Перейти до основного вмісту
Lex et Juctitia

Академічна доброчесність та етика

Практика забезпечення академічної доброчесності в університеті

Корпоративний тестовий акаунт в системі UNICHECK: https://unicheck.com/uk-ua/login

ПОЛОЖЕННЯ ПРО СИСТЕМУ ЗАПОБІГАННЯ АКАДЕМІЧНОМУ ПЛАГІАТУ В АКАДЕМІЧНИХ ТА НАУКОВИХ ТЕКСТАХ У ХУУП ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА

Кодекс академічної доброчесності в ХУУП імені Леоніда Юзькова

Склад комісії з академічної доброчесності Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова

Регламент Комісії з академічної доброчесності Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова

Наказ про введення в дію рішення вченої ради університету "Про затвердження Кодексу академічної доброчесності Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова"

Методичні рекомендації для закладів вищої освіти з підтримки принципів академіної доброчесності

Розширений глосарій термінів та понять ст.42 "Академічна доброчесність" Закону України "про освіту" (від 5 вересня 2017р.)

Нормативні документи українського центру оцінювання якості освіти завантажити https://testportal.gov.ua/normatyvni-dokumenty/

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти

Лист МОН щодо уникнення проблем і помилок у практиках забезпечення академічної доброчесності 

Лист Комісії щодо використання російських академічних текстів

КОМІСІЯ З ЕТИКИ

Загальна інформація та завдання комісії

Комісія з етики  – колегіальний виборний орган, метою якого є сприяння дотриманню етичних принципів і стандартів та розв’язанню етичних конфліктів між учасниками освітнього процесу. 
Завдання комісії з етики:
– сприяти зміцненню довіри, партнерським відносинам між учасниками освітнього процесу, консолідації університетської спільноти; 
– налагоджувати діалог і досягати згоди шляхом об’єктивного та принципового обговорення складних етичних ситуацій; 
– консультувати в ситуаціях, які викликають невпевненість у їх етичності, та щодо дій, які можуть призвести до порушень норм цього Кодексу;
 – надавати експертні оцінки щодо етичності дій і поведінки учасників освітнього процесу та рекомендацій щодо застосування санкцій за порушення цього Кодексу;
 – розробляти рекомендації щодо покращення культури поведінки учасників освітнього процесу та поширення етичних цінностей, принципів та стандартів; 
 – спільно з керівництвом Університету організовувати та проводити різні форми зустрічей, тренінгів, лекцій з етичних проблем та поширення етичних цінностей, принципів та стандартів.

Склад комісії

Склад комісії з етики:
Ірина РИЖУК, доцентка кафедри конституційного,адміністративного та фінансового права –  голова комісії;
Людмила ТРЕБИК, доцентка кафедри публічного управління та адміністрування – заступниця голови комісії;
Марина ПАШТЕПА, здобувачка вищої освіти – секретарка комісії;
Алла АНДРУШКО, доцентка кафедри трудового, земельного та господарського права;
Алла ВІНСКЕВИЧ, директорка бібліотеки;
Сергій ГНЕЗДОВ, завідувач служби господарського забезпечення;
Анастасія КОБИЛЬНИК, здобувачка вищої освіти.

Етичний кодекс

Етичний кодекс ХУУП імені Леоніда Юзькова

Завантажити презентацію Етичний кодекс ХУУП імені Леоніда Юзькова

Порядок вирішення питань, пов'язаних з
порушенням норм Етичного кодексу 

Завантажити тут

Запобігання проявам корупції