Станом на 2015 р.

Показники забезпечення

наукових спеціальностей

 

Паспорт

спеціальності

Кількість кандидатів та докторів наук

по даній спеціальності

Викладачі , які здійснюють написання дисертацій

по даній спеціальності

Кандидати

наук

Доктори

наук

Кандидатських

дисертацій

Докторських

дисертацій

штатні

за сумісництвом

штатні

за сумісництвом

Юридичні спеціальності

12.00.01 –

теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень

2

Габінет Д. А.

Монастирський Д. А.

 

1

Бись О. С.

 

 

 

 

1

Омельчук І. А

 

 

12.00.02 - конституційне право; муніципальне право

 

2

Галус О. О.

Литвиненко І. Л.

 

 

 

1

Рижук І. В.

1

Івановська А. М.

12.00.03 - цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

8

Бондаренко-Зелінська Н. Л.

Димінська О. Ю.

Желіховська Ю. В.

Гуменюк О. І.

Нагнибіда В. І.

Посикалюк О. О.

Трач О. М.

Чорна Ж. Л.

 

1

Гринько С. Д.

 

3

Стефанчук Р. О.

Шевченко Я. М. Харитонов Є. О.

5

Анікіна Г. В.

Гарієвська М. Б.

Оксанюк Н. М.

Самбір О. Є.

Якимчук С. О.

 

3

Ватрас В. А.

Бондаренко-Зелінська Н. Л.

Чудик-Білоусова Н. І.

12.00.04 - господарське право; господарсько-процесуальне право

 

 

 

 

1

Рєзникова В В.

1

Бляхарський Я. С.

 

12.00.05 - трудове право; право соціального забезпечення

 

2

Андрушко А. В.

Михайлова І. Ю.

1

Данилюк О. В.

 

1

Кондратьєв Р. І.

 

 

 

 

12.00.06 - земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне

право

 

2

Костяшкін І.О. Місінкевич А. Л.

1

Тараненко Л. С.

 

1

Носік В. В.

 

1

Костяшкін І. О.

12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

4

Грушкевич Т. В.

Когут О. В.

Сторожук І. П.

Чудик-Білоусова Н. І.

 

 

 

 

2

Токар А. М.

Підвальна М. З.

 

12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право

5

Виговський Д. Л.

Захарчук В. М.

Налуцишин В. В.

Нікіфорова Т. І.

Плисюк Н. М.

2

Бережний С. Д.

Ковальов С.І.

 

2

Грищук В. П.

Нор. В. Т.

3

Каденко О. О.

Меланчук А. В.

Музика А. В.

 

 

12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза

1

Волкотруб С. Г.

2

Кравчук О. В.

Туровець Ю. М.

 

 

3

Голдзіцький К. А.

Крушинський С. А.

Мазур А. П.

 

12.00.10 – судоустрій, прокуратура та адвокатура

 

 

 

 

1

Меланчук А.В

 

12.00.11 – міжнародне право

1

Лозінська С. В.

 

 

 

 

 

 

12.00.12 – філософія права

 

 

1

Омельчук О. М.

 

 

 

20.02.03 – військове право, військові аспекти міжнародного права

3

Білоусов Ю. В.

Бориславська М. В

Івановська А.М

 

 

 

 

 

Всього

30

7

3

7

17

5

Філософські спеціальності

 

09.00.11 – релігієзнавство

1

Вальчук А.М.

 

 

1

Виговський Л. А.

 

1

Степанюк О. В.

3

Вальчук А. М.

Виговська Т. В

Виговський Д. Л.

 

Всього

1

 

1

 

1

3

 

Педагогічні спеціальності

 

13.00.01 –

загальна педагогіка та історія педагогіки

 

 

 

 

 

 

 

13.00.02 –

теорія та методика навчання (з галузей знань)

 

 

 

 

 

 

 

13.00.04 –

теорія і методика професійної освіти

1

Федорчук О. С.

 

 

 

 

 

 

13.00.05 –

соціальна педагогіка

 

 

 

 

 

 

 

13.00.06 –

теорія і методика  управління освітою

 

 

 

 

 

 

 

13.00.07 –

теорія та методика виховання

1

Денищик О. І.

 

 

 

 

 

 

20.02.02 –

військова педагогіка та психологія

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

2

 

 

 

 

 

 

Історичні спеціальності

 

07.00.01-

історія України

5

Очеретянко С. І.

Стеньгач Н. О.

Тополь. Ю. О.

Чорний Л. І.

Тітова Н. В.

 

1

Місінкевич Л. Л.

 

 

2

Баюк М. І.

Олійник І. В.

 

1

Стеньгач Н. О.

 

Всього

5

 

1

 

2

1

 

 

Психологічні спеціальності

 

19.00.01 –

загальна психологія, історія психології

1

Гуменюк О. Г.

 

 

 

 

 

 

Всього

1

 

 

 

 

 

 

Економічні спеціальності

 

08.00.01 –

економічна теорія та історія економічної думки

2

Гавриш В. П.

Підгородецька С. М.

 

 

 

 

 

 

08.00.02 –

Світове господарство і міжнародні економічні відносини

 

 

 

 

 

 

 

08.00.03 –

економіка та управління національним господарством

 

 

 

 

 

 

 

08.00.04 –

економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

 

 

 

 

1

Рижа Т.В.

1

Ковальчук В. В.

 

08.00.05 –

розвиток продуктивних сил і регіональна економіка

 

1

Романова В. В.

 

 

 

 

 

08.00.06 –

економіка природокористування та охорони навколишнього середовища

 

 

 

 

 

 

 

08.00.07 –

демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика

 

 

 

 

 

 

 

08.00.08 –

гроші, фінанси і кредит

 

 

1

Синчак В. П.

 

3

Мазур О. В.

Крушинська А. В.

Самарічева Т. А.

 

 

08.00.09 –

бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)

 

 

 

 

 

 

 

08.00.10 – статистика

 

 

2

Кулинич О. І.

Кулинич Р. О.

 

 

 

 

08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці

1

Чайковська І. І.

 

 

 

 

 

 

08.02.03 – організація управління, планування і регулювання економікою

 

 

 

 

 

 

 

 

08.04.01 – фінанси підприємств

 

 

 

 

 

 

 

08.06.01 – економіка підприємства й організація виробництва

1

Ковальчук В. В.

 

 

 

 

 

 

 

08.07.05 –економіка торгівлі та послуг

 

 

 

 

 

 

 

08.09.02 – зайнятість та ринок праці

1

Плішка Т. П.

 

 

 

 

 

 

08.10.01 – розміщення продуктивних сил і регіональна економіка

2

Захаркевич Н. П.

Корюгін А. В.

 

 

 

 

 

 

08.00.21 – розміщення продуктивних сил і регіональна економіка

3

Арзянцева Д. А.

Терещенко Т. В.

Щепанський Е. В.

 

 

 

2

Пила В. І.

Чмир О. С.

 

 

 

08.03.02 – економіко-математичне моделювання

 

 

 

 

 

 

 

Всього

10

1

3

2

4

1

 

Управлінські спеціальності

 

25.00.01 –

Теорія та історія державного управління

 

 

 

 

 

 

 

25.00.02 –

Механізми державного управління

1

Савицький В. Т.

2

Гаман Т. В.

Кіндзерський С. А

 

 

 

1

Требик Л. П.

 

1

Плішка Т. П.

 

25.00.03 –

Державна служба

1

Підлісна Т. В.

 

1

Циц С. В.

 

 

 

1

Щепанський Е. В.

 

25.00.04 –

Місцеве самоврядування

1

Ковтун І.Б.

 

 

 

 

 

 

Всього

3

3

 

 

1

2

 

Філологічні спеціальності

 

10.02.01 – Українська мова

1

Рогожа В.Г.

 

 

 

 

 

 

10.02.04 – Германські мови

1

Нагорна О.О.

 

 

 

 

 

 

Всього

2

 

 

 

 

 

 

Інші спеціальності

 

03.00.15 –

генетика

1

Виговська Т. В.

 

 

 

 

 

 

16.00.08 –

епізоотія та інфекційні хвороби

1

Довгань В. І.

 

 

 

 

 

 

01.01.02 – диферинціальні рівняння і математична фізика

1

Заїкіна В. В.

 

 

 

 

 

 

05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі

 

 

 

 

 

 

 

23.00.01 – теорія і історія політичної науки

 

 

 

 

1

Михайлиця К.В.

 

 

23.00.02 - політологія

 

1

Вавринчук М.П.

 

 

 

1

Вавринчук М.П.

 

04.00.19 – економічна геологія

 

 

 

 

 

 

 

14.03.02 – паталогічна анатомія

 

 

 

 

 

 

 

Всього

3

1

 

 

1

1

 

Всього по всіх спеціальностях

57

12

8

9

26

13