Надіслати листа Мапа сайту На головну сторінку
... Чим вища трибуна, тим більше дров з неї можна наламати (Флоріан Боднар) ...
Українською мовою Русский язык In English
 Меню   
 
 • Загальна інформація
 • Освітній процес
 • Управління університетом
 • Ліцензування та акредитація
 • Вступнику
 • Факультети
 • Кафедри
 • Центр ППК
 • Структурні підрозділи
 • Навчальна діяльність
 • Наукова діяльність
 • Студентське життя
 • Випускники університету
 • Профспілка
 • Публічні закупівлі
 • Інформація для оприлюднення
 • Мапа сайту
 •  

   Спілкування   
   
 • Онлайн конференція
 •  

   Бібліотека   
   
 • Електронна бібліотека
 •  


   Контакти   
   

  29000, Україна
  м. Хмельницький,
  вул. Героїв Майдану, 8
  тел:    (0382)71-80-00
  факс: (0382)71-75-70
  email: info@univer.km.ua

   

   Про нас   
   

  Відео про нас

   

   Банери   
       
  Ми на facebook
  Надання безоплатної правової допомоги.
  Євразійська асоціація правничих шкіл та правників
  Міжнародна програма TEMPUS:TRADIR
  Інтернет-портал мережі УРАН доступу до електронних інформаційних ресурсів
  Міністерство освіти і науки України
  Ridna khmelnitchina
  Вінницький регіональний центр оцінювання якості освіти
  neuvoo.com.ua - Ваш пошук роботи починається тут.
  International Association of Procedural Law
  ГГТУ им. П.О.Сухого.
   

   Фотовиставка   
   
   

   Погода   
   
  Погода в Хмельницькому » Україна
   

     Факультети університету   
   
  Факультет управління та економіки
    Терещенко Тетяна Василівна - Декан
    Кандидат економічних наук, доцент.

  Доцент кафедри публічного управління та адміністрування.

  Народилася 4 липня 1979р., м.Хмельницький.

  У 2001р. закінчила Технологічний університет Поділля за спеціальністю “Облік і аудит”.
  У 2005р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Науково-методичні основи забезпечення розвитку транскордонного співробітництва» зі спеціальності 08.10.01 – розміщення продуктивних сил та регіональна економіка, м.Київ.
  З 2005 року – старший викладач кафедри державного управління та місцевого самоврядування.
  З 2008 року – доцент кафедри державного управління та місцевого самоврядування.
  З 2008 р. начальник відділу навчально-методичного забезпечення.
  Читає лекції та проводить семінарські заняття з дисциплін: «Євроінтеграція, міжнародне публічне управління та безпека», «Зовнішньоекономічна діяльність підприємства», «Менеджмент організацій», «Теорія організації».
  Є автором понад 30 наукових та 20 навчально-методичних праць.

  Коло наукових інтересів: регіональна економіка, зовнішньоекономічна діяльність, зовнішньоекономічна безпека.

  Монографії
  Управлінське лідерство: колективна монографія / За аг. ред. В.В. Толкованова. – Хмельницький : ПП Мельник А.А., 2013. – С.446-455.

  Наукові статті
  Терещенко Т.В. Особливості формування державної політики України у сфері європейської інтеграції //Університетські наукові записки: Часопис Хмельницького університету управління та права. – Хмельницький: №2(42). –2012. – С.118-124.
  Ковтун І.Б. Теоретичні аспекти функціонування бюджетного механізму регулювання соціально-економічного розвитку території /І.Б.Ковтун, Т.В.Терещенко // Університетські наукові записки: Часопис Хмельницького університету управління та права. – Хмельницький: №4(48). –2013. – С.577-584. (0,25 д.а.)
  Терещенко Т.В. Зміст та напрями протидії корупції /Т.В.Терещенко, С.Д.Волошин //Університетські наукові записки: Часопис Хмельницького університету управління та права. – Хмельницький: №1(45). – 2013. – С.411-423. (0,3 д.а.)
  Терещенко Т.В. Особенностиформированияорганизационно-управленческогомеханизмапредотвращения и противодействиякоррупции в Украине /Т.В.Терещенко, С.Д.Волошин // QENTES & NATIONES | Studia z zakresuspravmiedzynarodowych, 60. – Zeszyt 2/2012. – S. 387-396.

  Конференції
  Терещенко Т.В. Теоретичні основи формування моделі лідерства //Формування регіонального лідера: виклики сьогодення: Збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю (м.Хмельницький, 1-2 березня 2013 року). – Хмельницький: Хмельницький університет управління та права. – С.185-190.
  Терещенко Т.В. Оцінка експортного потенціалу Хмельницької області  //Всеукраїнська заочна науково-практична конференція «Становлення та розвиток місцевого самоврядування в Україні», 8 грудня 2014 року, м. Хмельницький. - C.91-96.
  Терещенко Т.В. Особливості організаційного забезпечення митного контролю в Україні /Т.В.Терещенко // Стратегічні напрями соціально-економічного розвитку держави в умовах глобалізації: збірник тез 2-ї Міжнародної науково-практичної конференції, 8-9 жовтня 2015 року м.Хмельницький. – Хмельницький, 2015. – С.293-297.
  Терещенко Т.В. Регіональні аспекти забезпечення зовнішньоекономічної безпеки /Т.В.Терещенко //Європейська інтеграція в контексті світових глобалізаційних процесів: Матеріали науково-практичної конференції, Одеса, 245 грудня 2015 р. /За заг. ред. Іжі М.М., Кривцової В.М. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2016. – С.252-256.
  Терезенко Т.В. Зовнішньоекономічна безпека в умовах європейської інтеграції України //Актуальні питання формування та розвитку громадянських компетентностей в Україні. – Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю «Розвиток громадянських компетентностей в Україні», м.Київ, 17-18 березня 2016 року /за заг.ред. Ю.В. Ковбасюка, Н.Г.Протасової, Ю.О.Молчанової. – К.: НАДУ, 2016. – С.267-272.

  Навчальні та навчально-методичні посібники
  Терещенко Т.В. Теорія організації: навчальний посібник /Т.В.Терещенко. – Хмельницький університет управління та права: Хмельницький, 2015. – 335с.
  Терещенко Т.В. Європейська інтеграція та інструменти її реалізації: навчально-методичний посібник /Т.В.Терещенко. – Хмельницький: Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ, організацій. – 2013. – 348 с.
  Терещенко Т.В. Актуальні питання реформування системи місцевого самоврядування та адміністративно-територіального устрою України: науково-практичний матеріал / Укладачі: М.І.Баюк, Т.В.Гаман, І.Б.Ковтун, Т.В.Терещенко. – Хмельницький: Хмельницький ЦППК. – 2013. –  С.98-113с.

  Навчально-методичні матеріали
  Теорія організації: Методичні рекомендації до семінарських занять і самостійної роботи студентів вибіркової навчальної дисципліни для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня Бакалавр з галузі знань 0306 Менеджмент і адміністрування за напрямом підготовки 6.030601 Менеджмент / [розр. Т.В.Терещенко, Ю.В. Граматович]. – Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2013. – 38 с. (затверджено кафедрою державного управління та місцевого самоврядування 4 вересня 2013 року, протокол № 1, схвалено методичною радою університету 31 жовтня 2013 року, протокол № 2).
  Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: Методичні рекомендації до семінарських занять і самостійної роботи студентів для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня Бакалавр з галузі знань 0306 Менеджмент і адміністрування за напрямом підготовки 6.030601 Менеджмент / [розр. Т. В.Терещенко, Ю.В.Граматович]. – Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2014. – 60 с. (затверджено кафедрою державного управління та місцевого самоврядування Хмельницького університету управління та права 22 січня 2014 року, протокол № 5, схвалено методичною радою університету 23 січня 2014 року, протокол № 5).
  Корпоративне управління: Методичні рекомендації до семінарських занять та самостійної роботи студентів для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня Спеціаліст за спеціальністю 7.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності) / [розр. Т.В.Терещенко]. – Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2013. – 36 с. (затверджено кафедрою державного управління та місцевого самоврядування 4 вересня 2013 року, протокол № 1, схвалено методичною радою університету 31 жовтня 2013 року, протокол № 2).
  Менеджмент організацій: Методичні рекомендації до семінарських занять і самостійної роботи студентів для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня Спеціаліст за спеціальністю 7.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності) / [розр. Т.В.Терещенко]. – Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2013. – 46. (затверджено кафедрою державного управління та місцевого самоврядування 4 вересня 2013 року, протокол № 1, схвалено методичною радою університету 31 жовтня 2013 року, протокол № 2).
  Теорія організації: Методичні рекомендації до семінарських занять і самостійної роботи студентів для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня Магістр з галузі знань 1801 Специфічні категорії за спеціальністю 8.18010018 Адміністративний менеджмент заочної форми навчання / [розр. Т.В.Терещенко]. – Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2014. – 45 с. (затверджено кафедрою державного управління та місцевого самоврядування 22 січня 2014 року, протокол № 5, схвалено методичною радою університету 23 січня 2014 року, протокол № 5).
  Менеджмент організацій: Методичні рекомендації до семінарських занять і самостійної роботи студентів для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня Магістр з галузі знань 1801 Специфічні категорії за спеціальністю 8.18010018 Адміністративний менеджмент заочної форми навчання / [розр. Т.В.Терещенко]. – Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2014. – 44 с. (затверджено кафедрою державного управління та місцевого самоврядування 22 січня 2014 року, протокол № 5, схвалено методичною радою університету 23 січня 2014 року, протокол № 5).
  Теорія організації: Методичні рекомендації до семінарських занять і самостійної роботи студентів для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня Магістр з галузі знань 1801 Специфічні категорії за спеціальністю 8.18010018 Адміністративний менеджмент денної форми навчання / [розр. Т.В.Терещенко]. – Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2013. – 48 с. (затверджено кафедрою державного управління та місцевого самоврядування 4 вересня 2013 року, протокол № 1, схвалено методичною радою університету 31 жовтня 2013 року, протокол № 2).
  Менеджмент організацій: Методичні рекомендації до семінарських занять і самостійної роботи студентів для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня Магістр з галузі знань 1801 Специфічні категорії за спеціальністю 8.18010018 Адміністративний менеджмент денної форми навчання / [розр. Т.В.Терещенко]. – Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2013. – 40 с. (затверджено кафедрою державного управління та місцевого самоврядування 4 вересня 2013 року, протокол № 1, схвалено методичною радою університету 31 жовтня 2013 року, протокол № 2).    Волоско В`ячеслав Васильович - Керівник навчального відділу
    Народився 22 вересня 1973 року.

  У 1997р. закінчив Кам’янець-Подільський державний педагогічний інститут, кваліфікація - вчитель історії та правознавства.

  З 1997 р. по 2004 р. працював методистом навчального відділу факультету управління та економіки.

  З 2004 року – керівник навчального відділу факультету управління та економіки.
    Недзельська Вікторія Михайлівна - Методист
    Народилась 24 лютого 1972 року.

  У 1995р. закінчила Кам’янець-Подільський державний педагогічний інститут, спеціаліст історії та правознавства.

  З 1995 по 2000 р.р працювала заступником директора з науково-методичної роботи НВК №2.

  З 2001 року – методист навчального відділу факультету управління та економіки.

  З 2010 року – асистент кафедри державного управління та місцевого самоврядування. Викладає навчальну дисципліну «Зв’язки з громадськістю».

  Здобувач кафедри „Державного управління та місцевого самоврядування”. Тема дисертаційного дослідження „Духовність в системі професійної культури державних службовців”.

  Має 12 праць, з них 7 наукових, 5 методичних.

  Недзельська В.М. Системний підхід до дослідження проблем духовності державних службовців в системі професійної культури Збірник наукових праць: Актуальні проблеми державного управління (Українська академія державного управління при Президентові України) 2012 № 1, ч. 1. С. 107-111.
  Недзельська В.М. Структурні компоненти професійної культури державних службовців Актуальні проблеми державного управління (Одеський філіал Української Академії державного управління при Президентові України) 2012 № 1(45) С. 107-110.
  Недзельська В.М. Професійна культура державної служби й імідж державних службовців Ефективність державного управління (Львівський регіональний інститут державного управління УАДУ при Президентові України) 2012 № 2, С. 284-292
    Груша Надія Володимирівна - Фахівець деканату
    Народилась 7 серпня 1987 року.

  У 2010 р. закінчила магістратуру Хмельницького університету управління та права, кваліфікація – менеджер (управитель) з адміністративної діяльності.

  З 2009 року – фахівець  факультету управління та економіки.


    Гончар Наталія Миколаївна - Методист
    Народилась 14 червня 1971 року.

  У 2006р. закінчила Хмельницький національний університет , кваліфікація – соціальний педагог, практичний психолог.

  З 1993 по 2004 рр. працювала вихователем у ДНЗ № 39, м.Хмельницького.

  З 2000 по 2004 рр. – практичний психолог у НВО № 28, м.Хмельницького.

  З 2007 року – методист навчального відділу факультету управління та економіки.
    

  Контакти: м. Хмельницький, провулок Володимирський, 12
  Телефон: 71-80-81, 71-75-89
  Пошта: dekan_ue@univer.km.ua, Shtokaluk@ukr.net
   
  ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 2019 р.