Надіслати листа Мапа сайту На головну сторінку
... Той хто не любить свою країну, нічого любити не може (Джордж Гордон Байрон) ...
Українською мовою Русский язык In English
 Меню   
 
 • Загальна інформація
 • Освітній процес
 • Управління університетом
 • Ліцензування та акредитація
 • Вступнику
 • Факультети
 • Військова кафедра
 • Центр ППК
 • Структурні підрозділи
 • Наукова діяльність
 • Студентське життя
 • Випускники університету
 • Профспілка
 • Публічні закупівлі
 • Інформація для оприлюднення
 • Мапа сайту
 •  

   Спілкування   
   
 • Онлайн конференція
 •  

   Бібліотека   
   
 • Електронна бібліотека
 •  


   Контакти   
   

  29000, Україна
  м. Хмельницький,
  вул. Героїв Майдану, 8
  тел:    (0382)71-80-00
  факс: (0382)71-75-70
  email: info@univer.km.ua

   

   Про нас   
   

  Відео про нас

   

   Банери   
       
  Ми на facebook
  Надання безоплатної правової допомоги.
  Євразійська асоціація правничих шкіл та правників
  Міжнародна програма TEMPUS:TRADIR
  Інтернет-портал мережі УРАН доступу до електронних інформаційних ресурсів
  Міністерство освіти і науки України
  Ridna khmelnitchina
  Вінницький регіональний центр оцінювання якості освіти
  neuvoo.com.ua - Ваш пошук роботи починається тут.
  International Association of Procedural Law
  ГГТУ им. П.О.Сухого.
   

   Фотовиставка   
   
   

   Погода   
   
  Погода в Хмельницькому » Україна
   

     Кафедри університету   
   
  Кафедра цивільного права та процесу
  Наукова робота
  наукова тема кафедри -

  “ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ РОЗБУДОВИ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ”


  Основні наукові публікації науково-педагогічних працівників кафедри цивільного права та процесу Хмельницького університету управління та права


  ГРИНЬКО С.Д.

  1.   Гринько С. Д. Формування традиції деліктних зобов’язань у римському праві / С. Д. Гринько // Цивільне право України (традиції та новації) : монографія / авт. кол.; за ред. Є. О. Харитонова, Т. С. Ківалової, О. І. Харитонової; наук. ред. Н. Ю. Голубєва. – Одеса : Фенікс, 2010. – С. 620-649.
  2.   Гринько С. Д. Протиправність як обов’язкова ознака завдання шкоди для виникнення деліктних зобов’язань: історико-правовий аспект/ С. Д. Гринько // Приватне право і підприємництво. Збірник наукових праць. – 2010. – Вип. 9. – К. : Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва АПрН України, 2010. – С. 84-88.
  3.   Гринько С. Д. Викладання римського приватного права в юридичних навчальних закладах / С. Д. Гринько // Університетські наукові записки : Часопис ХУУП. – 2010. – № 1. – С. 289-294.
  4.   Гринько С. Д. Ідеологічне значення римського права / С. Д. Гринько // Актуальні проблеми держави і права : Збірник наукових праць Одеської національної юридичної академії. – 2010. – Вип. 53. – С. 40-49.
  5.   Гринько С. Д. Причинно-наслідковий зв’язок як об’єктивна умова виникнення деліктних зобов’язань в Україні / С. Д. Гринько // Університетські наукові записки : Часопис ХУУП. – 2010. – № 2. – С. 66-79.
  6.   Гринько С. Д. Поняття та предмет зобов’язань за римським приватним правом / С. Д. Гринько // Університетські наукові записки : Часопис ХУУП. – 2010. – № 3. – С. 38-52.
  7.   Гринько С. Д. Виды рецепции римского частного права / С. Д. Гринько // Юрист: Правовой справочник. – Алмата. – 2010. – № 10 (112), октябрь. – С. 73-76.
  8.   Гринько С. Д. Шкода як умова виникнення деліктних зобов’язань за дореволюційним правом України: порівняльно-правовий аналіз / С. Д. Гринько // Приватне право і підприємництво. Збірник наукових праць. – 2011. – Вип. 11. – К. : Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва АПрН України, 2011. – С. 31-35.
  9.   Гринько С. Д. Рецепція інституту деліктних зобов’язань римського права в Шестикнижжі Арменопула / С. Д. Гринько // Університетські наукові записки : Часопис ХУУП. – 2011. – № 1. – С. 82-91.
  10.   Гринько С. Д. Согласие потерпевшего как освобождение от деликтной ответственности / С. Д. Гринько // Право. Законодательство. Личность : Научный журнал Саратовской государственной юридической академии. – 2011. – № 2 (12). – С. 79-88.
  11.   Гринько С. Д. Деліктні зобов’язання римського приватного права: поняття, система, рецепція : монографія / С. Д. Гринько; за наук. ред. Є. О. Харитонова. – Хмельницький : ХУУП, 2012. – 724 с.
  12.   Гринько С. Д. Рецепція деліктних зобов’язань римського приватного права в Україні та європейських країнах : монографія. – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2012. – 264 с.
  13.   Гринько С. Д. Вітчизняна концепція деліктних зобов’язань / С. Д. Гринько // Університетські наукові записки : Часопис ХУУП. – 2012. – № 1. – С. 287-294.
  14.   Гринько С. Д. Поняття та ознаки рецепції римського приватного права зобов’язань / С. Д. Гринько // Часопис цивілістики : Науково-практичний журнал Національного університету «Одеська юридична академія». – 2012. – Вип. 12. – С. 74-77.
  15.   Гринько С. Д. Простий випадок (casus) як підстава звільнення від деліктної відповідальності за римським правом і законодавством України та європейських країн / С. Д. Гринько // Приватне право і підприємництво. Збірник наукових праць. – 2012. – Вип. 12. – К. : Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва АПрН України, 2012. – С. 175-178.
  16.   Гринько С. Д. Проблеми вдосконалення правового регулювання деліктних зобов’язань у контексті розвитку європейських правових систем / С. Д. Гринько // Цивільне законодавство України в контексті розвитку європейського приватного права: монографія. - К. : Ред. журн. «Право України», 2013. – С. 210-244.
  17.   Гринько С. Д. Відповідальність держави за шкоду, завдану судовими і правоохоронними органами: порівняльно-правовий аналіз / С. Д. Гринько // Приватне право і підприємництво. – 2013. – Вип. : 12. – С. 181–184.
  18.   Гринько С. Д. Юридичні особи як суб’єкти деліктних зобов’язань за цивільним законодавством України та європейських країн: порівняльно-правовий аспект / С. Д. Гринько // Університетські наукові записки : Часопис ХУУП. – 2013. – № 3. – С. 101–108.
  19.   Гринько С. Д. Значення типології рецепції римського права для правових систем Європейських країн / С. Д. Гринько // Приватне право і підприємництво. – 2014. – Вип. : 13. – С. 9–13.
  20.   Гринько С. Д. Римське приватне право як підґрунтя визначення випадку як підстави звільнення від обов’язку відшкодувати шкоду, завдану деліктом в Україні / С. Д. Гринько // Часопис цивілістики: науково-практичний журнал. – 2014. – Вип. 16. – С. 239–243.
  21.   Гринько С. Д. Зобов’язання, що виникають внаслідок завдання шкоди особі за правом Стародавнього Риму / С. Д. Гринько // Університетські наукові записки : Часопис ХУУП. – 2014. – № 2. – С. 239–243.
  22.   Гринько С. Д. Зобов’язання, що виникають внаслідок завдання шкоди особі / С. Д. Гринько // Часопис цивілістики: науково-практичний журнал. – 2014. – Вип. 17. – С. 148–153.
  23.   Гринько С. Д. Деліктне право Німеччини та України: порівняльно-правовий аналіз / за заг. редакцією Ю. В. Білоусова: Науково-дослідний інституту приватного права і підприємництва імені Ф. Г. Бурчака НАПрН України, Хмельницький університету управління та права // Проблеми модернізації приватного права в умовах євроінтеграції: монографія. – Хмельницький : ФОП Мельник А. А., 2015. – С. 149-158.
  24.   Гринько С. Д. Фізичні особи як суб’єкти деліктних зобов’язань за римським приватним правом / С. Д. Гринько // Університетські наукові записки : Часопис ХУУП. – 2015. – № 2. – С. 49-59.
  25.   Гринько С. Д. Деліктоздатність неповнолітніх фізичних осіб за цивільним законодавством України та зарубіжних країн: порівняльно-правовий аспект / С. Д. Гринько // Часопис цивілістики: науково-практичний журнал. – 2015. – Вип. 19. – С. 158–165.
  26.   Гринько С. Д. Формування концепції деліктних зобов’язань у праві Стародавнього Риму / С. Д. Гринько // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. – 2015. – Вип. 34. Т. 1. – С. 75–81.
  27.   Гринько С. Д. Концептуальні засади визначення підстави та умови виникнення деліктних зобов’язань за правом Стародавнього Риму / С. Д. Гринько // Юридичний науковий електронний журнал. – 2015. – № 4. – С. 64-68. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://www.lsej.org.ua/4_2015/16.pdf
  28.   Grynko S. D. The Armenopoulos Six Books as a Knowledge Source of Tort Liabilities of Ancient Rome in Europe / S. D. Grynko // Вісник ОНУ ім. І. І. Мечникова. – Серія: Правознавство. – 2015. – Т. 20. Вип. 1 (26). – С. 50-68.


  БІЛОУСОВ Ю. В.


  1.   Білоусов Ю. В. Окремі тенденції формування євро-орієнтованого цивільного процесуального права [Текст] / Ю. В. Білоусов // Приватне право і підприємництво. Вип. 10, 2011 р. — К. : Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва Національної академії правових наук України, 2011. — С. 178–181.
  2.   Белоусов, Ю. В. Некоторые вопросы судоустройства и гражданского судопроизводства на современном этапе развития Украины [Текст] / Ю. В. Белоусов // Защита прав в России и других странах Совета Европы: современное состояние и проблемы гармонизации : сб. науч. статей. — Краснодар — СПб. : Юридический центр Пресс, 2011. — С. 272–281.
  3.   Білоусов Ю. В. Новітнє видання з перегляду судових рішень у порядку цивільного судочинства / Р. О. Стефанчук, Ю. В. Білоусов // Бюлетень Міністерства юстиції України. — 2011. — № 3. — С. 114–116.
  4.   Право світової організації торгівлі: Основні установчі акти. Англо-російсько-український глосарій [Текст] / [Крупчан О. Д., Білоусов Ю. В., Стефанчук Р. О. та ін.] ; за ред. О. Д. Крупчана та Ю. В. Білоусова. — К. : Професіонал, 2011. — 488 с.
  5.   Білоусов, Ю. В. Доказові презумпції у цивільному судочинстві [Текст] : монограф. / Ю. В. Білоусов, В. П. Феннич. — Х. : Харків юридичний, 2012. — 280 с.
  6.   Білоусов, Ю. В. Участь органів державної влади у цивільних відносин [Текст] : монограф. / Ю. В. Білоусов, С. О. Іванов. — Х. : Харків юридичний, 2012. — 484 с.
  7.   Білоусов, Ю. В. Груповий позов: зарубіжний досвід та перспективи його використання в Україні [Текст] / Ю. В. Білоусов // Університетські наукові записки. — 2012. — № 1 (41). — С. 295–309.
  8.   Белоусов, Ю. В. Вопросы ответственности государства по гражданско-правовым обязательствам [Текст] / Ю. В. Белоусов, С. А. Иванов // Россия в XXI веке: экономические, правовые и социально-культурные перспективы развития : материалы 8–й Международной научно-практической конференции Московского филиала ЛГУ им. А. С. Пушкина. Москва, 8 ноября 2012 г. : сб. научных статей : в 2 ч. / отв. ред. проф. А. А. Власов. — М. : РУДН, 2012. — Ч. 1. — С. 148–156.
  9.   Білоусов, Ю. В. Теоретичні та практичні засади вдосконалення національних заходів правового захисту у порядку цивільного судочинства [Текст] / Ю. В. Білоусов // Удосконалення механізмів захисту цивільних прав в умовах реформування цивільного законодавства в європейських країнах : зб. наук. пр. / НАПрН України, НДІ приват. права і підприємництва ; за заг. ред. акад. НАПрН України О. Д. Крупчана, канд. юрид. наук Ю. В. Білоусова. — К. : Ред. журн. «Право України», 2013. — 212 с. — (Наук. зб. «Академічні правові дослідження». Дод. до юрид. журн. «Право України»; вип. 13). — С. 152–161.
  10.   Білоусов, Ю. В. Проблеми модернізації цивільного процесуального законодавства України на сучасному етапі [Текст] / Ю. В. Білоусов // Стратегія модернізації приватного права в сучасних умовах : зб. наук. пр. / за ред. В. І. Короля, Ю. В. Білоусова. — К. : НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, 2013. — С. 302–310.
  11.   Білоусов, Ю. В. Проблемні питання визначення відповідача у справах про стягнення коштів державного бюджету [Текст] / Ю. В. Білоусов, С. О. Іванов // Університетські наукові записки. — 2013. — № 4 (48). — С. 82–109.
  12.   Білоусов, Ю. В. Цивільне законодавство України в контексті розвитку європейського приватного права [Текст] : монограф. / Р. О. Стефанчук, Ю. В. Білоусов, Н. Л. Бондаренко-Зелінська [та ін.] ; за заг. ред. Ю. В. Білоусова. — К. : Ред. журн. «Право України», 2013. — 296 с. — (Наук. зб. «Академічні правові дослідження». Дод. до юрид. журн. «Право України» ; вип. 2).― С. 245–258.
  13.   Білоусов, Ю. В. Судовий розгляд цивільної справи (у співавторстві з М. Б. Гарієвською). Відновлення втраченого судового провадження [Текст] / Ю. В. Білоусов, М. Б. Гарієвська // Цивільний процес України : підруч. [для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл.] / за ред. М. М. Ясинка. — Суми : МакДен, 2013. — С. 413–451, 773–779.
  14.   Білоусов, Ю. В. Судовий розгляд цивільної справи (у співавторстві з М. Б. Гарієвською). Відновлення втраченого судового провадження [Текст] / Ю. В. Білоусов, М. Б. Гарієвська // Цивільний процес України : підруч. ; [за заг. ред. М. М. Ясинка]. — К. : Алерта, 2014. — С. 385–420, 716–721.
  15.   Білоусов, Ю. В. Організація діяльності прокурора щодо представництва інтересів громадянина або держави при виконанні судових рішень [Текст] / Ю. В. Білоусов // Представництво прокурором інтересів громадянина або держави в суді : підруч. / [Безмащук Ю. Ю., Білоусов Ю. В., Головкін О. В. та ін.] ; за заг. ред. Є. М. Блажівського, Р. О. Стефанчука. — К. : Національна академія прокуратури України, 2014. — С. 220–240.
  16.   Гармонизация договорного права [Текст] : учеб. пособ. / Ю. В. Белоусов, Ю. Б. Бек, Е. Ю. Дыминская и др. ; под ред. У. Хелльманна, С. А. Балашенко, Ю. В. Белоусова. — Хмельницкий : Хмельницкий университет управления и права, 2015. — 294 с.
  17.   Білоусов, Ю. В. Правові джерела регулювання діяльності міжнародного комерційного арбітражу [Текст] / Ю. В. Білоусов // Міжнародний комерційний арбітраж : навч. посіб. / Ю. В. Білоусов, В. М. Конащук, В. М. Коссак та ін. ; під ред. У. Гелльманна, В. М. Коссака. — Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2015. — С. 43–72.
  18.   Білоусов, Ю. Право на пред’явлення групового позову [Текст] / Ю. Білоусов // Право України. — 2015. — № 9. — С. 56–62.
  19.   Білоусов, Ю. В. Механізм групового позову як чинник модернізації процесуального законодавства України та адаптації до європейських стандартів [Текст] / Ю. В. Білоусов // Правове забезпечення інтересів фізичних та юридичних осіб в умовах реалізації інтеграційної політики України : зб. наук. пр. / за заг. ред. В. І. Короля. — К. : НДІ приватного права і підприємництва імені Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук України, 2015. — С. 251–274.

  БОНДАРЕНКО-ЗЕЛІНСЬКА Н. Л.


  1.   Бондаренко-Зелінська Н. Л. Модернізація правових засад європейської та євразійської інтеграційних стратегій України / Н. Л. Бондаренко-Зелінська: зб. наук. пр. / [Король В. І. та ін.] ; за заг. ред. В. І. Короля ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ приват. права і підприємництва ім. Ф. Г. Бурчака. – Київ : НДІ приват. права і підприємництва ім. Ф. Г. Бурчака НАПрН України, 2014. – 286 с.
  2.   Білоусов, Ю. В. Цивільне законодавство України в контексті розвитку європейського приватного права [Текст] : монограф. / Р. О. Стефанчук, Ю. В. Білоусов, Н. Л. Бондаренко-Зелінська [та ін.] ; за заг. ред. Ю. В. Білоусова. — К. : Ред. журн. «Право України», 2013. — 296 с.
  3.   Бондаренко-Зелинская Н. Л. До питання про ефективний судовий захист прав дітей відповідно до Європейських стандартів / Н. Л. Бондаренко-Зелинская // Університетські наукові записки. – 2013. – №4 (48). – С.110-116
  4.   Каменков В. С., Бондаренко-Зелинская Н. Л. К вопросу о модернизации национального механизма защиты прав человека / В. С. Каменков , Н. Л. Бондаренко-Зелинская // Університетські наукові записки. – 2014. – №2. – С. 79-89.
  5.   Правове забезпечення інтересів фізичних та юридичних осіб в умовах реалізації інтеграційної політики України [Текст] : зб. наук. пр. / [Білоусов Ю. В. та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук В. І. Короля ; НДІ приват. права і підприємництва ім. Ф. Г. Бурчака Нац. акад. прав. наук України. - Київ : НДІ приват. права і підприємництва ім. Ф. Г. Бурчака НАПрН України, 2015. – 324 с.

  ВАТРАС В. А.


  1.   Ватрас В. А. Визнання практики Європейського суду з прав людини джерелом сімейного права / В. А. Ватрас // Приватне право і підприємництво. Збірник наукових праць. Вип. 10, 2011 р. / Редкол.: Крупчан О.Д. (гол. ред.) та ін. – К.: Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва Академії правових наук України, 2011. – С. 185-188.
  2.   Ватрас В. А. П.п. 4.2.-4.5. Правове письмо. Навчальний посібник. / В. А. Ватрас, Д. А. Монастирський, В. Г. Рогожа та ін. / За ред. Р. О. Стефанчука.- К.: Алерта; Цул, 2011. – 148 с.
  3.   Ватрас В.А. Цивільні кодекси як джерела сімейного права України та Франції: порівняльно-правовий аспект / В. А. Ватрас // Приватне право і підприємництво. Збірник наукових праць. Вип. 11, 2012 р. / Редкол.: Крупчан О.Д. (гол. ред.) та ін. — К.: Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва Національної академії правових наук України, 2012. — С. 170-174.
  4.   Ватрас В.А. Регламент РИМ ІІІ як важливий крок у формуванні єдиного європейського сімейного права / В. А. Ватрас // Приватне право і підприємництво. Збірник наукових праць. Вип. 12, 2013 р. / Редкол.: Крупчан О.Д. (гол. ред.) та ін. — К.: Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва Національної академії правових наук України, 2013. — С. 189-193.
  5.   Ватрас В.А. Особливості системи джерел приватного права Європейського Союзу / В. А. Ватрас // Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. – 2013. - №1 (45) . - С. 94-100.
  6.   Ватрас В.А. Науково-практичний класифікатор цивільного законодавства / О.Л. Копиленко, О.В. Зайчук, Р.О. Стефанчук, В.А. Ватрас та ін.; за ред. О.В. Зайчука. – К.: Юрінком Інтер, 2013. – 440 с. (С. 36-40; 145-148; 220-236; 280-311).
  7.   Ватрас В.А. Адаптація законодавства України до законодавства ЄС: організаційно-правовий аспект / Димінська О.Ю., Ватрас В.А. Навчальний посібник. – Хмельницький: Центр перепідготовки та підвищення класифікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій, 2013. – 157 с.
  8.   Ватрас В.А. Глава 2. Право Європейського Союзу та сімейне право України: напрями впливу (с. 49-91) // Цивільне законодавство України в контексті розвитку європейського приватного права: монографія / Р.О. Стефанчук, Ю.В. Білоусов, Н.Л. Бондаренко-Зелінська [та інші] ; за заг. ред. Ю.В. Білоусова. – К.: Ред. журн. «Право України», 2013. – 296 с.
  9.   Ватрас В. А. Німецький цивільний кодекс як джерело сімейного права Європи / В. А. Ватрас // Удосконалення механізмів захисту цивільних прав в умовах реформування цивільного законодавства в європейських країнах: зб. наук. пр. / НАПрН України, НДІ приват. права і підприємництва ; за заг. ред. акад. НАПрН України О.Д. Крупчана, канд. юрид. наук. Ю.В. Білоусова. – К.: Ред. журн. «Право України», 2013. – 212 с.
  10.   Ватрас В. А. Особливості захисту окремих сімейних прав Європейським судом з прав людини / В.А. Ватрас // Проблеми здійснення та захисту суб’єктивних цивільних прав зб. наук. пр. / НАПрН України, НДІ приват. права і підприємництва ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, акад. НАПрН України В.В. Луця. – К.: Ред. журн. «Право України», 2013. – 236 с.
  11.   Ватрас В.А. Проблеми та перспективи кодифікації міжнародного сімейного права України / В. А. Ватрас // Приватне право і підприємництво. Збірник наукових праць. Вип. 13, 2014 р. / Редкол.: Крупчан О.Д. (гол. ред.) та ін. — К.: Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва Національної академії правових наук України, 2014. — С. 182-186.
  12.   Ватрас В.А. Глава 3. Перспективи модернізації сімейного законодавства України в контексті європейської та євразійської стратегій України / В.А. Ватрас // Модернізація правових засад європейської та євразійської інтеграційних стратегій України. Збірник наукових праць / За заг. ред. В.І. Короля. – К.: Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва Національної академії правових наук України, 2014. – 287 с. ( С. 133-155).
  13.   Ватрас В. А. Цивільні кодекси як акти сімейного законодавства України та країн ЄС та їх роль в правовому забезпеченні інтересів особи в умовах реалізації інтеграційної політики України / В. А. Ватрас // Правове забезпечення інтересів фізичних та юридичних осіб в умовах реалізації інтеграційної політики України. Збірник наукових праць / За заг. ред. В. І. Короля. – К.: НДІ приватного права і підприємництва імені Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук України, 2015. – 326 с. (С. 204-223).
  14.   Ватрас В.А. Місце міжнародних договорів України в системі джерел сімейного права / В. А. Ватрас // Приватне право і підприємництво. Збірник наукових праць. Вип. 14, 2015 р. / Редкол.: Крупчан О.Д. (гол. ред.) та ін. — К.: Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва Національної академії правових наук України, 2015.
  15.   Ватрас В. А. Проблеми застосування міжнародних договорів України у сімейних відносинах / В. А. Ватрас // Проблеми модернізації приватного права в умовах євроінтеграції: збірник наукових праць: за заг. ред. Ю. В. Білоусова; НДІ приватного права і підприємництва імені Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук України; Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький: ФОП Мельник А. А. – 2015. – 532 с.

  БОРИСЛАВСЬКА М. В.


  1.   Бориславська М. В. Проживання падчерки, пасинка разом з мачухою, вітчимом: сімейно-правове значення / М. В. Бориславська // Часопис цивілістики. – 2014. – Вип. 17. – С. 56-59.
  2.   Бориславська М. В. Фактичне виховання у сімейному праві: значення, суть та правові наслідки / М. В. Бориславська // Університетські наукові записки. – 2014. - № 2. – С. 137-144.
  3.   Бориславська М. В. Деякі проблеми застосування режиму окремого проживання подружжя в Україні / М. В. Бориславська // Університетські наукові записки. – 2015. - № 2. – С. 69-79.
  4.   Бориславська М. В. Правове регулювання відносин щодо родства на українських землях у дореволюційний період (до 1917 р.) / М. В. Бориславська // Університетські наукові записки. – 2016. - № 1. - С. 6-18.

  ТРАЧ О. М.


  1.   Трач О. М. Ознаки національних моделей апеляційного провадження [Текст] / О. М. Трач // Університетські наукові записки. — 2011. — № 1 (37). —С. 110–115.
  2.   Трач О. М. Ознаки апеляційного провадження у цивільному процесі України [Текст] / О. М. Трач // Університетські наукові записки. — 2011. — № 2 (38). —С. 106–114.
  3.   Трач О. М. Судовий наказ як об’єкт апеляційного оскарження [Текст] / О. М. Трач // Університетські наукові записки. — 2012. — № 1 (41). — С. 349–354.
  4.   Трач О. М. Право апеляційного оскарження судового наказу та особливості його здійснення [Текст] / О. М. Трач // Університетські наукові записки. — 2013. — № 3 (47). — С. 165–170.
  5.    Трач О. М. Повноваження суду апеляційної інстанції за наслідками перегляду судового наказу [Текст] / О. М. Трач // Університетські наукові записки. — 2013. — № 4 (48). — С. 130-141.
  6.   Трач О. М. Розширення обсягу повноважень апеляційних судів у цивільному процесі [Текст] / О. М. Трач // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». — Випуск 23. — Ч. І. —Т. 1. — Ужгород, 2013. — С. 276-280.
  7.    Трач О. М. Скасування рішення як повноваження суду апеляційної інстанції у цивільному процесі: порівняльно-правовий аспект [Текст] / О. М. Трач // Проблеми модернізації приватного права в умовах євроінтеграції : збірник наукових праць / за заг. ред. Ю. В. Білоусова ; НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, Хмельницький університет управління та права. — Хмельницький : ФОП Мельник А. А., 2015. — C. 476-483.
  8.   Трач О. М. Поняття зупинення провадження у справі в цивільному процесі [Текст] / О. М. Трач // Університетські наукові записки. — 2015. — № 3 (55). — С. 42-50.

  ЧОРНА Ж.Л.


  1. Чорна Ж.Л. Окремі питання встановлення опіки над фізичними особами [Текст] / Ж.Л. Чорна // Університетські наукові записки // Часопис Хмельницького університету управління та права. – 2011. – №2. – С.120-125.
  2. Чорна Ж.Л. Цивільно-правовий захист майнових прав та інтересів малолітніх і неповнолітніх осіб [Текст] [монограф.] / Ж.Л.Чорна. – Хмельницький: Видавництво Хмельницького університету управління та права, 2012. – 147 с.
  3. Чорна Ж.Л. Окремі питання правового регулювання визнання фізичної особи-підприємця банкрутом в Україні [Текст] / Ж.Л. Чорна // Університетські наукові записки // Часопис Хмельницького університету управління та права. – 2012. – №3. – С.72-76.
  4. Чорна Ж.Л. Щодо питань дійсності, моменту укладення та державної реєстрації іпотеки [Текст] / Ж.Л.Чорна // Університетські наукові записки // Часопис Хмельницького університету управління та права. – .2013. - №4. – С.161-167.
  5. Чорна Ж.Л. Трудовий договір як підстава надання повної цивільної дієздатності [Текст] / Ж.Л. Чорна // Університетські наукові записки // Часопис Хмельницького університету управління та права. – 2014. – №2. – С.145-149.
  6. Чорна Ж.Л. Відповідальність за шкоду, завдану неповнолітніми у цивільному праві України [Текст] / Ж.Л. Чорна // Університетські наукові записки // Часопис Хмельницького університету управління та права -2015. – №3. – С.51-59.
  7. Чорна Ж.Л. Обсяг дієздатності малолітніх та неповнолітніх осіб за Цивільним кодексом України та Цивільним кодексом Російської Федерації [Текст] / Ж.Л. Чорна // Науково-теоретичний круглий стіл з проблем модернізації приватного права http://www.univer.km.ua/konference/s_117_3.pdf


  АНІКІНА Г.В.


  1.   Анікіна Г.В. Особливості правового регулювання трансплантації органів від померлого донора [текст] / Г.В. Анікіна // Юридична Україна.- 2010. - №10. - С. 68-75.
  2.   Анікіна Г.В. Юридичні наслідки смерті як юридичного факту в цивільному праві [текст] / Г.В. Анікіна // Університетські наукові записки. - 2012. - N 3. - С. 104-111.
  3.   Анікіна Г.В. К вопросу о правовом регулировании постмортальной репродукции [Електронный ресурс] / Г. В. Анікіна // Электронный научный журнал “Наука. Общество. Государство” 2013. № 2(2)/ http://esj.pnzgu.ru/files/esj.pnzgu.ru/anikina_gv_13_2_05.pdf
  4.   Анікіна Г.В. Цивільно-правове регулювання відносин, пов’язаних зі смертю фізичної особи : монографія / Г.В. Анікіна ; за наук.ред. Р.О. Стефанчука. –– Хмельницький, 2016. – 225 с.
  5.   Анікіна Г. В. Поняття та ознаки цивільних правовідносин, пов’язаних зі смертю фізичної особи [Електронний ресурс] / Г. В. Анікіна // Журнал східноєвропейського права. – 2016. – № 27. – Режим доступу: http://easternlaw.com.ua

  ГАРІЄВСЬКА М. Б.


  1.   Гарієвська М. Б. До питання про дискреційні повноваження суду у процесі доказування [Текст] // М. Б. Гарієвська / Приватне право і підприємництво. Збірник наукових праць. Вип. 8, 2009 р. / Редкол.: Крупчан О.Д. (гол. ред.) та ін. – К.: Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва Академії правових наук України, 2009. – С. 93-96.
  2.   Гарієвська М. Б. Проблемні питання визнання мирової угоди в Україні та Німеччині [Текст] / М. Б. Гарієвська // Приватне право і підприємництво. Збірник наукових праць. Вип. 10, 2011 р. / Редкол.: Крупчан О.Д. (гол. ред.) та ін. – К.: Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва Академії правових наук України, 2011. – С. 207-209.
  3.   Гарієвська М.Б.Роль суду як суб’єкта цивільних процесуальних правовідносин в Україні та Англії [Текст] / М.Б. Гарієвська // Приватне право і підприємництво. Збірник наукових праць. Вип. 11, 2012 р. / Редкол.: Крупчан О. Д. (гол. ред.) та ін. – К. : Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва Національної Академії правових наук України, 2012. — С. 195–198.
  4.   Гарієвська М.Б. Питання класифікації дискреційних повноважень суду у цивільному судочинстві / М.Б. Гарієвська // Університетські наукові записки. — 2012. — № 4 (44). — С. 169-176.
  5.   Гариевская М.Б. Критерии по применению дискреционных полномочий суда / М.Б. Гариевская // Международный научно-аналитический журнал «Государственное управление и государственная служба. — 2012. — №3. — С. 149-153.
  6.   Гарієвська М.Б. Дискреційні повноваження щодо усунення недоліків рішення судом, який його ухвалив / М.Б. Гарієвська // Приватне право і підприємництво. Збірник наукових праць. Вип. 12, 2013 р. / Редкол.: Крупчан О. Д. (гол. ред.) та ін. – К. : Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва Національної Академії правових наук України, 2013. — С. 71-75.
  7.   Гариевская М. Б. Некоторые вопросы осуществления дискреционных полномочий судом при обеспечении иска / М.Б. Гариевская // Электронный научный журнал "Наука.Общество.Государство". — 2013. — № 4.
  8.   Гарієвська М.Б. Окремі питання співвідношення незалежності суду та дискреційних повноважень: відповідність європейським стандартам [Текст] / М.Б. Гарієвська // Удосконалення механізмів захисту цивільних прав в умовах реформування цивільного законодавства в європейських країнах: зб.наук.пр. НАПрН України, НДІ приват. права та підприємництва; за заг. ред.. акад. НАПрН України О.Д. Крупчана, канд.юрид. наук Ю.В. Білоусова. – К. :Ред.журн. «Право України», 2013. – С. 193-198.
  9.   Гарієвська М.Б. Відеоконференція в цивільному процесі: проблемні питання [Текст] / М.Б. Гарієвська // Приватне право і підприємництво. Збірник наукових праць. Вип.14, 2015 р. / Редкол.: Крупчан О. Д. (гол. ред.) та ін. – К. : Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва Національної Академії правових наук України, 2015. — С. 59-62.
  10.   Гарієвська М.Б. Електронне судочинство: питання модернізації цивільного процесуального законодавства України у контексті регіональних правових трансформацій [Текст] / М.Б. Гарієвська / Правове забезпечення інтересів фізичних та юридичних осібв умовах реалізації інтеграційної політики України. Збірник наукових праць / За заг. ред. В.І. Короля. – К.: НДІ приватного права та підприємництва імені Ф.Г. Бурчака Національної академії правових наук України України. 2015. — С. 274-291.

  ЯКИМЧУК С.О.


  1.   Якимчук С.О. Реалізація принципу верховенства права в цивільному процесуальному законодавстві України через призму рішень Європейського суду з прав людини [Текст] / С.О. Якимчук // Університетські наукові записки. – Хмельницький, 2012. – №1 (41). – С. 355-366.
  2.   Якимчук С.О. Принцип верховенства права та доступність цивільного судочинства / С.О. Якимчук // Науковий вісник Львівського державного університету внутр. справ. – 2012. – № 2 (1). – с. 180-189.
  3.   Якимчук С.О. Ефективність виконання судових рішень [Текст] / С.О. Якимчук // Проблеми законності. - Х. - 2012. – Вип. 120. – С. 296-305.
  4.   Якимчук С.А. Законная сила и исполнимость судебного решения [Текст] / С. А. Якимчук // Проблемы законности. - Х. – 2012. –Вып. 121. – С. 256-264.
  5.   Якимчук С.А. Защита права на исполнение судебного решения в разумный срок: сравнительно-правовой аспект [Текст] / С.А. Якимчук // Журнал науч. публик. асп. и докт. – 2014. – №1 (91). – с. 74-78.


  СЕРДЕЧНА І.Л.


  1.   Сердечна І.Л. Становлення інституту особистих немайнових прав членів сім’ї та родичів на українських землях [Текст] / І.Л. Сердечна // Університетські наукові записки. – 2013. – №4 (48). – С. 199 - 205.
  2.   Сердечна І.Л. Підстави виникнення, зміни та припинення сімейних правовідносин між іншими членами сім’ї та родичами [Текст] / І.Л. Сердечна // Університетські наукові записки. – 2014. – № 2 (50). – С. 158 - 167.
  3.   Cердечна І.Л. До питання про поняття «член сім’ї» в сімейному праві : нормативний та доктринальний підходи [Текст] / І.Л. Сердечна // Університетські наукові записки. – 2014. – №4 (52). – С. 88 - 95.
  4.   Сердечна І.Л. Поняття та ознаки правовідносин між іншими членами сім’ї та родичами [Текст] / І.Л.Сердечна // Часопис цивілістики. – 2015. – №19. – С. 37 - 40.
  5.   Сердечная И.Л. Личное неимущественное право бабки, деда на воспитание внуков: семейно-правовой аспект [Текст] / И.Л. Сердечная // Lege si Viata. – 2015. - SEPTEMBRIE. – С. 66-69.
  6.   Сердечна І.Л. Права інших членів сім’ї та родичів при усиновленні дитини / І.Л. Сердечна // Електронне науково-практичне фахове видання. Журнал східноєвропейського права. – 2015. – № 21. – С. 128-136. // Електронне видання [Режим доступу]: http://easternlaw.com.ua/wp-content/uploads/2015/11/serdechna_21.pdf
  7.   Сердечна І.Л. Особливості здійснення особистих немайнових прав баби та діда [Текст] / І.Л. Сердечна // Проблеми здійснення та захисту суб’єктивних цивільних прав Збірник наук. пр. / НАПрН України, НДІ приват. права і підприємництва ; за ред. д-ра юрид. наук, акад. НАПрН України В.В. Луця. — К. : Ред. журн. «Право України», 2013. — С. 87- 90.
  8.   14. Сердечна І.Л. Особисті немайнові правовідносини між членами сім’ї та родичами за законодавством України та Франції: порівняльно-правовий аналіз [Текст] / Сердечна І.Л. // Стратегія модернізації приватного права в сучасних умовах : збірник наукових праць / за ред. В. І. Короля, Ю. В. Білоусова ; НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України. – К. – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2013. – С. 238-242.
  9.   Сердечна І.Л. Особливості правовідносин між іншими членами сім’ї та родичами за законодавством України та країн СНД [Текст] І. Л. Сердечна // Проблеми модернізації приватного права в умовах євроінтеграції : збірник наукових праць / за заг. ред. Ю. В. Білоусова ; НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький : ФОП Мельник А. А., 2015. – С. 177–181.


  ДИСЕРТАЦІЙНІ ДОСЛІДЖЕННЯ, ЯКІ ВИКОНУЮТЬСЯ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИМИ ПРАЦІВНИКАМИ, АСПІРАНТАМИ ТА ЗДОБУВАЧАМИ КАФЕДРИ

  Докторські дисертації:

  •   Бондаренко-Зелінська Н. Л. “Примирення в цивільному процесуальному праві” (12.00.03)
  •   Ватрас В. А. “Джерела сімейного права” (12.00.03)


  Аспіранти та здобувачі кафедри:

  Аспіранти кафедри:
  •   Балтак Дмитро Олегович
  •   Кравчук Павло Сергійович
  •   Майка Наталія Володимирівна
  •   Марціцка Ірина Богданівна
  •   Олійник Олександр Васильович
  •   Плінська Алла Володимирівна
  •   Сокоть Іванна Миколаївна
  •   Дульська Анастасія Вікторівна
  •   Калюжна (Данів) Олеся Олександрівна
  •   Лабань Олена Олексіївна
  •   Лазарук  Валерія Валеріївна
  •   Лесько Юрій Валерійович
  •   Мул Альона Миколаївна
  •   Хавронюк Олег Олегович
  •   Барабаш Андрій Леонідович
  •   Величко Роман Богданович
  •   Гринчук Віталій Володимирович
  •   Калашнік Роман Миколайович
  •   Кмецінська Уляна Василівна
  •   Козіцький Олександр Степанович
  •   Панченко Сніжана Сергіївна
  •   Панькова Олена Юріївна
  •   Романишин Олександр Анатолійович
  •   Романюк Віталія Анатоліївна
  •   Сидоренко Денис Іванович

  Здобувачі кафедри:
  •   Ніколенко Мирослав Борисович
  •   Димінський Максим Юрійович
  •   Редько Вікторія Петрівна
  •   Весна Наталія Олександрівна
  •   Завадська Ольга Петрівна
  ДИСЕРТАЦІЇ, ЯКІ ЗАХИЩЕНІ ЗА ЧАС ІСНУВАННЯ КАФЕДРИ  на здобуття наукового ступеня доктора наук:

  •   Стефанчук Р. О. “Особисті немайнові права фізичної особи в цивільному праві” (12.00.03), Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2008.
  •   Гринько С. Д. “Рецепція деліктних зобов’язань римського приватного права в Україні” (12.00.03), Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва НАПрН України, 2013.


  на здобуття наукового ступеня кандидата наук:

  •   Стефанчук Р. О. “Цивільно-правовий захист честі, гідності та репутації” (12.00.03), Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2000.
  •   Лозінська С. В. “Інститут почесних консулів в міжнародному праві та практиці України” (12.00.10), Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2001.
  •   Андрушко А. В. “Принцип диспозитивності цивільного процесуального права України” (12.00.03), Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2002.
  •   Чудик-Білоусова Н. І. “Організаційно-правові проблеми матеріальної відповідальності військовослужбовців” (12.00.07), Національна академія державної податкової служби України, 2004.
  •   Журик Ю. В. “Розгляд Антимонопольним комітетом України справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції” (12.00.04), Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2004.
  •   Костяшкін І. О. “Право загального землекористування громадян” (12.00.06), Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2006.
  •   Чорна Ж. Л. “Цивільно-правовий захист майнових прав та інтересів малолітніх та неповнолітніх” (12.00.03), Львівський національний університет імені Івана Франка, 2006.
  •   Стефанчук М. О. “Межі здійснення суб’єктивних цивільних прав” (12.00.03), Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2006.
  •   Бондаренко-Зелінська Н. Л. “Підготовка цивільних справ до судового розгляду — стадія цивільного процесу” (12.00.03), Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2007.
  •   Нижний С. В. “Застава майнових прав як спосіб забезпечення виконання зобов’язань” (12.00.03), Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2007.
  •   Ватрас В. А. “Суб’єкти сімейних правовідносин” (12.00.03), Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. 2008.
  •   Трач О. М. “Порядок розгляду справ судом апеляційної інстанції в цивільному процесі України” (12.00.03), Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2009.
  •   Нагнибіда В. І. “Права на чужі речі: порівняльно-правовий аспект” (12.00.03), Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2010.
  •   Черняк О. Ю. “Цивільно-правовий статус споживача у контексті адаптації цивільного законодавства України до законодавства Європейського Союзу” (12.00.03), Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва НАПрН України, 2011.
  •   Желіховська Ю. В. “Охорона цивільних прав та інтересів нотаріусом” (12.00.03), Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2012.
  •   Посикалюк О. О. “Особисті немайнові права фізичних осіб в романській, германській, англо-американській системах приватного права” (12.00.03), Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва НАПрН України, 2012.
  •   Анікіна Г. В. “Смерть фізичної особи як цивільно-правова категорія” (12.00.03)
  •   Якимчук С. О. “Виконання судових рішень як стадія цивільного процесу” (12.00.03)
  •   Гарієвська М. Б. “Дискреційні повноваження суду при розгляді цивільних справ у суді першої інстанції” (12.00.03)
  •   Сердечна І. Л. “Особисті немайнові права і обов’язки членів сім’ї та родичів” (12.00.03)


  на здобуття наукового ступеня кандидата наук аспірантами та здобувачами кафедри:
  •   Іванов С. О. “Участь юридичних осіб публічного права у цивільних відносинах (на прикладі Міністерства оборони України)” (12.00.03), Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2009.
  •   Гаврік Р. О. “Законна сила судових рішень у цивільних справах” (12.00.03), Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва НАПрН України, 2011.
  •   Гуменюк О. І. “Особисті немайнові права, що спрямовані на індивідуалізацію учасників цивільних правовідносин” (12.00.03), Національна академія внутрішніх справ, 2011.
  •   Желіховська Ю.В. “Охорона цивільних прав та інтересів нотаріусом” (12.00.03). Нац. акад. наук України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького., 2012.
  •   Зайцева-Калаур І. В. “Організації засобів масової інформації як суб’єкти авторського права” (12.00.03), Національна академія внутрішніх справ, 2013.
  •   Олефіренко А. М. “Договір купівлі-продажу підприємства” (12.00.03), Національна академія внутрішніх справ, 2013.
  •   Мельник Я. Я. “Обов’язки учасників цивільного процесу” (12.00.03), Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва НАПрН України, 2013
  •     Ковальська В.С. “Юридичний факт як підстава зміни та припинення сімейних правовідносин” (12.00.03), М-во освіти і науки України, Міжнар. гуманіт. ун-т. - Одеса, 2013.
  •   Карнаух Т.П.  “Особисті немайнові права юридичних осіб у цивільному праві України” (12.00.03), Нац. акад. внутр. справ, 2014.
  •   Місяць А.П. “Відчуження майна особою, якій воно належить на праві власності(12.00.03), Нац. акад. внутр. справ, 2014.
  •   Слободян О.М. “Сучасний стан та перспективи патентно-правової охорони винаходів в сфері біотехнологій (12.00.03),  Нац. акад. прокур. України, 2014.
  •   Анікіна Г.В. “Цивільно-правове регулювання відносин, пов’язаних зі смертю фізичної особи” (12.00.03 ), Нац. акад. прокур. України,  2014.
  •   Щербатюк О.Є.  “Цивільно-правовий режим безхазяйної речі” (12.00.03 ),  Нац. акад. прокур. України, 2014.
  •   Гринько Р.В. “Заходи оперативного впливу у зобов’язальних правовідносинах (12.00.03), Нац. акад. прокур. України, 2015.
  •   Майстер І.П.  “Компенсація моральної шкоди як спосіб захисту особистих немайнових прав фізичної особи ( 12.00.03), Нац. акад. прокур. України, 2015.
  •   Заверуха С.В. “Цивільно-правова відповідальність за договором купівлі-продажу ” ( 12.00.03), Нац. акад. прав. наук України, НДІ приват. права і підприємництва ім. Ф. Г. Бурчака,  2015.
  •   Петрова С.М.  “Участь нотаріуса у цивільному процесі (12.00.03)  Нац. акад. прокур. України,  2016.


  СТУДЕНТСЬКА НАУКОВА РОБОТА:  На кафедрі активно протягом тривалого часу працює науковий студентський гурток “Цивіліст” (керівниками у різних час були: проф. Стефанчук Р. О., доц. Нагнибіда В. І., доц. Димінська О. Ю., доцент Анікіна Г. В., доцент Самбір О. Є.), а також гурток із цивільної процесуальної тематики (керівники: доц. Трач О. М., проф. Бондаренко-Зелінська Н. Л., доцент  Якимчук С.О., ст.викладач Гарієвська М. Б.).
  Студенти, які займаються науковою роботою на кафедрі, постійно беруть участь у міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях, серед них:
  16-17 листопада 2012 р. «ІІІ Турнір з класичних судових дебатів», який організовувався за ініціативою юридичного факультету Київського національного університету ім. Т. Г. Шевченка, м. Київ. Студенти юридичного факультету: Дмитрук В, Ференс Ю., Гудловська О.
  24-25 листопада 2012 р. XI Всеукраїнські судові дебати з цивільного права та процесу імені Станіслава Дністрянського (м. Львів). Студенти юридичного факультету: Прядун О. та Савченко Я.
  22-23 листопада 2013 р. XII Всеукраїнські судові дебати з цивільного права та процесу імені Станіслава Дністрянського (м. Львів). Студенти: Гудловська Л. та Підгородецька І.

  За підсумками конкурсу проект ТЕМПУС 543990-TEMPUS-1-2013-1-DE-TEMPUS-JPCR «Навчання альтернативного врегулювання спорів як підходу до забезпечення прав людини» («Training on alternative dispute resolution as an approach for ensuring of human rights») [TRADIR], учасником якого є Хмельницький університет управління та права (за активною участю викладачів кафедри цивільного права та процесу Білоусова Ю.В., Бондаренко-Зелінської Н.Л., Нагнибіди В.І. та студентів), рекомендований для фінансування Європейською комісією.
  Основна мета проекту — розробка навчальної програми курсу за альтернативного врегулювання спорів, модернізація навчальних програм для відповідних існуючих курсів; структурна і концептуальна розробка нової навчальної програми для отримання ступеня магістра (орієнтованої на практику) в економічному праві й альтернативного врегулювання спорів у поєднанні з сучасним, орієнтованим на європейський рівень наукових методів викладанням для магістрантів.
    
  Завідувач кафедри:
  Гринько Світлана Дмитрівна


  Контакти: 29000, м.Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 8, каб. 401
  Телефон: +380(382)718030
  Пошта: civil@univer.km.ua
   
  ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 2020 р.