальності за самовільне зайняття земельної ділянки / В.М. Захарчук // Актуальні проблеми юридичної науки : Збірник тез Міжнародної наукової конференції «Одинадцяті осінні юридичні читання» (м. Хмельницький, 23–24 листопада 2012 року). – У 4-х ч. – Хмельницький : Видавництво Хмельницького університету управління та права, 2012. – Ч. 4. – С. 41 –43.
  15.   Захарчук В.М. Об’єктивна сторона складу злочину «самовільне будівництво будівель або споруд на самовільно зайнятій земельній ділянці» / В.М. Захарчук // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. — 2012. – № 1. – С. 285 – 293.
  16.   Захарчук В.М. Окремі аспекти самовільного зайняття земельної ділянки в контексті орендних відносин / В.М. Захарчук // Актуальні проблеми юридичної науки : Збірник тез Міжнародної наукової конференції «Десяті осінні юридичні читання» (м. Хмельницький, 18–19 листопада 2011 р.). – У 4 х ч. – Хмельницький : Видавництво Хмельницького університету управління та права, 2011. – Ч. 4. – С. 44 – 46.
  17.   Захарчук В.М. Родовий та безпосередній об’єкти самовільного зайняття земельної ділянки / В.М. Захарчук // Університетські наукові записки. – 2011. – № 3. – С. 261 – 265.
  18.   Захарчук В.М. Соціальна зумовленість кримінальної відповідальності за самовільне зайняття земельної ділянки / В.М. Захарчук // Університетські наукові записки. – 2010. – № 3. – С. 169 – 174.


  Хмелевська Наталя Володимирівна
  кандидат юридичних наук.

  У 2008 році закінчила юридичний факультет Хмельницького університету управління та права та здобув кваліфікацію юрист, в 2009 році закінчила магістратуру Хмельницького університету управління та права, здобула кваліфікацію магістр права.
  З 2010 року до 2013 року навчалась в аспірантурі Академії адвокатури України.
  У 2013 році захистила дисертаційне дослідження за спеціальністю 12.00.10 - судоустрій; прокуратура та адвокатура на тему: «Теоретичні й нормативно-прикладні основи забезпечення правової допомоги адвокатом в Україні».
  З вересня 2014 року працює на посаді доцента кафедри кримінального права та процесу Хмельницького університету управління та права.
  Адвокат.
  Викладає дисципліни: Адвокатура, Судова медицина, Ораторське мистецтво.
  Автор понад 15 наукових праць.
  Сфера наукових інтересів: надання правової допомоги адвокатом.

  Наукові праці:
  1.Хмелевська Н.В. Розвиток видів правової допомоги в Україні
  2.Хмелевська Н.В. Актуальні проблеми представництва та захисту під час надання правової допомоги
  3.Хмелевська Н.В. Поняття правової допомоги як основи діяльності адвоката
  4.Хмелевська Н.В. Стратегія забезпечення правової допомоги адвокатом у кримінальному провадженні
  5.Хмелевська Н.В. Розмежування понять «правова допомога» та «юридична допомога» як основа цілісної системи правової допомоги
  6.Хмелевська Н.В. Поняття гарантій забезпечення правової допомоги громадян в Україні
  7.Хмелевська Н.В.  Конституційний статус особи як теоретична детермінанта забезпечення правової допомоги
  8.Хмелевська Н.В. Правова політика у сфері надання правової допомоги
  9.Хмелевська Н.В. Реалізація принципу змагальності адвокатом під час надання правової допомоги
  10.Хмелевська Н.В. Механізм забезпечення правої допомоги в Україні  Присяжна Анна Василівна
  Кандидат юридичних наук.

  Народилася 15 листопада 1985 року.
  У 2008 році закінчила юридичний факультет Хмельницького університету управління та права за спеціальністю «Правознавство» та здобула кваліфікацію юрист. У 2011 році закінчила магістратуру юридичного факультету Хмельницького університету управління та права за спеціальністю «Правознавство», здобула кваліфікацію магістр права.
  З січня 2009 року працювала на посаді викладача кафедри кримінального права та процесу, з січня 2013 року працює на посаді старшого викладача кафедри кримінального права та процесу. З 2010 року керівник наукового гуртка «Кримінальне право, кримінологія, кримінально-виконавче право».
  В 2014 році в Одеській національній юридичній академії захистила кандидатську дисертацію на тему «Адвокатура в Російській імперії і сучасній Україні (порівняльно-правовий аналіз)».
  Викладає навчальні дисципліни: Кримінальне право, Судові та правоохоронні органи.
  Автор понад 10 наукових статей, 1 підручника у співавторстві.
  Сфера наукових інтересів: надання правої допомоги адвокатом.

  Список наукових праць:
  1.   Меланчук А.В. Становлення інституту адвокатури (присяжних повірених) у Російській Імперії після судової реформи 1864 року / А.В. Меланчук // Часопис Хмельницького університету управління та права. – 2011. - № 2. – С. 350 – 356.
  2.   Меланчук А.В. Актуальні проблеми реформування адвокатури в Україні / А.В. Меланчук // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. – Одеса. – 2011. – Вип. 2. – С. 81 – 85.
  3.   Меланчук А.В. Порядок одержання дозволу на заняття адвокатською діяльністю в дореволюційній Росії та сучасній Україні: порівняльний аналіз / А.В. Меланчук // Часопис Хмельницького університету управління та права. – 2013. - № 1. – С. 352 – 359.
  4.   Меланчук А.В. Особливості дисциплінарної відповідальності адвокатів у Російській Імперії й сучасній Україні (порівняльний аналіз) / А.В. Меланчук // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. – 2013. – № 1062. – С. 248 – 251.
  5.   Меланчук А.В. Принципы организации и деятельности адвокатуры Украины на современном этапе / А.В. Меланчук // Международный научно-практический журнал «Закон и жизнь». – Республика Молдова. - 2013. - № 11. – С. 171 – 174.
  6.   Меланчук А.В. Роль адвокатів у кримінальному провадженні за законодавством Російської Імперії і сучасної України: точки дотику / А.В. Меланчук // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». - 2014 р. – С. 135 – 138.
  7.   Меланчук А.В.  Роль адвокатів у захисті та наданні правової допомоги в суді  за законодавством Російської Імперії і сучасної України: порівняльний аналіз / А.В. Меланчук // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». - 2015 р. – № 2.
  8.   Меланчук А.В.  Правовий статус органів адвокатського самоврядування у Російській імперії за судовою реформою 1864 року та сучасній Україні/ А.В. Меланчук // Часопис Хмельницького університету управління та права. – 2016. - № 57. – С. 224 – 235.  Голдзіцький Казимир Адамович
  Народився 22 лютого 1950 р.

  Народився 22 лютого 1950 року.
  У 1980 році закінчив Свердловський юридичний інститут.
  З 1995 року працював на посаді старшого викладача кафедри, а з березня 2003 року працює на посаді доцента кафедри кримінального права та процесу Хмельницького університету управління та права.
  Працює над кандидатською дисертацією на тему: «Судовий контроль за законністю дій і рішень органів досудового розслідування». Науковим керівником дисертації є доктор юридичних наук, професор В.Т. Нор.
  Автор 5 наукових статей, 1 наукової статті у співавторстві, 11 навчально-методичних матеріалів, 1 навчального посібника у співавторстві.
  Викладає дисципліни: Кримінальний процес, Криміналістика, Прокуратура.
  Сфера наукових інтересів: проблемні питання кримінального процесу.


  Копанчук Володимир Олександрович
  Доцент кафедри, кандидат юридичних наук

  Народився 11 березня 1977 року.

  У 1999 році закінчив юридичний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка.   Протягом 1999–2016 років працював на різних посадах в органах прокуратури України.
  У 2003–2015 роках був здобувачем кафедри кримінального права і кримінології юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.  

  У травні 2015 року в спеціалізованій вченій раді Київського національного університету ім. Тараса Шевченка захистив кандидатську дисертацію на тему: "Кримінально-правова охорона життя осіб у зв’язку з виконанням спеціальних повноважень (ст.ст. 348, 379, 400 КК України)".

  З вересня 2016 року працює в Хмельницькому університеті управління та права виконувачtv обов’язків доцента кафедри кримінального права та процесу.

  Викладає дисципліни: Криміналістика  

  Автор понад 10 наукових статей.

  Сфера наукових інтересів: особливості криміналістичної тактики на сучасному етапі, проблемні питання Особливої частини кримінального права України.


  Музика Андрій Васильович
  Магістр права.

  Народився 10 січня 1976 року.
  В 1997 року закінчив факультет юстиції Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого.
  З вересня 2008 року працює на посаді старшого викладача кафедри кримінального права та процесу Хмельницького університету управління та права.
  Працює над кандидатською дисертацією на тему: «Соціальна обумовленість криміналізації та кримінально-правова характеристика порушення правил несення прикордонної служби».
  Автор 8 наукових статей та співавтор 1 навчального посібника.
  Викладає дисципліни: Кримінальне право.
  Сфера наукових інтересів: військові злочини.


  Налуцишин Володимир Вікторович

  Профілі в наукових базах даних:
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5161-4219
  LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/володимир-налуцишин-9839111a1
  Academia.edu: https://independent.academia.edu/ВолодимирНалуцишин
  Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=RBVRFycAAAAJ

  доцент кафедри, кандидат юридичних наук.

  Народився 17 вересня 1992 року.
  В 2014 році закінчив Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого за  спеціальністю «Правознавство».
  З вересня 2014 року працював на посаді державного виконавця Першого міського відділу державної виконавчої служби Хмельницького міськрайонного управління юстиції.
  З жовтня 2015 року працював на посаді асистента кафедри кримінального права та процесу. З 1 січня 2019 року переведений на посаду доцента кафедри кримінального права та процесу.
  В червні 2019 року у спеціалізованій вченій раді Львівського державного університету внутрішніх справ захистив кандидатську дисертацію на тему «Кримінальна відповідальність за невиконання судового рішення за законодавством України та держав Європейського Союзу», науковий керівник – професор кафедри, доктор юридичних наук, професор, академік Академії наук вищої освіти України, Заслужений юрист України О. М. Омельчук.
  Автор понад 15 наукових та 10 навчально-методичних праць, співавтор навчального посібника «Кримінальне право України. Особлива частина» (2016 р.).

  Викладає дисципліни: Судова психіатрія, Судова медицина, Кримінальне право (Загальна частина), Досудове розслідування кримінальних правопорушень.

  Сфера наукових інтересів: проблеми доказового права, змагальності та диференціації кримінального судочинства.

  Підвищення кваліфікації:
  - підвищення кваліфікації за темою «Системні звязки кримінального права» (Харків, 2017р.);
  - стажування в Європейському інституті післядипломної освіти  (Europsky institut dalsieho vzdelavania) (Словацька Республіка) (2019 р.).


  Список наукових праць:
  1. Налуцишин В.В До питання об’єкта невиконання судового рішення / В.В. Налуцишин // Університетські наукові записки. – 2015. - № 1 (53).- С.216-220.
  2. Налуцишин В.В Історико-правовий аспект розвитку кримінального законодавства за невиконання судового рішення / В.В. Налуцишин // Університетські наукові записки. – 2016. - № 2 (58).- С.182-192.
  3. Налуцишин В.В Кримінальна відповідальність за невиконання судового рішення за законодавством Латвії, Литви та Естонії / В.В. Налуцишин // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. – 2016. - Випуск № 2.- С.296-301.
  4.   Налуцишин В. В. Об’єкт невиконання судового рішення за законодавством України та держав Європейського Союзу. Вісник Асоціації кримінального права України. 2017. № 1(8). С. 140–162.
  5.   Налуцишин В. В. Покарання за невиконання судового рішення за законодавством держав Європейського Союзу. Юридичний науковий електронний журнал. 2017. Випуск № 5. С. 156–161. URL: http://lsej.org.ua/5_2017/42.pdf (дата звернення: 22.05.2018)
  6.   Налуцишин В. В. Об’єктивна сторона невиконання судового рішення за законодавством держав Європейського Союзу. Альманах міжнародного права. 2018. Випуск № 19. С. 74.
  7.   Налуцишин В. В. До питання кваліфікуючих ознак невиконання судового рішення за законодавством України та держав Європейського Союзу. JURNALUL JURIDIC NAŢIONAL: TEORIE ŞI PRACTICĂ. 2018. № 2. С. 134–138.
  8.   Налуцишин В. В. Предмет невиконання судового рішення. Теоретико-прикладні проблеми юридичної науки на сучасному етапі реформування кримінальної юстиції: збірник тез всеукраїнської науково-практичної конференції. (Хмельницький, 17 квітня 2015 р.). Хмельницький: ХУУП, 2015. С. 140–143.
  9.   Налуцишин В. В. Вік настання кримінальної відповідальності за невиконання судового рішення за законодавством Німеччини, Польщі та Болгарії. Теоретико-прикладні проблеми юридичної науки на сучасному етапі реформування кримінальної юстиції: збірник тез всеукраїнської науково-практичної конференції.(Хмельницький, 15 квітня 2016 р.). Хмельницький: ХУУП, 2016. С. 121–123.
  10.   Налуцишин В. В. Покарання за невиконання судового рішення за законодавством Скандинавських країн (Данії, Фінляндії, Швеції). Актуальні проблеми юридичної науки: збірник тез Міжнародної наукової конференції. (Хмельницький, 21- 22 жовтня 2016 р.). Хмельницький: ХУУП, 2016. С. 108–109.
  11.   Налуцишин В. В. Суб’єкт невиконання судового рішення за законодавством окремих держав Європейського Союзу. Актуальні проблеми законодавства України: пріоритетні напрямки його вдосконалення: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Одеса, 13-14 жовтня 2017 р.). Одеса: ГО «Причорноморська фундація права», 2017. С. 87–91.
  12.   Налуцишин В. В. Суб’єктивна сторона невиконання судового рішення за законодавством України та держав Європейського Союзу. Вплив юридичної науки на розвиток міжнародного та національного законодавства: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Харків, 16-17 лютого 2018 р.). Харків: ГО «Асоціація аспірантів- юристів», 2018. С. 78–82.


    

  Контакти: вул. Героїв майдану, 8, каб. № 403
  Телефон: 8-(0382)-71-75-79
  Пошта: kkp@univer.km.ua
   
  ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 2020 р.