Надіслати листа Мапа сайту На головну сторінку
... Краще бути смиренним грішником, ніж гордим праведником (Августин) ...
Українською мовою Русский язык In English
 Меню   
 
 • Загальна інформація
 • Освітній процес
 • Управління університетом
 • Ліцензування та акредитація
 • Вступнику
 • Факультети
 • Кафедри
 • Центр ППК
 • Структурні підрозділи
 • Навчальна діяльність
 • Наукова діяльність
 • Студентське життя
 • Випускники університету
 • Профспілка
 • Публічні закупівлі
 • Інформація для оприлюднення
 • Мапа сайту
 •  

   Спілкування   
   
 • Онлайн конференція
 •  

   Бібліотека   
   
 • Електронна бібліотека
 •  


   Контакти   
   

  29000, Україна
  м. Хмельницький,
  вул. Героїв майдану, 8
  тел:    (0382)71-80-00
  факс: (0382)71-75-70
  email: info@univer.km.ua

   

   Про нас   
   

  Відео про нас

   

   Банери   
       
  Ми на facebook
  Надання безоплатної правової допомоги.
  Євразійська асоціація правничих шкіл та правників
  Міжнародна програма TEMPUS:TRADIR
  Інтернет-портал мережі УРАН доступу до електронних інформаційних ресурсів
  Міністерство освіти і науки України
  Ridna khmelnitchina
  Вінницький регіональний центр оцінювання якості освіти
  neuvoo.com.ua - Ваш пошук роботи починається тут.
  International Association of Procedural Law
  ГГТУ им. П.О.Сухого.
   

   Фотовиставка   
   
   

   Погода   
   
  Погода в Хмельницькому » Україна
   

     Факультети університету   
   
  Факультет управління та економіки
    Ковтун Ірина Броніславівна - Декан
    Декан факультету управління та економіки, доцент кафедри публічного управління та адміністрування, кандидат наук з державного управління, доцент.

  Народилася 14.10.1979, м. Хмельницький.

  Закінчила Хмельницький інститут регіонального управління та права (2002), менеджер-економіст. Канд. наук з державного управління (2008). Тема кандидатської дисертації «Діяльність органів місцевого самоврядування на регіональному рівні в Україні: організаційно-правові особливості та шляхи вдосконалення», спеціальність 25.00.04 – місцеве самоврядування; доцент кафедри державного управління та місцевого самоврядування (2012).
  З 2001 р. – у Хмельницькому університеті управління та права: старший лаборант, асистент, старший викладач, доцент кафедри публічного управління та адміністрування.

  Коло наук. інтересів: місцеве самоврядування; територіальна організація влади.

  Основи місцевого самоврядування: науково-практичний посібник [під заг. ред. В.М. Олуйка]. – Хмельницький: ЦППК, 2008. – 730 с.

  Наукові статті
  Ковтун І.Б. Деякі аспекти розмежування повноважень між обласними радами та обласними державними адміністраціями в сфері державного управління / І.Б. Ковтун // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. 2003. – № 1 (15). – С. 243 – 249.
  Ковтун І.Б. Теоретичні питання реалізації повноважень органів місцевого самоврядування на регіональному рівні в Україні / І.Б. Ковтун // Управління у ХХІ столітті: погляд молодих вчених: Зб. тез доп. всеукр. конф. (27–28 лютого 2004 р.). – Хмельницький: ХУУП, 2004. – С. 53 – 55.
  Ковтун І.Б. Сучасні тенденції реформування статусу обласних та районних рад в Україні / І.Б. Ковтун // Актуальні проблеми державного управління на новому етапі державотворення: Матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю (28 трав. 2004 р., м. Київ). – К.: НАДУ, 2004. – С. 105– 07.
  Ковтун І.Б. Деякі умови ефективності функціонування організаційно-правового механізму реалізації повноважень органів місцевого самоврядування на регіональному рівні в Україні / І.Б. Ковтун // Університетські наукові записки (Часопис Хмельницького університету управління та права). – 2005. - № 1–2 (13–14). – С. 285 – 288.
  Ковтун І.Б. Деякі аспекти реформування адміністративно-територіального устрою України (районний та обласний рівні) / І.Б. Ковтун // Актуальні проблеми державного управління на новому етапі державотворення: Матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю (31 трав. 2005 р., м. Київ). – К.: НАДУ, 2005. – С. 109 – 111.
  Ковтун І.Б. Контроль в системі місцевого самоврядування в Україні / І.Б. Ковтун // Менеджер: Вісник Донецького державного університету управління. – 2006. – № 2 (36). – С. 162 – 167.
  Ковтун І.Б. Муніципальні послуги: сутність та роль / І.Б. Ковтун // Ефективність державного управління: Зб. наук. пр. – Л.: ЛРІДУ НАДУ, 2006. – Вип. 10. – С. 456 – 461.
  Ковтун І.Б. Вибори до місцевих рад регіонального рівня в Україні: проблеми та перспективи їх вирішення / І.Б. Ковтун // Актуальні проблеми державного управління: Зб. наук. пр. – Х.: ХРІДУ НАДУ. – 2007. – № 1 (31). – С. 386 – 392.
  Ковтун І.Б. Шляхи та напрями удосконалення діяльності органів місцевого самоврядування на регіональному рівні в Україні / І.Б. Ковтун // Університетські наукові записки. – 2008. - № 3 (ІІ) спецвипуск. – С. 426 – 427.
  Ковтун І.Б. Взаємодія органів місцевого самоврядування регіонального рівня із місцевими органами виконавчої влади в Україні / І.Б. Ковтун // Науково-практичні аспекти оптимізації управлінської діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування: зб. тез доповідей Всеукр. міжнар. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 3 грудня 2010 р.) / [ред. кол.: В.М. Огаренко, М.О.Фролов, А.О. Монаєнко та ін.]. – Запоріжжя: КПУ, 2010. – С. 258-260.
  Ковтун І.Б. Теоретико-історичні аспекти визначення сутності самоврядування на регіональному рівні / І.Б. Ковтун // Університетські наукові записки (Часопис Хмельницького університету управління та права). – 2010. - № 4. – С. 299 – 307.
  Ковтун І.Б. Поняття та сутність повноважень органів місцевого самоврядування на регіональному рівні / І.Б. Ковтун // Науково-виробничий журнал «Держава та регіони», серія: Державне управління. – 2011. - № 1. – С. 211 – 217.
  Ковтун І.Б. Процес та механізм реалізації повноважень органів місцевого самоврядування регіонального рівня / І.Б. Ковтун // Університетські наукові записки (Часопис Хмельницького університету управління та права). – 2011. - № 1. – С. 389 -396.
  Ковтун І.Б. Правові особливості реалізації повноважень органів місцевого самоврядування регіонального рівня в Україні / І.Б. Ковтун // Збірник тез доповідей на Всеукраїнській науково-практичній конференції Конституційні засади державного управління та місцевого самоврядування в Україні (17 червня 2011 р., м. Хмельницький) – Хмельницький: Видавництво Хмельницького університету управління та права, 2011. – 342 с. – С. 81-85.
  Ковтун І.Б. Матеріально-фінансова база функціонування органів місцевого самоврядування регіонального рівня в Україні / І.Б. Ковтун // Суспільство. Держава. Управління. Право. – 2012. - № 1. – С. 178-187.
  Ковтун І.Б. Деякі правові особливості реалізації повноважень органів місцевого самоврядування на регіональному рівні в Україні / І.Б. Ковтун // Університетські наукові записки (Часопис Хмельницького університету управління та права). – 2012. - № 1. – С. 159 – 166.
  Ковтун І.Б. Взаємодія органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади на регіональному рівні в Україні: теоретико-прикладні проблеми та перспективи / І.Б. Ковтун, Н.М. Мельник. Університетські наукові записки (Часопис Хмельницького університету управління та права). – 2012. - № 2. – С. 389-396.
  Ковтун І.Б. Перспективи формування сучасних лідерів системи державного управління в Україні / Ковтун І.Б., Ковальська Л.О. // Управлінське лідерство: колективна монографія / За заг. ред. В.В. Толкованова. – Хмельницький : ПП Мельник А.А., 2013. – 600 с. – С. 227-338.
  Ковтун І.Б. Сутність та види контролю в системі місцевого самоврядування в Україні / І.Б. Ковтун // Становлення та розвиток місцевого самоврядування в Україні: Збірник тез Всеукраїнської заочної науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 7 грудня 2012 р.). – Хмельницький: Хмельницький університет управління та права. – 2012. – 232 с. – С. 86-89.
  Ковтун І.Б. Реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні: виклики сьогодення / І.Б. Ковтун // Актуальні питання реформування системи місцевого самоврядування та адміністративно-територіального устрою України: науково-практичний матеріал. / Укладачі: М.І. Баюк, Т.В. Гаман, І.Б. Ковтун, Т.В. Терещенко. – Хмельницький: Хмельницький ЦППК. – 2013. – 278 с. – С. 63-97.
  Ковтун І.Б. Теоретичні аспекти функціонування бюджетного механізму регулювання соціально-економічного розвитку території / І.Б. Ковтун, Т.В. Терещенко // Університетські наукові записки (Часопис Хмельницького університету управління та права). - 2013. - № 4. – С. 577-583.
  Ковтун І.Б. Стратегічні орієнтири формування системи забезпечення соціального розвитку територіальних громад / Ковтун І.Б., Терещенко Т.В. // Університетські наукові записки (Часопис Хмельницького університету управління та права). - 2017. - № 1. – С. 193-201.


    Волоско В`ячеслав Васильович - Керівник навчального відділу
    Народився 22 вересня 1973 року.

  У 1997р. закінчив Кам’янець-Подільський державний педагогічний інститут, кваліфікація - вчитель історії та правознавства.

  З 1997 р. по 2004 р. працював методистом навчального відділу факультету управління та економіки.

  З 2004 року – керівник навчального відділу факультету управління та економіки.
    Недзельська Вікторія Михайлівна - Методист
    Народилась 24 лютого 1972 року.

  У 1995р. закінчила Кам’янець-Подільський державний педагогічний інститут, спеціаліст історії та правознавства.

  З 1995 по 2000 р.р працювала заступником директора з науково-методичної роботи НВК №2.

  З 2001 року – методист навчального відділу факультету управління та економіки.

  З 2010 року – асистент кафедри державного управління та місцевого самоврядування. Викладає навчальну дисципліну «Зв’язки з громадськістю».

  Здобувач кафедри „Державного управління та місцевого самоврядування”. Тема дисертаційного дослідження „Духовність в системі професійної культури державних службовців”.

  Має 12 праць, з них 7 наукових, 5 методичних.

  Недзельська В.М. Системний підхід до дослідження проблем духовності державних службовців в системі професійної культури Збірник наукових праць: Актуальні проблеми державного управління (Українська академія державного управління при Президентові України) 2012 № 1, ч. 1. С. 107-111.
  Недзельська В.М. Структурні компоненти професійної культури державних службовців Актуальні проблеми державного управління (Одеський філіал Української Академії державного управління при Президентові України) 2012 № 1(45) С. 107-110.
  Недзельська В.М. Професійна культура державної служби й імідж державних службовців Ефективність державного управління (Львівський регіональний інститут державного управління УАДУ при Президентові України) 2012 № 2, С. 284-292
    Груша Надія Володимирівна - Фахівець деканату
    Народилась 7 серпня 1987 року.

  У 2010 р. закінчила магістратуру Хмельницького університету управління та права, кваліфікація – менеджер (управитель) з адміністративної діяльності.

  З 2009 року – фахівець  факультету управління та економіки.


    Гончар Наталія Миколаївна - Методист
    Народилась 14 червня 1971 року.

  У 2006р. закінчила Хмельницький національний університет , кваліфікація – соціальний педагог, практичний психолог.

  З 1993 по 2004 рр. працювала вихователем у ДНЗ № 39, м.Хмельницького.

  З 2000 по 2004 рр. – практичний психолог у НВО № 28, м.Хмельницького.

  З 2007 року – методист навчального відділу факультету управління та економіки.
    

  Контакти: м. Хмельницький, провулок Володимирський, 12
  Телефон: 71-80-81, 71-75-89
  Пошта: dekan_ue@univer.km.ua
   
  ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 2018 р.