Додаток 3

до Правил прийому Хмельницького університету управління та права у 2010 р.

 

 

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті
Українського центру оцінювання якості освіти (вступних екзаменів)

 

Для вступників на основі повної загальної середньої освіти,

які вступають на навчання за державним замовленням

 

Напрями підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра

Перелік конкурсних предметів

(вступних екзаменів)

Статус предмету

Мінімальна

кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом, за співбесідою*

Назва

Код

Право

6.030401

1. Українська мова та література

 

124

2. Історія України

Профільний

124 (170)*

3. Іноземна мова або математика

Непрофільний

124

Менеджмент

6.030601

1. Українська мова та література

 

124

2. Математика

Профільний

124 (170)*

3. Географія або історія України

Непрофільний

124

 

Для вступників на основі повної загальної середньої освіти,

які вступають на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб

 

Напрями підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра

Перелік конкурсних предметів

(вступних екзаменів)

Статус предмету

Мінімальна

кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом, за співбесідою*

Назва

Код

Право

6.030401

1. Українська мова та література

 

124

2. Історія України

Профільний

124 (170)*

3. Іноземна мова або математика

Непрофільний

124

Менеджмент

6.030601

1. Українська мова та література

 

124

2. Математика

Профільний

124 (170)*

3. Географія або історія України

Непрофільний

124

* Див. абз. 2 п.5.4 Правил прийому до Хмельницького університету управління та права у 2010 р.