Надіслати листа Мапа сайту На головну сторінку
... Де немає рівності станів, там не може бути рівності прав (Піфагор) ...
Українською мовою Русский язык In English
 Меню   
 
 • Загальна інформація
 • Освітній процес
 • Управління університетом
 • Ліцензування та акредитація
 • Вступнику
 • Факультети
 • Кафедри
 • Центр ППК
 • Структурні підрозділи
 • Навчальна діяльність
 • Наукова діяльність
 • Студентське життя
 • Випускники університету
 • Профспілка
 • Публічні закупівлі
 • Інформація для оприлюднення
 • Мапа сайту
 •  

   Спілкування   
   
 • Онлайн конференція
 •  

   Бібліотека   
   
 • Електронна бібліотека
 •  


   Контакти   
   

  29000, Україна
  м. Хмельницький,
  вул. Героїв Майдану, 8
  тел:    (0382)71-80-00
  факс: (0382)71-75-70
  email: info@univer.km.ua

   

   Про нас   
   

  Відео про нас

   

   Банери   
       
  Ми на facebook
  Надання безоплатної правової допомоги.
  Євразійська асоціація правничих шкіл та правників
  Міжнародна програма TEMPUS:TRADIR
  Інтернет-портал мережі УРАН доступу до електронних інформаційних ресурсів
  Міністерство освіти і науки України
  Ridna khmelnitchina
  Вінницький регіональний центр оцінювання якості освіти
  neuvoo.com.ua - Ваш пошук роботи починається тут.
  International Association of Procedural Law
  ГГТУ им. П.О.Сухого.
   

   Фотовиставка   
   
   

   Погода   
   
  Погода в Хмельницькому » Україна
   

     Кафедри університету   
   
    Гринько Світлана Дмитрівна - Завідувач кафедри
    Завідувач кафедри, доктор юридичних наук, професор.

  Народилася 27 вересня 1973 року в сел. Ширяєво Одеської обл.

  Освіта — Юридичний інститут Одеського державного університету ім. І.І.Мечникова (1997).

  У 1998 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Захист прав військовослужбовців у зобов’язаннях внаслідок заподіяння шкоди джерелом підвищеної небезпеки» за спеціальністю 20.02.03 - військове право; військові проблеми міжнародного права. Доцент кафедри цивільного права та цивільного процесу з 2002 року.

  У 2013 році захистила докторську дисертацію на тему: «Рецепція деліктних зобов’язань римського приватного права в Україні» за спеціальністю 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право». Професор кафедри цивільного права та процесу з 2015 року.

  Автор (співавтор) більше 100 наукових публікацій, з яких п’ять монографії (дві одноособових), глави близько 15 навчальних підручників, посібників (3 рекомендовані МОН України), коментарів.

  Підготувала 5 канд. наук.

  Коло наукових інтересів — проблеми цивільного права, договірні та деліктні зобов’язання, римське приватне право, рецепція римського приватного права.


  Список наукових праць:

  1. Гринько С.Д. Ноксальна відповідальність за законодавством Франції, Німеччини та України: порівняльно–правовий аспект/ С. Д. Гринько // Форум права. – 2009. – № 1. – С. 117–122.
  2. Гринько С. Д. Значення типології рецепції римського права для правових систем Європейських країн / С. Д. Гринько // Приватне право і підприємництво. – 2014. – Вип. : 13. – С. 9–13.
  3. Гринько С. Д. Дигести Юстиніана як джерело римського приватного права / С. Д. Гринько // Університетські наукові записки. – 2007. – № 1. – С. 90–96.
  4. Гринько С. Д. Непереборна сила як безумовна підстава звільнення від відповідальності в цивільному праві України / С. Д. Гринько // Університетські наукові записки. – 2007. – № 2. – С. 185–189.
  5. Гринько С. Д. Історіографія питання рецепції римського права в Україні / С. Д. Гринько // Університетські наукові записки. – 2008. – № 1. – С. 53–61.
  6. Гринько С. Д. Поняття та підстави виникнення зобов’язань із відшкодування шкоди, завданої правомірними діями / С. Д. Гринько // Університетські наукові записки. – 2008. – № 3. – С. 65–73.
  7. Гринько С. Д. Система зобов’язань за римським приватним правом та її рецепція в Україні / С. Д. Гринько // Університетські наукові записки. – 2008. – № 4. – С. 104–108.
  8. Гринько С. Д. Підстави виникнення деліктних зобов’язань за римським правом / С. Д. Гринько // Університетські наукові записки. – 2009. – № 1. – С. 49–55.
  9. Гринько С. Д. Значення вини в деліктних зобов’язаннях / С. Д. Гринько // Університетські наукові записки. – 2009. – № 2. – С. 51–57.
  10. Гринько С. Д. Значення вини потерпілого в деліктних зобов’язаннях  / С. Д. Гринько // Університетські наукові записки. – 2009. – № 3. – С. 55–60.
  11. Гринько С. Д. Методологія деліктного права в сучасних умовах  / С. Д. Гринько // Університетські наукові записки. – 2009. – № 4. – С. 33–38.
  12. Гринько С. Д. Викладання римського приватного права в юридичних навчальних закладах / С. Д. Гринько // Університетські наукові записки : Часопис ХУУП. – 2010. – № 1. – С. 289–294.
  13.  Гринько С. Д. Причинно–наслідковий зв’язок як об’єктивна умова виникнення деліктних зобов’язань в Україні / С. Д. Гринько // Університетські наукові записки : Часопис ХУУП. – 2010. – № 2. – С. 66–79.
  14. Гринько С. Д. Поняття та предмет зобов’язань за римським приватним правом / С. Д. Гринько // Університетські наукові записки : Часопис ХУУП. – 2010. – № 3. – С. 38–52.
  15. Гринько С. Д. Рецепція інституту деліктних зобов’язань римського права в Шестикнижжі Арменопула / С. Д. Гринько // Університетські наукові записки : Часопис ХУУП. – 2011. – № 1. – С. 82–91.
  16. Гринько С. Д. Вітчизняна концепція деліктних зобов’язань / С. Д. Гринько // Університетські наукові записки : Часопис ХУУП. – 2012. – № 1. – С. 287–294.
  17. Гринько С. Д. Юридичні особи як суб’єкти деліктних зобов’язань за цивільним законодавством України та європейських країн: порівняльно–правовий аспект / С. Д. Гринько // Університетські наукові записки : Часопис ХУУП. – 2013. – № 3. – С. 101–108.
  18. Гринько С. Д. Зобов’язання, що виникають внаслідок завдання шкоди особі за правом Стародавнього Риму / С. Д. Гринько // Університетські наукові записки : Часопис ХУУП. – 2014. – № 2. – С. 239–243.
  19. Гринько С. Д. Фізичні особи як суб’єкти деліктних зобов’язань за римським приватним правом / С. Д. Гринько // Університетські наукові записки : Часопис ХУУП. – 2015. – № 2. – С. 49–59.
  20. Гринько С. Д. Римське приватне право як підґрунтя визначення випадку як підстави звільнення від обов’язку відшкодувати шкоду, завдану деліктом в Україні / С. Д. Гринько // Часопис цивілістики: науково–практичний журнал. – 2014. – Вип. 16. – С. 239–243.
  21. Гринько С. Д. Деліктоздатність неповнолітніх фізичних осіб за цивільним законодавством України та зарубіжних країн: порівняльно–правовий аспект / С. Д. Гринько // Часопис цивілістики: науково–практичний журнал. – 2015. – Вип. 19. – С. 158–165.
  22. Гринько С. Д. Формування концепції деліктних зобов’язань у праві Стародавнього Риму / С. Д. Гринько // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. – 2015. – Вип. 34. Т. 1. – С. 75–81.
  23. Гринько С. Д. Зобов’язання, що виникають внаслідок завдання шкоди особі / С. Д. Гринько // Часопис цивілістики: науково–практичний журнал. – 2014. – Вип. 17. – С. 148–153.
  24. Гринько С. Д. Протиправність як обов’язкова ознака завдання шкоди для виникнення деліктних зобов’язань: історико–правовий аспект/ С. Д. Гринько // Приватне право і підприємництво. Збірник наукових праць. – 2010. – Вип. 9. – К. : Науково–дослідний інститут приватного права і підприємництва АПрН України, 2010. – С. 84–88.
  25. Гринько С. Д. Шкода як умова виникнення деліктних зобов’язань за дореволюційним правом України: порівняльно–правовий аналіз / С. Д. Гринько // Приватне право і підприємництво. Збірник наукових праць. – 2011. – Вип. 11. – К. : Науково–дослідний інститут приватного права і підприємництва АПрН України, 2011. – С. 31–35.
  26. Гринько С. Д. Простий випадок (casus) як підстава звільнення від деліктної відповідальності за римським правом і законодавством України та європейських країн / С. Д. Гринько // Приватне право і підприємництво. Збірник наукових праць. – 2012. – Вип. 12. – К. : Науково–дослідний інститут приватного права і підприємництва АПрН України, 2012. – С. 175–178.
  27. Гринько С. Д. Відповідальність держави за шкоду, завдану судовими і правоохоронними органами: порівняльно–правовий аналіз / С. Д. Гринько // Приватне право і підприємництво. – 2013. – Вип. : 12. – С. 181–184.
  28. Гринько С. Д. Концептуальні засади визначення підстави та умови виникнення деліктних зобов’язань за правом Стародавнього Риму / С. Д. Гринько // Юридичний науковий електронний журнал. – 2015. – № 4. – С. 64–68.
  29.  Grynko S. D. The Armenopoulos Six Books as a Knowledge Source of Tort Liabilities of Ancient Rome in Europe / S. D. Grynko // Вісник ОНУ ім. І. І. Мечникова. – Серія: Правознавство. – 2015. – Т. 20. Вип. 1 (26). – С. 50–68.
  30. Гринько С. Д. Поняття та ознаки рецепції римського приватного права  / С. Д. Гринько // Часопис цивілістики : Науково–практичний журнал Національного університету «Одеська юридична академія». – 2012. – Вип. 12. – С. 74–77.
  31.  Гринько С. Д. Ідеологічне значення римського права / С. Д. Гринько // Актуальні проблеми держави і права : Збірник наукових праць Одеської національної юридичної академії. – 2010. – Вип. 53. – С. 40–49.
  32.  Гринько С. Д. Согласие потерпевшего как освобождение от деликтной ответственности / С. Д. Гринько // Право. Законодательство. Личность : Научный журнал Саратовской государственной юридической академии. – 2011. – № 2 (12). – С. 79–88.
  33. Гринько С. Д. Загальні засади деліктного права Франції, Німеччини та України: порівняльно–правовий аналіз / С. Д. Гринько // Приватне право і підприємництво. Збірник наукових праць. – 2009. – Вип. 8. – С. 169–172.


    Білоусов Юрій Валерійович - Професор кафедри
    Професор кафедри, кандидат юридичних наук, професор.

  Народився 2 жовтня 1975 року у м. Львів. Закінчив Львівський державний університет імені Івана Франка (1997), юрист.

  З 1996 р. — викладач права Львівського технікуму громадського харчування;
  з 1997 р. — викладач кафедри цивільного права та цивільного процесу Академії прикордонних військ України імені Богдана Хмельницького.
  З 2000 р. — у Хмельницькому університеті управління та права: старший викладач, доцент, завідувач кафедри цивільного права та процесу (2006 – 2010), професор кафедри.
  З 2004 року — відповідальний секретар редакційної колегії наукового фахового часопису з проблем права, економіки та управління «Університетські наукові записки».
  З квітня 2004 р. — у Науково-дослідному інституті приватного права і підприємництва імені Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук України (за сумісництвом): старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник, завідувач наукової лабораторії з проблем адаптації цивільного законодавства до стандартів Європейського Союзу.

  У 1999 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Судове провадження у справах за скаргами військовослужбовців на неправомірні дії і рішення органів військового управління та військових посадових осіб» за спеціальністю 20.02.03 - військове право; військові проблеми міжнародного права. Професор кафедри цивільного права та процесу з 2015 року.

  Підготував 7 канд. наук.

  Коло наук. інтересів: цивільне процесуальне право; цивільне виконавче право.

  Список наукових праць:

  1. Білоусов Ю. В. Окремі питання визначення підвідомчості справ адміністративному суду в проекті Адміністративно–процесуального кодексу / Ю. В. Білоусов // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. – 2002. – № 3. – С. 89–96.
  2. Білоусов Ю. В. Питання судового провадження у справах про відшкодування шкоди, заподіяної військовослужбовцю у сфері військового управління / Ю. В. Білоусов // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. – 2002. – № 1. – С. 62–67.
  3. Білоусов Ю. В. Розвиток процесуального законодавства України стосовно захисту прав громадян у публічній сфері / Ю. В. Білоусов // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. – 2002. – № 2. – С. 228–231.
  4. Білоусов Ю. В. Питання судової підвідомчості справ адміністративної юрисдикції органів охорони державного кордону України / Ю. В. Білоусов // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. – 2002. – № 4. – С. 101–108.
  5. Білоусов Ю. В. Проблемні питання визначення відповідача у справах про стягнення коштів державного бюджету / Ю. В. Білоусов, С. О. Іванов // Університетські наукові записки. – 2013. – № 4. – С. 82–109.
  6. Білоусов Ю. В. Судові витрати як складова доступності правосуддя / Ю. В. Білоусов // Університетські наукові записки. – 2005. – № 3. – С. 66–71.
  7. Білоусов Ю. В.  Цінне видання з проблем організації правової роботи / Ю. В. Білоусов // Університетські наукові записки. – 2006. – № 1. – С. 368–369.
  8. Білоусов Ю. В. Структура справ окремого провадження за новим Цивільним процесуальним кодексом України / Ю. В. Білоусов // Університетські наукові записки. – 2007. – № 1. – С. 84–89.
  9. Білоусов Ю. В. Система судових проваджень у справах, які виникають з публічних правовідносин / Ю. В. Білоусов // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. – 2003. – № 3–4. – С. 167–171.
  10. Білоусов Ю. В. Строк звернення до суду як передумова права на судовий захист у справах адміністративної юрисдикції  / Ю. В. Білоусов // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. – 2004. – № 1–2. – С. 145–149.
  11. Білоусов Ю. В. Судовий захист цивільних прав: окремі питання процесуальної юрисдикції / Ю. В. Білоусов // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. – 2004. – № 3. – С. 45–50.
  12. Білоусов Ю. В. Поняття та ознаки дискреційних повноважень суду у цивільному процесі / Ю. В. Білоусов, М. Б. Рибчак // Університетські наукові записки. – 2007. – № 4. – С. 100–108.
  13. Білоусов Ю. В. Актуальне дослідження проблем судових актів / Ю. В. Білоусов // Університетські наукові записки. – 2008. – № 2. – С. 411–413.
  14.  Білоусов Ю. В. Проблемні питання провадження у зв’язку із розголошенням інформації, яка містить банківську таємницю, щодо фізичних та юридичних осіб / Ю. В. Білоусов, Н. Л. Бондаренко–Зелінська // Університетські наукові записки. – 2009. – № 4. – С. 24–32.
  15.  Білоусов Ю. В. Право на оскарження рішень суду у зв’язку з винятковими обставинами та особливості його здійснення / Ю. В. Білоусов, Н. Л. Бондаренко–Зелінська, О. М. Трач, М. Б. Гарієвська // Університетські наукові записки. – 2010. – № 2. – С. 55–65.
  16.  Білоусов Ю. В. Груповий позов: зарубіжний досвід та перспективи його використання в Україні  / Ю. В. Білоусов // Університетські наукові записки. – 2012. – № 1. – С. 295–309.
  17.  Білоусов Ю. В. Поняття, призначення та класифікація строків у виконавчому провадженні / Ю. В. Білоусов // Університетські наукові записки. – 2016. – № 1. – С. 64–79.


    Бондаренко-Зелінська Надія Леонтіївна - Професор кафедри
    Професора кафедри, кандидат юридичних наук, доцент.

  Народилася 22 жовтня 1980 року в місті Калинівці Вінницької обл.

  Освіта — Хмельницький інститут регіонального управління та права, юридичний факультет (2002)  

  З 2002 р. — викладач, старший викладач кафедри цивільно-правових дисциплін Хмельницького університету управління та права.
  З 2007 р. — доцент кафедри цивільного права та процесу Хмельницького університету управління та права.  
  З 2013 року- професор кафедри цивільного права та процесу Хмельницького університету управління та права.
  У травні 2015 року пройшла стажування в межах TEMPUS-проекту 543990-TEMPUS-1-2013-1-DE-TEMPUS-JPCR (TRADIR) «Training on  alternative disputes resolution as an approach for ensuring of human rights» у м. Потсдам (Німеччина).  

  Кандидат юридичних наук (2007). Тема дисертації: “Підготовка цивільних справ до судового розгляду — стадія цивільного процесу” (12.00.03).

  Автор (співавтор) понад 60 наукових праць, серед яких 3 монографії, 7 підручників та навчальних посібників, 3 науково-практичних коментаря чинного законодавства, наукові статті, тези конференцій.

  Підготувала 1 канд. наук.

  Коло наукових інтересів — цивільне процесуальне право, Alternative Disputes Resolution (ADR)  .
  Список накових праць:

  1. Бондаренко-Зелінська Н.Л. Впровадження способів альтернативного вирішення правових спорів (ADR – alternative dispute resolution)  /Н.Л. Бондаренко-Зелінська // Приватне право і підприємництво. Збірник наукових праць. Вип. 09, 2010 р. / Редкол.: Крупчан О.Д. (гол. ред.) та ін. — К.: Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва Національної академії правових наук України, 2010. – С.165-169.
  2. Бондаренко-Зелінська Н.Л. Впровадження медіації у судовий процес як складова наближення законодавства України до Європейських стандартів / Н.Л. Бондаренко-Зелінська // Приватне право і підприємництво. Збірник наукових праць. Вип. 10, 2011 р. / Редкол.: Крупчан О.Д. (гол. ред.) та ін. — К.: Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва Національної академії правових наук України, 2011. – С.181-185.
  3. Бондаренко-Зелінська Н.Л. Медіація: Перспективи впровадження в Україні / Н.Л. Бондаренко-Зелінська // Приватне право і підприємництво. Збірник наукових праць. Вип. 11, 2012 р. / Редкол.: Крупчан О.Д. (гол. ред.) та ін. — К.: Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва Національної академії правових наук України, 2012. – С.186-189.
  4. Бондаренко-Зелінська Н.Л. Оптимізація підготовки цивільних справ до судового розгляду як складова наближення процесуального законодавства України до Європейських стандартів судочинства / Н.Л. Бондаренко-Зелінська //  Форум права. – 2009. – № 1. – С. 56-62
  5. Бондаренко-Зелінська Н.Л. Оптимізація підготовки цивільних справ до судового розгляду як складова наближення процесуального законодавства України до європейських стандартів судочинства. / Н.Л. Бондаренко-Зелінська //Провадження у справі до судового розгляду: хрестоматія для студентів V курсу факультету № 4 / уклад.: В. В. Комаров, К. В. Гусаров, А. Ю. Каламайко. – Харків, 2013. – С.30-42.
  6. Бондаренко-Зелінська Н. Л. Окремі питання правового регулювання підготовки цивільних справ до судового розгляду за новим Цивільним процесуальним кодексом України / Н. Л. Бондаренко-Зелінська // Університетські наукові записки. – 2006. – №1 – С.96-102
  7.  Бондаренко-Зелінська Н. Л. Дотримання Конвенції Про захист прав людини і основоположних свобод при підготовці до судового розгляду судом касаційної інстанції / Н. Л. Бондаренко-Зелінська // Університетські наукові записки. – 2006. – №2 – С.117-123.
  8. Бондаренко-Зелінська Н. Л. До питання про виникнення та розвиток інституту апеляції в Україні / Н. Л. Бондаренко-Зелінська // Університетські наукові записки. – 2007. – №1 – С.117-130.
  9. Бондаренко-Зелінська Н. Л. Емансипація неповнолітніх: цивільно-правовий аспект / Н. Л. Бондаренко-Зелінська // Університетські наукові записки. – 2008. – №4 – С.109-113.
  10. Бондаренко-Зелінська Н. Л. Особливості відкриття провадження  у справах про надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності  / Н. Л. Бондаренко-Зелінська // Університетські наукові записки. – 2009. – №1 – С.61-64.
  11. Бондаренко-Зелінська Н. Л., Білоусов Ю.В.  Проблемні питання провадження у зв’язку із розголошенням інформації, яка містить банківську таємницю. щодо фізичних та юридичних осіб/ Н. Л. Бондаренко-Зелінська, Ю.В. Білоусов // Університетські наукові записки. – 2009. – №4 – С.24-32.
  12.    Бондаренко-Зелінська Н. Л . До питання про ефективний судовий захист прав дітей відповідно до Європейських стандартів / Н. Л. Бондаренко-Зелінська // Університетські наукові записки. – 2013. – №4 (48). – С.110-116
  13.   Каменков В. С., Бондаренко-Зелинская Н. Л. К вопросу о модернизации национального механизма защиты прав человека / В. С. Каменков , Н. Л. Бондаренко-Зелинская // Університетські наукові записки. – 2014. – №2. – С. 79-89.
  14. Бондаренко-Зелінська Н. Л. Гопкін П.В. Окремі питання захисту прав та інтересів відповідача в цивільному процесі / Н. Л. Бондаренко-Зелінська, П.В. Гопкін  // Університетські наукові записки. – 2015. – №1. – С.27-37    Ватрас Володимир Антонович - Професор кафедри
    Професор кафедри, кандидат юридичних наук, доцент.

  Народився 12 лютого 1980 року у місті Полонне Хмельницької обл. Освіта — Хмельницький інститут регіонального управління та права, юридичний факультет (1997-2002 р.р.)

  2001–2002 рр. — старший методист науково-дослідного сектора Хмельницького інституту регіонального управління та права.
  2002–2005 рр. — начальник юридичного відділу, завідувач науково-дослідного відділу міжнародного співробітництва та координації наукових заходів Науково-дослідної частини ХУУП.
  2002–2006 рр. — аспірант Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України.
  2005–2008 рр. — старший викладач кафедри цивільного права та процесу.
  З вересня 2008 року — доцент кафедри цивільного права та процесу Хмельницького університету управління та права.
  З грудня 2009 по травень 2016 року - старший науковий співробітник лабораторії з проблем адаптації цивільного законодавства України до стандартів Європейського Союзу Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва Національної академії правових наук України.  
  З грудня 2010 року – професор кафедри цивільного права та процесу ХУУП.

  У 2008 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему  «Суб’єкти сімейних правовідносин» за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. Доцент кафедри цивільного права та процесу присвоєно з 2010 року.

  Адвокат з 27.04.2005року (свідоцтво №357).

  В 2010 році обраний до Дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області (секретар палати).

  В жовтні 2013 році обраний до Кваліфікаційної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області.
  З липня 2016 року – голова Кваліфікаційної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області.

  Автор (співавтор) понад 80 наукових та навчально-методичних праць, серед яких 6 навчальних посібників, 6 коментарів чинного законодавства. Співавтор 3 законопроектів щодо вдосконалення сімейного та цивільного законодавства України.

  Підготував 4 канд. наук.

  Наукові інтереси: сімейне право, право ЄС, міжнародне приватне право.

  Список наукових праць:

  1. Ватрас_В.А._Поняття_«сімї»_у_сімейному_праві_України_/ В.А. Ватрас // Форум права. – 2009. – № 1. – С. 83-91
  2. Ватрас В.А. Проблеми та перспективи кодифікації міжнародного сімейного права України / В. А. Ватрас // Приватне право і підприємництво. Збірник наукових праць. Вип. 13, 2014 р. / Редкол.: Крупчан О.Д. (гол. ред.) та ін. — К.: Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва Національної академії правових наук України, 2014. — С. 182-186.
  3. Ватрас В.А. Місце міжнародних договорів України в системі джерел сімейного права / В. А. Ватрас // Приватне право і підприємництво. Збірник наукових праць. Вип. 14, 2015 р. / Редкол.: Крупчан О.Д. (гол. ред.) та ін. — К.: Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва Національної академії правових наук України, 2015.
  4. Ватрас В.А. До питання по право на сімейну таємницю / В. А. Ватрас // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права – 2002. – №2. – С.93-96.
  5. Ватрас В.А. Суб’єктний склад правовідносин щодо імплантації ембріона дитини жінці з генетичного матеріалу подружжя/ В. А. Ватрас // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права – 2002. – №4. – С.72-75.
  6. Ватрас В.А. Деякі питання участі церкви у відносинах, які регулюються сімейним законодавством / В. А. Ватрас // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права – 2003. – №1. – С.79-83.
  7. Ватрас В.А. До питання про поняття суб’єкта сімейних правовідносин / В. А. Ватрас // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права – 2003. – №2. – С.65-69.
  8. Ватрас В.А. Про сутність сімейних правовідносин / В. А. Ватрас // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права – 2003. – №3-4. – С.111-118.
  9. Ватрас В.А. Деякі питання застосування статті 8 Сімейного кодексу України / В. А. Ватрас // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права – 2004. – №3. – С.76-80.
  10. Ватрас В.А. Ґенеза поняття «Суб’єкти сімейних правовідносин» / В. А. Ватрас // Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. – 2005. –  №1-2 . –С. 120-129.
  11. Ватрас В.А. Поняття сімейної правосуб’єктності / В. А. Ватрас // Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. – 2005. –  №3 . –С. 93-99.
  12. Ватрас В.А. Сімейна деліктоздатність як елемент сімейної правосуб’єктності / В. А. Ватрас // Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. – 2005. –  №4 . – С. 108-113.
  13. Ватрас В.А. Про правосуб’єктність сім’ї / В. А. Ватрас // Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. – 2007. –  №4 . – С. 149-153.
  14. Ватрас В.А. Суб’єкти подружніх та прирівняних до них правовідносин / В. А. Ватрас // Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. – 2008. –  №1 . – С.87-92.
  15. Ватрас В.А. Батьки та діти як суб’єкти сімейних правовідносин / В. А. Ватрас // Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. – 2008. –  №4 . – С.145-150.
  16. Ватрас В.А. Особливості суб’єктного складу подружніх та прирівняних до них правовідносин / В. А. Ватрас // Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. – 2009. –  №1 . – С.65-70.
  17. Ватрас В.А. Вчення про суб’єкта  сімейних правовідносин  в правових теоріях та школах / В. А. Ватрас // Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. – 2009. –  №2 . – С.68-74.
  18. Ватрас В.А. Правова характеристика джерел сімейного права, які регламентують поняття «члени сімї» та «сімя»  / В. А. Ватрас // Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. – 2009. –  №4 . – С.39-43.
  19. Ватрас В.А. Особливості системи джерел приватного права Європейського Союзу  / В. А. Ватрас // Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. – 2013. –  №1 . – С.94-100.
  20. Ватрас В.А. Загальновизнані принципи і норми міжнародного права як джерел публічного та приватного права  / В. А. Ватрас // Приватне право і підприємництво. Збірник наукових праць. Вип. 15, 2016 р. / Редкол.: Крупчан О.Д. (гол. ред.) та ін. — К.: Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва Національної академії правових наук України, 2015. –С.162-166.


    Бориславська Марина Вячеславівна - Доцент кафедри
    Доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент.

  Народилася 4 лютого 1974 року у місті Хмельницькому.

  Закінчила юридичний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (1996).

  1996-1997 р.р. – старший викладач Хмельницького юридичного колегіуму.
  В період з 1997-2002 р.р. – викладач кафедри цивільного права та цивільного процесу Національної академії Прикордонних військ України імені Богдана Хмельницького (м. Хмельницький).
  В 2002-2007 р.р. – доцент, завідувач кафедри цивільного та кримінального права і процесу Миколаївського державного гуманітарного університету імені Петра Могили (тепер – Чорноморський державний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв).
  З вересня 2007 року – доцент кафедри цивільного права та процесу Хмельницького університету управління та права.

  У 1999 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Контракт про проходження військової служби громадянами України» за спеціальністю 20.02.03 – військове право; військові проблеми міжнародного права. У 2004 р. отримала вчене звання доцента.

  Автор (співавтор) понад 20 наукових публікацій.

  Наукові інтереси — цивільне та сімейне право; спадкове право; військове право.

  Список наукових праць:

  1. Бориславська М. В. Фактичне виховання у сімейному праві: значення, суть та правові наслідки / М. В. Бориславська // Університетські наукові записки. – 2014. - № 2. – С. 137-144.
  2. Бориславська М. В. Деякі проблеми застосування режиму окремого проживання подружжя в Україні / М. В. Бориславська // Університетські наукові записки. – 2015. - № 2. – С. 69-79.
  3. Бориславська М.В. Правове регулювання відносин щодо родства на українських землях до 1917 року / М. В. Бориславська // Університетські наукові записки. – 2016. - № 1. - С. 6-18.
  4. Бориславська М.В. Окремі питання визначення місця та ролі сучасного цивільного права в системі права України / М.В. Бориславська // Університетські наукові записки // Часопис Хмельницького університету управління та права – 2008. – №4. – С.114-117
  5. Бориславська М. В. Проживання падчерки, пасинка разом з мачухою, вітчимом: сімейно-правове значення / М. В. Бориславська // Часопис цивілістики. – 2014. – Вип. 17. – С. 56-59.
  6. Бориславська М. В. Загальна характеристика договірного регулювання сімейних правовідносин / Бориславська М. В. Загальна характеристика договірного регулювання сімейних правовідносин / М. В. Бориславська // Наукові праці: Науково-методичний журнал. Т. 69. Вип. 56. Політичні науки. Правознавство. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2007. – С. 195-198.
  7. Бориславська М. В. Окремі питання місця і ролі сучасного цивільного права в системі права України / М. В. Бориславська // Університетські наукові записки. – 2008. - № 4. - С. 114-117.
  8. Бориславська М. В. Проживання падчерки, пасинка разом з мачухою, вітчимом: сімейно-правове значення / М. В. Бориславська // Часопис цивілістики. – 2014. – Вип. 17. – С. 56-59.   
  9. Бориславська М. В. Фактичне виховання у сімейному праві: значення, суть та правові наслідки / М. В. Бориславська // Університетські наукові записки. – 2014. - № 2. – С. 137-144.   
  10. Бориславська М. В. Деякі проблеми застосування режиму окремого проживання подружжя в Україні / М. В. Бориславська // Університетські наукові записки. – 2015. - № 2. – С. 69-79.   
  11. Бориславская М. В. О перспективах развития в Украине института раздельного проживания супругов (сепарации) / М. В. Бориславська // Сборник научных трудов «Проблемы гражданского права и процесса» (Гродненский государственній университет имени Янки Купалы). – 2015.
  12. Бориславська М. В. Інститут опіки та піклування за законодавством України та зарубіжних країн / М. В. Бориславська // Проблеми модернізації приватного права в  умовах євроінтеграції : збірник наукових праць / за заг. ред. Ю. В. Білоусова ; НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький: ФОП Мельник А. А., 2015. – С. 162-170.
  13. Бориславська М. В. Правове регулювання відносин щодо родства на українських землях до 1917 р. / М. В. Бориславська // Університетські наукові записки. – 2016. - № 1. – С. 6-18   .
  14. Бориславская М. Особенности установления сепарации по законодательству Украины / М. Бориславская // Legea si viata. – 2016.-  Decembrie. – С. 10-14.


    Трач Оксана Михайлівна - Доцент кафедри
    Доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент.

  Народилася 6 жовтня 1977 року у місті Городку Хмельницької обл.

  Освіта — Хмельницький інститут регіонального управління та права, юридичний факультет (1999), Київський національний університет імені Тараса Шевченка, магістратура Українського центру правничих студій Української правничої фундації (2000).

  2000-2001 рр. — начальник юридичного відділу Хмельницького інституту регіонального управління.
  2001-2004 рр. — аспірант Львівського національного університету імені Івана Франка.
  2004-2009 рр. — старший викладач кафедри цивільного права та процесу Хмельницького університету управління та права.
  З вересня 2009 року — доцент кафедри цивільного права та процесу Хмельницького університету управління та права.

  У 2009 році захистила захистила кандидатську дисертацію на тему: «Порядок розгляду справ судом апеляційної інстанції в цивільному процесі України» за спеціальністю 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право».
  З 2010 року доцент кафедри цивільного права та процесу.

  Брала участь у підготовці більше 15 експертних висновків на проекти постанов Пленуму Верховного Суду України, Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ; співавтор проекту Закону України “Про внесення змін до Цивільного процесуального кодексу України (щодо удосконалення процедури апеляційного провадження).

  Автор (співавтор) понад 80 наукових та навчально-методичних публікацій.

  Коло наукових інтересів — перегляд судових рішень у цивільних справах.

  Список наукових праць:

  1. Трач О.М. Окремі питання доказування в суді апеляційної інстанції / О.М. Трач // Форум права. – 2008. – № 3. – С. 490–496
  2. Трач О.М. Дебати в суді апеляційної інстанції: окремі аспекти / О.М.Трач // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права – 2003. – №2. – С.85–91
  3. Трач О.М. Сутність та значення підготовчої частини засідання суду апеляційної інстанції / О.М.Трач // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права – 2003. – №3–4. – С.132–139
  4. Трач О.М. Направлення справи на новий розгляд як спеціальна ознака апеляційного провадження / О.М. Трач// Університетські наукові записки. — 2007. — № 4 — С. –154–259.
  5. Трач О.М. Право на оскарження судових рішень у зв’язку з винятковими обставинами та особливості його здійснення / О.М. Трач// Університетські наукові записки. — 2010. — № 2 — С. –55–65.
  6. Трач О. М. Ознаки національних моделей апеляційного провадження [Текст] / О. М. Трач // Університетські наукові записки. — 2011. — № 1 (37). —С. 110–115.
  7. Трач О. М. Ознаки апеляційного провадження у цивільному процесі України [Текст] / О. М. Трач // Університетські наукові записки. — 2011. — № 2 (38). —С. 106–114.
  8. Трач О. М. Судовий наказ як об’єкт апеляційного оскарження [Текст] / О. М. Трач // Університетські наукові записки. — 2012. — № 1 (41). — С. 349–354.
  9. Трач О. М. Право апеляційного оскарження судового наказу та особливості його здійснення [Текст] / О. М. Трач // Університетські наукові записки. — 2013. — № 3 (47). — С. 165–170.
  10. Трач О. М. Повноваження суду апеляційної інстанції за наслідками перегляду судового наказу [Текст] / О. М. Трач // Університетські наукові записки. — 2013. — № 4 (48). — С. 130–141.
  11.Трач О. М. Поняття зупинення провадження у справі в цивільному процесі [Текст] / О. М. Трач // Університетські наукові записки. — 2015. — № 3 (55). — С. 42–50.
  12.  Трач О. М. Розширення обсягу повноважень апеляційних судів у цивільному процесі [Текст] / О. М. Трач // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». — Випуск 23. — Ч. І. —Т. 1. — Ужгород, 2013. — С. 276–280.
  13. Трач О. М. Скасування рішення як повноваження суду апеляційної інстанції у цивільному процесі: порівняльно–правовий аспект [Текст] / О. М. Трач // Проблеми модернізації приватного права в умовах євроінтеграції : збірник наукових праць / за заг. ред. Ю. В. Білоусова ; НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, Хмельницький університет управління та права. — Хмельницький : ФОП Мельник А. А., 2015. — C. 476–483.
  14. Трач О. М. Прийняття нових доказів судом апеляційної інстанції / О. М. Трач // Вісник запорізького національного університету. Юридичні науки. — Випуск 1. – Запоріжжя, 2006. — С. 134–139


    Чорна Жанна Леонтіївна - Доцент кафедри
    Доцент кафедри, кандидат юридичних нак, доцент.

  Народилася 8 березня 1977 році у м. Бучачі Тернопільської обл.

  Закінчила Хмельницький інститут регіонального управління та права, юридичний факультет (1999); Київський національний університет імені Тараса Шевченка, магістратуру Українського центру правничих студій (2000 р.).

  З 2000-2001 рр. – асистент кафедри цивільно-правових дисциплін Хмельницького інституту регіонального управління та права.

  2001-2004 рр.  – аспірант Львівського національного університету імені Івана Франка. 2004-2007 рр. – старший викладач, доцент кафедри цивільного права та процесу Хмельницького університету управління та права.

  З вересня 2007 року – доцент кафедри цивільного права та процесу Хмельницького університету управління та права.

  У 2006 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Цивільно-правовий захист майнових прав та інтересів малолітніх і неповнолітніх осіб» за спеціальністю 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право». З 2008 року доцент кафедри цивільного права та процесу.

  Автор (співавтор) понад 20 наукових публікацій.

  Коло наукових інтересів — цивільне право.

  Список наукових праць:

  1. Чорна Ж.Л Вчинення правочину малолітньою особою за межами її цивільної дієздатності як підстава його недійсності [Текст] / Ж.Л. Чорна // Університетські наукові записки. – 2016. – №57. – С.110-117.
  2. Чорна Ж.Л. Окремі питання встановлення опіки над фізичними особами [Текст] / Ж.Л. Чорна // Університетські наукові записки // Часопис Хмельницького університету управління та права. – 2011. – №2. – С.120-125.
  3. Чорна Ж.Л. Окремі питання правового регулювання визнання фізичної особи-підприємця банкрутом в Україні [Текст] / Ж.Л. Чорна // Університетські наукові записки // Часопис Хмельницького університету управління та права. – 2012. – №3. – С.72-76.
  4. Чорна Ж.Л. Щодо питань дійсності, моменту укладення та державної реєстрації іпотеки [Текст] / Ж.Л.Чорна // Університетські наукові записки // Часопис Хмельницького університету управління та права. – .2013. - №4. – С.161-167.
  5. Чорна Ж.Л. Трудовий договір як підстава надання повної цивільної дієздатності [Текст] / Ж.Л. Чорна // Університетські наукові записки // Часопис Хмельницького університету управління та права. – 2014. – №2. – С.145-149.
  6. Чорна Ж.Л. Відповідальність за шкоду, завдану неповнолітніми у цивільному праві України [Текст] / Ж.Л. Чорна // Університетські наукові записки // Часопис Хмельницького університету управління та права -2015. – №3. – С.51-59.
  7. Чорна Ж.Л. Право неповнолітніх на житло / Ж.Л. Чорна // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права – 2003. – №2. – С.81-85.
  8. Чорна Ж.Л. Особливості цивільно-правової відповідальності за шкоду, завдану неповнолітнім / Ж.Л. Чорна // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права – 2003. – №3-4. – С.98-103.
  9. Чорна Ж.Л. Надання особі повної цивільної дієздатності / Ж.Л. Чорна // Університетські наукові записки // Часопис Хмельницького університету управління та права -2007. – №2. – С.190-194.
  10. Чорна Ж.Л. Особливості правоздатності малолітніх і неповнолітніх осіб як учасників майнових відносин / Ж.Л. Чорна // Університетські наукові записки // Часопис Хмельницького університету управління та права – 2007. – №4. – С.135-139
  11. Чорна Ж.Л. Деякі питання правового регулювання договору найму (оренди) земельної ділянки за законодавством України / Ж.Л. Чорна // Університетські наукові записки // Часопис Хмельницького університету управління та права – 2008. – №2. – С.53-57
  12. Чорна Ж.Л.  Деякі проблеми питання іпотеки / Ж.Л. Чорна // Університетські наукові записки // Часопис Хмельницького університету управління та права – 2009. – №2. – С.75-78.
  13. Чорна Ж.Л. Особливості дієздатності малолітніх і неповнолітніх осіб за цивільним законодавством України, Росії, Білорусі / Ж.Л. Чорна // Університетські наукові записки // Часопис Хмельницького університету управління та права – 2010. – №3. – С.60-64.


    Анікіна Галина Володимирівна - Доцент кафедри
    Доцент кафедри, кандидат юридичних наук.

  Народилася 30 січня 1984 року у місті Тернополі.

  Освіта — Тернопільський державний економічний університет, юридичний факультет (2006).

  З січня 2010 року — старший викладач кафедри цивільного права та процесу Хмельницького університету управління та права.
  З (вересня) 2015 р. – доцент кафедри цивільного права та процесу ХУУП.

  У 2014 році захистила захистила кандидатську дисертацію на тему: «Цивільно-правове регулювання відносин, пов’язаних зі смертю фізичної особи» за спеціальністю 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право».

  Автор (співавтор) понад 20 наукових публікацій.

  Коло наукових інтересів — цивільне право, право інтелектуальної власності, медичне право.

  Список наукових праць:

  1. Анікіна Г.В. Особливості правового регулювання трансплантації органів від померлого донора [текст] / Г.В. Анікіна // Юридична Україна. – 2010. – №10. – С. 68-75.
  2. Анікіна Г.В. Проблеми встановлення критеріїв смерті фізичної особи та їх значення для цивільного права / Г.В. Анікіна // Університетські наукові записки // Часопис Хмельницького університету управління та права – 2007. – №4. – С.192-200.
  3. Анікіна Г.В. Перспективи легалізації евтаназії в Україні / Г. В. Анікіна // Форум права. - 2009. - № 3. - С. 25-34.
  4.  Анікіна Г.В. К вопросу о правовом регулировании постмортальной репродукции / Г. В. Анікіна // Электронный научный журнал “Наука. Общество. Государство” 2013. № 2(2).
  5. Анікіна Г.В. Смерть фізичної особи як юридичний факт / Г.В. Анікіна // Університетські наукові записки // Часопис Хмельницького університету управління та права – 2008. – №4. – С.166-170.
  6. Анікіна Г.В. Юридичні наслідки смерті як юридичного факту у цивільному праві / Г.В. Анікіна // Університетські наукові записки // Часопис Хмельницького університету управління та права – 2012. – №3. – С.104-112.
  7.  Анікіна Г. В. Поняття та ознаки цивільних правовідносин, пов’язаних зі смертю фізичної особи [Електронний ресурс] / Г. В. Анікіна // Журнал східноєвропейського права. – 2016. – № 27.


    Гарієвська Мирослава Богданівна - Доцент кафедри
    Доцент кафедри, кандидат юридичних наук.

  Народилася 14 листопада 1984 року смт. Брошнів-Осада Рожнятівського району Івано-Франківської обл.

  Закінчила Хмельницький університет управління та права, юридичний факультет (2007).

  2006-2008 рр. — старший лаборант кафедри цивільного права та процесу;
  2008-2010 рр. — старший науковий співробітник відділу співробітник відділу координації наукових заходів та науково-технічних експертиз науково-дослідної частини;
  2008-2104 р.р. — асистент кафедри цивільного права та процесу;
  з 1 вересня 2014 року — старший викладач кафедри цивільного права та процесу Хмельницького університету управління та права;
  з березня 2016 року – завідувач юридичної клініки Хмельницького університету управління та права.

  У 2017 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Дискреційні повноваження суду при розгляді цивільних справ у суді першої інстанції» за спеціальністю 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право».

  Автор (співавтор) понад 20 наукових публікацій.

  Коло наукових інтересів — правові проблеми реалізації повноважень суду у цивільному процесі.

  Списое наукових праць:

  1. Гарієвська М.Б. Дискреційні повноваження щодо усунення недоліків рішення судом, який його ухвалив / М.Б. Гарієвська // Приватне право і підприємництво. Збірник наукових праць. Вип. 12, 2013 р. / Редкол.: Крупчан О. Д. (гол. ред.) та ін. – К. : Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва Національної Академії правових наук України, 2013. — С. 71-75.
  2. Гарієвська М. Б. До питання про дискреційні повноваження суду у процесі доказування [Текст] // М. Б. Гарієвська / Приватне право і підприємництво. Збірник наукових праць. Вип. 8, 2009 р. / Редкол.: Крупчан О.Д. (гол. ред.) та ін. – К.: Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва Академії правових наук України, 2009. – С. 93-96.
  3. Гарієвська М. Б. До питання активності суду в процесі доказування: порівняльно-правовий аспект [Текст] // М. Б. Гарієвська / Приватне право і підприємництво. Збірник наукових праць. Вип. 9, 2010 р. / Редкол.: Крупчан О.Д. (гол. ред.) та ін. – К.: Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва Академії правових наук України, 2010. – С. 78-81.
  4. Гарієвська М. Б. Проблемні питання визнання мирової угоди в Україні та Німеччині [Текст] / М. Б. Гарієвська // Приватне право і підприємництво. Збірник наукових праць. Вип. 10, 2011 р. / Редкол.: Крупчан О.Д. (гол. ред.) та ін. – К.: Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва Академії правових наук України, 2011. – С. 207-209.
  5. Гарієвська М.Б. Роль суду як суб’єкта цивільних процесуальних правовідносин в Україні та Англії [Текст] / М.Б. Гарієвська // Приватне право і підприємництво. Збірник наукових праць. Вип. 11, 2012 р. / Редкол.: Крупчан О. Д. (гол. ред.) та ін. – К. : Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва Національної Академії правових наук України, 2012. — С. 195–198.
  6. Гариевская М. Б. Некоторые вопросы осуществления дискреционных полномочий судом при обеспечении иска / М.Б. Гариевская // Электронный научный журнал "Наука.Общество.Государство". — 2013. — № 4.
  7. Гарієвська М.Б. Відеоконференція в цивільному процесі: проблемні питання [Текст] / М.Б. Гарієвська // Приватне право і підприємництво. Збірник наукових праць. Вип.14, 2015 р. / Редкол.: Крупчан О. Д. (гол. ред.) та ін. – К. : Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва Національної Академії правових наук України, 2015. — С. 59-62.
  8. Гарієвська М.Б. Питання класифікації дискреційних повноважень суду у цивільному судочинстві / М.Б. Гарієвська // Університетські наукові записки. — 2012. — № 4 (44). — С. 169-176.


    Якимчук Світлана Олексіївна - Доцент кафедри
    Доцент кафедри, кандидат юридичних наук.

  Народилась 8 березня 1984 року  в місті Ізяслав Хмельницької області.

  Освіта – Хмельницький університет управління та права, юридичний факультет (2006).

  З (липня) 2006 р. по (жовтень) 2012 р. – асистент кафедри цивільного права та процесу  ХУУП;
  з (жовтня) 2012 р. по (вересень) 2015 р. - старший викладач кафедри цивільного права та процесу  ХУУП;
  з (вересня) 2015 р. – доцент кафедри цивільного права та процесу ХУУП.

  У 2015 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Виконання судових рішень як частина судового розгляду» за спеціальністю 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право».

  Автор (співавтор) понад 20 наукових публікацій.

  Коло наукових інтересів: цивільне право та цивільний процес.

  Список наукових праць:

  1.  Якимчук С.О. Ефективність виконання судових рішень [Текст] / С.О. Якимчук // Проблеми законності. - Х. - 2012. – Вип. 120. – С. 296-305.
  2.  Якимчук С.А. Законная сила и исполнимость судебного решения [Текст] / С. А. Якимчук // Проблемы законности. - Х. – 2012. –Вып. 121. – С. 256-264.
  3. Якимчук С.О. Правовий статус органів примусового виконання судових рішень та шляхи їх реформування / С.О. Якимчук // Університетські наукові записки // Часопис Хмельницького університету управління та права – 2009. – №3. – С.93-96.
  4. Якимчук С.О. Принцип верховенства права та доступність цивільного судочинства / С.О. Якимчук // Науковий вісник Львівського державного університету внутр. справ. – 2012. – № 2 (1). – с. 180-189.
  5. Якимчук С.О. Виконання судових рішень у цивільних справах як стадія судового розгляду/ С.О. Якимчук // Університетські наукові записки // Часопис Хмельницького університету управління та права – 2009. – №4. – С.81-84.
  6. Якимчук С.О.Реалізація принципу верховенства права в цивільному процесуальному законодавстві України через призму рішень Європейського суду з прав людини / С.О. Якимчук // Університетські наукові записки // Часопис Хмельницького університету управління та права – 2012. – №1. – С.355-366.
  7. Якимчук С. А. Контроль за исполнением судебных решений и эффективность защиты прав взыскателя в исполнительном производстве / С. А. Якимчук // Проверка судебных решений в гражданском процессе Украины и России : сб. тез. науч. докл. и сообщ. "круглого стола" каф. гражд. процесса Нац. ун-та "Юрид. акад. Украины им. Ярослава Мудрого" и юрид. фак. Моск. гос. ун-та им. М. В. Ломоносова, Харьков, 19 марта 2013 г. – Харьков, 2013. – С. 106–108.
  8. Якимчук С. А. Законная сила и исполнимость судебного решения / С. А. Якимчук // Проблемы законности : сб. науч. тр. / Нац. ун-т «Юрид. акад. Украины им. Я. Мудрого». – Харьков, 2013. – Вып. 121. – С. 257-264.


    Сердечна Ірина Леонідівна - Доцент кафедри
    кандидат юридичних наук

  Народилась 19 січня 1988 року

  Освіта — Хмельницький університет управління та права, магістр права (2011).  

  З серпня 2012 року — старший лаборант кафедри цивільного права та процесу Хмельницького університету управління та права.
  З 2014 року — асистент кафедри цивільного права та процесу.
  З 2016 року — старший викладач кафедри цивільного права та процесу

  20 жовтня 2017 року  захистила кандидатську дисертацію на тему: «Особисті немайнові права і обов’язки членів сім’ї та родичів» за спеціальністю 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право».

  Автор (співавтор) понад 20 наукових публікацій.

  Коло наукових інтересів — сімейне право.


  Список наукових праць:

  1.  Сердечна І.Л. Становлення інституту особистих немайнових прав членів сім’ї та родичів на українських землях [Текст] / І.Л. Сердечна // Університетські наукові записки. – 2013. – №4 (48). – С. 199 - 205.
  2.  Сердечна І.Л. Підстави виникнення, зміни та припинення сімейних правовідносин між іншими членами сім’ї та родичами [Текст] / І.Л. Сердечна // Університетські наукові записки. – 2014. – № 2 (50). – С. 158 - 167.
  3.  Сердечна І.Л. До питання про поняття «член сім’ї» в сімейному праві : нормативний та доктринальний підходи [Текст] / І.Л. Сердечна // Університетські наукові записки. – 2014. – №4 (52). – С. 88 - 95.
  4.  Сердечна І.Л. Поняття та ознаки правовідносин між іншими членами сім’ї та родичами [Текст] / І.Л.Сердечна // Часопис цивілістики. – 2015. – №19. – С. 37 - 40.
  5.  Сердечная И.Л. Личное неимущественное право бабки, деда на воспитание внуков: семейно-правовой аспект [Текст] / И.Л. Сердечная // Lege si Viata. – 2015. - SEPTEMBRIE. – С. 66-69.
  6.  Сердечна І.Л. Права інших членів сім’ї та родичів при усиновленні дитини / І.Л. Сердечна // Електронне науково-практичне фахове видання. Журнал східноєвропейського права. – 2015. – № 21. – С. 128-136. // Електронне видання [Режим доступу]: http://easternlaw.com.ua/wp-content/uploads/2015/11/serdechna_21.pdf


    Паславська Юлія Валеріївна - асистент кафедри
    Паславська Юлія Валеріївна
  асистент кафедри цивільного права та процесу

  Народилася 17.07.1984 року у смт. Чемерівці Хмельницької області.
  У 2005 році закінчила Хмельницький національний університет, здобувши спеціальність перекладача англійської мови. З 2010 по 2012 роки працювала вчителем англійської мови у СЗОШ №  1 м. Хмельницького.
  Починаючи з 2012 року працює на посаді методиста навчального відділу юридичного факультету заочної форми навчання. У 2017 році здобула другу вищу освіту у Хмельницькому університеті управління та права, здобувши кваліфікацію юриста.
  У 2018 році вступила до аспірантури Хмельницького університету управління та права. Працює над кандидатською дисертацією на тему: «Свобода особистості як об’єкт цивільно-правової охорони». З 2019 року працює на посаді асистента кафедри цивільного права та процесу.


    Ромась Марія Іванівна - асистент кафедри
    асистент кафедри цивільного права та процесу

  Народилася 11 травня 1994 року у м. Житомир.
  Освіта – Київський національний університет імені Тараса Шевченка (магістр права, 2018).
  З 2018 року – аспірант кафедри цивільного права та процесу Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова.
  Коло наукових інтересів – проблеми цивільного права, договірні зобов’язання, цивільний процес.


    

  Контакти: 29000, м.Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 8, каб. 401
  Телефон:
  Пошта:
   
  ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 2020 р.