2016 рік

АСПІРАНТИ

Хмельницького університету управління та права

 

 

з/п

Прізвище, ім'я, по батькові

Строки прикріплення

Форма навчання

Спеціальність

(шифр, назва)

Тема дисертаційного дослідження

Відомості про наукового керівника

1

Абросімов

Ігор

Сергійович

1.02.2015 р. –

31.01.2019 р.

З відривом від виробництва

12.00.12. – філософія права (юридичні науки)

Прогрес у праві: філософсько-правовий аспект

Омельчук О.М. -  доктор юридичних наук, професор, ректор  Хмельницького університету управління та права

2

Андрущенко

Олександр

Юрійович

26.02.2016 р.-

25.02. 2020 р.

Без відриву від виробництва

12.00.12. – філософія права (юридичні науки)

Конфлікт інтересів у  правосудді: філософсько-правове дослідження

 

 

Омельчук О.М. -  доктор юридичних наук, професор, ректор  Хмельницького університету управління та права

3

Антонюк

Аліна

Петрівна

 

1.02.2012 р. –

1.02.2016 р.

Без відриву від виробництва

08.00.08 – гроші, фінанси і кредит

Формування та розвиток системи оподаткування майна в Україні

Синчак В. П. –завідувач кафедри менеджменту, економічної теорії та фінансів Хмельницького університету управління та права, доктор економічних наук, професор.

4

Балтак

Дмитро

Олегович

4.02.2013 р. –

4.02.2017 р.

Без відриву від виробництва

12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

Зобов’язання з відшкодування шкоди, завданої під час досудового розслідування

Гринько С. Д. – завідувач кафедри цивільного права та процесу Хмельницького університету управління та права, доктор юридичних наук, професор.

5

Барабаш

Андрій

Леонідович

2.11.2015-

1.11.2019 р.

Без відриву від виробництва

12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

Цивільно-правовий режим скарбу

Бориславська М.В. - кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного права та процесу  Хмельницького університету управління та права

6

Величко

Роман

Богданович

2.11.2015-

1.11.2019 р.

З відривом від виробництва

12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

Правочини з нерухомим майном у виконавчому провадженні

Білоусов Ю. В. –професор кафедри цивільного права та процесу Хмельницького університету управління та права, кандидат юридичних наук, доцент

7

Герцог

Павло

Юрійович

2.11.2015-

1.11.2019 р.

З відривом від виробництва

08.00.10 - статистика

Статистичний аналіз ринку житлового будівництва України

Кулинич Р.О. - Завідувач кафедри математики статистики та інформаційних технологій Хмельницького університету управління та права, доктор економічних наук, професор

8

Гринчук

Віталій

Володимирович

2.11.2015-

1.11.2019 р.

Без відриву від виробництва

12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

Зміна обсягу цивільної дієздатності фізичної особи на підставі рішення суду

Білоусов Ю. В. –професор кафедри цивільного права та процесу Хмельницького університету управління та права, кандидат юридичних наук, доцент

9

Долобанько (Слободян)

Вікторія

Василівна

4.02.2013 р. –

4.02.2017 р.

Без відриву від виробництва

08.00.08 – гроші, фінанси і кредит

Митно-податковий контроль у зовнішньоекономічній діяльності молокопереробних підприємств

Синчак В. П. –завідувач кафедри менеджменту, економічної теорії та фінансів Хмельницького університету управління та права, доктор економічних наук, професор.

10

Дульська

Анастасія

Вікторівна

 

01.11.2014 р.–

31.10.2018 р.

 

Без відриву від виробництва

12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

Доктрина зняття корпоративної вуалі як засіб цивільно-правововоївідповідальності

Київець О. В. – професор  кафедри цивільно-правових дисциплін Національної академії Прокуратури України, доктор юридичних наук, професор

11

Калашнік

Роман

Миколайович

2.11.2015-

1.11.2019 р.

З відривом від виробництва

12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

Цивільно-правова охорона секретів виробництва (ноу-хау)

Димінська О.Ю. –доцент кафедри міжнародного та європейського права Хмельницького університету управління та права, кандидат юридичних наук, доцент

12

Калюжна (Данів)

Олеся

Олександрівна

01.11.2014 р. – 

31.10.2018 р.

Без відриву від виробництва

12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

Відшкодування шкоди, завданої митними органами України

Гринько С. Д. – завідувач кафедри цивільного права та процесу Хмельницького університету управління та права, доктор юридичних наук, професор.

13

Кмецінська

Уляна

Василівна

2.11.2015-

1.11.2019 р.

Без відриву від виробництва

12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

Патронат як форма влаштування дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування

Ватрас В. А. –професор кафедри цивільного права та процесу Хмельницького університету управління та права, кандидат юридичних наук, доцент

14

Коваль

Олексій

Валерійович

2.11.2015-

1.11.2019 р.

З відривом від виробництва

08.00.08 – гроші, фінанси і кредит

Податкове регулювання розвитку суб’єктів індустрії програмної продукції

Синчак В. П. –завідувач кафедри менеджменту, економічної теорії та фінансів Хмельницького університету управління та права, доктор економічних наук, професор.

15

Козіцький

Олександр

Степанович

2.11.2015-

1.11.2019 р.

Без відриву від виробництва

12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

Інформація з обмеженим доступом у цивільному процесі

Білоусов Ю. В. –професор кафедри цивільного права та процесу Хмельницького університету управління та права, кандидат юридичних наук, доцент

16

Кравчук

Павло

Сергійович

4.02.2013 р. –

4.02.2017 р.

Без відриву від виробництва

12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

Колізійне регулювання трудових відносин у міжнародному приватному праві

Нагнибіда В. І. – доцент кафедри міжнародного та європейського права Хмельницького університету управління та права, кандидат юридичних наук, доцент

17

Лабань

Олена

Олексіївна

 

01.11.2014 р.–

31.10.2018 р.

 

Без відриву від виробництва

12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

Захист прав та інтересів відповідача у цивільному процесі

Бондаренко-Зелінська Н. Л. – професор кафедри цивільного права та процесу, кандидат юридичних наук, доцент

18

Лазарук

Валерія

Валеріївна

01.11.2014 р.  31.10.2018 р.

Без відриву від виробництва

12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

Обмеження та заборони у виконавчому провадженні

Білоусов Ю. В. –професор кафедри цивільного права та процесу Хмельницького університету управління та права, кандидат юридичних наук, доцент

19

Левчук

Наталія

Василівна

1.02.2015 р. –

31.01.2019 р.

Без відриву від виробництва

12.00.12. – філософія права (юридичні науки)

Універсалізм і релятивізм у сучасних концепціях прав людини

Грищук О.В. – професор кафедри теорії та історії держави і права, доктор  юридичних наук, професор

20

Лесько

Юрій

Валерійович

 

01.11.2014 р.–

31.10.2018 р.

 

Без відриву від виробництва

12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

Відшкодування шкоди, завданої внаслідок взаємодії транспортних засобів

Гринько С. Д. – завідувач кафедри цивільного права та процесу Хмельницького університету управління та права, доктор юридичних наук, професор.

21

Лисенко

Юлія

Олександрівна

1.02.2012 р. –

1.02.2016 р.

Без відриву від виробництва

12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

Судове засідання як форма цивільної процесуальної діяльності

Білоусов Ю. В. –професор кафедри цивільного права та процесу Хмельницького університету управління та права, кандидат юридичних наук, доцент

22

Майка

Наталія

Володимирівна

4.02.2013 р. –

4.02.2017 р.

Без відриву від виробництва

12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

Реєстрація речових прав на чуже нерухоме майно як юридичний факт в цивільному праві

Нагнибіда В. І. – доцент кафедри міжнародного та європейського права Хмельницького університету управління та права, кандидат юридичних наук, доцент

23

Марціцка

Ірина

Богданівна

4.02.2013 р. –

4.02.2017 р.

Без відриву від виробництва

12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

Розгляд та вирішення судами України трудових спорів з іноземним елементом

Білоусов Ю. В. –професор кафедри цивільного права та процесу Хмельницького університету управління та права, кандидат юридичних наук, доцент

24

Музика

Марія

Петрівна

1.02.2015 р. –

31.01.2019 р.

Без відриву від виробництва

12.00.12. – філософія права (юридичні науки)

Філософсько-правові погляди Л.П. Юзькова

Омельчук О.М. -  доктор юридичних наук, професор, ректор  Хмельницького університету управління та права

25

Мул

Альона

Миколаївна

 

01.11.2014 р.–

31.10.2018 р.

 

Без відриву від виробництва

12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

Відшкодування шкоди, завданої внаслідок надзвичайних ситуацій

Нагнибіда В. І. – доцент кафедри міжнародного та європейського права Хмельницького університету управління та права, кандидат юридичних наук, доцент

26

Олійник

Олександр

Васильович

4.02.2013 р. –

4.02.2017 р.

Без відриву від виробництва

12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

Принципи сімейного права

Димінська О.Ю. –доцент кафедри міжнародного та європейського права Хмельницького університету управління та права, кандидат юридичних наук, доцент

27

Олійник

Уляна

Миколаївна

26.02.2016 р.-

25.02. 2020 р.

Без відриву від виробництва

12.00.12. – філософія права (юридичні науки)

Право на свободу думки, совісті та релігії у філософсько-правовому вимірі

Омельчук О.М. -  доктор юридичних наук, професор, ректор  Хмельницького університету управління та права

28

Панченко

Сніжана

Сергіївна

2.11.2015-

1.11.2019 р.

Без відриву від виробництва

12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

Строки у цивільно-правових договорах

Гринько С. Д. – завідувач кафедри цивільного права та процесу Хмельницького університету управління та права, доктор юридичних наук, професор.

29

Панькова

Олена

Юріївна

2.11.2015-

1.11.2019 р.

Без відриву від виробництва

12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

Право на охорону здоров’я в контексті адаптації цивільного законодавства України до законодавства Європейського Союзу

Димінська О.Ю. –доцент кафедри міжнародного та європейського права Хмельницького університету управління та права, кандидат юридичних наук, доцент

30

Приданникова

Юлія

Євгеніївна

1.11.2014 р. –

31.10.2018 р.

Без відриву від виробництва

08.00.10. - статистика

Статистичний аналіз економічного зростання та матеріального добробуту населення

Кулинич Р.О. - Завідувач кафедри математики статистики та інформаційних технологій Хмельницького університету управління та права, доктор економічних наук, професор

31

Романишин

Олександр

Анатолійович

2.11.2015-

1.11.2019 р.

Без відриву від виробництва

12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

Альтернативне вирішення спорів у сімейному праві

Ватрас В. А. –професор кафедри цивільного права та процесу Хмельницького університету управління та права, кандидат юридичних наук, доцент

32

Романюк

Валерій

Миколайович

1.02.2015 р. –

31.01.2019 р.

З відривом від виробництва

12.00.12. – філософія права (юридичні науки)

Правова ідентичність особи: філософсько-правовий вимір

Омельчук О.М. -  доктор юридичних наук, професор, ректор  Хмельницького університету управління та права

33

Романюк

Віталія

Анатоліївна

2.11.2015-

1.11.2019 р.

Без відриву від виробництва

12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

Позовна давність у цивільному праві

Гринько С. Д. – завідувач кафедри цивільного права та процесу Хмельницького університету управління та права, доктор юридичних наук, професор.

34

Ропотан

Людмила

Борисівна

4.02.2013 р. –

4.02.2017 р.

Без відриву від виробництва

08.00.08 – гроші, фінанси і кредит

Податкова культура як фактор збільшення власних доходів місцевих бюджетів України

Синчак В. П. –завідувач кафедри менеджменту, економічної теорії та фінансів Хмельницького університету управління та права, доктор економічних наук, професор.

35

Самарічева

Тетяна

Анатоліївна

1.02.2011 р. –

1.02.2015 р.

Без відриву від виробництва

08.00.08 – гроші, фінанси і кредит

Податок на додану вартість у системі ціноутворення молокопереробних підприємств

Синчак В. П. –завідувач кафедри менеджменту, економічної теорії та фінансів Хмельницького університету управління та права, доктор економічних наук, професор.

36

Сидоренко

Денис

Іванович

2.11.2015-

1.11.2019 р.

Без відриву від виробництва

12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

Недійсність шлюбу в сімейному праві

Ватрас В. А. –професор кафедри цивільного права та процесу Хмельницького університету управління та права, кандидат юридичних наук, доцент

37

Сокіл

Уляна

Вікторівна

1.02.2015 р. –

31.01.2019 р.

Без відриву від виробництва

12.00.12. – філософія права (юридичні науки)

Аксіологічні передумови прийняття судових рышень у американському правовому реалізмі

Грищук О.В. – професор кафедри теорії та історії держави і права, доктор  юридичних наук, професор

38

Тостановський

Антон

Тарасович

26.02.2016 р.-

25.02. 2020 р.

Без відриву від виробництва

12.00.12. – філософія права (юридичні науки)

Вплив релігії на правові системи світу в філософсько-правовому вимірі

 

 

 

Омельчук О.М. -  доктор юридичних наук, професор, ректор  Хмельницького університету управління та права

39

Хавронюк

Олег

Олегович

 

01.11.2014 р.–

31.10.2018 р.

 

Без відриву від виробництва

12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

Цивільно-правовий захист баз даних

Нагнибіда В. І. – доцент кафедри міжнародного та європейського права Хмельницького університету управління та права, кандидат юридичних наук, доцент

40

Юрчишина

Сніжана

Ігорівна

2.11.2015-

1.11.2019 р.

Без відриву від виробництва

08.00.08 – гроші, фінанси і кредит

Податкові ризики в банківському кредитуванні сільськогосподарських підприємств

Синчак В. П. –завідувач кафедри менеджменту, економічної теорії та фінансів Хмельницького університету управління та права, доктор економічних наук, професор.

41

Ярмоленко

Юрій

Юрійович

2.11.2015-

1.11.2019 р.

Без відриву від виробництва

08.00.08 – гроші, фінанси і кредит

Механізм бюджетного відшкодування податку на додану вартість сільськогосподарським товаровиробникам

Синчак В. П. –завідувач кафедри менеджменту, економічної теорії та фінансів Хмельницького університету управління та права, доктор економічних наук, професор.

 

 

АСПІРАНТИ

 Хмельницького університету управління та права,

термін написання дисертацій яких закінчився

 

з/п

Прізвище, ім'я, по батькові

Строки прикріплення

Форма навчання

Спеціальність

(шифр, назва)

Тема дисертаційного дослідження

Відомості про наукового керівника

1.

Степанюк

Оксана

Володимирівна

24.12.2007 р. – 24.12.2011 р.

З відривом від виробництва

09.00.11 –  релігієзнавство

Релігія як духовно-моральний чинник бізнесової дяльності: порівняльний аналіз в авраамістичних релігіях

Виговський Л. А. – завідувач кафедри філософії та соціально-гуманітарних наук Хмельницького університету управління та права, доктор філософських наук, профессор

2.

Крушинська

Алла

Вікторівна

 

1.02.2011 р. –

1.02.2015 р.

 

Без відриву від виробництва

08.00.08 – гроші, фінанси і кредит

Бюджетно-податкове стимулювання інвестиційної привабливості туристичного комплексу

Синчак В. П. – завідувач кафедри менеджменту, економічної теорії та фінансів Хмельницького університету управління та права, доктор економічних наук, професор.

3.

Мазур

Ольга

Василівна

 

1.02.2011 р. –

1.02.2015 р.

 

Без відриву від виробництва

08.00.08 – гроші, фінанси і кредит

Фінансова санація підприємств цукрового виробництва

Синчак В. П. – завідувач кафедри менеджменту, економічної теорії та фінансів Хмельницького університету управління та права, доктор економічних наук, професор.

 

 

ЗДОБУВАЧІ

Хмельницького університету управління та права

 

з/п

Прізвище, ім'я, по батькові

Строки прикріплення

Спеціальність

(шифр, назва)

Тема дисертаційного дослідження

Відомості про наукового керівника

1.

Весна

Наталія

Олександрівна

31.07.2014 р. –

30.07.2019 р.

12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

Зміна і розірвання цивільно-правового договору

Димінська О.Ю. –доцент кафедри міжнародного та європейського права Хмельницького університету управління та права, кандидат юридичних наук, доцент

2.

Димінський

Максим

Юрійович

4.12.2013 р.–

4.12.2018 р.

12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

Цивільно-правове регулювання охоронної діяльності

Гринько С. Д. –завідувач кафедри цивільного права та процесу Хмельницького університету управління та права, доктор юридичних наук, професор.

3.

Завадська

Ольга

Петрівна

23.07.2014 р. –

22.07. 2019 р.

12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

Відшкодування шкоди, завданої діями, спрямованими протии основ національної безпеки України

Гринько С. Д. – завідувач кафедри цивільного права та процесу Хмельницького університету управління та права, доктор юридичних наук, професор.

4.

Ніколенко

Мирослав

Борисович

1.02.2012 р. – 1.02.2017 р.

12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

Новостворене майно як об’єкт сімейних правовідносин

Ватрас В. А. – професор кафедри цивільного права та процесу Хмельницького університету управління та права, кандидат юридичних наук, доцент.

5.

Редько

Вікторія

Петрівна

4.12.2013 р.–

4.12.2018 р.

12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

Учасники спадкових правовідносин

Гринько С. Д. –завідувач кафедри цивільного права та процесу Хмельницького університету управління та права, доктор юридичних наук, професор.

 

 

АСПІРАНТИ,

які прикріплені до інших вищих навчальних закладів, наукових установ,

термін написання дисертацій яких закінчився

 

з/п

Прізвище, ім'я,

по батькові

Строки прикріплення

Установа,
в якій навчається аспірант (здобувач)

Форма навчання

Спеціальність

(шифр, назва)

Тема дисертаційного дослідження

Відомості про наукового керівника

1.

Бляхарський
Ярослав
Станіславович

2004 р. – 2008 р.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Без відриву від виробництва

12.00.04 – господарське  право; господарсько-процесуальне право

Правове регулювання господарської діяльності у сфері електроенергетики

Винокуров Л. Ф. – доцент кафедри господарського права Національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат юридичних наук, доцент.

2.

Олійник

Ірина

Володимирівна

2007 р. 2011 р.

Кам’янець-Подільський національний університет ім. І. Огієнка

Без відриву від виробництва

07.00.01 – історія України

Селянське господарство Правобережної Україні: становлення та функціонування за умов  ринкових відносин (1861-1914 рр.)

Завальнюк О. М. – професор кафедри історії України Кам'янець-Подільського національного університету ім. І. Огієнка, доктор історичних наук, професор.

3.

Підвальна

Мирослава

Зіновіївна

2010р. – 2014р.

Інститут законодавства Верховної Ради України

Без відриву від виробництва

12.00.07 – адміністративне право і рофесс; фінансове право; інформаційне право

Реалізація принципу верховенства права в адміністративному процесі

Стеценко С. Г. – д.ю.н., проф. Завідувач кафедри теорії держави та права Національної академії прокуратури України.

 

ЗДОБУВАЧІ,

які прикріплені до інших вищих навчальних закладів, наукових установ

 

з/п

Прізвище, ім'я,

по батькові

Строки прикріплення

Установа,
в якій навчається аспірант (здобувач)

Спеціальність

(шифр, назва)

Тема дисертаційного дослідження

Відомості про наукового керівника

1.

Каденко

Оксана

Олегівна

2008 р. –

2013 р.

Львівський національний університет внутрішніх справ

12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право

Засади надання безоплатної правової допомоги в Україні

Грищук В. К – перший проректор Львівського національного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук,  професор.

2.

Музика

Андрій

Васильович

2008 р. –

2013 р.

Національна академія прокуратури України

12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право

Соціальна обумовленість криміналізації та кримінально-правова характеристика порушення правил несення прикордонної служби

Куц В. М. – проректор з наукової роботи Національної академії прокуратури України, кандидат юридичних наук, професор.

3.

Гарієвська

Мирослава

Богданівна

2008 р.-

2013 р.

Науково-дослідний інститут  приватного права і підприємництва

12.00.03 – цивільне право і цивільний рофесс; сімейне право; міжнародне приватне право

Дискриційні повноваження суду при розгляді цивільних справ в суді першої інстанції

Білоусов Ю. В. – професор кафедри цивільного права та професор Хмельницького університету управління та права, кандидат юридичних наук, доцент.

 

ЗДОБУВАЧІ,

які прикріплені до інших вищих навчальних закладів, наукових установ,

термін написання дисертацій яких закінчився

 

з/п

Прізвище, ім'я,

по батькові

Строки прикріплення

Установа,
в якій навчається аспірант (здобувач)

Спеціальність

(шифр, назва)

Тема дисертаційного дослідження

Відомості про наукового керівника

1.

Баюк
Микола
Іванович

1995 р – 2000 р.

Інститут історії України Національної академії наук України

07.00.01 – історія України

Національно-культурне відродження на Поділлі в добу української революції (1917-1920р.р.)

Тронько П. Т. - зав. відділом регіональних проблем Інституту історії України Національної академії наук України, доктор історичних наук, професор, академік Національної академії наук України.

2.

Голдзіцький
Казимир
Адамович

2004 р. – 2009 р.

Львівський національний університет імені Івана Франка

12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза

Судовий контроль за законністю дій і рішень органів досудового розслідування

Нор В. Т. - завідувач кафедри кримінального процесу і криміналістики Львівського національного університету, доктор юридичних наук, професор.

 

 

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРАЦІВНИКИ

Хмельницького університету управління та права,

які виконують дисертаційні дослідження на здобуття наукового ступеня доктора наук

 

 

Прізвище, ім'я,

по батькові

Дата прикріплення до докторантури

Установа, в якій навчається докторант

Спеціальність

(шифр, назва)

Тема дисертаційного дослідження

Відомості про наукового консультанта

1

Бондаренко-Зелінська

Надія

Леонтіївна

 

2013 р.

Хмельницький університет управління та права

12.00.03 цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

Примирення в цивільному процесуальному праві

Без наукового консультанта

2

Ватрас

Володимир

Антонович

2010 р.

Хмельницький університет управління та права

12.00.03 цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

Джерела сімейного права

Стефанчук Р.О. – професор кафедри цивільного права та процесу, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України

3

Виговський

Дмитро

Леонідович

2012 р.

Інститут філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ

09.00.11 – релігієзнавство

Державно-конфесійні відносини в Україні: об’єкт та суб’єкт релігієзнавчого дослідження

Климов В. В. професор Інституту філософії ім. Г. С. Сковороди НАНУ, доктор філософських наук.

4

Гуменюк

Оксана

Григорівна

2015 р.

Інститут психології НАПР України

19.00.10 – організаційна психологія, економічна психологія

Психологічні основи розвитку лідерства в організаціях системи державної служби

Карамушка Л. М. -  член-кореспондент НАПН України, доктор психологічних наук, професор

5

Димінська

Олена

Юріївна

2015 р.

Хмельницький університет управління та права

12.00.11 – міжнародне право

Уніфікація договірного права ЄС в контексті наближення право-порядків України та Європейського Союзу

Без наукового консультанта

6

Івановська

Алла

Миколаївна

2013 р.

Хмельницький університет управління та права

12.00.02 – конституційне право; муніципальне права

Конституційний контроль: теорія та практика реалізації

Без наукового консультанта

7

Костяшкін

Іван

Олександрович

2007 р.

Київський національний університет ім. Т.Г.Шевченка

12.00.06 – земельне право, аграрне право, екологічне право; природоресурсне право

Проблеми правового забезпечення соціальної функції права власності на землю України

Носік В. В. – професор кафедри трудового, земельного, екологічного права Київського національного університету ім. Т. Г.Шевченка, доктор юридичних наук, професор.

8

Нагнибіда

Володимир Іванович

2015 р.

Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва ім. академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України

12.00.03 цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

Теоретичні засади правозастосування у міжнародному комерційному арбітражі

Крупчан О. Д. – доктор юридичних наук, професор

9

Нагорна

Ольга

Олександрівна

2016 р.

Хмельницький національний університет

13.00.04. – теорія і методика професійної освіти

Теорія і практика професійної підготовки магістрів міжнародного арбітражу в університетах Великої Британії

Бідюк Н. М. -  доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри практики іноземної мови та методики викладання Хмельницького національного університету

10

Налуцишин Віктор Володимирович

2015 р.

Львівський національний університет внутрішніх справ

12.00.12. – філософія права (юридичні науки)

Філософсько-правова парадигма правового порядку

 

11

Посикалюк Олег Олександрович

2015 р.

Хмельницький університет управління та права

12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

Захист суб’єктивних цвіль-них прав та охоронюваних законом інтересів в практиці Європейського суду з прав людини

Стефанчук Р.О. – професор кафедри цивільного права та процесу, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України

12

Чудик-Білоусова

Надія

Іванівна

 

2013 р.

Хмельницький університет управління та права

12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

Договірні зобов’язання у сфері соціального забезпечення: цивільно-правові аспекти

Без наукового консультанта

13

Щепанський
Едуард
Валерійович

2007 р.

 

Хмельницький університет управління та права

25.00.03 – державна служба

Державне управління туристично-рекреаційною сферою: теорія та практика

Лазор О. Я. – завідувач кафедри управління персоналом та державної служби Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, доктор наук з державного управління, професор.

 

 

 

 

2016 рік