Додаток 2

до Правил прийому Хмельницького університету управління та права у 2010 р.

 

Перелік напрямів підготовки для прийому на навчання на другий (третій) курс

(з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб,

які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста,

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки

 

За денною формою навчання

Споріднені спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Напрями підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра

Курс

Термін

навчання

Кількість місць

За кошти

Державного бюджету

За кошти фізичних, юридичних осіб

Назва

Код

Код

Назва

 

Правознавство

5.03040101

6.030401

Право

2

3 роки

*

 

Правознавство

5.03040101

6.030401

Право

3

2 роки

*

 

Організація виробництва

5.03060101

6.030601

Менеджмент

2

3 роки

*

 

Організація обслуговування на транспорті

5.03060102

6.030601

Менеджмент

2

3роки

*

 

Організація виробництва

5.03060101

6.030601

Менеджмент

3

2роки

*

 

Організація обслуговування на транспорті

5.03060102

6.030601

Менеджмент

3

2 роки

*

 

За заочною формою навчання

Споріднені спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Напрями підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра

Курс

Термін

навчання

Кількість місць

За кошти

Державного бюджету

За кошти фізичних, юридичних осіб

Назва

Код

Код

Назва

 

Правознавство

5.03040101

6.030401

Право

2

4 роки

*

 

Правознавство

5.03040101

6.030401

Право

3

3 роки

*

 

 

*- точна кількість вакантних ліцензованих місць буде визначена наприкінці навчального року