Додаток 1

до Правил прийому Хмельницького університету управління та права у 2010 р.

 

 

Перелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та напрямів підготовки (спеціальностей),

за якими оголошується прийом на навчання до Хмельницького університету управління та права,
ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень магістра

Напрями підготовки

Спеціальності

Ліцензовані обсяги

Нормативні терміни навчання

Вартість одного року навчання, грн.

Код

Назва

Код

Назва

Денна форма навчання

Вечірня форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Вечірня форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Вечірня форма навчання

Заочна форма навчання

 

Специфічні категорії

8.000007

Адміністративний менеджмент

30

30

1 рік

1 рік і 6 місяців

6064

3818

1501

Державне управління

8.150101

Державна служба

30

30

12 місяців

22 місяці

6400

Х

0601

Право

8.060101

Правознавство

30

1 рік

11790

 

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста

Напрями підготовки

Спеціальності

Ліцензовані обсяги

Нормативні терміни навчання

Вартість одного року навчання, грн.

Код

Назва

Код

Назва

Денна форма навчання

Вечірня форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Вечірня форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Вечірня форма навчання

Заочна форма навчання

0502

Менеджмент

7.050201

Менеджмент організацій

75

1 рік

8870

0601

Право

7.060101

Правознавство

100

100

1 рік

1 рік

11790

7300

 

 


Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра

Галузі знань

Напрями підготовки

Ліцензовані обсяги

Нормативні терміни навчання

Вартість одного року навчання, грн.

Шифр

Найменування

Код

Назва

Денна форма навчання

Вечірня форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Вечірня форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Вечірня форма навчання

Заочна форма навчання

0306

Менеджмент і адміністрування

6.030601

Менеджмент

75

4 роки

8870

0304

Право

6.030401

Право

130

100

4 роки

4 роки
і 6 місяців

11790

7300