ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА

Галузь знань: 0304 Право
Напрям підготовки: 6.030401 Правознавство

Освітньо-кваліфікаційний рівень: Бакалавр

Заочна форма навчання


Список абітурієнтів, які зараховані на навчання на 1 курс
заочного факультету за заочною формою за напрямом підготовки
6.030401 Правознавство за кошти фізичних, юридичних осіб

(наказ № 416/15 від 25.08.2015 р.)

 

 

№з/п

Прізвище, ім'я та по батькові абітурієнта

      1.       

Баць Ольга Василівна

 

      2.       

Бойчук Вадим Ярославович

 

      3.       

Боровицька Аліна Олегівна

 

      4.       

Буньковський Микола Миколайович

 

      5.       

Гладкова Владислава Сергіївна

 

      6.       

Грехова Олександра Володимирівна

 

      7.       

Зайонц Анна Сергіївна

 

      8.       

Кіндрась Ярослава Сергіївна

 

      9.       

Коляда Олена Василівна

 

    10.     

Королько Олександра Ігорівна

 

    11.     

Крижановський Юрій Михайлович

 

    12.     

Кухта Юлія Вікторівна

 

    13.     

Майко Олександр Леонідович

 

    14.     

Пенкаль Діана Сергіївна

 

    15.     

Пігуль Олена Сергіївна

 

    16.     

Підліснюк Максим Юрійович

 

    17.     

Стасюк Карина Ігорівна

 

    18.     

Хайнацька Діана Едуардівна

 

    19.     

Шведа Яна Олегівна

 

    20.     

Ян Богдан Вікторович